giáo án chủ đề điện tử

giáo án điện tử Mầm non Lớp 3 tuổi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2017-11-03 15:57:49 Tác giả Thủy Đỗ Thị loại .docx kích thước 0.13 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON (3 TUẦN) CHỦ ĐỀ NHÁNH 1 :Ngày hội đến trường (1 tuần) Thêi gian thực hiện : (Tõ ngµy 06/09 ®Õn ngµy 8/09/2017) TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. ĐÓN TRẺ -TRÒ CHUYỆN a) Môc

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ
TRƯỜNG MẦM NON   (3 TUẦN)
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1 :Ngày hội đến trường  (1 tuần)
Thêi gian thực hiện : (Tõ ngµy 06/09 ®Õn ngµy 8/09/2017)
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. ĐÓN TRẺ -TRÒ CHUYỆN
a) Môc ®Ých:
 -Trß chuyÖn víi trÎ về trường, lớp của trẻ. Ý nghĩa của ngày hội đến trường.
-Tranh ¶nh vÒ trường, lớp mầm non, ngày hội đến trường.
b) Chuẩn bị :
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát ,
- Đồ dùng đồ chơi tranh ảnh và trang trí lớp phù hợp với chủ đề
  - Tranh ảnh về trường mầm non
c) TiÕn hµnh:
       * C« niÒm në víi phô huynh vµ ©n cÇn ®ãn trÎ vµo líp.
- Nh¾c trÎ chµo bè/mÑ, chµo c« gi¸o vµ c¸c b¹n vào lớp.
- C« h­ướng dÉn trÎ cÊt ®å dïng c¸ nh©n ®óng n¬i quy ®Þnh, nhắc cho trÎ biÕt thay dÐp tr­ước khi vµo líp.
- Hàng ngày cô trò chuyện với trẻ và gợi hỏi trẻ để trẻ tự giới thiệu về trường, lớp của mình: Tên, tuổi, giới tính, một số đặc điểm bên ngoài của trẻ.
  +Con hãy giới thiệu về trường, lớp mình cho cô và các bạn cùng biết nào
  +Buổi sáng khi đến lớp con cảm thấy thế nào?  Con cảm thấy vui hay buồn? Con có thích không?
  +Con học ở lớp mẫu giáo nào? Trường gì?
- Cho trÎ quan s¸t tranh vµ ®Æt hÖ thèng c©u hái dù kiÕn ®µm tho¹i cïng trÎ :
                 + Trong tranh vẽ gì?
                + Trong tranh có những ai?
                 + Cô hiệu trưởng tên gì? Cô hiệu phó tên gì?
                 + Con học với cô giáo nào?
                 + Hàng ngày đến lớp con được làm những gì?
                 + Ở trường ai nấu cơm cho các con ăn?
                 + Ăn cơm bổ sung chất gì? Ăn thịt, cá, đậu, trứng... bổ sung chất gì?
                 + Ăn rau, củ, quả bổ sung chất gì?
                 + Ăn cơm với gì?
- Cô cho trẻ chơi tự do vơi đồ chơi trong lớp, cô bao quát trẻ.
* Cô điểm danh trẻ: Khi điểm danh cô gọi tên từng trẻ trong lớp . Để trẻ nhớ tên mình tên bạn . và cho trẻ ra tập thể dục
2. THÓ DôC S¸NG: Tập theo nhạc bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”.
1

 


