Giáo án cả năm

giáo án điện tử Vật lí Vật lí 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-04-18 20:52:05 Tác giả Dung Nguyễn loại .doc kích thước 0.30 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Ngày soạn: 4 /1/2018 Tuần 20 HỌC KÌ 2 Ngày dạy:12 /1/2018 Tiết 38: ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG. I . MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Xác định được sự biến đổi (tăng hay giảm) của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín khi làm TN với nam châm vĩnh cửu - Dựa trên TN, xác lập được mối quan hệ giữa sự xuất hiện dòng điện cảm ứng và sự biến đổi của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín. - Phát biểu được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng. - Vận dụng được

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

 
 
Ngày soạn: 4 /1/2018
Tuần 20
HỌC KÌ 2
 
 
Ngày dạy:12 /1/2018     
Tiết 38: ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG.
I . MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Xác định được sự biến đổi (tăng hay giảm) của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín khi làm TN với nam châm vĩnh cửu
- Dựa trên TN, xác lập được mối quan hệ giữa sự xuất hiện dòng điện cảm ứng và sự biến đổi của số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín.
- Phát biểu được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.
- Vận dụng được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng để giải thích và dự đoán [H1]những trường hợp cụ thể, trong đó xuất hiện hay không xuất hiện dòng điện cảm ứng.
2. Kỹ năng: - Quan sát TN, mô tả TN chính xác tỉ mỉ.
                         - Phân tích,tổng hợp kiến thức cũ.
3. Thái độ:  - Ham học hỏi, yêu thích môn học.
4. Năng lực, phẩm chất:
*Năng lực : nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
* Phẩm chất: tự lập, tự tin, tự chủ, tự giác
     II. CHUẨN BỊ 
*GV: Hình cuộn dây dẫn và đường sức từ của một nam châm.
 - Kẻ sẵn bảng 1 ( SGK)
 - 1 cuộn dây dẫn có gắn bóng đèn LED, một thanh nam châm.
* HS: Theo hướng dẫn tiết trước
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thực hành, thảo luận nhóm,
Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não, hỏi đáp.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Hoạt động khởi động
a. Tổ chức : Sĩ số:
b. Kiểm tra
? HS1:  Nêu cách dùng n/c để tạo ra dòng điện trong cuộn dây dẫn kín. Thế nào là hiện tượng cảm ứng điện từ.
? HS2: Làm bài 31.3/SBT-40.  ĐS: Dịch con chạy của biến trở
- GV  ĐVĐ: như SGK
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
 Hoạt động của GV - HS
Nội dung cần đạt
HĐ1:Sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây
* Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm,
* Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não, hỏi đáp.
* Năng lực : nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
I . Sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây
 
 
 
 
 
1

 


 

- GV thông báo: xung quanh nam châm có từ trường, các nhà bác học cho rằng chính từ trường gây ra dòng điện cảm ứng . Từ trường được biểu diễn bằng đường sức từ. Vậy hãy xét xem trong các thí nghiệm trên số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộng dây có biến đổi không.
HS: Nghe => Mục đích nghiên cứu.
- GVtreo tranh vẽ H 32.1 hướng dẫn học sinh đếm số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đẫn kín khi nam châm ở xa và lại gần cuộn dây
 
 
 
 
 
- Yêu cầu HS quan sát hình 32.1 và thực hiện C1.
HS: Thảo luận nhóm trả lời C1
- GV gọi đại diện dọc kết quả
HĐ 2. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
* Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm,
* Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não, hỏi đáp.
* Năng lực : nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
 
? Khi nào thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.
GV: Khẳng định lại và nêu nhận xét: *Chuyển ý
- Yêu cầu HS thực hiện C2.
- GV gọi 1 HS đại diện trả lời
GV: Hướng dẫn học sinh dựa vào bảng 1 , đối chiếu tìm ra điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
- Yêu cầu HS thực hiện C3.
- HS: Thảo luận nhóm trả lời C3:
? Điều kiện nào xuất hiện dòng điện cảm ứng.
 
