Giáo án cả năm

giáo án điện tử Giáo dục Quốc phòng - An ninh Giáo dục Quốc phòng - An ninh 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-10-03 10:56:21 Tác giả Quan Trieu Hoang loại .docx kích thước 0.13 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI PHÊ DUYỆT Ngày ... tháng …năm 2019 Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Bài 8: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK TTPPCT: 27,28,29,30,31,32,33,34 Đối tượng: Lớp 12 Năm học: 2019 - 2020 Phần I: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI I. MỤC TIÊU 1. Về phẩm chất - Có ý thức tự giác, tích cực trong học tập, nghiêm túc rèn luyện, tu dưỡng bản thân - Thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, - Rèn luyện tính cụ thể, tỉ mỉ và kiên nhẫn. - Hình thành kĩ năng thực hành quân sự. Xây dựng niềm t

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI
PHÊ DUYỆT
Ngày ... tháng …năm 2019
 
 
Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Bài 8: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK
TTPPCT: 27,28,29,30,31,32,33,34
Đối tượng: Lớp 12
Năm học: 2019 - 2020
 
Phần I: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I. MỤC TIÊU
1. Về phẩm chất
- Có ý thức tự giác, tích cực trong học tập, nghiêm túc rèn luyện, tu dưỡng bản thân
- Thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập,
-  Rèn luyện tính cụ thể, tỉ mỉ và kiên nhẫn.
- Hình thành kĩ năng thực hành quân sự. Xây dựng niềm tin đối với vũ khí trang bị. Tinh thần trách nhiệm của bản thân góp phần xây dựng và và bảo vệ Tổ quốc.
2. Về năng lực
Bài học góp phần hình thành, phát triển các năng lực sau:
2.1. Năng lực chung
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh chủ động nghiên cứu tài liệu, hình ảnh minh họa, có ý thức bảo quản vũ khí trang bị.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ, kết hợp khẩu lệnh, kí tín ám hiệu quy định trong luyện tập, giúp đỡ nhau trong luyện tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua luyện tập, xây dựng tinh thần luôn vượt qua khó khăn, gian khổ, vận dụng sáng tạo trong các hoạt động thực tiễn, học tập ở cấp học tiếp theo.
2.2. Năng lực đặc thù
- Hiểu được một số nội dung cơ bản về lí thuyết bắn. Biết cách lấy đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, nâng cao trình độ ngắm chụm và ngắm trúng, chụm. Biết cách bắn trúng mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK.
- Xây dựng được tâm lí vững vàng, tự tin trong thực hành bắn súng, làm cơ sở vận dụng vào học tập các nội dung tiếp theo.
- Nâng cao trình độ ngắm bắn, đảm bảo độ chính xác, nhanh chóng, đáp ứng được yêu cầu của bài bắn.
- Biết sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, có kĩ năng hoạt động trong lĩnh vực quân sự. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
1

 


Bài giảng, kế hoạch bài giảng đã được phê duyệt, súng tiểu liên AK, bao đồ, bia số 4, giá súng, bảng quỹ đạo đường đạn trong không gian, máy bắn tập, hộp dụng cụ huấn luyện bắn súng…
2. Chuẩn bị của học sinh
Sách giáo khoa, vở ghi, bút, trang phục đúng quy định, sưu tầm tài liệu.
III. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
- Lấy đơn vị lớp học để giới thiệu nội dung
- Luyện tập chia lớp thành 4 nhóm, xoay vòng đổi tập.
B. PHƯƠNG PHÁP
1. Giáo viên: Thuyết trình, giảng giải, phân tích, pháp vấn, trực quan, thị phạm….
2. Học sinh: Thảo luận nhóm, nghe, quan sát, ghi chép nội dung ý chính của bài
Phần II: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI
Tiết 27:
1. Ổn định tổ chức lớp học
- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
Tên học sinh vắng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phổ biến quy định trong học tập
- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)
- Phổ biến ý định giảng bài
2. Trình tự giảng bài: 40 phút
Thứ tự,
nội dung
Thời gian
Phương pháp
Vật chất
Giáo viên
Học sinh
Mở đầu
3 phút
- Nêu lời mở đầu
- Nghe, nắm nội dung
- Bài giảng, KHGB. Tài liệu
I. Ngắm bắn
1. Khái niệm ngắm bắn
2. Định nghĩa về ngắm bắn
3. Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn
a. Sai lệch do điều kiện khí tượng,
35 phút
 
