Tiết 1

I/ Mục tiêu cần đạt:
1/ Kiến thức:
- Nêu rõ mục đích và ý nghĩa của kiến thức phần cơ thể người.
- Xác định được vị trí của con người trong giới động vật
2/ Kỹ năng: Thu thập kiến thức đã họ, tranh ảnh, hoạt động nhóm.
II/ Chuẩn bị:
Giáo viên: Tranh phóng to H1.1: “Cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.”
H1.2: “Bóng đá là môn thể thao ưa thích.”
H1.3: “Cô giáo trên giờ lên lớp.”
Những mẩu chuyện về các nhà bác học, các bác sĩ giỏi ở VN.
Học sinh: Xem bài trước ở nhà.
III/ Phương pháp: Hỏi đáp, tìm tòi, hợp tác nhóm nhỏ.
IV/ Tiến trình lên lớp:
1/ Kiểm tra bài cũ:
2/ Giới thiệu bài mới: ( 1 phút)
Lớp ĐV nào trong ngành ĐVCXS có vị trí tiến hoá cao nhất. Để tìm hiểu vấn đề ta nghiên cứu bài hôm nay.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG

 */ HOẠT ĐỘNG 1: ( 15 phút )
HỎI: Em hãy kể tên các ngành ĐV đã học ở lớp 7? Lớp ĐV nào trong ngành ĐVCXS có vị trí tiến hóa nhất?
HS: Trao đổi nhóm, vận dụng kiến thức trả lời.
- Các ngành động vật đã học đó là: Ngành ĐVNS, Ruột khoang, Giun giẹp, Giun tròn, Giun đất, Thân mềm, Chân khớp, ĐVCXS.
- Lớp thú là lớp ĐV tiến hóa nhất, đặc biệt là bộ khỉ.
GV: Cấu tạo chung của cơ thể người rất giống cấu tạo chung của cơ thể ĐVCXS. Người đặc biệt giống thú: Có lông mao, đẻ con, có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa.
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu phần thông tin SGK trao đổi nhóm hình thành bài tập.
HS: Thảo luận nhóm, đại diện trình bày, nhóm khác bổ sung.
GV: Nhận xét phần trả lời của các nhóm. Xác định các ô đúng: 2,3,5,7,8.
HỎI: Qua thực tế đời sống con người em có kết luận gì về vị trí phân loại của con người?
GV: Nhận xét và chốt lại.
*/ HOẠT ĐỘNG 2: ( 15 phút)
HỎI: Bộ môn cơ thể người và vệ sinh cho chúng ta hiểu biết điều gì?
HS: nghiên cứu thông tin SGK trang 5, trao đổi nhóm theo yêu cầu:
+ Nhiệm vụ môn học.
+ Biện pháp bảo vệ cơ thể
Đại diện trình bày, nhóm khác bổ sung.
GV: Bổ sung sữa chữa, hoàn chỉnh.
Cho HS quan sát tranh vẽ H1.1,2,3.
HỎI: Cho VD về mối liên hệ giữa môn cơ thể người và vệ sinh với các môn học khác?
HS: Quan sát H1.1,2,3 phóng to trên bảng. Tìm ra được mối quan hệ giữa bộ môn và các môn em đã học: TDTT, y tế,…
GV: Nhận xét và kết luận.

*/ HOẠT ĐỘNG 3: ( 10 phút)
HỎI: Nêu các phương pháp cơ bản để học tập bộ môn?
HS: nghiên cứu thông tin SGK trang 7, trao đổi nhóm thống nhất trả lời. Đại diện trình bày.
GV: Chốt lại và cho VD minh hoạ.
 I/ VỊ TRÍ CỦA CON NGƯỜI TRONG TỰ NHIÊN:

Người là ĐV thuộc lớp thú. Đặc điểm cơ bản để phân biệt người với ĐV là biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào mục đích nhất định có tư duy, tiếng nói, chữ viết.
II/ NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ VỆ SINH:


Sinh học 8 cung cấp những kiến thức về đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường, những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể.
III/ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MÔN HỌC CƠ THỂ NGƯỜI:Phương pháp học tập phù hợp với đặc điểm môn học là kết hợp quan sát thí nghiệm và vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tế cuộc sống.
3/ Củng cố: ( 3 phút )
Học sinh trả lời các câu hỏi sau:
- Trình bày những đặc điểm giống và khác nhau người và động vật?
- Nhiệm vụ của môn
nguon VI OLET