a. Môc ®Ých:
-Tập hít sâu,thở ra từ từ.phát triển cơ bắp, rèn luyện khả năng thực hiện bài tập theo yêu cầu của cô,theo hiệu lệnh và tập đúng theo cô.
-Rèn luyện khả năng thực hiện bài tập theo yêu cầu và hiệu lệnh của cô,tập đúng động tác theo cô.
-Trẻ biết tập thể dục sáng làm cơ thể khỏe mạnh, trẻ hứng thú tập luyện thể dục sáng. Tạo sự gần gũi thân thiện giữa cô và trẻ.
b. ChuÈn bÞ:
- S©n tËp s¹ch sÏ, an toµn.
- xắc xô
- Bài tập thể dục
- Kiểm tra sức khỏe và trang phục của trẻ.
c. TiÕn hµnh:
* Khëi ®éng:
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp với các kiểu đi, chạy theo hiệu lệnh của cô.
- Cho trÎ thực hiện bài tập đội hình.
- Xoay cổ tay,cổ chân, vai, eo, gối, chèo thuyền.
* Träng ®éng:
+ Bài tập phát triển chung: Tập theo nhạc bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”.
- Tập động tác tay: Đưa tay lên cao và hạ xuống thấp.
- Tập động tác chân: Khuỵ gối kết hợp đưa tay ra phía trước.
- Động tác bụng - lườn: Nghiêng người sang hai bên.
- Động tác bật: Bật tiến.
* Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng.
3. HOẠT ĐỘNG GÓC:
Nội dung hoạt động:
- Gãc chơi đóng vai: Cô giáo, Mẹ con.
- Góc tạo hình: Vẽ hoa trường em, vẽ đường đến trường, tô màu tranh trường em.
- Góc âm nhạc: Hát múa các bài đã học về chủ đề.
- Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non, cầu trượt….
a. Mục đích:
- Bước đầu biết thể hiện một vài hành động chơi phù hợp với vai mình đóng.
- Biết thực hiện theo cô một vài thao tác xếp thành mô hình trường mầm non, con đường tới trường.
- Bước đầu cùng cô di màu, tô màu.
- Biết hát vận động một số bài phù hợp với chủ đề trường mầm non.
- không tranh giành đồ chơi , chơi đoàn kết
- Biết cùng cô cất đồ chơi đúng nơi quy định.
b. ChuÈn bÞ:
- §å dïng, ®å ch¬i s¾p xÕp ë c¸c gãc ch¬i.
1

 


- Bé ®å ch¬i b¸n hµng, ®å ch¬i về trường mầm non, đồ chơi bác sỹ.
- Tranh ảnh, giấy màu,hồ dán.
- C¸c khèi x©y dùng, que diªm, que tÝnh, hét h¹t, ®å ch¬i l¾p ghÐp, l¸ c©y, c¸c hép nhùa phÕ th¶i...
c. C¸ch tiÕn hµnh:
C¸c ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng cña c«
Dù kiÕn ho¹t ®éng cña trÎ
* G©y høng thó
 
Hoạt động 1: Thỏa thuận chơi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ho¹t ®éng 2:
Quá trình chơi.
 
 
           (Xóm xÝt)2
-Trò chuyện với trẻ về chủ đề “Trường mầm non”, hướng trẻ vào hoạt động
* Thỏa thuận trước khi chơi:
- Các con ơi giờ chơi đã đến rồi hôm nay cô sẽ tổ chức cho lớp mình cùng tham gia chơi hoạt động góc về chủ đề trường mầm non và với chủ đề trường mầm non thì các con sẽ chơi mấy góc? Và chơi ở những góc nào?
- À bạn trả lời đúng rồi chúng ta sẽ chơi ở 4 góc chơi đó là góc chơi phân vai, góc chơi xây dựng, góc tạo hình và góc âm nhạc.
- Ở góc phân vai các con chơi trò chơi gì? (TC cô giáo, mẹ con). Nh÷ng ai ch¬i ë gãc ph©n vai?
- Các con ơi để có những ngôi trường cho các con học thì chúng ta sẽ chơi ở góc nào? Những ai sẽ chơi ở góc xây dựng?
- Để xây dựng được ngôi trường cho các con học thì cần có những ai? Bác kĩ sư trưởng có nhiệm vụ như thế nào?
- Có ngôi trường đẹp rồi để có nhiều trang thiết bị cũng như đồ dùng đồ chơi bày trang trí trong lớp học thì các con chơi ở góc nào? Góc tạo hình các con chơi trò chơi gì? ( Tô màu, cắt dán, nặn đồ dùng trong trường mầm non).
- C¸c b¹n cßn l¹i sÏ ch¬i ë gãc g×?
- Để giờ chơi được tốt các con chơi như thế nào?
- Lóc ch¬i xong th× ph¶i lµm g×?
- Giê chóng m×nh h·y nhÑ nhµng vÒ gãc m×nh ®· chän vµ ch¬i nµo?
* Quá trình chơi:
- C« cho trÎ vÒ gãc ch¬i m×nh ®· chän vµ tù tho¶ thuËn ch¬i.
- C« cã thÓ ®Õn gióp trÎ dµn xÕp gãc ch¬i.
- C« ®ãng vai ch¬i cïng trÎ gióp trÎ liªn kÕt c¸c nhãm ch¬i víi nhau.
- (Bên cô)2
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1-2 trẻ trả lời
 