 
 
 
- Nêu tên và nội dung HL
- Thuyết trình, giảng giải, pháp vấn, đặt vấn đề, trình chiếu minh họa, ví dụ cụ thể
Nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu… Tập luyện
  - Súng tiểu liên AK, bia số 4, chiếu, bệ, bao xe, mô hình đường đạn trong
1

 


góc tà
b. Sai lệch so súng, đạn
c. Sai lệch do người bắn
 
 
 
* Kết luận
 
 
 
 
 
 
 
2 phút
làm rõ nội dung
 
 
 
 
 
Nêu lời kết luận
theo các bước nghiên cứu, tập chậm, tập nhanh dần, hoàn thiện động tác
Nghe nắm KL
không gian, hộp phụ tùng huấn luyện bắn súng…
 
 
 
 
PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút
- Hệ thống nội dung bài giảng
- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)
- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu
- Nhận xét kết thúc bài giảng
* Tự rút kinh nghiệm:  ………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….………………………………………..
Tiết 28:
1. Ổn định tổ chức lớp học
- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
Tên học sinh vắng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phổ biến quy định trong học tập
- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)
- Phổ biến ý định giảng bài
2. Trình tự giảng bài: 40 phút
Thứ tự,
nội dung
Thời gian
Phương pháp
Vật chất
Giáo viên
Học sinh
Mở đầu
3 phút
- Nêu lời mở đầu
- Nghe, nắm nội dung
- Bài giảng, KHGB. Tài liệu
II. Động tác bắn tại chỗ của súng
37 phút
Nêu tên và nội
Nghe, ghi
  - Súng
1

 


tiểu liên AK
1. Trường hợp vận dụng
 
2. Động tác bắn
a. Động tác nằm chuẩn bị bắn
 
b. Động tác bắn
 
c. Động tác thôi bắn
 
 
* Kết luận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 phút
dung HL
- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác, pháp vấn
- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập
 
 
 
 
Nêu lời kết luận
chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu… Tập luyện theo các bước nghiên cứu, tập chậm, tập nhanh dần, hoàn thiện động tác
Nghe nắm KL
tiểu liên AK, bia số 4, chiếu, bệ, bao xe, mô hình đường đạn trong không gian, hộp phụ tùng huấn luyện bắn súng…
 
 
 
 
PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút
- Hệ thống nội dung bài giảng
- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)
- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu
- Nhận xét kết thúc bài giảng
* Tự rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiết 29:
1. Ổn định tổ chức lớp học
- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
Tên học sinh vắng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phổ biến quy định trong học tập
- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)
- Phổ biến ý định giảng bài
2. Trình tự giảng bài: 40 phút
Thứ tự,
Thời gian
Phương pháp
Vật chất
1

 


nội dung
 
 
 
Giáo viên
Học sinh
Mở đầu
3 phút
- Nêu lời mở đầu
- Nghe, nắm nội dung
- Bài giảng, KHGB. Tài liệu
II. Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK
1. Trường hợp vận dụng
 
2. Động tác bắn
a. Động tác nằm chuẩn bị bắn
 
b. Động tác bắn
 
c. Động tác thôi bắn
 
 
* Kết luận
37 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 phút
Nêu tên và nội dung HL
- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác, pháp vấn
- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập
 
 
 
 
Nêu lời kết luận
Nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu… Tập luyện theo các bước nghiên cứu, tập chậm, tập nhanh dần, hoàn thiện động tác
Nghe nắm KL
  - Súng tiểu liên AK, bia số 4, chiếu, bệ, bao xe, mô hình đường đạn trong không gian, hộp phụ tùng huấn luyện bắn súng…
 
 
 
