Giáo Án Gd Công Dân 11:Giáo Án Cả Năm

giáo án điện tử Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       6      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
w7uz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-01 14:14:25
Loại file
doc
Dung lượng
0.65 M
Trang
1
Lần xem
6
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH MÔN GDCD - KHỐI 11 GỒM HAI PHẦN PHẦN I: CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ - GỒM 7 BÀI Học xong phần này học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Hiểu được một số phạm trù, quy luật kinh tế cơ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
 
 
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH MÔN GDCD - KHỐI 11
GỒM HAI PHẦN
PHẦN I: CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ - GỒM 7 BÀI
 
Học xong phần này học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
- Hiểu được một số phạm trù, quy luật kinh tế cơ bản và phương hướng phát triển kinh tế trong thời kì CNH – HĐH ở nước ta.
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và phát triển kinh tế cá nhân, gia đình và xã hội.
2. Về kĩ năng.
- Vận dụng được những kiến thức đã học để lí giải một số vấn đề về phát triển kinh tế trong đời sống xã hội.
- Có kĩ năng  nhận xét, đề xuất và tham gia giải quyết những hiện tượng kinh tế phù hợp với lứa tuổi.
- Có kĩ năng định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân và yêu cầu phát triển của xã hội.
3. Về thái độ.
- Tin tưởng đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước.
- Tin tưởng vào khả năng của bản thân trong việc xây dựng kinh tế gia đình và góp phần phát triển kinh tế đất nước.
 
PHẦN I GỒM CÁC BÀI
 
Bài 1 (2 tiết): Công dân với sự phát triển kinh tế
Bài 2 (3 tiết): Hàng hóa – Tiền tệ – Thị trường
Bài 3 (2 tiết): Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 4 (1 tiết): Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 5 (1 tiết): Cung – Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
Bài 6 (2 tiết): CNH – HĐH đất nước
Bài 7 (2 tiết): Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cương vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước.
 
PHẦN II: CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
GỒM 8 BÀI
Học song phần này học sinh cần nắm được
   1. Về kiến thức.
- Hiểu được tính tất yếu và đặc điểm của thời kì quá độ đi lên CNXH ở nước ta.
1

 
 


- Hiểu được bản chất của Nhà nước và nền dân chủ XHCN ở nước ta.
- Nắm được nội dung cơ bản về một số CS lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
   2. Về kĩ năng.
- Biết vận dụng kiến thức để phân biệt sự khác nhau về bản chất giữa Nhà nước XHCN với các nhà nước trước đó ở nước ta.
- Biết thực hiện và tham gia tuyên truyền các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
   3. Về thái độ.
- Có ý thức đúng đắn về trách nhiệm công dân đối với việc xây dựng bảo vệ nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta.
- Tin tưởng và tự giác thực hiện tốt đường lối chủ trương và chính sách của Đảng và NN ta.
 
 
 
PHẦN II GỒM CÁC BÀI
 
A. Một số vấn đề về CNXH
 
Bài 8 (2 tiết): Chủ nghĩa xã hội
Bài 9 (3 tiết): Nhà nước XHCN
Bài 10 (2 tiết): Nền dân chủ XHCN
 
B. Một số chính sách lớn ở nước ta hiện nay
 
Bài 11 (1 tiết): Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Bài 12 (1 tiết): CSTN và BVMT
Bài 13 (3 tiết): Chính sách GD-ĐT, KH-CN, VH
Bài 14 (1 tiết): Chính sách QP và AN
Bài 15 (1 tiết): Chính sách đối ngoại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn: 04/09/2017
Ngày dạy: 08/09  dạy 11A, 11C
                   09/09 dạy 11B, 11C
 
 
PHẦN I:CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ
Tiết 1- Bài1
 
CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
(Tiết 01 )
 
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Về kiến thức:
- Giúp học sinh hiểu được vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội.
- Hiểu được như thế nào là sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động.
- Hiểu được phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
2. Về kỹ năng:
- Biết phân tích các khái niệm và mối quan hệ giữa chúng, biết tham gia xây dựng kinh tế gia điình phù hợp với bản thân.
3. Về thái độ:
- Thấy được tầm quan trọng của hoạt động sản xuất của cải vật chất và trách nhiệm của bản thân đối với xã hội.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
- Giáo viên sử dụng pp phân tích tổng hợp, nêu vấn đề và giảng giải.
III. PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY:
- Giáo viên sử dụng SGK và các tư liệu tài liệu có liên quan.
IV. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
1. Ổn định tổ chức lớp học
2. Giáo viên giới thiệu khái quát về chương trình giáo dục công dân lớp 11
3. Giới thiệu bài học:
Trong cuộc sống hàng ngày, tất cả mọi người, đặc biệt là thanh niên phải thấy được vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội. Phải có ý thức đưa đất nước đi lên, hòa mình vào sự phát triển của thế giới. Vậy chúng ta
1