 
 
 
- 1-2 trẻ trả lời
 
 
- 1-2 trẻ trả lời
 
 
- 1-2 trẻ trả lời
 
 
 
- 1-2 trẻ trả lời
 
- 1-2 trẻ trả lời
 
- 1-2 trẻ trả lời
 
 
 
- 1-2 trẻ trả lời
 
 
1

 


 
 
 
 
 
 
 
 
* Ho¹t ®éng 3: Nhận xét trÎ chơi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Kết thúc:
 
- H«m nay c¸c b¸c x©y dùng sÏ x©y g× thÕ?
- Ai lµ thî c¶ vËy?
- B¸c thî c¶ lµm g×? Ph©n c«ng c«ng viÖc
- Cßn c¸c b¸c b¸n hµng th× thÕ nµo?
- C¸c c« b¸n hµng b¸n nh÷ng g×?
- Bác sỹ ơi hôm nay có nhiều bệnh nhân không?
- C¸c b¸c ®ang lµm s¸ch g× thÕ?
- C« lÇn l­ượt ®Õn c¸c gãc kh¸c.
* Nhận xét trÎ chơi:
- Gần hết giờ cô đến lần lượt từng góc chơi phân vai, tạo hình, góc nghệ thuật để quan sát nhận xét quá trình chơi,cô gợi ý cho trẻ nhận xét nhóm mình, nhóm bạn.
- Vừa rồi các góc thực hiện rất giỏi cô thưởng cho các con 1 chuyến tham quan đến góc xây dựng để xem hôm nay các bác xây dựng công trình gì nhé .
- Cho trẻ chào, Xin mời bác kĩ sư trưởng giới thiệu về công trình của mình nào.
- Cô nhận xét khái quát lại sau đó tuyên dương, khích lệ trẻ chơi tốt để lần sau trẻ phát huy vai chơi.
  * Cô cùng trẻ hát bài: “Bạn ơi hết giờ rồi” cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định.
 
- 1-2 trẻ trả lời
 
 
- Trẻ chơi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trẻ đi đến góc xây dựng.
 
 
 
- Trẻ thu dọn đồ chơi.
 
KẾ HOẠCH NGÀY TUẦN 1
                                                                                        
                                                             Thø 4 ngµy 06 th¸ng 09 n¨m 2017
 
I. ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN -THỂ DỤC SÁNG - ĐIỂM DANH:
II. HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐỊNH:
 
TẠO HÌNH
TÔ MÀU CHÙM BÓNG BAY
1. Mục đích:
+ KiÕn Thøc: - Trẻ biết kết hợp các màu khi tô. Trẻ di màu đều đẹp.
+ Kü n¨ng: - Luyện kỹ năng cầm bút vẽ, tô màu đều đẹp cho trẻ
+ Th¸i ®é: - Trẻ có ý thức hoàn thành bài, có ý thức bảo vệ đồ dùng.
2. ChuÈn bÞ:
-Tranh mẫu chùm bóng bay.
-Tranh vẽ, sáp màu cho trẻ.
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
1

 


Néi dung ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng cña c«
Dù kiÕn hđcña trÎ
 
 
* G©y høng thó
 
 
 
* Hoạt động 1:
Quan sát và đàm thoại tranh mẫu:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Hoạt động 2:
Cô làm mẫu.
 