 
 
 
 
 
 
=> Mục đích nghiên cứ[H2]u.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Số đường sức từ tăng.
+ Số đường sức từ không đổi.
+ Số đường sức từ giảm.
+ Số đường sức từ tăng.
-         Nêu nhận xét SGK
II . Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng (12 ph)
 
 
 
 
 
 
 
 
1)    Có                có
2)    Không          không
3)     Có               có
 
 
 
 
 
C3. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.
- HS: Làm việc cá nhân trả lời C4vào vở .
C4. :+Khi ngắt mạch điện, cường độ dòng điện trong nam châm điện giảm về 0, từ trường của nam châm yếu đi, số đường sức từ biểu diễn từ trường giảm, số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây giảm, do đó xuất hiện dòng điện cảm ứng.
1

 


 

- Yêu cầu HS thực hiện C4.
- GV gợi ý: Dựa vào điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.
-GV hướng dẫn HS thảo luận C4 →nhận xét 2: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín đặt trong từ trường của một nam châm khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên
? ĐK xuất hiện dòng điện cảm ứng là gì?
- HS: Trả lời như kết luận SGK-88
GV: khẳng định lại và giới thiệu kết luận SGK-88
GV gọi HS đọc kết luận SGK
GV: Khắc sâu kết luận: Trong mọi trường hợp, khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín biến thiên thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.
*Tích hợp môi trường
- Thay thế các phương tiện giao thông sử dụng động cơ nhiệt bằng các phương tiện giao thông sử dụng động cơ điện.
- Tăng cường sx điện năng bằng các nguồn năng lượng sạch: NL nước, gió, mặt trời.
+Khi đóng mạch điện, cường độ dòng điện trong nam châm điện tăng, từ trường của nam châm mạnh lên, số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng, do đó xuất hiện dòng điện cảm ứng.
 
 
 
* Kết luận ( SGK/88)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hoạt dộng luyện tập
* Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm,
* Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não, hỏi đáp.
* Năng lực : nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Yêu cầu  HS sử dụng kĩ thuật hỏi đáp
? Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng là gì?
? Có mấy trường hợp xuất hiện dòng điện cảm ứng?Là những trường hợp nào?
? Đọc phần ghi nhớ SGK-89?
GV: Chốt lại phần trọng tâm bài như phần ghi nhớ SGK-89
4.Hoạt động vận dụng
* Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm,
* Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não, hỏi đáp.
* Năng lực : nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Yêu cầu HS thực hiện C5, C6
-Yêu cầu giải thích tại sao khi cho nam châm quay quanh trục trùng vói trục của nam châm và cuộn dây trong TN phần mở bài thì trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng.
-
 
 
 
 
 
C5: Khi quay núm của đinamô xe đạp, nam châm quay theo. Khi 1 cực của nam châm lại gần cuộn dây, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng, lúc đó xuất hiện dòng điện cảm ứng. Khi cực đó của nam châm ra xa cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây giảm, lúc đó cũng xuất hiện dòng điện cảm ứng.
1

 


 

 
- GV gọi 2 HS đại diện trả lời
 
 
 
 
Gv nhận xét sửa chữa ( nếu cần )
-GV:Chốt lại.
C6: Tương tự C5.
-Khi cho nam châm quay theo trục quay trùng với trục của nam châm và cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây không biến thiên, do đó trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng.
5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
- Học kỹ ghi nhớ.
- BTVN:  làm bài 32.1 32.4 ( SBTVL9).
HD: Bài 32.3. Vì khi n/c quay thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây thay đổi.
Nghiên cứu trước DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
 