 
 


cần phải làm gì để thực hiện điều đó?
    Trước hết chúng ta phải hiểu được vai trò và ý nghĩa của phát triển kinh tế, cần nắm được một số khái niệm cơ bản về sản xuất của cải vật chất và các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất. Vậy vai trò đó như thế nào, ý nghĩa và tầm quan trọng ra sao nội dung bài này sẽ trang bị cho các em những kiến thức cơ bản. Bây giờ thầy mời các em tìm hiểu nọi dung bài học….
Hoạt động 1:
Giáo viên sử dụng pp diễn giải, gợi mở, nêu vấn đề để tìm hiểu SX của cải vật chất và vai trò của SX của cải vật chất.
Mục tiêu: Học sinh phải hiểu được sản xuất của cải vật chất là gì.
Cách tiến hành:
Gv: Việc con người tác động vào giới tự nhiên nhằm mục đích gì?
Yêu cầu trả lời:
Tạo ra của cải vật chất
Gv: Yếu tố nào làm cho quá trình SX của cải vật chất ngày càng phát triển hơn?
Yêu cầu trả lời:
Sự phát triển của KHKT. Vì nhờ vào KHKT mà công cụ lao động ngày càng được cải tiến dẫn đến khối lượng sản phẩm làm ra nhiều hơn.
Gv: Vậy thế nào là sản xuất của cải vật chất?
Yêu cầu trả lời:
( Đầy đủ khái niệm )
 
 
 
Hoạt động 2:
Gv: Sử dụng PP giảng giải kết hợp với lấy ví dụ và liên hệ thực tiễn.
Mục tiêu: Giúp HS hiểu được vai trò của SX của cải vật chất.
Cách tiến hành:
Gv: Trong đời sống xã hội, con người luôn có nhiều hoạt động như: KT,chính trị, văn hóa, KHKT…Để tiến hành được các hoạt động đó con người phải đảm bảo về nhu cầu vật chất. Như vậy, sx của cải vật chất đóng một vai trò quan trọng trong đời sống thực tiễn.
1. Sản xuất của cải vật chất
a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Là sự tác động của con người vào giới tự nhiên, làm biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của cá nhân và xã hội.
b. Vai trò của sản xuất của cải vật chất.
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 


Theo các em đó là những vai trò nào?
Yêu cầu trả lời:
- Là cơ sở tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người.
- Thông qua lao động SX con người được cải tạo, phát triển và hoàn thiện hơn.
- Đây là hoạt động trung tâm, là tiền đề thúc đẩy các hoạt động khác của xã hội phát triển hơn.
 
 
Hoạt động 3:
GV sử dụng PP nêu vấn đề giúp học sinh tìm hiểu nội dung tiếp theo.
Mục tiêu: Học sinh phải hiểu rõ bản chất của sức lao động
Cách thức tiến hành:
GV đặt vấn đề bằng cách giới thiệu sơ đồ về mối quan hệ giữa 3 yếu tố của quá trình SX
SLĐ + TLLĐ + ĐTLĐ = SẢN PHẨM
GV nêu vấn đề: Khi nói tới sức lao động chúng ta nói tới những vấn đề nào? Mối quan hệ giữa chúng ra sao?
Gv: Sau khi học sinh trả lời rút ra kết luận
-Nếu thiếu một trong hai yếu tố đó thì con người không thể có SLĐ
Hoạt động 4:
GV sử dụng PP đặt vấn đề
Mục tiêu: Học sinh nắm vững kiến thức về đối tượng lao động
Cách tiến hành:
GV đặt câu hỏi: Em hãy lấy ví dụ về đối tượng lao động của một số ngành, nghề khác nhau trong xã hội?
Yêu cầu trả lời:
- HS lấy ví dụ chứng minh về các loại đối tượng lao động có sẵn và đã qua tác động của con người.
Gv: Xét về nguồn gốc toàn bộ các loại đối tượng lao động đều có nguồn gốc từ tự nhiên.
Hoạt động 5:
GV sử dụng PP đàm thoại
Mục tiêu: HS nắm vững kiến thức cơ bản về tư liệu lao động.
 
