KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI

PHÊ DUYỆT

Ngày ... tháng năm 2019

 

 

Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Bài 8: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK

TTPPCT: 27,28,29,30,31,32,33,34

Đối tượng: Lớp 12

Năm học: 2019 - 2020

 

Phần I: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI

I. MỤC TIÊU

1. Về phẩm chất

- Có ý thức tự giác, tích cực trong học tp, nghiêm túc rèn luyện, tu dưỡng bản thân

- Thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập,

Rèn luyện tính cụ thể, tỉ mỉ và kiên nhẫn.

- Hình thành kĩ năng thực hành quân sự. Xây dựng niềm tin đối với vũ khí trang bị. Tinh thần trách nhiệm của bản thân góp phần xây dựng và và bảo vệ Tổ quốc.

2. Về năng lực

Bài học góp phần hình thành, phát triển các năng lực sau:

2.1. Năng lực chung

Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh chủ động nghiên cứu tài liệu, hình ảnh minh họa, có ý thức bảo quản vũ khí trang bị.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ, kết hợp khẩu lệnh, kí tín ám hiệu quy định trong luyện tập, giúp đỡ nhau trong luyện tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua luyện tập, xây dựng tinh thần luôn vượt qua khó khăn, gian khổ, vận dụng sáng tạo trong các hoạt động thực tiễn, học tập ở cấp học tiếp theo.

2.2. Năng lực đặc thù

- Hiểu được một số nội dung cơ bản về lí thuyết bắn. Biết cách lấy đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, nâng cao trình độ ngắm chụm và ngắm trúng, chụm. Biết cách bắn trúng mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK.

- Xây dựng được tâm lí vững vàng, tự tin trong thực hành bắn súng, làm cơ sở vận dụng vào học tập các nội dung tiếp theo.

- Nâng cao trình độ ngắm bắn, đảm bảo độ chính xác, nhanh chóng, đáp ứng được yêu cầu của bài bắn.

- Biết sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, có kĩ năng hoạt động trong lĩnh vực quân sự. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của giáo viên

1

 


Bài giảng, kế hoạch bài giảng đã được phê duyệt, súng tiểu liên AK, bao đồ, bia số 4, giá súng, bảng quỹ đạo đường đạn trong không gian, máy bắn tập, hộp dụng cụ huấn luyện bắn súng

2. Chuẩn bị của học sinh

Sách giáo khoa, vở ghi, bút, trang phục đúng quy định, sưu tầm tài liệu.

III. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP

A. TỔ CHỨC

- Lấy đơn vị lớp học để giới thiệu nội dung

- Luyện tập chia lớp thành 4 nhóm, xoay vòng đổi tập.

B. PHƯƠNG PHÁP

1. Giáo viên: Thuyết trình, giảng giải, phân tích, pháp vấn, trực quan, thị phạm….

2. Học sinh: Thảo luận nhóm, nghe, quan sát, ghi chép nội dung ý chính của bài

Phần II: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

Tiết 27:

1. Ổn định tổ chức lớp học

- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)

Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Tên học sinh vắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phổ biến quy định trong học tập

- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)

- Phổ biến ý định giảng bài

2. Trình tự giảng bài: 40 phút

Thứ tự,

nội dung

Thời gian

Phương pháp

Vật chất

Giáo viên

Học sinh

Mở đầu

3 phút

- Nêu lời mở đầu

- Nghe, nắm nội dung

- Bài giảng, KHGB. Tài liệu

I. Ngắm bắn

1. Khái niệm ngắm bắn

2. Định nghĩa về ngắm bắn

3. Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn

a. Sai lệch do điều kiện khí tượng,

35 phút

 

 

 

 

- Nêu tên và nội dung HL

- Thuyết trình, giảng giải, pháp vấn, đặt vấn đề, trình chiếu minh họa, ví dụ cụ thể

Nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu… Tập luyện

  - Súng tiểu liên AK, bia số 4, chiếu, bệ, bao xe, mô hình đường đạn trong

1

 


góc tà

b. Sai lệch so súng, đạn

c. Sai lệch do người bắn

 

 

 

* Kết luận

 

 

 

 

 

 

 

2 phút

làm rõ nội dung

 

 

 

 

 

Nêu lời kết luận

theo các bước nghiên cứu, tập chậm, tập nhanh dần, hoàn thiện động tác

Nghe nắm KL

không gian, hộp phụ tùng huấn luyện bắn súng…

 

 

 

 

PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút

- Hệ thống nội dung bài giảng

- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)

- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu

- Nhận xét kết thúc bài giảng

* Tự rút kinh nghiệm:  ………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….………………………………………..