      
Tuần 21
Tiết 41
 
 
Ngày soạn:16/01/2018
Ngày dạy:  24/01/2018     
CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU.
ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU
I . MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhận biết được các tác dụng nhiệt, quang, từ của dòng xoay chiều.
- Bố trí được TN chứng tỏ lực từ biến đổi chiều khi dòng điện đổi chiều.
- Nhận biết được kí hiệu của ampe kế và vôn kế xoay chiều, sử dụng chúng để đo cường độ và hiệu điện thế hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.
2. Kĩ năng:
- Sử dụng các dụng cụa đo điện, mắc mạch điện theo sơ đồ.
3. Thái độ:
- Trung thực, cẩn thận, ghi nhớ sử dụng điện an toàn.
- Hợp tác trong hoạt động nhóm.
4. Năng lực, phẩm chất:
* Năng lực : nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học, thực hành.
* Phẩm chất: tự lập tự tin, tự chủ.
     II. CHUẨN BỊ 
1. GV:
- Phương tiện: Hình 34.1, 34.2 phóng to. Mô hình máy phát điện xoay chiều.
- PP: Tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, vấn đáp
2. HS: Chuẩn bị theo hướng dẫn của tiết trước
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thực hành, thảo luận nhóm,
Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não, hỏi đáp.
1

 


 

IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Hoạt động khởi động
a. Tổ chức Sĩ số:
b. Kiểm tra
- Dòng điện xoay chiều có đặc điểm gì khác so với dòng điện 1 chiều?
ĐS: -Dòng điện một chiều là dòng điện có chiều không đổi theo thời gian ; Dòng điện xoay chiều có chiều và cường độ luân phiên biến đổi
- Dòng điện 1 chiều có những tác dụng gì?
ĐS: Dòng điện một chiều có tác dụng nhiệt, tác dụng từ, tác dụng phát sáng, và tác dụng sinh lí
- GV cùng HS nhận xét cho điểm bạn.
*. Dòng điện xoay chiều được dùng phổ biến trong đời sống và sản xuất. Vậy dòng điện xoay chiều có gì giống và khác dòng một chiều? Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế của dòng xoay chiều như thế nào?
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới
 
 
 
 
 
Hoạt động của GV- HS
Nội dung
- HĐ 1: I . Tác dụng của dòng điện xoay chiều
* Phương pháp: vấn đáp, thuyết trình, thực hành.
* Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não, hỏi đáp.
* Năng lực : nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học, thực hành.
GV: Nêu vấn đề vào bài như SGK-95
GV: làm 3 TN biểu diễn như hình 35.1 và yêu cầu học sinh quan sát, trả lời C1 Trong mỗi TN dòng điện xoay chiều có tác dụng gì?
 
 
 
 
 
 
 
? Ngoài 3 tác dụng trên dòng điện xoay chiều còn có tác dụng gì?
HS: Tác dụng sinh lí.
=> GV thông báo: Dòng điện xoay chiều trong lưới điện sinh hoạt có  U=220V nên tác dụng sinh lí rất mạnh gây nguy hiểm chết người, vì vậy khi sử dụng phải chú ý đến vấn đề an toàn điện.
I . Tác dụng của dòng điện xoay chiều
 
 
 
 
 
 
+ TN1: Cho dòng điện xoay chiều đi qua bóng đèn dây tóc làm bóng đèn nóng lên→dòng điện có tác dụng nhiệt.
Dòng điện có tác dụng nhiệt.
+ TN2: Dòng điện xoay chiều làm bóng đèn của bút thử điện sáng lên →dòng điện xoay chiều có tác dụng quang.
Dòng điện có tác dụng quang.
+ TN3: Dòng điện xoay chiều qua nam châm điện, nam châm điện hút đinh sắt →Dòng điện xoay chiều có tác dụng từ.
Dòng điện có tác dụng từ.
 
