Giáo án cả năm - bai 6 lop 12 qpan docx

  • 03/10/2019 10:55:30
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: docx , dung lượng : 0.05 M, số trang : 1 ,tên bai 6 lop 12 qpan docx

Chi tiết

 


KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI

PHÊ DUYỆT

Ngày ... tháng 9 năm 2019

 

 

Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Bài 6: Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu

TTPPCT: 20,21,22,23

Đối tượng: Lớp 12

Năm học: 2019 - 2020

 

Phần I: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI

I. MỤC TIÊU

1. Về phẩm chất

- Có ý thức tự giác, tích cực trong học tp, nghiêm túc rèn luyện, tu dưỡng bản thân

- Thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập,

-  Có ý thức vượt qua khó khăn hoàn thành bài tập, quyết tâm phất đấu đạt kết quả cao

- Hình thành kĩ năng thực hành quân sự. Xây dựng niềm tin đối với vũ khí trang bị. Tinh thần trách nhiệm của bản thân góp phần xây dựng và và bảo vệ Tổ quốc

2. Về năng lực

Bài học góp phần hình thành, phát triển các năng lực sau:

2.1. Năng lực chung

Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh chủ động nghiên cứu tài liệu, hình ảnh minh họa, có ý thức bảo quản vũ khí trang bị.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ, kết hợp khẩu lệnh, kí tín ám hiệu quy định trong luyện tập, giúp đỡ nhau trong luyện tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua luyện tập, xây dựng tinh thần luôn vượt qua khó khăn, gian khổ, vận dụng sáng tạo trong các hoạt động thực tiễn, học tập ở cấp học tiếp theo.

2.2. Năng lực đặc thù

- Biết vận dụng các tư thế động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu, phù hợp với từng tình huống cụ thể.

- Vận dụng sáng tạo trong các hoạt động thực tiễn, ngoại khóa.

- Thể hiện sự hiểu biết, tăng tiến trong học tập, đặc biệt kiến thức, kĩ năngvề quân sự.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1

 


1. Chuẩn bị của giáo viên

Bài giảng, kế hoạch bài giảng đã được phê duyệt, bàn đạc, la bàn, bản đồ, tranh ảnh, phim tư liệu có liên quan…

2. Chuẩn bị của học sinh

Sách giáo khoa, vở ghi, bút, trang phục đúng quy định, sưu tầm tài liệu.

III. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP

A. TỔ CHỨC

- Lấy đơn vị lớp học để giới thiệu nội dung

- Luyện tập chia lớp thành 4 nhóm, xoay vòng đổi tập.

B. PHƯƠNG PHÁP

1. Giáo viên: Thuyết trình, giảng giải, phân tích, pháp vấn, trực quan, thị phạm….

2. Học sinh: Thảo luận nhóm, nghe, quan sát, ghi chép nội dung ý chính của bài

Phần II: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

Tiết 20:

1. Ổn định tổ chức lớp học

- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)

Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Tên học sinh vắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phổ biến quy định trong học tập

- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)

- Phổ biến ý định giảng bài

2. Trình tự giảng bài: 40 phút

Thứ tự,

nội dung

Thời gian

Phương pháp

Vật chất

Giáo viên

Học sinh

Mở đầu

3 phút

- Nêu lời mở đầu

- Nghe, nắm nội dung

- Bài giảng, KHGB. Tài liệu

1

 


VĐHL1: Vận động dưới tầm bắn thẳng hỏa lực của địch

1. Nguyên tắc

2. Tình huống

3. Hành động chiến đấu

VDDHL2: Vận động dưới hỏa lực pháo, cối của địch

1. Nguyên tắc

2. Tình huống

3. Hành động chiến đấu

 

* Kết luận

35 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 phút

- Nêu tên và nội dung HL

- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác, pháp vấn

- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập

 

 

 

Nêu lời kết luận

Lắng nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu, trang bị…

 

 

Nghe nắm KL

 

 Bài giảng, các tài liệu tham khảo, bàn đạc, la bàn, bản đồ…

 

 

 

PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút

- Hệ thống nội dung bài giảng

- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)

- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu

- Nhận xét kết thúc bài giảng

* Tự rút kinh nghiệm:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

Tiết 21:

1. Ổn định tổ chức lớp học

- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)

Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Tên học sinh vắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phổ biến quy định trong học tập

- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)

- Phổ biến ý định giảng bài

2. Trình tự giảng bài: 40 phút

Thứ tự,

Thời

Phương pháp

Vật chất

1

 


nội dung

gian

 

 

Giáo viên

Học sinh

Mở đầu

3 phút

- Nêu lời mở đầu

- Nghe, nắm nội dung

- Bài giảng, KHGB. Tài liệu

VĐHL3: Vận động dưới hỏa lực yểm hộ của ta

1. Nguyên tắc

2. Tình huống

3. Hành động chiến đấu

 

VĐHL4: Vận động qua địa hình nhiều cây cối rậm rạp

1. Nguyên tắc

2. Tình huống

3. Hành động chiến đấu

 

* Kết luận

37 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 phút

Nêu tên và nội dung huấn luyện

- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác, pháp vấn

- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập

 

 

Nêu lời kết luận

Lắng nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu, trang bị…

 

 

 

Nghe nắm KL

 

 Bài giảng

 

 

 

PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút

- Hệ thống nội dung bài giảng

- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)

- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu

- Nhận xét kết thúc bài giảng

* Tự rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Tiết 22:

1. Ổn định tổ chức lớp học

- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)

Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Tên học sinh vắng

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

 

 

 

- Phổ biến quy định trong học tập

- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)

- Phổ biến ý định giảng bài

2. Trình tự giảng bài: 40 phút

Thứ tự,

nội dung

Thời gian

Phương pháp

Vật chất

Giáo viên

Học sinh

Mở đầu

3 phút

- Nêu lời mở đầu

- Nghe, nắm nội dung

- Bài giảng, KHGB. Tài liệu

VĐHL5: Vận động qua địa hình trống trải hoặc không thật kín đáo

1. Nguyên tắc

2. Tình huống

3. Hành động chiến đấu

 

VĐHL6: Vận động qua nơi nhiều nhà cửa, vật kiến trúc

1. Nguyên tắc

2. Tình huống

3. Hành động chiến đấu

 

* Kết luận

37 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 phút

Nêu tên và nội dung huấn luyện

- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác, pháp vấn

- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập

 

 

Nêu lời kết luận

Lắng nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu, trang bị…

 

 

 

Nghe nắm KL

 

 Bài giảng

 

 

 

PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút

- Hệ thống nội dung bài giảng

- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)

- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu

- Nhận xét kết thúc bài giảng

* Tự rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

1

 


Tiết 23:

1. Ổn định tổ chức lớp học

- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)

Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Tên học sinh vắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phổ biến quy định trong học tập

- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)

- Phổ biến ý định giảng bài

2. Trình tự giảng bài: 40 phút

Thứ tự,

nội dung

Thời gian

Phương pháp

Vật chất

Giáo viên

Học sinh

Mở đầu

3 phút

- Nêu lời mở đầu

- Nghe, nắm nội dung

- Bài giảng, KHGB. Tài liệu

VĐHL7: Vận động qua một số điều kiện khác

1. Nguyên tắc

2. Tình huống

3. Hành động chiến đấu

 

 

 

 

 

 

* Kết luận

37 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 phút

Nêu tên và nội dung huấn luyện

- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác, pháp vấn

- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập

 

 

Nêu lời kết luận

Lắng nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu, trang bị…

 

 

Nghe nắm KL

 

 Bài giảng

 

 

 

PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút

- Hệ thống nội dung bài giảng

- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)

- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu

1

 


- Nhận xét kết thúc bài giảng

* Tự rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Ngày   tháng 9 năm 2019

NGƯỜI THÔNG QUA

   TỔ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Kiên

 

 

 

 

 

 

Ngày   tháng 9 năm 2019

NGƯỜI BIÊN SOẠN

GIÁO VIÊN

 

 

 

Triệu Hoàng Quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


MỞ ĐẦU

Huấn luyện chiến thuật vận dụng các tư thế động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu có vị trí vai trò quan trọng, là bước huấn luyện cơ bản làm cơ sở cho huấn luyện chiến thuật cấp trên và vận dụng trong chiến đấu.

