Giáo án Đại số đầy đủ giáo án Toán học 8

Đăng ngày 10/25/2009 11:01:02 PM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 18 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

TUẦN 1
Ngày soạn: 17/08/2008
Ngày dạy: 18/8/2008
Tiết :1
Chương1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

§1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
I. MỤC TIÊU:
-HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức
-HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
- Giáo viên: Giáo án, phấn màu.
- Học sinh: Oân phép nhân phân phối đối với phép cộng,đơn thức, đa thức.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
Ổn định:(1’) GV nắm sĩ số, tình hình học tập và cán bộ lớp.
Kiểm tra:(3’)GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
Nêu một số yêu cầu để phục vụ cho việc học Toán ở lớp 8.
3. Bài mới: GV giới thiệu sơ lược về chương trình Đại số 8, I, bài mới.

TL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức

14’
1: Qui tắc:
GV: Yêu cầu HS nhắc lại:
+Quy tắc nhân một số với một tổng, ghi dưới dạng công thức(GV ghi ở góc bảng).
+Quy tắc nhân hai luỹ thừa cùng cơ số: xm.xn = ?
+Quy tắc nhân các đơn thức?
Muốn nhân một đơn thức với đa thức ta làm thế nào? GV giới thiệu bài mới.

+HS trả lời:....
a(b+c) = ab+ac

+ HS trả lời:...
xm.xn = xm+n
+ HS trả lời...
1. Quy tắc:GV: Cho HS làm ?1
-Hãy cho một ví dụ về đơn thức?
-Hãy cho một ví dụ về đa thức?
-Hãy nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức?
-Hãy cộng các kết quả tìm được.
(Gọi HS trả lời miệng,GV ghi bảng đồng thời hướng dẫn cách ghi).
H: Qua bài tâp trên, cho biết: muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm thế nào?
GV: giới thiệu quy tắc.
GV:Gọi HS nhắc lại.

HS thực hiện, chẳng hạn:
+Đơn thức: 3x.
+Đa thức: 2x2-2x+5.
+HS thực hiện: nhân....., cộng... được kết quả.+HS trả lời...

HS nhắc lại quy tắc.
?1
3x(2x2-2x+5) = =3x.2x2+3x.(-2x)+3x.5
=6x3-6x2+151/Quy tắc: (SGK trang 4)


13’
HĐ 2: Aùp dụng:
GV: Yêu cầu HS thực hiện ví dụ (hoạt động nhóm)
GV: Gọi một đại diện lên bảng
GV: kiểm tra vài nhóm
GV: Gọi HS nhận xét
GV: Ghi công thức tổng quát


GV: Cho học sinh làm ?2
GV: Gọi HS nhận dạng biểu thức.
GV: Ta thực hiện nhân như thế nào?

GV: thu một số bảng và cho các nhóm nhận xét, GV sửa sai (nếu có)


HS thực hiện nhóm.

HS: Một đại diện nhóm lên bảng
HS: Các nhóm nhận xét bài giải
-HS:... nhân đơn thức với đa thức
-HS:...sử dụng tính chất giao hoán của phép nhân, như vậy ta đã nhân đơn thức với đa thức
-HS làm trên bảng nhóm.
-HS nhận xét:...

2/Áp dụng:
Ví dụ: làm tính nhân:
(-5x2)(2x3- x + )
=(-5x2)2x3+(-5x2) (-x)+(-5x2)= -10x5+5x3-2x2
A.(B+C) = A.B +A.C

?2
(kq:18x4y4-3x3y3+x2y4)
13’
GV: Cho học sinh làm ?3
GV: Gọi HS đọc đề.
GV: Gọi HS thực hiện yêu cầu 1 (cho HS nhắc lại công thức tính S hình thang)

Gọi HS khác thực hiện yêu cầu tiếp theo.
GV: Bài tập ?3 có dạng tính giá trị của biểu thức.
Ta đã thực hiện thế nào?


: Củng cố
GV: cho HS làm 1c (SGK)

GV: cho HS làm bài 3a(SGK)
GV:Gọi HS lên bảng.
GV: nhận xét , sửa sai.
-HS

Sponsor Documents