 
 
 
 
 
1

 


 

- GV kết hợp giáo dục bảo vệ môi trường.
Ưu điểm của việc sử dụng điện so với các nguồn năng lượng khác: Có ưu điểm không tạo ra các chất gây hiệu ứng nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường. Tác dụng từ của dđxc là cơ sở chế tạo động cơ điện xoay chiều. So với với các động cơ điện một chiềucó ưu điểm không có bộ góp điện nên không xuất hiện tia lửa điện
? Sử dụng dòng điện xoay chiều trong những công việc gì? Ưu điểm của việc sử dụng điện so với các nguồn năng lượng khác?
?Tác dụng từ của dòng điện xoay chiều có ứng dụng gì?
? Động cơ điện một chiều và động cơ điện xoay chiều , động cơ nào có ưu điểm hơn?
=> GV nhấn mạnh kết luận chung
*Chuyển ý : Khi cho dòng điện xoay chiều vào nam châm điện thì nam châm điện cũng hút đinh sắt giống như khi cho dòng diện một chiều vào nam châm. Vậy có phải tác dụng từ của dòng điện xoay chiều giống hệt của dòng điện một chều không ? Việc đổi chiều dòng điện liệu có ảnh hưởng đến lực từ không ? Em hãy thử cho dự đoán.
II . Tác dụng từ của dòng điện xoay chiều
* Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thực hành, thảo luận nhóm,
* Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não
* Năng lực : nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học, thực hành.
 
-GV yêu cầu HS bố trí TN như hình 35.2 và 35.3 (SGK) - Hướng dẫn kĩ HS cách bố trí TN sao cho quan sát nhận biết rõ, trao đổi nhóm trả lời câu hỏi C2.
 
 
 
 
 
- Sử dụng dòng điện xoay chiều trong rất nhiều công việc: Sử dụng điện để lấy nhiệt, lấy ánh sáng...
Ưu điểm của việc sử dụng điện so với các nguồn năng lượng khác: Có ưu điểm không tạo ra các chất gây hiệu ứng nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường
- Nêu ứng dụng: Chế tạo các động cơ điện, nam châm điện...
 
 
 
 
 
 
- Động cơ điện xoay chiều không có bộ góp điện nên không xuất hiện các tia lửa điện và các chất khí gây hại cho môi trường
 
 
 
 
 
 
- Khi dòng điện đổi chiều thì cực từ của nam châm điện thay đổi, do đó chiều lực từ thay đổi.
 
 
II . Tác dụng từ của dòng điện xoay chiều
1.Thí nghiệm
- Bố trí TN Theo hướng dẫn của GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2:
1

 


 

`
                                                              6V  ~
 
 
 
N                    S            N                     S
+ GV phát dụng cụ thí nghiệm và yêu cầu HS làm theo nhóm
- Tiến hành TN theo nhóm => Trả lời
 
 
 
 
 
? Tác dụng từ của dòng điện xoay chiều có đặc điểm gì khác so với dòng điện không đổi một chiều.
GV: Khẳng định lại và giới thiệu KL :SGK-95
? Đọc lại kết luận?
- GV nhấn mạnh nội dung kết luận
HĐ 3. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế của mạch điện xoay chiều
* Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thực hành,
* Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não,
-ĐVĐ : Ta đã biết cách dùng ampe kế và vôn kế một chiều (kí hiệu DC) để đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế của mạch điện một chiều. Có thể dùng dụng cụ này để đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế của mạch điện xoay chiều được không ? Nếu dùng thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với kim của các dụng cụ đó ?
- GV mắc vôn kế hoặc ampe kế vào mạch điện xoay chiều, yêu cầu HS quan sát, so sánh và nêu dự đoán.
? Tại sao có thời điểm dòng đổi chiều kim lại đứng yên.
-GV thông báo : Kim của dụng cụ đo đứng yên vì lực từ tác dụng vào kim luân phiên đổi chiều theo sự đổi chiều của dòng điện. Nhưng vì kim có quán tính, cho nên không kịp đổi chiều quay và đứng yên.Vậy không thể dùng vôn kế nà am pe kế một chiều để đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều
+ Khi sử dụng dòng điện không đổi: Nếu cực N của thanh nam châm bị hút thì khi đổi chiều dòng điện nó sẽ bị đẩy và ngược lại.
+ Khi dòng điện xoay chiều chạy qua ống dây thì cực N của nam châm lần lượt bị hút đẩy. Nguyên nhân là do dòng điện luân phiên đổi chiều.
 