 Phạm vi bài giảng viết về hành động chiến đấu của chiến sĩ  biết vận dụng các tư thế động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu, đối tượng chiến đấu là quân địch, sử dụng vũ khí công nghệ cao.

 Căn cứ biên soạn:

- Tài liệu Từng người và tổ bộ binh trong chiến đấu, BTTM, NXB QĐND - 1999.

- Hướng dẫn huấn luyện đội ngũ chiến thuật từng người và tổ bộ binh BTTM - CQH xuất bản năm 2016.

- Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Tập 2, Bộ GDĐT, Nxb Giáo dục - 2013.

NỘI DUNG

GIỚI THIỆU ĐỊA HÌNH

I. ĐIỂM ĐỨNG, PHƯƠNG HƯỚNG, ĐỊA HÌNH

 - Điểm đứng: Tại vị trí đứng chân là khu vực sân vận động phía Nam trường THPT Bắc Sơn

 - Phương hướng: Hướng cổng chính chợ Bắc Sơn kéo về sau là hướng Nam.

 - Địa hình: Khu vực chiến  đấu gồm bãi huấn luyện thực hành GDQP&AN của trường THPT Bắc Sơn.

 - Dân cư: Tổ dân phố Sơn Trung, P. Bắc Sơn, Tx Phổ Yên, Thái Nguyên

- Đường sá: Đường tỉnh lộ 261 cách đây 25m, đường vào trường THPT Bắc Sơn cách 50m, đường vào khu dân cư tổ dân phố Trung cách đây 30m

- Cách dây 500m có 1 con sông chảy qua, kéo dài về phía sau cách 1km có dãy núi cao.

II. TÌNH HÌNH ĐỊCH

Cách đây 200m, có một tốp địch khoảng 3-4 tên phòng ngự trong công sự, tại phía Nam chợ Bắc Sơn, đang quan sát về hướng Bắc, Tây Bắc. Thỉnh thoảng chúng dùng hỏa lực bắn về phía nghi ngờ có lực lượng của ta.

III. TÌNH HÌNH TA

Chiến sĩ số 6 nằm trong đội hình chiến đấu của tổ BB2, đã cơ động đến  gốc cây sắn thuyền (có cắm cờ đỏ), đang quan sát nắm chắc hành động địch. Bên trái cách 15m là số 5, phía sau 10m là tổ trưởng. Lệnh của tổ trưởng chiến sĩ số 6 quan sát nắm chắc tình hình địch.

Phần I

NGUYÊN TẮC CHUNG

I. Ý NGHĨA

Vận động trong chiến đấu là vận dụng tổng hợp các tư thế động tác vận động, tạm dừng, nhìn, nghe, phát hiện địch, giữ vững phương hướng… sao cho phù hợp với những

1

 


điều kiện cụ thể về địch, địa hình, địa vật, thời tiết, tiếng động, ánh sáng…tạo điều kiện đến gần để tiêu diệt địch, hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu được thuận lợi.

II. YÊU CẦU

1. Luôn theo dõi địch, sẵn sàng chiến đấu.

2. Hành động kiên quyết, mau lẹ, mưu trí, bí mật đúng thời cơ.

3. Giữ vững đường tiến, hướng tiến.

4. Xử trí mọi tình huống xảy ra nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

5. Luôn liên lạc chặt chẽ với đồng đội và người chỉ huy.

Dù vận động trong điều kiện nào, trước hết phải bảo đảm không để địch nhìn thấy hoặc nghe thấy.

- Phân tích yêu cầu 1:  Luôn theo dõi địch, sẵn sàng chiến đấu.