 
 
 
 
 
 
* Hoạt động 3:
Trẻ thực hiện.
 
 
 
 
 
 
 
 
* Hoạt động 3:
Nhận xét đánh giá sản phẩm.
 
 
- Cô cho trẻ hát bài hát “Quả bóng” cùng cô.
-Trò chuyện với trẻ về ngày hội của bé.
-Cô cho trẻ quan sát tranh “chùm bóng bay” và hỏi trẻ:
  + Cô đố các con trong tranh vẽ gì? (chùm bóng bay)
  + Các con có nhận xét gì về bức tranh này?
  + Chùm bóng bay có mấy quả? (Cho trẻ đếm cùng cô)
  + Có những màu gì?
  + Vậy các con có muốn tô màu một bức tranh về chùm bóng bay đẹp như thế này không?
- Để tô được tranh chùm bóng bay đẹp như thế này các con hãy quan sát cô hướng dẫn nhé. cô chọn đúng màu để tô và khi cô tô thì cô theo một chiều ngang hoặc dọc, cô cầm bút bằng 3 ngón tay, tô khít đều và đậm. cô tô lần lượt từng quả bóng một, xong cô lại tô đến quả bóng khác,đến khi hết các quả bóng khác.
* Hướng dẫn trẻ thực hiện :
-Cô cho trẻ ngồi vào bàn để thực hiện tô màu.
- Cô gợi hỏi lai trẻ cách tô để trẻ tô.
- Khi trẻ tô cô hỏi trẻ:
  + Các con đang tô gì?màu gì?
  + Các con nhớ tô nhẹ nhàng, tô đậm nét, kín nhé.
- Quan sát giúp trẻ thực hiện và hoàn thành bài tô.
- Cô cho trẻ treo bài của mình lên giá để cả lớp cùng nhận xét.
- Các con thấy bài của bạn  nào đẹp? Các con thích bức tranh nào nhất? vì sao?
Trẻ hát
 
-Trẻ trò chuyện cùng cô và trả lời:
 
 
 
-Vẽ bóng bay ạ!
-Đẹp ạ!
-Trẻ đếm cùng cô và trả lời: Có 3 quả ạ!
-Màu xanh, màu đỏ, màu vàng ạ!
 
-Có ạ!
 
-Trẻ lắng nghe và quan sát cô làm mẫu.
 
 
 
 
 
 
 
 
-Trẻ ngồi vào vị trí
 
-Trẻ trả lời:
 
 
 
 
 
 
 
-Trẻ làm theo yêu cầu của cô và nhận
 
1

 


 
- Cô nhận xét, tuyên dương những tranh vẽ đẹp và sáng tạo. động viên khuyến khích những trẻ vẽ chưa đep, chưa hoàn thành bài, lần sau cố gắng.
*Kết thúc: cô cho trẻ hát bài hát “Em yêu trường em ” cùng cô và chuyển hoạt động
xét bài của bạn
 
-Trẻ lắng nghe
 
 
- Trẻ hát cùng cô
 
 
 
