giao an ĐẠI SỐ 7 (đầy đủ) giáo án Đại số 7

Đăng ngày 7/16/2014 2:13:33 PM | Thể loại: Đại số 7 | Lần tải: 1160 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.94 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tiết 1:
Ngày soạn:15/8/2013
Ngày dạy: /8/2013

A/- MỤC TIÊU:
- KT:HS hiểu được khái niệm số hữu tỉ,cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục sốvà so sánh các số hữu tỉ .
- Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N,Z,Q.
- KN:Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ.
B/- CHUẨN BỊ: Ôn -Khái niệm phân số bằng nhau ,tính chất cơ bản của phân số ,quy đồng mẫu các phân số,so sánh phân số,biểu diễn số nguyên trên trục số.
C/- CÁC HOẠT ĐÔNG:
1/ Ổn định : tra , đưa ra yêu cầu môn học (vở, dụng cụ học tập, …), giới thiệu chương trình môn học.
2/ Kiểm tra: Ôn kiến thức như phần chuẩn bị.
3/ Bài mới :
: Tập hợp các số hữu tỉ ?
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
GHI BẢNG

Hoạt động 1:
Gv:các phân số bằng nhau là các
cách viết khác nhau của cùng một số ,sôù đó được gọi là số hữu tỉ .
--HS viết theo yêu cầu của Gv Hãy viết các số 2;-0,3;0;2dưới dạng phân số .
GV:các số 2;-0,3;0;2đều là số hữu tỉ .
-Vậy số hữu tỉ là gì ?
HS trả lời.
-Cho hs giaiû miệng bt ?1;?2.
-Làm bt?1;?2;
GV chốt: Các số tự nhiên ,số nguyên đều là số hữu tỉ.
- Nhận xét mối quan hệ giữa ba tập hợp N ,Z , Q .
-Cho hs gải bt 1(bảng phụ)
-Bt 1/7 giải miệng. - BT2a Hs hđ nhóm
-Đại diện nhóm sửa bài
-Cả lớp nhận xét
Hoạt động 2:
Cho hs làm ?3
Cả lớp làm ?3
GV hướng dẫn hs làm ví dụ 1
Vd1 HS thao tác theo GV. Nêu lại cách làm.
Cho hs tự làm vd 2. GV kiểm tra.
Hs tự làm vd 2 và bt
Cho hs làm bt .
-Củng cố: muốn biểu diễn phân số a/b trên trục số ta làm ntn?


Hoạt động 3:
Cho hs làm ?4
HS tự làm ?4
Với 2 số hữu tỉ –0,2 và ta so sánh như thế nào ?
Hs nêu cách so sánh 2số hữu tỉ Hs tự làm ví dụ 2 . GV kiểm tra.
Hs làm ví dụ 1;2 ;?5
-Gv giới thiệu số hữu tỉ âm , sôù hữu tỉ dương, vị trí các số hữu tỉ trên trục số.
Hs nhắc lại chú ý .- làm ?5 (miệng)
-Củng cố:
2HS làm bài tập 3 /8 . Cả lớp làm nháp.
Muốn so sánh hai hữu tỉ ta làm ntn?
HS nêu cách so sánh
1/Số hữu tỉ:
Phần đóng khung trong sgk/5
* Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu làQ.
BT:2a trang 7
Tacó

Vậy những phân số biểu diễn số hữu tỉ là2/Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số :
Ví dụ:SGK/5
BT:Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.


3/So sánh 2số hữu tỉ :
Ví dụ 1 :So sánh –0,2 và
Giải :
Ta có
–0,2 =
vì nên –0,2
Ví dụ 2: SGK/7
Chú ý : SGK/7

BT3/8-SGK: so sánh
x = và y
ta có
Vì nên
Hay x c) x=-0,75 và y
Ta có –0,75Vậy x=y.

4/ HDVN: (3’)
-Học bài theo SGKvà vở
-Làm bài tập 4;5/8SGK , BT3;4;1 /SBTtrang3
-HD:bt5 nhân cả tử và mẫu của chứng tỏ xx-Ôn các quy tắc cộng trừ phân số ,quy tắc chuyển vế ,quy tắc dấu ngoặc (lớp 6)
D. Rút kinh nghiệm :

Tiết 2 :
A/ Mục tiêu:

-KT: HS nắm vững các qui tắc cộng ,trừ

Sponsor Documents