+ Ý nghĩa: Các yêu cầu trên là một chỉnh thể thống nhất không thể tách rời nhau, việc thực hiện tốt yêu cầu này là cơ sở, tiền đề cho yêu cầu kia và ngược lại. Trong đó yêu cầu “ Luôn theo dõi địch, sẵn sàng chiến đấu cao”, có 1 vị trí vai trò quan trọng nhất và nó chỉ đạo hành động của người chiến sĩ làm nhiệm vụ vận động trong chiến đấu luôn sẵn sàng đối phó với các tình huống, kịp thời hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

+ Nội dung:

  * Luôn theo dõi địch: Phải nắm chắc địch ở đâu, số lượng nhiều hay ít, nơi địch chú ý, sơ hở, hành động của địch ra sao…?

  * Sẵn sàng chiến đấu cao: Là khi làm nhiệm vụ luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu không để cho địch lừa ta, chủ động trong mọi tình huống, kịp thời xử trí khi có tình huống xảy ra.

+ Biện pháp:

* Rèn luyện bản lĩnh vững vàng, luôn luôn chủ động trong mọi tình huống.

* Tích cực tự giác luyện tập, thuần thục tư thế và động tác cơ bản, vận dụng linh hoạt  với tình hình cụ thể.

III. THỜI CƠ VẬN ĐỘNG

Một số thời cơ phổ biến là:

- Khi có lệnh của người chỉ huy.

- Khi địch có sơ hở ( không chú ý về hướng ta vận động, súng bị hỏng hóc…).

- Khi có địa hình, địa vật kín đáo, thời tiết thuận lợi (đêm tối, trời mưa, sương mù, dông bão…).

- Khi có nhiều tiếng động ồn ào, màn khói, cát bụi dày đặc, đèn pha pháo sáng vừa tắt, bom đạn nổ

Tất cả thời cơ trên người chiến sĩ phải biết lợi dụng vận động một cách mưu trí, linh hoạt để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

VI. CÁCH VẬN ĐỘNG

Trước khi vận động phải căn cứ vào nhiệm vụ, tình hình địch, địa hình…để xác định:

1

 


- Đường tiến, nơi tạm dừng.

- Tư thế động tác vận động và tạm dừng.

- Thời cơ vận động.

- Tình huống có thể xảy ra và cách xử lý.

- Cách giữ vũ khí, trang bị, ngụy trang.

Phần II

HUẤN LUYỆN CÁC NỘI DUNG

VĐHL1: Vận động dưới tầm hỏa lực bắn thẳng của địch

1. NGUYÊN TẮC

- Trước khi vận động: Phải căn cứ vào hỏa lực địch, địa hình địa vật cụ thể để xác định tư thế đường vận động, thời cơ vận động và động tác khi đi đến nơi ẩn nấp cho thích hợp.

- Khi vận động: Nếu vật lợi dụng thấp, không che khuất được toàn thân có thể nghi binh lừa địch như: Dừng lại một chỗ, cắm cành lá hoặc để các vật mà địch khả nghi ở đó rồi bí mật nhanh chóng tiến đến địa hình địa vật để bắn. Không nên chạy một mạch đến nơi rồi  áp người ngay vào địa hình, địa vật ẩn nấp.

- Khi vào tới vậït ẩn nấp: Từ từ nhô hoặc nghiêng đầu để quan sát địch, tốt nhất là quan sát qua khe kẽ nơi ẩn nấp.

Nếu địch đang dùng hỏa lực uy hiếp, có thể dùng cách nghi binh lừa địch chú ý sang một bên nào đó nơi ẩn nấp rồi ta quan sát phía bên kia.

- Khi quan sát phải nhanh chóng chọn lấy mục tiêu quan trọng theo dõi hành động, ước lượng khoảng cách của mục tiêu, áp dụng tư thế thích hợp và chuẩn bị bắn.

- Nếu địa hình lợi dụng để bắn chưa tốt nhưng phải dừng lại ở đó lâu, cần sửa chữa, làm công sự ẩn nấp và chiến đấu.

- Khi đã bắn thường không nên ở lâu một chỗ, vừa bắn đồng thời chọn thời cơ, đường vận động, nơi ẩn nấp mới để di chuyển.

- Rời khỏi nơi ẩn nấp: Khi có thời cơ, thường lui về sau, hoặc sang một bên một vài bước rồi đột nhiên vọt tiến.

