Có đủ giáo án cả 3 bộ sách: Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức
BÀI 1: TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG
GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ
MỤC TIÊU
Về kiến thức
Nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ.
Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ.
-Thực hiện được những việc làm cụ thể, phù hợp để giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ.
Về năng lực
Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội.
Về phẩm chất
-Yêu nước.
-Trách nhiệm.
THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Giáo viên
-Tài liệu: SGK, SGV, SBT.
-Thiết bị dạy học:
+ Máy tính, máy chiếu, bảng, phấn, giấy AO.
+ Các tranh thể hiện truyền thống gia đình, dòng họ như: hình ảnh tứ đại đổng đường; hình ảnh sum vầy, đoàn tụ gia đình trong dịp Tết cổ truyền; hình ảnh bữa ăn gia đình truyền thống Việt Nam;...
Học sinh
Tài liệu: SGK, SBT.
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Tạo cảm hứng học tập cho HS, huy động được những kiến thức, kĩ năng cần thiết của bản thân để giải thích và kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá kiến thức mới của HS.
Nội dung: HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi do GV nêu ra.
Sản phẩm: HStrả lời được câu hỏi do GV nêu ra và kết nối được hoạt động vừa thực hiện với nội dung cần tìm hiểu trong bài.
Tổ chức thực hiện:
Bước 1:Giao nhiệm vụ: GV yêu cẩu HS quan sát các tranh trong SGK trang (tr.) 5 và trả lời các câu hỏi sau:
Dựa vào gợi ý trong tranh, em hãy kể tên một số truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
Theo em tại sao chúng ta nên tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ? Làm thê` nào để thể hiện sự tự hào đó?
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi do GV nêu ra.
Bước 3:Tổ chức, điều hành: 1 vài HS nêu câu trả lời, cả lớp nhận xét, bổ sung.
Bước 4:Kết luận, đánh giá: HS xác định nhiệm vụ cẩn thực hiện tiếp theo và sẵn sàng tham gia vào hoạt động học tập.
HOẠT ĐỘNG 2. KHÁM PHÁ
Mục tiêu: HS nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ và giải thích được một cách đon giản ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ.
Nội dung: HS đọc thông tin trong SGKtr. 6 và thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi theo hướng dẫn của GV.
Sản phẩm: HS thảo luận nhóm và nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ và giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ.
Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1:Giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGKtr. 5,6 và thảo luận theo nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
Các bạn nhỏ trên tự hào về truyền thống nào của gia đình, dòng họ mình ?
Thái độ tự hào đó giúp ích gì cho các bạn nhỏ? Tại sao?
Các bạn nhỏ đã làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của gia dinh dòng họ mình?
Em có suy nghĩ gì về câu nói: "Những giá trị, truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ sẽ là hành trang vững chốc cho mỗi con người khi bước vào đời"?
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc thông tin trong SGKvà thảo luận theo nhóm để trả lời các câu hỏi do GV nêu ra.
Bước 3:Tổ chức, điều hành: 1 vài nhóm nêu câu trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4:Kết luận, đánh giá: GV Tổ chức để HS rút ra nội dung kiến thức cần chiếm lĩnh.
Mỗi gia đình, dòng họ Việt Nam đều có truyền thống về văn hoá, đạo đức, lao động, nghề nghiệp, học tập,...
Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ là thể hiện sự hài lòng, hãnh diện về các giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ đã tạo ra.
Truyền thống của gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực, vượt gua khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn lên để thành công.
Chúng ta cấn tự hào, trân trọng, nối tiếp và gìn giữtruyền thống của gia đình, dòng họ bằng hành động và thái độ phù hợp


HOẠT ĐỘNG 3
nguon VI OLET