III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:
- Quan s¸t cã môc ®Ých : quan s¸t tranh “Cầu trượt”.
- Trß ch¬i vËn ®éng: “Bóng tròn to”
- Ch¬i tù do:Chơi với đồ chơi có sẵn ở ngoài sân
1. Môc ®Ých:
- TrÎ ®ược đi dạo, được quan s¸t vµ biÕt nªu lªn nhËn xÐt cña m×nh về “ Cầu trượt”.
- TrÎ ch¬i trß ch¬i vui vÎ, høng thó, ®oµn kÕt.
2. ChuÈn bÞ:
- Mò, dÐp cho trÎ.
- S©n ch¬i s¹ch sÏ, an toµn.
3. TiÕn hµnh:
a) Quan s¸t cã môc ®Ých: quan s¸t Cầu trượt
- C« cïng trÎ h¸t “đi chơi đi chơi” vµ ®i ra ngoµi.
- C¸c con ¬i chóng ta đứng ở đâu đây? (ở sân)
- Trước mặt chúng ta có gì đây?  (Cầu trượt)
- Cô chỉ vào từng bộ phận của cây và hỏi trẻ:
- Đây là gì của Cầu trượt? ; - Cầu trượt này có màu gì?
- Cầu trượt dùng để làm gì?
b) Trß ch¬i vËn ®éng: “Bóng tròn to”
-C« phæ biÕn luËt ch¬i c¸ch ch¬i
-Cho trẻ chơi 2-3 lần.
-TrÎ ch¬i c« ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ
-NhËn xÐt trÎ ch¬i
c) Ch¬i tù do: chơi tự do với đồ vật có sẵn ở sân
-C« bao qu¸t trÎ
*KÕt thóc:
-C« tËp trung trÎ l¹i ®iÓm danh vµ cho trÎ vµo líp, vÖ sinh, röa tay chuyÓn ho¹t ®éng
IV.LÀM QUEN VỚI TIẾNG VIỆT:
-Làm quen với từ: “Hát; Múa; Chơi”
1.Mục đích:
-Dạy trẻ biết nghe,hiểu nói được từ “Hát; Múa; Chơi”
-Trẻ biết hỏi và trả lời một số câu đơn giản như: Đang làm gì?
2.Chuẩn bị: -Tranh ảnh về Hát; Múa; Chơi.
3.Cách tiến hành:
1

 


Ho¹t ®éng cña c«
 
DK ho¹t ®éng cña trÎ
* G©y høng thó:
- Cho trẻ xem tranh về Hát; múa; Chơi và hỏi trẻ:
   +Các bạn đang làm gì đây?
-Cô nói: Các bạn đang “Hát, đang múa, đang chơi”  cho trẻ nghe mỗi từ (3lần)
-Cô cho trẻ nhắc lại (3lần) theo tổ, nhóm, cá nhân.
- C« chØ vµo tõng hoạt động vµ nãi: Hát; Múa; Chơi vµ cho trÎ nh¾c l¹i 3 lÇn
- Sau ®ã c« gäi 3 trÎ lªn: C« nãi tõng Hát; Múa; Chơi 'vµ yªu cÇu trÎ chØ vµo tranh khi c« nãi
- C« chØ vµo tranh hái vµ h­ướng dÉn trÎ tr¶ lêi: các bạn đang làm gì?''
- TËp cho trÎ vµ ®Æt c©u hái :''§©y lµ ai?
- C« cho trÎ nãi thªm c©u : Các bạn đang múa, các bạn đang hát, các bạn đang chơi''
    * KÕt thóc: C« ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ
 
 
 
 
-TrÎ nh¾c l¹i
 
 
-TrÎ chØ vµo tranh
 
-TrÎ tr¶ lêi
-trÎ ®Æt c©uhái
 
-TrÎ nãi
V. HOẠT ĐỘNG GÓC:
- Gãc ®ãng vai: NÊu ¨n; gia ®×nh; Cô giáo
- Gãc học tập: Xem tranh ảnh về trường mầm non.
- Gãc xây dựng: Xây dựng trường mầm non
- Gãc ©m nh¹c: Nghe h¸t vµ häc c¸c bµi h¸t vÒ trường mầm non.
VI.VỆ SINH- ĂN TRƯA-NGỦ TRƯA:
-Rèn cho trẻ rửa tay , rửa mặt trước khi ăn
 VII. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
- Cho trÎ «n l¹i bµi häc buæi s¸ng.
- Cho trẻ làm quen với bài mới.
- Cho trÎ ch¬i tù chän.
VIII. TRẢ TRẺ:
- VÖ sinh, nhËn xÐt nªu g­¬ng cuèi ngµy.
- Trao ®æi víi phô huynh vÒ t×nh h×nh trong ngµy cña trÎ ë líp.
§¸nh gi¸ cuèi ngµy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*************************************    
 
