Giáo Án Mầm:Giao An Chu De Be Va Cac Ban

giáo án điện tử Mầm non Lớp 3 tuổi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 9       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
su2v0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-13 09:02:03
Loại file
doc
Dung lượng
0.30 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
9
File đã kiểm duyệt an toàn

Chñ ®Ò lín: bÐ vµ c¸c b¹n Thêi gian 3 tuÇn: 11/09 - 06/10/2015 Tªn chñ ®Ò nh¸nh: BÐ biết nhiều thứ Tuần 1 : Thời gian thùc hiÖn 1 tuần tõ ngµy 11 - 15/09/2017 1 TỔ CHỨC CÁC ĐÓN TRẺ- THỂ - DỤC SÁNG NỘI

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chñ ®Ò lín: bÐ vµ c¸c b¹n
Thêi gian 3 tuÇn: 11/09 - 06/10/2015
Tªn chñ ®Ò nh¸nh: BÐ biết nhiều thứ  
                      Tuần 1  : Thời gian thùc hiÖn 1 tuần  tõ ngµy 11 - 15/09/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
1

 


 TỔ CHỨC CÁC
ĐÓN TRẺ- THỂ -  DỤC SÁNG

 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
CHUẨN BỊ
1. Đón trẻ
- Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Kiểm tra tư trang của trẻ, hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào đúng nơi qui định
- Trẻ biết chào cô, chào bố mẹ.Nắm được tình hình của trẻ, những yêu cầu, nguyện vọng của phụ huynh
- Phát hiện những đồ vật, đồ chơi không an toàn cho trẻ. Trẻ  biết cất đồ dùng đúng nơi quy định. Rèn kỹ năng tự lập, gọn gàng ngăn nắp
 
- Mở của thông thoáng phòng học. Nước uống, Khăn mặt.
Kiểm tra các ngăn tủ để tư trang của trẻ
2. Hướng trẻ vào góc chơi theo ý thích
 
- Trẻ  chơi đoàn kết cùng bạn, hứng thú tham gia vào hoạt động, chơi theo ý thích của mình ở các góc
 
 
- Đồ dùng, đồ chơi, các góc chơi
 
3. Trò chuyện chủ đề: Xem tranh trò chuyện với trẻ
- Cô hỏi về sở thích bản thân trẻ, hỏi trẻ về khả năng của mình.
 
- Nh¾c trÎ ch¬i ®oµn kÕt, kh«ng tranh rµnh nhau, biÕt gi÷ g×n ®å ch¬i, ch¬i xong cÊt ®å ch¬i gän gµng ®óng n¬i quy ®Þnh.
- Tranh ảnh về trường mầm non, lớp học
- Hệ thống câu hỏi
 
 
 
 
 
4. Thể dục sáng
+ Tập kết hợp với bài: Ồ sao bé không lắc
 
-  Trẻ tập đúng, đều các động tác theo nhịp, theo nhạc.
- Trẻ có nề nếp trong buổi tập.
- Trẻ có ý thức chăm tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sàn tập, băng nhạc.
- Trang phục gọn gàng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Điểm danh
- Giúp trẻ biết tên mình, tên bạn, biết quan tâm đến các bạn trong lớp.
- TrÎ cã ý thøc ®i häc ®Òu
 
- Sổ theo dõi trẻ
 
1

 


HOẠT ĐỘNG
 
HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
 
 
HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
 
- Cô niềm nở đón trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
- Cô quan tâm đến vệ sinh, tư trang, quần áo của trẻ gọn gàng, sạch sẽ.
- Cô hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi qui định. Cô bao quát về tư trang của trẻ và nhắc nhở trẻ không cầm những những vật nguy hiểm vào lớp
 
- Trẻ chào cô, bố mẹ, cất đồ dùng
 
 
 
 
 