 
PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút
- Hệ thống nội dung bài giảng
- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)
- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu
- Nhận xét kết thúc bài giảng
* Tự rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiết 30:
1. Ổn định tổ chức lớp học
- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
Tên học sinh vắng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


- Phổ biến quy định trong học tập
- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)
- Phổ biến ý định giảng bài
2. Trình tự giảng bài: 40 phút
Thứ tự,
nội dung
Thời gian
Phương pháp
Vật chất
Giáo viên
Học sinh
Mở đầu
3 phút
- Nêu lời mở đầu
- Nghe, nắm nội dung
- Bài giảng, KHGB. Tài liệu
III. Tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm
1. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu
a. Ý nghĩa
b. Đặc điểm
c. Yêu cầu
 2. Cách tiến hành tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm
a. Công tác chuẩn bị
 
b. Cách tiến hành tập
 
* Kết luận
37 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 phút
Nêu tên và nội dung HL
- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác, pháp vấn
- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập
 
 
 
 
 
Nêu lời kết luận
Nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu… Tập luyện theo các bước nghiên cứu, tập chậm, tập nhanh dần, hoàn thiện động tác
Nghe nắm KL
 - Súng tiểu liên AK, bao cát, giấy trắng, kẹp sắt, bút chì vót nhọn, thước kẻ và thước mm, đồng tiền di động, bảng ngắm trúng, chụm
 
 
 
PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút
- Hệ thống nội dung bài giảng
- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)
- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu
- Nhận xét kết thúc bài giảng
* Tự rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiết 31:
1. Ổn định tổ chức lớp học
1

 


- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
Tên học sinh vắng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phổ biến quy định trong học tập
- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)
- Phổ biến ý định giảng bài
2. Trình tự giảng bài: 40 phút
Thứ tự,
nội dung
Thời gian
Phương pháp
Vật chất
Giáo viên
Học sinh
Mở đầu
3 phút
- Nêu lời mở đầu
- Nghe, nắm nội dung
- Bài giảng, KHGB. Tài liệu
IV. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK
1. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu
a. Ý nghĩa
b. Đặc điểm
c. Yêu cầu
 2. Điều kiện bài bắn
a. Công tác chuẩn bị
 
b. Cách tiến hành tập
3. Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm
4. Cách thực hành tập bắn
* Kết luận
37 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 phút
Nêu tên và nội dung huấn luyện
- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác, pháp vấn
- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập
 
 
 
 
 
 
Nêu lời kết luận
Nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu… Tập luyện theo các bước nghiên cứu, tập chậm, tập nhanh dần, hoàn thiện động tác
 
Nghe nắm KL
 - Súng tiểu liên AK, bệ tì, bao cát, bia số 4, bao xe, hộp kĩ thuật bắn súng….
 
 
 
PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút
- Hệ thống nội dung bài giảng
- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)
- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu
- Nhận xét kết thúc bài giảng
1

 


* Tự rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiết 32:
1. Ổn định tổ chức lớp học
- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
Tên học sinh vắng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phổ biến quy định trong học tập
- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)
- Phổ biến ý định giảng bài
2. Trình tự giảng bài: 40 phút
Thứ tự,
nội dung
Thời gian
Phương pháp
Vật chất
Giáo viên
Học sinh
Mở đầu
3 phút
- Nêu lời mở đầu
- Nghe, nắm nội dung
- Bài giảng, KHGB. Tài liệu
IV. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK
1. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu
a. Ý nghĩa
b. Đặc điểm
c. Yêu cầu
 2. Điều kiện bài bắn
a. Công tác chuẩn bị
b. Cách tiến hành tập
3. Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm
4. Cách thực hành tập bắn
* Kết luận
37 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 phút
Nêu tên và nội dung huấn luyện
- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác, pháp vấn
- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập
 
 
 
 
 
Nêu lời kết luận
Nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu… Tập luyện theo các bước nghiên cứu, tập chậm, tập nhanh dần, hoàn thiện động tác
Nghe nắm KL
 - Súng tiểu liên AK, bệ tì, bao cát, bia số 4, bao xe, hộp kĩ thuật bắn súng….
 