                                                                  Thø 5 ngµy 07 th¸ng  09 n¨m 2017
 
I. ĐÓN TRẺ - THỂ DỤC SÁNG - THỂ DỤC SÁNG - ĐIỂM DANH :
1

 


II. HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐỊNH:
 
VĂN HỌC
THƠ: BÉ ĐẾN LỚP
1. Môc ®Ých:
* Kiên thức- Trẻ cảm nhận được nhịp điệu vui tươi của bài thơ.- Trẻ nhớ tên bài thơ và hiểu được nội dung bài thơ: bài thơ nói về niềm vui của em khi đến trường và cảnh vật xung quanh dường như cũng hòa chung với niềm vui tới trường của em bé.*Kĩ năng- Trẻ đọc thơ nhẹ nhàng thể hiện tình cảm khi đọc thơ- Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô* Thái độ:
- Qua bài thơ, trẻ cảm nhận được tình cảm yêu mến, gắn bó với trường, lớp, bạn bè, cô giáo.
2. ChuÈn bÞ:
-Tranh minh hoạ bài thơ “Bé đến lớp”
3. Tổ chức hoạt động
Néi dung ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng cña c«
Dù kiÕn hđ cña trÎ
*Gây hứng thú:
 
*Ho¹t ®éng 1:
C« ®äc th¬ cho trẻ nghe.
 
 
 
*Ho¹t ®éng 2:
Đọc trích dẫn nội dung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-cô cùng trẻ hát bài hát “vui đến trường” và trò chuyện với trẻ về bài hát.
-dẫn dắt vào nội dung bài học.
-Cô giới thiệu tên bài thơ,tên tác giả.
-Cô đọc 2lần:
+C« đọc lÇn 1:§äc  diÔn c¶m kÕt hîp cö chØ ®iÖu bé.
+C« ®äc lÇn 2:§äc  diÔn c¶m kÕt hîp với tranh minh häa.
+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
*Đọc trích dẫn nội dung,giảng giải nội dung và giải thích từ khó và đàm thoại:
  +Bài thơ nói về điều gì?
  +Trong bài thơ có những ai?
  +Trong bài thơ còn có gì nữa?
 +Bé đến lớp thì trong lòng bé thấy thế nào?
( từ câu 1 đến câu 2)
  +Bé đến lớp theo ai?( từ câu 3 đến câu 4)
 
+Khi bé đi thì cái gì đã theo bé vào lớp mầm non? ( từ câu 5 đến câu 6)
-Trẻ hát và trò chuyện cùng cô
 
-trẻ nghe cô đọc thơ
 
-Bài thơ “Bé đến lớp”
 
 
-Nói về niềm vui của bạn nhỏ khi đến trường.
-Bé, mẹ
-có nắng vàng, đường làng.
-Rộn ràng ạ!
 
-Theo chan mẹ ạ!
-Nắng vàng ạ!
1

 


 
 
 
 
 
 
Ho¹t ®éng 3:
D¹y trÎ ®äc th¬
 
  +Nắng đã làm gì theo bé và bảo gì?( từ câu 7 đến câu cuối)
-Giảng giải từ khó: “Rộn ràng”
*Giáo dục: - Qua bài thơ giáo dục trẻ tình cảm yêu mến, gắn bó với trường, lớp, bạn bè, cô giáo.
+  Các con có muốn học thuộc bài thơ này để về đọc chô ông bà, bố mẹ nghe không? Vậy hôm nay cô sẽ dạy chúng mình học thuộc bài thơ này nhé!
-Cho cả lớp ®äc theo c« 2-3 lần.
-Cho trÎ ®äc  theo tæ 2 lÇn.
-Cho trẻ đäc theo nhãm
-Cho trẻ đọc theo c¸ nh©n đọc.
*Trß ch¬i :
-Tổ chức cho trẻ tô tranh của bai thơ.
-C« phæ biÕn luËt ch¬i  c¸ch ch¬i
-C« ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ ch¬i.
*Cho trẻ hát và chuyển hoạt động.
 