 
 
 
 
- Là cơ sở tồn tại của con người và xã hội loài người
- Thông qua lao động SX con người được cải tạo, phát triển và hoàn thiện hơn
- Đây là hoạt động trung tâm, là tiền đề thúc đẩy các hoạt động khác của xã hội phát triển hơn
2. Các yếu tố cơ bản của quá trình SX của cải vật chất
a. Sức lao đọng
- Là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng trong quá trình SX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Đối tượng lao động
- Là toàn bộ nhũng yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của mình.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 


Cách tiến hành:
Gv: Yêu cầu HS lấy ví dụ về các yếu tố của tư liệu lao động.
 
Gv: Trong những yếu tố của tư liệu lao động thì yếu tố nào đóng vai trò quyết định? 
Yêu cầu trả lời:
Sức lao động là yếu tố quyết định.
Gv: Nhìn vào kết quả SX ta thấy có hai yếu tố kết tinh trong sản phẩm. Đó là:
SLĐ + TLSX = SẢN PHẨM
 
c. Tư liệu lao động.
 
 
 
 
- Công cụ lao động
- Hệ thống bình chứa SX
- Kết cấu cơ sở hạ tầng…
 
4. Củng cố bài học:
GV giúp học sinh củng cố lại những vấn đề đã học, xem xét bài tập trong SGK.
Lưu ý cho học sinh: S ức lao động mới chỉ là khả năng, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động.
5. Dặn dò:
Đọc lại bài, trả lời câu hỏi 2,3. Đọc trước phần 3 bài 1
6. Rút kinh nghiệm sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 


Ngày soạn: 12/09/2017
Ngày  dạy: 14/09  dạy, 11C
                   15/09 dạy 11A, 11D
                  16/09 dạy 11B
 
 
Tiết 2 - Bài 1:
CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
( Tiết 02 )
HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
1. Ổn định tổ chức lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Như thế nào là SX của cải vật chất? Nói rõ vai trò của SX của cải vật chất đối với sự phát triển của xã hội?
3. Giảng bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cần đạt
Hoạt động 1:
GV sử dụng PP nêu vấn đề, liên hệ thực tế ở nước ta để làm rõ nội dung.
Mục tiêu: Học sinh phải nắm vững kiến thức cơ bản về phát triển kinh tế.
Cách tiến hành:
GV trình bày sơ đồ phát triển kinh tế.
 
             Trăng trưởng kinh tế
PT kinh tế       XD cơ cấu kt hợp lý
                        Gắn liền với công bằng xh
Gv: Vậy tăng trưởng kinh tế là gì?
Yêu cầu trả lời:
- Tăng lên về số lượng và chất lượng sản phẩm cùng các yếu tố của quá trình SX ra nó trong một thời gian nhất định.
 
 
 
                                                                          
 
Gv: Đây chỉ là một nội dung của phát triển kinh tế, nhưng là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất.
Gv: Các em hãy nêu một số VD thực tiễn tăng trưởng kinh tế ở nước ta?
3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
a. Phát triển kinh tế.
 
 
 
 
                Trăng trưởng KT.
 
PTKT       XD cơ cấu kt hợp lý
 
           Gắn liền với công       bằng xã hội.
 
- Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên về số lượng và chất lượng sản phẩm cùng các yếu tố của quá trình SX ra nó trong một thời gian nhất định.
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 


Gv: Sự tăng trưởng kinh tế chịu sự tác động của chính sách dân số. Vì sao lại như vậy?
Yêu cầu HS liên hệ thực tiễn.
GV giải thích: Nếu tăng trưởng kinh tế không phù hợp sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế lâu dài.
Gv: Như thế nào là cơ cấu kinh tế hợp lý và tiến bộ?
GV giải thích: Cơ cấu kinh tế hợp lý luôn thể hiện ở mối quan hệ hữu cơ phụ thuộc và quy định lẫn nhau cả về quy mô và trình độ giữa các ngành.
Gv: Cơ cấu kinh tế có những loại nào?
Yêu cầu trả lời:
- Cơ cấu ngành.
- Cơ cấu thành phần kinh tế.
- Cơ cấu vùng kinh tế….
Gv: Trong các loại cơ cấu kinh tế, cơ cấu nào là quan trọng nhất?
Yêu cầu trả lời cơ cầu ngành là quan trọng nhất.
Gv: Cơ cấu ngành của nước ta đang xây dựng là: CN – NN – DV.
Gv: Xây dựng cơ cấu kinh tế phải phát huy những yếu tố nào?
Yêu cầu trả lời:
- Tiềm năng nội lực
- Phù hợp với KH – CN hiện đại.
- Bảo vệ môi trường.
- Phân công lao động và hợp tác quốc tế.
Gv: tại sao tăng trưởng KT phải kết hợp với công bằng xã hội?
Yêu cầu trả lời:
Tạo điều kiện cho mọi người có quyền bình đẳng trong đóng góp và hưởng thụ, phù hợp với sự phát triển toàn diện con người, bảo vệ môi trường – sinh thái, thu nhập thực tế tăng lên, chất lượng y tế, văn hóa được đảm bảo…
Hoạt động 2:
GV sử dụng PP diễn giảng, giải thích, nêu vấn đề…
Mục tiêu: Học sinh phải nắm được ý nghĩa của sự phát triển kinh tế.
 