II. TÌNH HUỐNG

- Thời gian tác chiến: Lúc 05.00 N.

- Về địch: Có một tốp địch phòng ngự ở Nam chợ Bắc Sơn, có hai tên địch đang ở trong ụ súng 01, đột nhiên chúng nổ súng về phía chiến sĩ số 6.

- Về ta: Chiến sĩ số 6 đang vận động đến gốc cây sắn dại cách địch 200m. Nhận lệnh của tổ trưởng, chiến sĩ số 6 nhanh chóng vận động tiếp cận gần địch.

III. HÀNH ĐỘNG CHIẾN ĐẤU

1. Nhận định

- Về địch: Vẫn đang cảnh giới về hướng Bắc chợ Bắc Sơn

- Về ta: Đang ở sau gốc cây sắn dại, có nhiệm vụ lợi dụng địa hình, vận động tiếp cận địch.

1

 


2. Quyết tâm

Triệt để lợi dụng địa hình địa vật, quan sát nắm chắc hành động địch, vận động tiếp cận gần địch.

3. Xử trí

- Chiến sĩ quan sát địa hình địa vật, nắm chắc hành động địch, xác định đường tiến, vật lợi dụng ẩn nấp, xác định tư thế động tác vận động. Lựa chọn thời cơ vận động thích hợp nhanh chóng vận động .   

- Trước khi vận động: Mang đeo vũ khí trang bị gọn gàng, xác định tư thế động tác phù hợp, mắt luôn quan sát địch để nắm thời cơ.

- Quan sát thấy địch lơ là, nhanh chóng vọt tiến về phía ụ đất phía trước, chuyển sang bò thấp tiến về gốc cây to phía trước cách đây 10m. Chú ý: Quá trình vận động vận dụng tổng hợp, linh hoạt các tư thế, động tác vận động đã học.

- Nếu dùng súng bắn địch không nên ở lâu một chỗ, vừa bắn vừa chọn thời cơ để di chuyển để đến nơi ẩn nấp mới.

- Động tác rời khỏi nơi ẩn nấp mới khi có thời cơ thường lui về phía sau hoặc vận động sang trái (phải). Sau đó đột nhiên làm động tác vọt tiến.

KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP

Nội dung thời gian

Tổ chức và phương pháp

Địa điểm

Ký hiệu luyện tập

Ghi chú

VĐHL1: Vận động dưới tầm hỏa lực bắn thẳng của địch.

Thời gian: 00.10

- Tổ chức: Thành 03 điểm tập

- Ph­ương pháp:

+ Bư­ớc1: Từng ng­ười tự nghiên cứu nhớ lại nội dung giáo viên kết luận chổ nào chưa rõ hỏi lại giáo viên và đồng đội để nhớ lại.

Thời gian: 5 phút

+ Bư­ớc 2: Từng ng­ười tự luyện tập: Luyện tập hành động, động tác chiến đấu của chiến sỹ.

Thời gian: 5 phút

Nam trường THPT Bắc Sơn

 

 

 

 

 

 

- 1 hồi còi:

Bắt đầu tập.

- 2 hồi còi: Dừng tập, sửa tập.

- 3 hồi còi: Về vị trí tập trung.

 

VĐHL2: Vận động dưới hỏa lực pháo, cối của địch

I. NGUYÊN TẮC

- Khi địch dùng hỏa lực pháo, cối, phóng lựu khống chế đường vận động, chủ yếu lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ, chỗ trũng thấp, khe rãnh, mương máng, hố bom đạn, bờ tường, hào giao thông để vận động hoặc ẩn nấp.

- Khi ẩn nấp thường dùng tư thế thấp áp sát người vào thành vách của bờ tường, giao thông hào….phía có súng địch bắn tới, hoặc nằm sát xuống mương máng, hào rãnh v.v… nhưng phải theo dõi tiếng súng bắn, đạn nổ và hành động của đồng đội, để chọn thời cơ và đường vận động hoặc nơi ẩn nấp tiếp theo.

1

 

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