 
 
 
 
2. Kết luận: SGK/95
HS: Trả lời như KL SGK/95
Khi dòng điện chạy qua ống dây đổi chiều thì lực từ của ống dây có dòng điện tác dụng lên nam châm cũng đổi chiều.
 
 
 
- Kết luận SGK
 
 
 
III . Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế của mạch điện xoay chiều
1. Quan sát và làm thí nghiệm

 
- Dự đoán: khi dòng điện đổi chiều thì kim của dụng cụ đo cũng đổi chiều.
- HS: Nêu các phương án trả lời.
-HS quan sát thấy kim của nam châm đứng yên.
 
 
 
 
 
    ~
 
 
 
1

 


 

-GV giới thiệu : để đo cường độ và hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều người ta dùng vôn kế, ampe kế xoay chiều có kí hiệu AC ( hay ~).
? Tại sao trên 2 chốt nối không cần kí hiệu (+), (-).
- GV làm TN sử dụng vôn kế và ampe kế để đo I, Ucủa dòng điện xoay chiều.
-Gọi 1 vài HS đọc các giá trị đo được, sau đó đổi chỗ chốt lấy điện và gọi HS đọc lại số chỉ.
? Nêu cách nhận biết  và cách mắc vào mạch điện của vôn kế và ampe kế xoay chiều.
*ĐVĐ : Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều luôn biến đổi. Vậy các dụng cụ đó cho ta biết giá trị nào ?
-GV thông báo về ý nghĩa của cường độ dòng điện và hiệu điện thế hiệu dụng như SGK. Giải thích thêm giá trị hiệu dụng không phải là giá trị trung bình mà là do hiệu quả tương đương với dòng điện một chiều có cùng giá trị.
- Ghi nhớ cách nhận biết vôn kế, ampe kế xoay chiều, cách mắc vào mạch điện.
 
- Vì dòng điện xoay chiều luôn đổi chiều và cường độ dòng điện
 
- Đo I dùng ampe kế xoay chiều, đo U dùng vôn kế xoay chiều.
 
- HS: Quan sát TN để nhận biết cách mắc vôn kế, ampe kế vào mạch điện xoay chiều để đo I và đo U.
 
 
 
 
 
 
2.Kết luận: SGK-96
 
+Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều bằng vôn kế và ampe kế có kí hiệu là AC (hay ~).
+Kết quả đo không thay đổi khi ta đổi chỗ hai chốt của phích cắm vào ổ lấy điện.
 
 
 
Hoạt động luyện tập
 
- Yêu cầu lớp trưởng hỏi đáp nội dung của bài
? Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã nh÷ng t¸c dông g×. Nh÷ng t¸c dông nµo phô thuéc vµo chiÒu dßng ®iÖn.
? V«n kÕ vµ ampe kÕ xoay chiÒu cã kÝ hiÖu ntn. M¾c vµo m¹ch ®iÖn xoay chiÒu ra sao.
? §äc phÇn ghi nhí SGK vµ ®äc môc cã thÓ em ch­a biÕt.
- GV nhÊn m¹nh vµ kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc träng t©m cña bµi, c¸c kiÕn thøc cÇn ghi nhí trong bµi.
4. Hoạt động vận dụng
* Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm,
* Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não,
Yêu cầu HS thực hiện C3, C4(SGK/96, 97)
-Yêu cầu cá nhân HS tự trả lời câu
C3→hướng dẫn chung cả lớp thảo luận. Nhấn mạnh hiệu điện thế hiệu dụng tương đương với hiệu điện thế của dòng điện một chiều có cùng trị số.
1

 


 

C3: S¸ng nh­ nhau. V× U hiÖu dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu t­¬ng ®­¬ng víi U cña dßng ®iÖn mét chiÒu cã cïng gi¸ trÞ.
-Cho HS thảo luận C4.
 
