Giao an dai so 7 hay va day du giáo án Đại số 7

Đăng ngày 10/26/2011 5:38:00 PM | Thể loại: Đại số 7 | Lần tải: 212 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.68 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Chương I :số hữu tỉ - số thực
Ngày giảng :
Tiết 1 : tập hợp Q các số hữu tỉ
I. Mục tiêu
-HS hiểu được khái niệm số hữu tỉ , cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ , bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N ,Z , Q.
-HS biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số , biết so sánh hai số hữu tỉ .
-Giáo dục ý thức tự giác , cẩn thận , chính xác .
II. Chuẩn bị tài liệu, thiết bi dạy học:
GV:Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu .
HS: Sgk,chuẩn bị bài.
III. Tiến trình tổ chức dạy học :
1.Tổ chức: 7A: 7B:
2. Kiểm tra bài cũ
GV giới thiệu chương trình đại số 7, nêu yêu cầu về sách vở, đồ dùng học tập, ý thức học tập bộ môn.
3.Dạy - học bài mới :
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức cần đạt

Giới thiệu khái niệm số hữu tỉ
GV: Giả sử ta có các số 3 ; -0,5 ;0;. Em hãy viết 3 phân số trên thành 3 phân số bằng nó ?
? Có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó ?
? Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số. Số đó được gọi là số hữu tỉ .
3; -0,5; 0;  là các số hữu tỉ . Vậy thế nào là số hữu tỉ

GV giới thiệu kí hiệu

GV cho học sinh làm ?1 Vì sao .  là các số hữu tỉ ?
GV yêu cầu HS làm ?2.

GV: Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tập hợp số N; Z; Q ?
GV: giới thiệu sơ đồ biểu thị mối quan hệ giữa 3 tập hợp số.
GV cho HS làm bài tập 1 :
GV vẽ trục số.
Hãy biểu diễn các số-2;-1;2 trên trục số?
(HS lên bảng làm)
HS đọc ví dụ 1 SGK
GV: thực hành trên bảng HS làm theo .
Gv yêu cầu học sinh làm VD2:
+ Viết  dưới dạng phân số có mẫu số dương ?
+ Chia đoạn thẳng đơn vị thành mấy phần?
+ Điểm biểu diễn số hữu tỉ  được xác định như thế nào?

GV cho HS làm ?4.

HS làm VD1, VD2

HS làm ?5 , rút ra nhận xét
1. Số hữu tỉ :

3; -0,5; 0;  là các số hữu tỉ
* Khái niệm : (sgk )
Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là Q
?1.  là các số hữu tỉ vì:?2.Với aZ thì Q
Với n N thì 


Bài tập 1:


2, Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số:
?3 
VD1:Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.

VD2. biểu diễn số hữu tỉ  trên trục số .


3. So sánh hai số hữu tỉ :
?4. So sánh 2 phân số và 


VD1:
VD2:


4. Củng cố – Luyện tập:
GV: thế nào là 2 số hữu tỉ? Cho VD?
Để so sánh 2 số hữu tỉ ta làm như thế nào?
5. Hướng dẫn về nhà:

Sponsor Documents