 
 
PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút
1

 


- Hệ thống nội dung bài giảng
- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)
- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu
- Nhận xét kết thúc bài giảng
* Tự rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiết 33:
1. Ổn định tổ chức lớp học
- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
Tên học sinh vắng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phổ biến quy định trong học tập
- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)
- Phổ biến ý định giảng bài
2. Trình tự giảng bài: 40 phút
Thứ tự,
nội dung
Thời gian
Phương pháp
Vật chất
Giáo viên
Học sinh
Mở đầu
3 phút
- Nêu lời mở đầu
- Nghe, nắm nội dung
- Bài giảng, KHGB. Tài liệu
IV. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK
1. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu
a. Ý nghĩa
b. Đặc điểm
c. Yêu cầu
 2. Điều kiện bài bắn
a. Công tác chuẩn bị
 
b. Cách tiến hành tập
37 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nêu tên và nội dung huấn luyện
- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác, pháp vấn
- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập
 
 
 
Nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu… Tập luyện theo các bước nghiên cứu, tập chậm, tập nhanh dần, hoàn
 - Súng tiểu liên AK, bệ tì, bao cát, bia số 4, bao xe, hộp kĩ thuật bắn súng….
 
 
 
1

 


3. Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm
4. Cách thực hành tập bắn
* Kết luận
 
 
 
 
2 phút
 
 
 
Nêu lời kết luận
thiện động tác
 
Nghe nắm KL
 
PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút
- Hệ thống nội dung bài giảng
- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)
- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu
- Nhận xét kết thúc bài giảng
* Tự rút kinh nghiệm:
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………...……………
Tiết 34:
1. Ổn định tổ chức lớp học
- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
Tên học sinh vắng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phổ biến quy định trong học tập
- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)
- Phổ biến ý định giảng bài
2. Trình tự giảng bài: 40 phút
Thứ tự,
nội dung
Thời gian
Phương pháp
Vật chất
Giáo viên
Học sinh
Mở đầu
3 phút
- Nêu lời mở đầu
- Nghe, nắm nội dung
- Bài giảng, KHGB. Tài liệu
IV. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK
1. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu
a. Ý nghĩa
37 phút
 
 
 
Nêu tên và nội dung huấn luyện
- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác,
Nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh,
 - Súng tiểu liên AK, bệ tì, bao cát, bia số 4, bao xe,
1

 


b. Đặc điểm
c. Yêu cầu
 2. Điều kiện bài bắn
a. Công tác chuẩn bị
 
b. Cách tiến hành tập
3. Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm
4. Cách thực hành tập bắn
* Kết luận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 phút
pháp vấn
- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập
 
 
 
 
 
 
Nêu lời kết luận
tư liệu… Tập luyện theo các bước nghiên cứu, tập chậm, tập nhanh dần, hoàn thiện động tác
 
Nghe nắm KL
hộp kĩ thuật bắn súng….
 
 
 
PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút
- Hệ thống nội dung bài giảng
- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)
- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu
- Nhận xét kết thúc bài giảng
* Tự rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày        tháng   năm 2019
NGƯỜI THÔNG QUA
   TỔ TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Văn Kiên
 
 
 
 
 
 
Ngày    tháng    năm 2019
NGƯỜI BIÊN SOẠN
GIÁO VIÊN
 
 
 
Triệu Hoàng Quân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


Nguồn:Quan Trieu Hoang

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngBai_8_lop_12_QPAN.docx[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
o6l70q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-10-03 10:56:21
Loại file
docx
Dung lượng
0.13 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử Giáo án cả năm

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 0

 • giáo án cả nam
  Lớp 4
  giáo án cả nam

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2012

  Xem: 0

 • GIAO AN CA NAM
  Lớp 8
  GIAO AN CA NAM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2014

  Xem: 0

 • GIAO AN CA NAM
  Mỹ thuật 6
  GIAO AN CA NAM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2014

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Âm nhạc 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2016

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Ngữ văn 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Đạo đức
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

  Xem: 1