Tiết 28:

1. Ổn định tổ chức lớp học

- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)

Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Tên học sinh vắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phổ biến quy định trong học tập

- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)

- Phổ biến ý định giảng bài

2. Trình tự giảng bài: 40 phút

Thứ tự,

nội dung

Thời gian

Phương pháp

Vật chất

Giáo viên

Học sinh

Mở đầu

3 phút

- Nêu lời mở đầu

- Nghe, nắm nội dung

- Bài giảng, KHGB. Tài liệu

II. Động tác bắn tại chỗ của súng

37 phút

Nêu tên và nội

Nghe, ghi

  - Súng

1

 


tiểu liên AK

1. Trường hợp vận dụng

 

2. Động tác bắn

a. Động tác nằm chuẩn bị bắn

 

b. Động tác bắn

 

c. Động tác thôi bắn

 

 

* Kết luận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 phút

dung HL

- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác, pháp vấn

- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập

 

 

 

 

Nêu lời kết luận

chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu… Tập luyện theo các bước nghiên cứu, tập chậm, tập nhanh dần, hoàn thiện động tác

Nghe nắm KL

tiểu liên AK, bia số 4, chiếu, bệ, bao xe, mô hình đường đạn trong không gian, hộp phụ tùng huấn luyện bắn súng…

 

 

 

 

PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút

- Hệ thống nội dung bài giảng

- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)

- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu

- Nhận xét kết thúc bài giảng

* Tự rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 29:

1. Ổn định tổ chức lớp học

- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)

Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Tên học sinh vắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phổ biến quy định trong học tập

- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)

- Phổ biến ý định giảng bài

2. Trình tự giảng bài: 40 phút

Thứ tự,

Thời gian

Phương pháp

Vật chất

1

 


nội dung

 

 

 

Giáo viên

Học sinh

Mở đầu

3 phút

- Nêu lời mở đầu

- Nghe, nắm nội dung

- Bài giảng, KHGB. Tài liệu

II. Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK

1. Trường hợp vận dụng

 

2. Động tác bắn

a. Động tác nằm chuẩn bị bắn

 

b. Động tác bắn

 

c. Động tác thôi bắn

 

 

* Kết luận

37 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 phút

Nêu tên và nội dung HL

- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác, pháp vấn

- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập

 

 

 

 

Nêu lời kết luận

Nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu… Tập luyện theo các bước nghiên cứu, tập chậm, tập nhanh dần, hoàn thiện động tác

Nghe nắm KL

  - Súng tiểu liên AK, bia số 4, chiếu, bệ, bao xe, mô hình đường đạn trong không gian, hộp phụ tùng huấn luyện bắn súng…

 

 

 

 

PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút

- Hệ thống nội dung bài giảng

- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)

- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu

- Nhận xét kết thúc bài giảng

* Tự rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 30:

1. Ổn định tổ chức lớp học

- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)

Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Tên học sinh vắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


- Phổ biến quy định trong học tập

- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)

- Phổ biến ý định giảng bài

2. Trình tự giảng bài: 40 phút

Thứ tự,

nội dung

Thời gian

Phương pháp

Vật chất

Giáo viên

Học sinh

Mở đầu

3 phút

- Nêu lời mở đầu

- Nghe, nắm nội dung

- Bài giảng, KHGB. Tài liệu

III. Tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm

1. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu

a. Ý nghĩa

b. Đặc điểm

c. Yêu cầu

 2. Cách tiến hành tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm

a. Công tác chuẩn bị

 

b. Cách tiến hành tập

 

* Kết luận

37 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 phút

Nêu tên và nội dung HL

- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác, pháp vấn

- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập

 

 

 

 

 

Nêu lời kết luận

Nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu… Tập luyện theo các bước nghiên cứu, tập chậm, tập nhanh dần, hoàn thiện động tác

Nghe nắm KL

 - Súng tiểu liên AK, bao cát, giấy trắng, kẹp sắt, bút chì vót nhọn, thước kẻ và thước mm, đồng tiền di động, bảng ngắm trúng, chụm

 

 

 

PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút

- Hệ thống nội dung bài giảng

- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)

- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu

- Nhận xét kết thúc bài giảng

* Tự rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 31:

1. Ổn định tổ chức lớp học

1

 


- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)

Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Tên học sinh vắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phổ biến quy định trong học tập

- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)

- Phổ biến ý định giảng bài

2. Trình tự giảng bài: 40 phút

Thứ tự,

nội dung

Thời gian

Phương pháp

Vật chất

Giáo viên

Học sinh

Mở đầu

3 phút

- Nêu lời mở đầu

- Nghe, nắm nội dung

- Bài giảng, KHGB. Tài liệu

IV. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK

1. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu

a. Ý nghĩa

b. Đặc điểm

c. Yêu cầu

 2. Điều kiện bài bắn

a. Công tác chuẩn bị

 

b. Cách tiến hành tập

3. Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm

4. Cách thực hành tập bắn

* Kết luận

37 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 phút

Nêu tên và nội dung huấn luyện

- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác, pháp vấn

- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập

 

 

 

 

 

 

Nêu lời kết luận

Nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu… Tập luyện theo các bước nghiên cứu, tập chậm, tập nhanh dần, hoàn thiện động tác

 

Nghe nắm KL

 - Súng tiểu liên AK, bệ tì, bao cát, bia số 4, bao xe, hộp kĩ thuật bắn súng….

