Ngày soạn :
Chủ đề 1 : quan hệ với bản thân
Tiết 1 - bàI 1 : SốNG GIảN Dị
I.Mục tiêu bài học:
Kiến thức: Giúp học sinh hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị, Tại sao cần phải sống giản dị.
Kỹ năng: Giúp học sinh biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh: Lời nói, cử chỉ, tác phong, cách ăn mặc và giao tiếp với mọi người; biết xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, tự học tập những tấm gương sống giản dị của mọi người xung quanh để trở thành người sống giản dị.
Thái độ: Hình thành ở học sinh thái độ sống giản dị, chân thật; xa lánh lối sống xa hoa, hình thức.
4. Định hướng phát triển năng lực
Năng lực chung: Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, sáng tạo,hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.
Năng lực chuyên biệt: Năng lục nhận thúc tự điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, kiên trì rèn luyện.
II. Chuẩn bị:
1, GV: Soạn, nghiên cứu bài.
Câu hỏi thảo luận.
Tình huống.
Phương pháp: Phương pháp thuyết trình, phương pháp phát vấn, phương pháp thực hành, phương pháp kiểm tra đánh giá.
-Kĩ thuật dạy học : Kĩ thuật trình bày, kĩ thuật động não, kĩ thuật giao nhiệm vụ, kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật tia chớp.
- Hình thức tổ chức hoạt động:Hoạt động tập thể, hoạt động theo nhóm, hoạt động cá nhân.
2. HS: Xem lại các bài đã học.
III. Tiến trình dạy học
Trong cuộc sống, chúng ta ai cũng cần có một vẻ đẹp. Tuy nhiên cái đẹp để cho mọi người tôn trọng và kính phục thì chúng ta cần có lối sống giản dị. Giản dị là gì? Chúng ta tìm hiểu ở bài học hôm nay.
Hoạt động của gv-hs
Nội dung kiến thức

GV: Phân tích truyện đọc,
- HS: Đọc diễn cảm <1em>
? Tìm chi tiết biểu hiện cách ăn mặc, tác phong và lời nói của Bác?


? Em có nhận xét gì về cách ăn mặc, tác phong và lời nói của Bác?
2.1, Hoạt động 2. (10’): Rút ra bài học và liên hệ
? Thế nào là sống giản dị ?


- GV chốt lại những nội dung chính.

2.2, Hoạt động 2(5’).
? Biểu hiện của lối sống giản dị.

? Em hãy nêu những tấm gương sống giản dị ở lớp, trường, ngoài xã hội hay trong SGK mà em biết?
- GV bổ sung bằng câu chuyện: Bữa ăn của vị Chủ tịch nước.
- GV chốt lại: Trong cuộc sống quanh ta, giản dị được biểu hiện ở nhiều khía cạnh. Giản dị là cái đẹp. Đó là sự kết hợp giữa vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp bên trong. Vậy chúng ta cần học tập những tấm gương ấy để trở thành người sống giản dị.
2.3, Hoạt động 3 (5’):
? Biểu hiện trái với giản dị.
- HS thảo luận Tìm5biểu hiện của lối sống giản dị và 5 biểu hiện trái với giản dị.
- HS trình bày ý kiến thảo luận
- GV chốt vấn đề: Giản dị không có nghĩa là qua loa, đại khái, cẩu thả tuỳ tiện trong nếp sống nếp nghĩ, nói năng cụt ngủn, trống không tâm hồn nghèo nàn, trống rỗng. Lối sống giản dị phù hợp với lứa tuổi