 
- Cô hỏi trẻ về sở thích của bản thân:
+ Cháu tên gì? Cháu mấy tuổi? Cháu thích ăn quả gì? Thích mặc quần áo màu gì?
- Nh¾c trÎ ch¬i ®oµn kÕt, kh«ng tranh dµnh nhau, biÕt gi÷ g×n ®å ch¬i, ch¬i xong cÊt ®å ch¬i gän gµng ®óng n¬i quy ®Þnh
- Trẻ chơi
* C« cho trÎ xem tranh vÒ chñ ®Ò c« cïng trÎ trß chuyÖn vÒ néi dung cña bøc tranh
- C« cho trÎ trß truyÖn vÒ tªn gäi cña b¹n nhá trong ¶nh: B¹n tªn g×? B¹n häc ë ®©u? B¹n mÆc ¸o, quÇn mµu g×? B¹n lµ Nam hay Nữ..?. Giáo dục trẻ yêu quý trường lớp, các cô, các bạn trong trường.
 
 
 
 
- Trẻ trò chuyện cùng cô
- Kiểm tra sức khoẻ trẻ.
* Khởi động: Cho trẻ đi nhẹ nhàng tập bài: Ồ sao bé không lắc.
* Trọng động: TËp BTPTC
- Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
- Tay: Hai tay đưa lên cao, hạ xuống
- Bụng : Cúi người về phía trước
- Chân : Ngồi xuống, đứng lên.
C« gi¸o giíi thiÖu bµi tËp thÓ dôc, c« tËp mÉu, trÎ tËp theo c«. Nh¾c trÎ tËp ®óng, ®Òu
* Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng.
- C« gi¸o dôc trÎ ch¨m tËp thÓ dôc ®Ó cã th©n h×nh khoÎ m¹nh vµ c©n ®èi. C« nhËn xÐt
 
- Trẻ khởi động
 
 
- Trẻ tập theo cô
 
- Trẻ thực hiện
 
 
 
- TrÎ ®i nhÑ nhµng
- Cô gọi tên từng trẻ trong lớp.
- C« gi¸o dôc trÎ ®i häc ®Òu.
Cho trẻ kiểm tra vệ sinh, giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
 - Trẻ dạ cô
 
 
 
1

 


Tæ chøc c¸c
Ho¹t ®éng ngoµi trêi

 
Néi dung ho¹t ®éng
 
Môc ®Ých - Yªu cÇu
ChuÈn bÞ
 
Thứ 2,4,6
- H§CM§: Quan sát
Bầu trời
- TCV§:  Bóng tròn to
- Ch¬i tù do với đồ chơi ngoài trời
 
 
 
 
 
 
- Trẻ biết về các hiện tượng thời tiết, biết mặc trang phục cho phù hợp.
- Biết chơi trò chơi và hứng thú tham gia chơi
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- §Þa ®iÓm quan s¸t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ 3, 5
 
- H§CM§: Quan s¸t cây chuối
- TCV§:  Xé giấy
- Nhặt lá trên sân trường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- TrÎ biÕt tên gọi và một số đặc điểm nổi bật của cây chuối và ích lợi của cây đối với con người
- Biết chơi trò chơi và hứng thú tham gia chơi
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết
 
 
 
 
 
 
 