-Nắng vào lớp cùng bé, và khen vé ngoan ạ!
-Trẻ lắng nghe
-Trẻ lắng nghe
 
 
-Có ạ!
 
-Vâng ạ
 
-Trẻ đọc thơ theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân
 
-trẻ chơi
-Trẻ hát
III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:
- Quan s¸t cã môc ®Ých: Quan s¸t xích đu.
- Trß ch¬i vËn ®éng: Kéo co
- Ch¬i tù do : Với phấn và đồ chơi ở sân.
1. Môc ®Ých:
- Trẻ được đi dạo, được quan s¸t vµ biÕt nªu lên được một số đặc điểm nổi bật của xích đu.
- TrÎ ch¬i trß ch¬i vui vÎ, høng thó, ®oµn kÕt.
2. ChuÈn bÞ:
- Mò, dÐp cho trÎ.
- S©n ch¬i s¹ch sÏ, an toµn.
3. TiÕn hµnh:
a) Quan s¸t cã môc ®Ých: quan s¸t xích đu
- C« cïng trẻ làm đoàn tàu vừa đi vừa hát” vµ ®i ra ngoµi.
- C¸c con ¬i chóng ta đang đứng trước gì đây?
- Xích đu này có màu gì?;
-Xích đu có gì đây?
-Xích đu dùng để làm gì?
-Khi ngồi xích đu thì chúng ta phải thế nào?
b) Trß ch¬i vËn ®éng:Kéo co
- Cô nêu cách chơi cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần
-TrÎ ch¬i c« ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ
-NhËn xÐt trÎ ch¬i
1

 


c) Ch¬i tù do: VÏ tù do trªn s©n
-C« giíi thiÖu, gîi ý ®Ó trẻ vẽ theo thÝch
-C« bao qu¸t trÎ
*KÕt thóc:
- C« tËp trung trÎ l¹i ®iÓm danh vµ cho trÎ vµo líp, vÖ sinh, röa tay chuyÓn ho¹t ®éng
IV. LÀM QUEN VỚI TIẾNG VIỆT:
-Làm quen với từ : “Búp bê; Bế; Ru ngủ”
1.Mục đích:
-Trẻ nghe, hiểu và nói được các từ “Búp bê; Bế; Ru ngủ”
-Trẻ trẻ lời được các câu hỏi : Đây là gì? Đây là ai?
2.Chuẩn bị:
-Tranh ảnh về “Bạn nhỏ đang bế búp bê và ru búp bê ngủ”
3.Cách tiến hành:
Ho¹t ®éng cña c«
 
DK ho¹t ®éng cña trÎ
* G©y høng thó:
*Cô cho trẻ xem tranh “Bạn nhỏ đang bế búp bê và ru búp bê ngủ” và hỏi trẻ : Đây là gì?Cho trẻ trả lời.
- Cô chỉ vào tranh và nói cho trẻ nghe : Đây là “Búp bê” (3lần)
- Cô mời 3trẻ lên chỉ vào tranh và nói theo lời cô 3lần.
- Cho trẻ nhắc lại 3lần theo tổ, nhóm, cá nhân.
* Cô chỉ vào Bạn nhỏ đang bế và ru búp bê ngủ và nói cho trẻ nghe : Đây là bạn nhỏ đang “ Bế, ru cho búp bê ngủ”. Cô Nhấn mạnh câu “Bế;  Ru ngủ” (3 lần)
- Cô mời 3trẻ lên chỉ vào tranh và nói theo lời cô 3lần.
- Cho trẻ nhắc lại 3lần theo tổ, nhóm, cá nhân.
* Kết thúc: Cô động viên khuyến khích trẻ
 
 
 