 
 
 
    ~
C4: Cã v× dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y vµo cuén d©y cña nam ch©m ®iÖn vµ t¹o ra mét tõ tr­êng biÕn ®æi. C¸c ®­êng søc tõ xuyªn qua tiÕt diÖn S cña cuén d©y B biÕn ®æi. Do ®ã trong cuén d©y B xuÊt hiÖn dßng ®iÖn c¶m øng.
 
 
5. Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Học kĩ phần ghi nhớ cuối bài, đọc mục có thể em chưa biết.
- Làm bài tập: 35.1 đến 35.5(SBT).
HD: Bài 35.4: Dòng điện xoay chiều có tác dụng từ phụ thuộc vào chiều dòng điện
- Đọc trước bài : “ Truyền tải điện năng đi xa. ”
 
 
 

 
 
Tuần 22
Tiết 42
 
Ngày soạn:16/01/2018
Ngày dạy: 24/01/2018    
 
 TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA.
I . MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Lập được công thức tính năng lượng hao phí do toả nhiệt trên đường dây tải điện.
- Nêu được 2 cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện và lí do vì sao chọn cách tăng U ở hai đầu đường dây.
2. Kĩ năng:
- Tổng hợp các kiến thức đã học để đi đến kiến thức mới.
3. Thái độ:
- Ham học hỏi, hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Biêt bảo vệ môi trường.
4. Năng lực, phẩm chất:
* Năng lực : nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học, thực hành.
* Phẩm chất: tự lập tự tin, tự chủ.
     II. CHUẨN BỊ 
1. GV: Hình 34.1, 34.2 phóng to. Mô hình máy phát điện xoay chiều.
2. HS: Chuẩn bị theo hướng dẫn của tiết trước
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
* Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thực hành, thảo luận nhóm,
1

 


 

* Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não, hỏi đáp.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Hoạt động khởi động
a. Tổ chức Sĩ số:
b. Tổ chức trò chơi mở hộp quà. Cả lớp cùng hát một bài hát rồi truyền tay nhau bạn cuối  cùng mở hộp có chứa câu hỏi
Nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều? Mô tả các tả nghiệm về các tác dụng ấy?
Viết công thức tính công suât của dòng điện.? Ở khu đông dân cư thường có trạm biến thế. Trạm biến thế dùng để làm gì.? Vì sao ở trạm biến thế thường ghi kí hiệu báo nguy hiểm.? Tại sao đường dây tải điện có U rất lớn. Làm thế có lợi gì?
ĐS: Tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ, tác dụng sinh lí
ĐS: P = U.I ; P = I2.R ; P =  ; P =
+Trạm biến thế ( là trạm hạ thế) dùng để giảm hiệu điện thế từ đường dây truyền tải (đường dây cao thế) xuống hiệu điẹn thế 220V.
+Dòng điện đưa vào trạm hạ thế có hiệu điện thế lớn nguy hiểm chết người do đó có ghi kí hiệu nguy hiểm chết người.
+HS dự đoán : Chắc chắn có lợi.
- GV cùng HS nhận xét cho điểm bạn.
 
 
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động của GV- HS
Nội dung cần đạt
GV: Từ phần kiểm tra bài cũ nêu vấn đề vào như SGK-98
HĐ 1: Sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện
* Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, thực hành, thảo luận nhóm,
* Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, động não.
* Năng lực : nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học, thực hành.
-GV thông báo : Truyền tải điện năng từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ bằng đường dây truyền tải. Đường dây dẫn có nhiều thuận lợi hơn so với việc vận chuyển các dạng năng lượng khác như than đỏ, dầu lửa …
-Liệu tải điện bằng đường dây dẫn như thế có hao hụt, mất mát gì dọc đường không ?
-Nếu HS khụng nêu được nguyên nhân hao phí trên đường dây truyền tải →GV thông báo như SGK
GV yêu cầu HS tự đọc mục 1
+ HS tự nghiên cứu phần 1
HS: Trao đổi nhóm tìm công thức
HS:  Nghe giảng
 
I . Sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Có. Nguyên nhân do hao phí trên đường dây truyền tải.
 