 
- §Þa ®iÓm quan s¸t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


Ho¹t ®éng
H­íng dÉn cña gi¸o viªn
 
Ho¹t ®éng cña trÎ
HĐ 1: Ổn định tổ chức- kiểm tra sức khỏe: Cô và trẻ hát bài: Dạo chơi sân trường và trò chuyện về chủ đề.
HĐ 2: Quan sát bầu trời
Cô hỏi trẻ:
+ Các con thấy thời tiết hôm nay thế nào?
+ Trời đang nắng hay mưa? Bầu trời có màu gì?
+ Các con sẽ mặc quần áo thế nào?
- Cô giáo dục trẻ: Mặc trang phục cho phù hợp với thời tiết
HĐ 3: Trò chơi: Bóng tròn to
- Cô giới thiệu trò chơi: Bóng tròn to
-  Cách chơi -  Cách chơi : C« vµ trÎ n¾m tay nhau thµnh vßng trßn võa h¸t võa lµm ®éng t¸c:
+ Bãng trßn to, trßn trßn trßn trßn to: TrÎ n¾m tay nhau ®øng d·n c¨ng vßng trßn thËt to ch©n giËm theo nhÞp
+ Bãng x× h¬i, x× x× x× x× h¬i: TrÎ n¾m tay nhau cïng b­íc vµo t©m vßng trßn lµm cho bãng nhá l¹i nh­ x× h¬i ch©n giËm theo nhÞp.
+ Nµo b¹n ¬i, l¹i ®©y choi, xem bãng ai to trßn nµo, xem bãng ai to trßn nµo: Hai tay vỗ vµo nhau theo nhÞp c©u h¸t.
- C« cho trÎ ch¬i 2 - 3 lÇn. Cô bao quát, nhận xét trẻ chơi
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 
 
- TrÎ h¸t vµ trß chuyÖn
- Quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái ®µm tho¹i
- TrÎ đọc
- Cô giáo và các bạn
- Trẻ kể
- Có ạ
- Giữ vệ sinh lớp sạch sẽ
- Trẻ lắng nghe
 
 
 
 
- Trẻ lắng nghe
 
 
 
 
- TrÎ ch¬i
 
HĐ1: Ổn định tổ chức- kiểm tra sức khỏe: Cô và trẻ hát bài: Cùng múa vui và trò chuyện về chủ đề.
HĐ 2: Quan sát cây chuối
Hỏi trẻ: Đây là cây gì? Cây chuèi gồm có những gì? Thân cây có đặc điểm gì? Lá cây có màu gì? lá to hay nhỏ? Trồng cây chuèi có ích lợi gì?
Các con hãy quan sát xung quanh sân trường ngoái cây chuèi còn có những cây gì?
=> Giáo dục trẻ không ngắt lá bẻ cành, biết chăm sóc và bảo vệ cây.
HĐ 3: Trò chơi: Xé giấy
- C« cho trÎ ch¬i 2 - 3 lÇn. Cô giới thiệu trò chơi: Xé giấy
-  Cách chơi : Cô chuẩn bị cho mỗi trẻ 1 mảnh giấy, trước tiên co làm mẫu cho trẻ xem : Cô lấy ngón tay trỏ và ngón tay cái càm và xé giấy, cô làm chậm vừa làm cô vừa nói trẻ hiểu, cô làm mẫu 2 - 3 lần sau đó cô phát giiấy cho trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ thực hiện. Cô  bao quát trẻ chơi và nhận xét
* Chơi tự do: NhÆt r¸c trªn s©n tr­êng
* KÕt thóc: C« nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng trÎ
 
 
 
 
- Trẻ quan sát và gọi tên
 
 
- Trẻ lắng nghe
 
 
 
 
 
- Trẻ chơi
 
 
 
 
1

 


TỔ CHỨC CÁC
Ho¹t ®éng gãc

 
Néi dung ho¹t ®éng
 
Môc ®Ých - Yªu cÇu
ChuÈn bÞ
 
* Gãc ho¹t ®éng víi ®å vËt:
- XÕp chång c¸c khèi, xÕp nhµ, ®å ch¬i xÕp h×nh, nÆn theo ý thÝch
 
 
 
- TrÎ ch¬i theo nhãm, biÕt thÓ hiÖn vai ch¬i, biÕt liªn kÕt c¸c nhãm trong khi ch¬i
- BiÕt s¾p xÕp c¸c h×nh thµnh nh÷ng vËt theo ý thÝch cña m×nh
 
 
- Các khối gạch gỗ...
 
 
 
 
* Gãc thao t¸c vai:
Ru em ngủ, cho em ăn
 
 
 
 
 
 
- TrÎ biÕt m« pháng l¹i c«ng viÖc cña nguêi lín
- TrÎ biÕt t­ thÕ ru em bÐ ngñ
- BiÕt xóc c¬m cho em bÐ ¨n
 
 
 
 
- Bóp bª, ®å ch¬i nÊu ¨n
 
 
 
 
 
 
* Gãc s¸ch:
- Xem s¸ch tranh truyÖn vÒ chñ ®Ò ''BÐ vµ c¸c b¹n''
-  Lµm ®å dïng häc tËp (D¸n thªm nh÷ng bé phËn cßn thiÕu vµo khu«n mÆt cña bÐ).
 