 
 
 
 
 
 
- Cơ cấu kinh tế hợp lý tiến bộ.
+ Cơ cấu ngành kinh tế.
+ Cơ cấu thành phần KT.
+ Cơ cấu vùng KT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
 
 
 
1

 
 


Cách tiến hành:
Gv: Xuất phát từ luận điểm: Sự tiến bộ kinh tế là cơ sở, phương tiện của tiến bộ xã hội. Vì vậy nó có một ý nghĩa hết sức to lớn đối với mọi người, mỗi nhà và toàn xã hội.
Gv: Đối với cá nhân nó có ý nghĩa như thế nào?
Yêu cầu trả lời:
Có công ăn, việc làm, thu nhập…
 
 
 
 
Gv: Vậy đối với mỗi nhà và toàn xã hội như thế nào?
Yêu cầu trả lời: ( Nội dung cạnh bên )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Đối với cá nhân:
+ Có công ăn, việc làm
+ Đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe
+ Tăng tuổi thọ
+ Con người được phát triển toàn diện…
 
 
- Gia đình:
+ Đảm bảo thực hiện được các chức năng gia đình.
+ tạo điều kiện XD gia đình hạnh phúc.
- Xã hội:
+ Thu nhập quốc dân tăng lên.
+ Chất lượng cuộc sống được đảm bảo.
+ Chính sách phúc lợi, việc làm tốt hơn.
+ An ninh, quốc phong và chính sách đối ngoại được đảm bảo..,
4. Củng cố bài học:
Gv: Việc tham gia phát triển KT vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của công dân trong việc góp phần thực hiện mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh”.
- Gv: Hệ thống lại những vấn đề trọng tâm của tiết học.
5. Dặn dò học sinh:
Gv: Yêu cầu học sinh học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
6. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1

 
 


…………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 


Ngày soạn: 19/09/2017
Ngày  dạy: 21/09  dạy, 11C
                   22/09 dạy 11A
                      /09 dạy 11D
 
Tiết 3 - BÀI 2: HÀNG HÓA - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG
( Tiết 1)
 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Về kiến thức:
- Giúp học sinh hiểu được khái niệm hàng hóa và các thuộc tính của hàng hóa.
- Nêu được nguồn gốc, bản chất, chức năng của tiền tệ và quy luật lưu thông tiền tệ.
- Nêu được khái niệm thị trường, các chức năng của thị trường.
2. Về kỹ năng:
- Biết phân biệt được giá trị với giá cả của hành hóa.
- Biết nhận xét tình hình SX và tiêu thụ một số SP hàng hóa ở địa phương.
3. Về thái độ:
- Coi trọng đúng mức vai trò của hàng hóa, tiền tệ, SX hàng hóa…
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
- GV sử dụng PP nêu vấn đề, đàm thoại và giảng giải…
- Lưu ý: Nội dung lượng giá trị khó GV cần phân tích kỹ hơn.
III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
GV sử dụng SGK cùng các tư liệu, tài liệu có liên quan, sơ đồ, biểu đồ cần thiết về HH, tiền tệ và thị trường…
IV. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Phát triển kinh tế là gì? Em hãy nói rõ ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
3. Giảng bài mới:
- Giáo viên khái quát nội dung toàn bài 2. Nói rõ ý nghĩa và mục đích của phát triển kinh tế đối với đất nước…
 
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cần đạt
Hoạt động 1:
Gv sử dụng PP nêu vấn đề + đàm thoại + thuyết trình…
Mục tiêu: HS phải hiểu rõ khái niệm hàng hóa và các thuộc tính của hàng hóa.
Cách tiến hành:
Gv: Nêu lịch sử phát triển của xã hội loài người và mục đích sản xuất.
1. Hàng hóa.
a. Hàng hóa là gì.
 
 
 
 
 
 
1

 
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án cả năm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngGA_lop_11_da_chinh_sua_1.doc[0.65 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giáo án cả năm
  Hình học 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Đại số 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Đại số 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Mĩ thuật 1
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Hóa học 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 12

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Mỹ thuật 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Kỹ thuật 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 6