 
-TrÎ nh¾c l¹i
 
 
-TrÎ chØ vµo tranh
 
-TrÎ tr¶ lêi
-trÎ ®Æt c©uhái
 
-TrÎ nãi
V. HOẠT ĐỘNG GÓC:
- Gãc ®ãng vai: NÊu ¨n; gia ®×nh; Cô giáo
- Gãc học tập: Xem tranh ảnh về trường mầm non.
- Gãc xây dựng: Xây dựng trường mầm non
- Gãc ©m nh¹c: Nghe h¸t vµ häc c¸c bµi h¸t vÒ trường mầm non.
VI. VỆ  SINH - ĂN - NGHỦ TRƯA:
1

 


-Tập cho Trẻ rửa tay , rửa mặt trước khi ăn, lau miệng khi ăn xong, đi vệ sinh trước khi đi ngủ.
VII.  HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
* Cho trÎ «n l¹i bµi häc buæi s¸ng.
-Trß ch¬i: bóng tròn to
-Cho trẻ làm quen với bài mới.
* Cho trÎ ch¬i tù chän.
VIII. TRẢ TRẺ:
* VÖ sinh, nhËn xÐt nªu gư­¬ng cuèi ngµy.
- Trao ®æi víi phô huynh vÒ t×nh h×nh trong ngµy cña trÎ ë líp.
- Nh¾c trÎ chµo c«, chµo c¸c b¹n tr­ướcc khi vÒ.
 
§¸nh gi¸ cuèi ngµy:
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
*************************************    
                                                                    Thø 6 ngµy 8 th¸ng  09 n¨m 2017
 
I. ĐÓN TRẺ -TRÒ CHUYỆN-THỂ DỤC SÁNG - ĐIỂM DANH:
II. HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐỊNH:
 
                                                      ÂM NHẠC
                              -DẠY HÁT: VUI ĐẾN TRƯỜNG
                              -NH : ĐI HỌC
                            -TCAN : AI ĐOÁN GIỎI
1. Môc ®Ých:
 -Kiến thức :  + Trẻ nhớ tên tác giả, tên bài hát “Vui đến trường”
                       + Trẻ hiểu nội dung bài hát.
                       + Trẻ biết hát đúng nhịp, đúng giai điệu của bài hát.
-kỹ năng :       + Trẻ thuộc bài hát “Vui đến trường”
                       +Trẻ cảm thụ được âm nhạc
                       + Phát triển khả năng tập trung chú ý lắng nghe có chủ đích của trẻ.
-Thái độ :       + Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động trong giờ học.
                       +Thể hiện được sự vui nhộn của bài hát
2. ChuÈn bÞ:
-Nhạc bài hát : “Vui đến trường; Đi học”
-Phách, sắc xô.
3. Tæ chøc ho¹t ®éng:
Nội dung ho¹t ®éng
Ho¹t ®éng cña c«
Dù kiÕn hđ cña trÎ
 
1

 


Nguồn:Thủy Đỗ Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử giáo án chủ đề điện tử
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.png1_GIAO_AN_CD_TRUONG_MAM_NON_kien.docx[0.13 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
8bnw0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-03 15:57:49
Loại file
docx
Dung lượng
0.13 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
5
giáo án điện tử giáo án chủ đề điện tử

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • giáo án chủ đề điện tử
  Mầm
  giáo án chủ đề điện tử

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

  Xem: 0

 • chuyên đề giáo án điện tử
  Giáo án khác
  chuyên đề giáo án điện tử

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2009

  Xem: 98

 • GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN
  Toán 6
  GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2011

  Xem: 7

 • giao an dien tu
  Hóa học
  giao an dien tu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2009

  Xem: 113

 • giao an dien tu
  Hóa học 11
  giao an dien tu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2009

  Xem: 351

 • giao an dien tu
  Âm nhạc 4
  giao an dien tu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2013

  Xem: 8

 • giao an dien tu
  Tin học 9
  giao an dien tu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2010

  Xem: 94

 • giáo án điện tử
  Ngữ văn 7
  giáo án điện tử

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2012

  Xem: 3

 • giáo án điện tử
  Lịch sử
  giáo án điện tử

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2011

  Xem: 0

 • giao an điên tử
  Vật lý
  giao an điên tử

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2010

  Xem: 0

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU