PHÒNG GD& ĐT NGHĨA ĐÀN
TRƯỜNG THCS HỒNG MINH


CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN NGHỆ THUẬT KHỐI LỚP 6
(Năm học 2021– 2022)
(Căn cứ thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông; Kế hoạch số 62/KH-THCS ngày 20/8/2021 của Hiệu trưởng trường THCS Hồng Minh)
A.Khung chương trình môn nghệ thuật

TT
Kì
 Môn Nghệ ThuậtSố tiết nội dung Mĩ thuật
Số tiết nội dung Âm nhạc
Tổng số tiết

1
I
18 tiết
17 tiết
36 tiết

2
II
18 tiết
17 tiết
34 tiết

Cả Năm
 Cả Năm 70 tiết


1. Kế hoạch dạy học (Nội dung Mĩ thuật)

TT
Bài/chủ đề
 Yêu cầu cần đạt
 Số Tiết
Tiết PPCT/ thời gian
Thiết bị dạy học
Địa điểm
Nội dung điều chỉnh

1
Chủ đề 1: Xây dựng ý tưởng trong sáng tác mĩ thuật

Bài 1: Một số thể loại mĩ thuật

- Năng lực:
+ Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của mĩ thuật tạo hình và mĩ thuật ứng dụng thông qua tìm hiểu một số tác phẩm/ SPMT;
+ Biết cách phân tích được vẻ đẹp của một bức tranh, tượng và sử dụng chất liệu thực hiện một SPMT;
+ Biết nhận xét, đánh giá SPMTcủa cá nhân, nhóm.
- Phẩm chất:
+Có hiểu biết và ứng xử phù hợp với những lĩnh vực của mĩ thuật.
2
1,2
Một số hình ảnh, clip liên quan đến bài học như SPMT, TPMT trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát như: tranh, tượng, phù điêu, sản phẩm trong thể loại Thiết kế công nghiệp; Thiết kế đồ hoạ; Thiết kế thời trang.

Trực tiếp, trực tuyến và một số hình thức khác
. Học sinh tự học có hướng dẫn yêu cầu sau: - Xác định được nội dung chủ đề.
Học sinh tự thực hiện yêu cầu sau: - Nêu được các bước thực hành, sáng tạo2
Bài 2: Xây dựng ý tưởng trong sáng tác theo chủ đề

- Năng lực:
+ Xác định được nội dung của chủ đề;
+ Biết khai thác hình ảnh trong thiên nhiên, cuộc sống để thể hiện về chủ đề;
+ Tiếp tục hình thành năng lực phân tích và đánh giá được yếu tố, nguyên lí tạo hình trong SPMT của cá nhân, nhóm.
- Phẩm chất:
+ Nhận biết sự phong phú trong xây dựng và khai thác chất liệu từ cuộc sống trong sáng tạo SPMT;
+ Có ý thức khai thác hình ảnh trong thực hành, sáng tạo;
+ Có hiểu biết hơn về việc sử dụng vật liệu tái sử dụng trong thực hành SPMT.
2
3,4
- Một số hình ảnh, clip liên quan đến chủ đề trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát như: quang cảnh, cảnh vật và sáng tác của hoạ sĩ, nhà điêu khắc;
- Một số SPMT như: tranh, tượng, phù điêu, về cảnh vật gần gũi ở địa phương,… để HS có thể quan sát trực tiếp, thuận tiện trong việc liên tưởng từ cảnh vật, sinh hoạt trong thực tế tới những SPMT cụ thể.
Trực tiếp, trực tuyến và một số hình thức khác
Học sinh tự học có hướng dẫn các yêu cầu sau: - Biết cách sử dụng một số chất liệu trong thực hành, sáng tạo. - Biết ứng dụng sản phẩm vào thực tế cuộc sống


3
Chủ đề 2: Ngôi nhà yêu thương

Bài 3: Tạo hình ngôi nhà

- Năng lực:
+ Nhận biết hình dáng, đặc điểm của ngôi nhà và có ý tưởng, lựa chọn chất liệu để thể hiện;
+ Biết và sử dụng các yếu tố tạo hình như: nét, hình khối, màu sắc để thể hiện SPMT về ngôi nhà;
+ Biết và phân tích được một số nguyên lí tạo hình được sử dụng trong bài thực hành của bạn, qua đó cảm thụ được vẻ đẹp trong tạo dáng SPMT ngôi nhà ở dạng 2D và 3D.
- Phẩm chất:
+ Nhận biết sự phong phú của các hình ảnh ngôi nhà ở một số vùng, miền và có ý thức quan sát, khai thác hình ảnh ngôi nhà thân quen ở địa phương trong thực hành, sáng tạo SPMT;
+ Yêu quý môi trường sống và ý thức về vẻ đẹp của ngôi nhà mình ở.
2
5,6
- Một số ảnh chụp ngôi nhà tiêu biểu kiến trúc vùng, miền tại địa phương
nguon VI OLET