 
1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện
 
Công suất của dòng điện: P = UI
     I = P/ U (1)
1

 


 

? Nêu công thức liên hệ giữa công suất hao phí và P; U; R theo nhóm?
-Gọi đại diện nhóm trình bày công thức Php.
GV hướng dẫn chung cả lớp đi đến công thức tính
GV: Chốt lại vấn đề.
-Yêu cầu các nhóm trao đổi sau đó cử đại diện lên trả lời C1,C2,C3
 
 
-Với câu C2 GV có thể gợi ý dùng công thức tính
R = .
 
 
 
 
 
 
GV: Chốt lại vấn đề.
-Tại sao người ta không làm dây dẫn điện bằng vàng, bạc?
-Trong hai cách làm giảm hao  phí trên
đường dây, cách nào có lợi hơn
GV: Chốt lại và giới thiệu kết luận SGK99
?Đọc lại kết luận
- GV thông báo thêm: Máy tăng hiệu điện
Thế chính là máy biến thế
GV: Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường: Việc truyền tải điện năng đi xa bằng dây tải là biện pháp tối ưu để làm giảm hao phí và đáp ứng yêu cầu truyền đi lượng điện năng lớn
HS: Nghe giảng
- Các đường dây tải điện quá nhiều làm phá vỡ cảnh quan môi trường, làm cản trở giao thông , gây nguy hiểm cho người khi chạm vào đường dây điện
?Vậy để bảo vệ môi trường ta phải làm như thế nào?
HS: Đưa đường dây cao áp xuống lòng đất hoặc đáy biển để giảm thiểu tác hại của chúng
GV: chốt lại vấn đề
Công suất toả nhiệt (hao phí):
Php = I2R  (2)
 
Từ (1) và (2) ta có: Php =
 
2. Cách làm giảm hao phí
+C1: Có hai cách làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải tăng U hoặc giảm R
+C2: Biết R = , chất làm dây
đó chọn trước và chiều dài đường
dây không đổi, vậy phải tăng S tức là
dùng dây có tiết diện lớn, có khối lượng lớn, đắt tiền, nặng, dễ gãy, phải có hệ thống cột điện lớn.
+C3: Tăng U công suất hao phí sẽ
giảm rất nhiều ( tỉ lệ nghịch với U2).
Phải chế tạo máy tăng hiệu điện thế.
 
 
 
Muốn giảm hao phí trên đường dây
truyền tải cách đơn giản nhất là tăng hiệu điện thế.
- SGK
- Kết luận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Các đường dây tải điện quá nhiều làm phá vỡ cảnh quan môi trường, làm cản trở giao thông , gây nguy hiểm cho người khi chạm vào đường dây điện.
 
 
 
 
 
1

 


[H1]Thày cô liên hệ 0989.832560 ( có zalo ) để có trọn bộ nhé.
Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, bài soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, bài thi eLearing các cấp…
 

[H2]Thày cô liên hệ 0989.832560 ( có zalo ) để có trọn bộ nhé.
Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, bài soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, bài thi e-Learing các cấp…
 
 
 
 
 

Nguồn:Dung Nguyễn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngly_9.doc[0.30 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
gqh50q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-18 20:52:05
Loại file
doc
Dung lượng
0.30 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử Giáo án cả năm

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 0

 • giáo án cả nam
  Lớp 4
  giáo án cả nam

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2012

  Xem: 0

 • GIAO AN CA NAM
  Lớp 8
  GIAO AN CA NAM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2014

  Xem: 0

 • GIAO AN CA NAM
  Mỹ thuật 6
  GIAO AN CA NAM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2014

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Âm nhạc 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2016

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 12
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0