 

 

 

PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút

- Hệ thống nội dung bài giảng

- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)

- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu

- Nhận xét kết thúc bài giảng

1

 


* Tự rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 32:

1. Ổn định tổ chức lớp học

- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)

Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Tên học sinh vắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phổ biến quy định trong học tập

- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)

- Phổ biến ý định giảng bài

2. Trình tự giảng bài: 40 phút

Thứ tự,

nội dung

Thời gian

Phương pháp

Vật chất

Giáo viên

Học sinh

Mở đầu

3 phút

- Nêu lời mở đầu

- Nghe, nắm nội dung

- Bài giảng, KHGB. Tài liệu

IV. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK

1. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu

a. Ý nghĩa

b. Đặc điểm

c. Yêu cầu

 2. Điều kiện bài bắn

a. Công tác chuẩn bị

b. Cách tiến hành tập

3. Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm

4. Cách thực hành tập bắn

* Kết luận

37 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 phút

Nêu tên và nội dung huấn luyện

- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác, pháp vấn

- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập

 

 

 

 

 

Nêu lời kết luận

Nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu… Tập luyện theo các bước nghiên cứu, tập chậm, tập nhanh dần, hoàn thiện động tác

Nghe nắm KL

 - Súng tiểu liên AK, bệ tì, bao cát, bia số 4, bao xe, hộp kĩ thuật bắn súng….

 

 

 

PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút

1

 


- Hệ thống nội dung bài giảng

- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)

- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu

- Nhận xét kết thúc bài giảng

* Tự rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 33:

1. Ổn định tổ chức lớp học

- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)

Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Tên học sinh vắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phổ biến quy định trong học tập

- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)

- Phổ biến ý định giảng bài

2. Trình tự giảng bài: 40 phút

Thứ tự,

nội dung

Thời gian

Phương pháp

Vật chất

Giáo viên

Học sinh

Mở đầu

3 phút

- Nêu lời mở đầu

- Nghe, nắm nội dung

- Bài giảng, KHGB. Tài liệu

IV. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK

1. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu

a. Ý nghĩa

b. Đặc điểm

c. Yêu cầu

 2. Điều kiện bài bắn

a. Công tác chuẩn bị

 

b. Cách tiến hành tập

37 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nêu tên và nội dung huấn luyện

- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác, pháp vấn

- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập

 

 

 

Nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh, tư liệu… Tập luyện theo các bước nghiên cứu, tập chậm, tập nhanh dần, hoàn

 - Súng tiểu liên AK, bệ tì, bao cát, bia số 4, bao xe, hộp kĩ thuật bắn súng….

 

 

 

1

 


3. Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm

4. Cách thực hành tập bắn

* Kết luận

 

 

 

 

2 phút

 

 

 

Nêu lời kết luận

thiện động tác

 

Nghe nắm KL

 

PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút

- Hệ thống nội dung bài giảng

- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)

- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu

- Nhận xét kết thúc bài giảng

* Tự rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………...……………

Tiết 34:

1. Ổn định tổ chức lớp học

- Nhận lớp, nắm quân số,  báo cáo cấp trên (nếu có)

Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Tên học sinh vắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phổ biến quy định trong học tập

- Kiểm tra bài cũ ( nếu có)

- Phổ biến ý định giảng bài

2. Trình tự giảng bài: 40 phút

Thứ tự,

nội dung

Thời gian

Phương pháp

Vật chất

Giáo viên

Học sinh

Mở đầu

3 phút

- Nêu lời mở đầu

- Nghe, nắm nội dung

- Bài giảng, KHGB. Tài liệu

IV. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK

1. Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu

a. Ý nghĩa

37 phút

 

 

 

Nêu tên và nội dung huấn luyện

- Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu động tác,

Nghe, ghi chép, nắm nội dung kết hợp quan sát hình ảnh,

 - Súng tiểu liên AK, bệ tì, bao cát, bia số 4, bao xe,

1

 


b. Đặc điểm

c. Yêu cầu

 2. Điều kiện bài bắn

a. Công tác chuẩn bị

 

b. Cách tiến hành tập

3. Cách chọn thước ngắm, điểm ngắm

4. Cách thực hành tập bắn

* Kết luận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 phút

pháp vấn

- Phân nhóm, xoay vòng đổi tập

 

 

 

 

 

 

Nêu lời kết luận

tư liệu… Tập luyện theo các bước nghiên cứu, tập chậm, tập nhanh dần, hoàn thiện động tác

 

Nghe nắm KL

hộp kĩ thuật bắn súng….

 

 

 

PHẦN III : KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút

- Hệ thống nội dung bài giảng

- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)

- Định hướng nội dung cần tiếp tục nghiên cứu

- Nhận xét kết thúc bài giảng

* Tự rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày        tháng   năm 2019

NGƯỜI THÔNG QUA

   TỔ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Kiên

 

 

 

 

 

 

Ngày    tháng    năm 2019

NGƯỜI BIÊN SOẠN

GIÁO VIÊN

 

 

 

Triệu Hoàng Quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1