- TrÎ biÕt xem s¸ch tranh vÒ chñ ®Ò
- BiÕt d¸n nh÷ng chi tiÕt vµo khu«n mÆt cña trÎ
 
 
- S¸ch tranh, truyÖn vÒ h×nh ¶nh '' Lóp học của bé, đất nặn, khăn lau..
 
 
 
 
 
 
1

 


 
H­íng dÉn cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng trÎ
1. æn ®Þnh tæ chøc - trß chuyÖn chñ ®Ò
* C« tËp trung trÎ ®Õn bªn c«
-  C« cho trÎ h¸t bµi: Lµ con mÌo
- C« hái trÎ: Tªn bµi h¸t
+ Bµi h¸t nãi vÒ b¹n nµo? MÌo kªu nh­ thÕ nµo?
+ T¹i sao b¹n khãc nhÌ?
+ C¸c b¹n ngoan gäi lµ g×?
+ Chóng m×nh muèn lµm b¹n MÌo hay b¹n Bóp bª?
- C« gi¸o dôc trÎ ®i häc ®Òu, kh«ng khãc nhÌ
2. Néi dung
- C« giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i
* H§ 1:  Tho¶ thuËn ch¬i
- Cô giới thiệu cách chơi
- Gãc ph©n vai: TrÎ tù nhËn vai ch¬i ®ãng vai lµm nguêi lín cho em bÐ ¨n vµ ru em bÐ ngñ.
- TrÎ ®ãng vai bè, mÑ, con, trong gia ®×nh nÊu nh÷ng mãn ¨n ngon
- Gãc ho¹t ®éng víi ®å vËt: TrÎ s¾p xÕp c¸c khèi gç, x©y hµng rµo l¾p ghÐp t¹o thµnh ng«i nhµ, v­ên hoa ®å ch¬i ngoµi trêi  theo ý thÝch cña m×nh
- Gãc s¸ch truyÖn: C« gîi ý vµ h­íng dÉn trÎ t¹o bøc tranh xÐ d¸n nh÷ng bé phËn cßn thiÕu vµo khu«n mÆt bÐ. Trong qu¸ tr×nh lµm c« ®éng viªn ®Ó trÎ s¸ng t¹o vµo bµi
-  Cho trÎ nghe c¸c bµi h¸t , biÓu diÔn vÒ chñ ®Ò
- Trong qu¸ tr×nh trÎ ch¬i c« bao qu¸t vµ gîi ý h­íng dÉn trÎ ch¬i c« t¹o t×nh huèng trong qu¸ tr×nh ch¬i ®Ó trÎ cïng tham gia gi¶i quyÕt vµ giao l­u víi c¸c nhãm ch¬i kh¸c.
* Ho¹t ®éng 2: Qu¸ tr×nh ch¬i.
- C« cho trÎ nhËn vai ch¬i, gãc ch¬i vµ cho trÎ ®i nhÑ nhµng vÒ gãc ch¬i.
- C« nhÑ nhµng ®Õn tõng gãc ch¬i ®Ó ®éng viªn trÎ ch¬i, nh¾c nhë trÎ ch¬i ®oµn kÕt.
- C« ®ãng 1 vai ch¬i ®Ó ch¬i cïng trÎ gióp ®ì trÎ kÞp thêi.
- C« liªn kÕt gi÷a c¸c gãc ch¬i trong 1 buæi ch¬i l¹i víi nhau .
* H§ 3: §¸nh gi¸, nhËn xÐt buæi ch¬i
- Cho trÎ ®Õn th¨m quan mét gãc ch¬i næi bËt trong ngµy. Cho trÎ giíi thiÖu vµ nhËn xÐt vÒ gãc ch¬i cña m×nh.
- C« nhËn xÐt trÎ ch¬i vµ ®éng viªn trÎ
- Cñng cè: C« nh¾c l¹i tªn c¸c gãc ch¬i
3. KÕt thóc buæi ch¬i
- T¹o høng thó cho trÎ trong buæi ch¬i ngµy h«m sau vµ cho trÎ cÊt dän ®å ch¬i gän gµng.
 
 
- TrÎ h¸t
 
- Trß chuyÖn cïng c«
 
 
 
 
- TrÎ tr¶ lêi
 
- TrÎ l¾ng nghe
 
 
 
- TrÎ vÒ gãc ch¬i theo ý thÝch
 
- TrÎ ch¬i
 
 
 
 
- TrÎ xÕp vµ l¾p ghÐp
 
 
- TrÎ t¹o ra s¶n phÈm
 
 
 
 
 
- TrÎ nghe vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò
 
- TrÎ tham quan vµ nhËn xÐt gãc ch¬i
HOẠT ĐỘNG
 
1

 


TỔ CHỨC CÁC
 
 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
CHUẨN BỊ
Hoạt động vệ sinh, ăn trưa

- Dạy trẻ thao tác rửa tay, mặt
 
 
- Trẻ ăn trưa
 
 
 
 
- Cất bát đúng nơi qui định
- Trẻ có kỹ năng, thói quen rửa tay, rửa mặt trước khi ăn cơm.
- Rèn kỹ năng cầm thìa xúc cơm ăn gọn gàng, sạch sẽ. Có thói quen văn minh trong bữa ăn. Ăn hết xuất
- Rèn cho trẻ thói quen tự lập, ngăn lắp.
- Dụng cụ , đồ dùng cho trẻ vệ sinh
- Dụng cụ chia ăn, đồ dùng bát, thìa, đĩa nhựa, khăn ẩm.
- Chậu để bát sau khi ăn xong
 
 
Hoạt động ngủ

- Cho trẻ ngủ trưa
 
- Trẻ biết cởi bớt quần áo, khi đi ngủ, trẻ ngủ ngoan, ngủ đủ giấc.
- Phản, chiểu, gối, chăn,  nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ đảm bảo theo mùa
 
 
Hoạt Động Chiều
 
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
 
 

- Ôn các bài thơ: Bạn mới
- Ôn bài hát: Búp bê
- Kể chuyện: Đôi bạn nhỏ
- Trẻ thuộc bài hát, hát và đọc đúng giai điệu, đúng nhịp.
- Trẻ đọc thuộc bài thơ, hiểu nội dung bài thơ.
Bài hát: Búp bê
Bài thơ: bạn Mới
Truyện ‘ Đôi bạn nhỏ’
Hoạt động góc theo ý thích
Trẻ biết chơi và tự chọn các góc chơi theo ý thích của mình
 
Đồ dùng, đồ chơi ở các góc
Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành
- Trò chơi: Xé giấy, Bóng tròn to
 - TrÎ biÕt tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i vµ biÕt ch¬i cïng c« vµ c¸c b¹n
 
 
- Địa điểm chơi
 
- Nªu g­¬ng cuèi ngµy
- Tr¶ trÎ
 
 
- BiÕt gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n
- BiÕt nhËn xÐt b¹n
- BiÕt nhËn ®óng ®å dïng c¸ nh©n cña m×nh, biÕt chµo c« chµo bè mÑ vµ c¸c b¹n tr­íc khi ra vÒ.
- §å dïng cña trÎ
 
 
 
 
 
 
1

 


HOẠT ĐỘNG
 
HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
 
HĐ CỦA TRẺ
* Vệ sinh: Cô cho trẻ biết sắp đến giờ ăn; trẻ vào bàn ngồi. Hỏi trẻ trước khi ăn thì các con phải làm gì? Cô dạy trẻ các thao tác rửa tay, rửa mặt. Cho trẻ thực hành trên không một vài lần
- Cô mời từng bàn ra xếp hàng rửa tay, rửa mặt, cô bao quát, nhắc nhở, hướng dẫn, giúp đỡ trẻ trong khi trẻ thực hiện.
* Ăn trưa: Cô giới thiệu món ăn.Nhắc trẻ mời chào trước khi ăn
- Trẻ ăn cô động viên, khích lệ, nhắc nhở trẻ nhặt cơm rơi vào đĩa. Không nói chuyện khi ăn, hắt hơi phải lấy tay che miệng...
 
 
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô
- Trẻ mời cô mời bạn trước khi ăn
- Trẻ nhặt cơm rơi ra bàn. Lau tay
- Lấy tay che miệng khi muốn hắt hơi
 
- Cô nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ, cởi bớt quần áo,  ổn định chỗ nằm cho trẻ. Cô cho trẻ đọc bài thơ "Giờ đi ngủ". Cô bật nhạc hát ru nhỏ.
- Cô bao quát, sửa tư thế nằm cho trẻ, trông cho trẻ đi vào giấc ngủ.
 
 
- Trẻ đi vệ sinh
- Trẻ cởi bớt quần áo
- Trẻ ngủ
- Cho trẻ ôn một số bài hát đã học, hướng trẻ hát đúng giai điệu.
- Cho trẻ làm quen với bài thơ: " Bạn Mới ". Câu chuyện: Đôi bạn nhỏ
- Cô đọc cho trẻ nghe, cho trẻ đọc theo, hướng trẻ đọc đúng lời, đúng nhịp điệu. Nhận xét trẻ thực hiện.
 
 
- Trẻ hát, đọc thơ, ca dao, đồng dao
- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện
 
- Cô cho trẻ vào góc chơi và lựa chọn những đồ chơi mà trẻ thích, tự lựa chọn vai chơi. Cô bao quát trẻ chơi. Nhận xét trẻ chơi.
- Đồ chơi các góc
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật và cách chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Nhận xét, đánh giá trẻ
 
 
 
- Trẻ chơi
 
- Cô hướng dẫn trẻ cách xếp đồ chơi gọn gàng, cô cùng làm với trẻ.
- Cho trẻ biểu diễn những bài đã học trong chủ đề. Động viên khích lệ trẻ biểu diễn tự tin, mạnh dạn.
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ, nhắc trẻ lấy đồ dùng cá nhân đúng ngăn tủ, chào cô và bố mẹ trước khi ra về. Trao đổi với phụ huynh về tình của trẻ.
 
- Trẻ thực hiện
 
 
 
 
 
1

 


 
Thø  2  ngµy 5 th¸ng 09 n¨m 2016
 
Ho¹t ®éng chÝnh: Thể dục
  V§CB: Bò bằng 2 bàn tay, 2 bàn chân
  BTPTC: Hô hấp, tay 3, bụng 3, chân 1
  TCV§: Bóng tròn to
Ho¹t ®éng bæ trî:
Trẻ hát bài '' Búp bê'',
Trò chơi : Lộn Cầu vồng
I - Môc ®Ých yªu cÇu
1. KiÕn thøc
- TrÎ biÕt phèi hîp c¸c gi¸c quan thùc hiÖn vËn ®éng Bò bằng 2 bàn tay, 2 bàn chân, chơi trò chơi cùng cô và các bạn
- BiÕt gi÷ g×n ®å ch¬i, kh«ng qu¨ng nÐm ®å ch¬i.
2. Kü n¨ng
- Ph¸t triÓn kü n¨ng vËn ®éng, m¹nh d¹n, tù tin cho trÎ
- Ph¸t triÓn vËn ®éng ®i, kh¶ n¨ng gi÷ th¨ng b»ng
- Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan s¸t, chó ý, ghi nhí cã chñ ®Þnh cho trÎ
- Ph¸t triÓn ng«n ng÷
3. Th¸i ®é
- TrÎ høng thó tham gia
- TrÎ cã ý thøc kû luËt, ý thøc thi ®ua.
- TrÎ yªu thÝch m«n häc thÓ dôc
II. ChuÈn bÞ
1. §å dïng - ®å ch¬i
Sắc xô, vạch chuẩn bị, đường gấp khúc
2. §Þa ®iÓm
- Trong líp häc
 
 
 
 
 
 
1

 


III. Tæ chøc ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1. Ổn ®Þnh tæ chøc:
- C« cho trÎ h¸t bµi: " búp bê''
- Cô hỏi tên bài hát
- Cô đàm thoại nội dung bài hát
- Cô giáo dục trẻ luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và giữ gìn đồ dùng, đồ chơi
- KiÓm tra søc khoÎ cña trÎ.
2. Giới Thiệu bài: Hôm nay cô và các con sẽ cùng tham gia bài vận động: “Bò bằng 2 bàn tay 2 cẳng chân”
3. Gi¶ng bµi:
a. Khëi ®éng
- TrÎ ®i vßng trßn, ®i c¸c kiÓu ch©n kÕt hîp víi bµi h¸t "Mét ®oµn tµu". (®i th­êng, ®i kiÔng)
b. Träng ®éng:
* HĐ 1: BTPTC
+ Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
+ Tay 3: Hai tay đưa sang ngang, hạ xuống
+ Bụng3: Cúi người xuống, đứng thẳng người lên
+ Chân1: Đứng nhún chân
C« gi¸o giíi thiÖu bµi tËp thÓ dôc, c« tËp mÉu, trÎ
- (Mçi ®éng t¸c tËp 2 lÇn 4 nhÞp.
 * HĐ 2: VËn ®éng c¬ b¶n: Bò bằng 2 bàn tay, 2 bàn chân
- §éi h×nh 2 hµng ngang ®øng ®èi diÖn nhau
C« giíi thiÖu tªn bµi bµi tËp
- C« tËp mÉu lÇn 1: Kh«ng ph©n tÝch
- C« lµm mÉu lÇn 2: Võa lµm võa ph©n tÝch
+ TTCB: Đứng trước vạch chuẩn bị, 2 bàn tay 2 bàn chân áp sát sàn
+ TH: Khi có hiệu lệnh bò tay nọ, chân kia mắt nhìn về phía trước.
C« cho 2 trÎ lªn tËp mẫu
- Trẻ thực hiện:
C« lÇn l­ît cho 2 trÎ mét lªn tËp (cho trÎ tËp 2 lÇn)
C« quan s¸t vµ söa sai cho trÎ
Cho trÎ tËp thi ®ua theo tæ, nhãm, c¸ nh©n
C« nãi tªn bµi tËp
- NhËn xÐt trÎ tËp
* H§ 3: Trß ch¬i vËn ®éng: Bóng tròn to
- Cô giới thiệu trò chơi: Bóng tròn to
-  Cách chơi: C« vµ trÎ n¾m tay nhau thµnh vßng trßn võa h¸t võa lµm ®éng t¸c:
+ Bãng trßn to, trßn trßn trßn trßn to: TrÎ n¾m tay nhau ®øng d·n c¨ng vßng trßn thËt to ch©n giËm theo nhÞp
 
- TrÎ h¸t
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
TrÎ chý ý l¾ng nghe
 
- TrÎ ®i vßng trßn vµ h¸t bµi "§oµn tµu nhá xÝu", ®i c¸c kiÓu ch©n
 
 
 
 
- TrÎ ®øng 3 hµng ngang
 
- TrÎ lÇn l­ît thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c thÓ dôc. mçi ®éng t¸c tËp 2 lÇn 4 nhÞp
 
 
 
 
 
 
 
- TrÎ quan s¸t, l¾ng nghe
 
 
 
 
 
- TrÎ lªn tËp
 
- TrÎ tËp
 
 
- Trẻ thi đua
 
 
 
- Trẻ lắng nghe
 
 
 
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử giao an chu de be va cac ban
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTuan_1_Be_va_cac_ban.doc[0.30 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự