giao an day them so hoc 6

Đăng ngày 8/11/2011 10:17:06 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Đạt Lương Xuân | Lần tải: 206 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 3.34 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án giao an day them so hoc 6, . . nslide trân trọng giới thiệu đến đọc giả thư viện giao an day them so hoc 6 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện giao an day them so hoc 6 thuộc chủ đề được giới thiệu bởi user Đạt Lương Xuân đến thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Giáo án ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem PHẦN SỐ HỌC : Buổi 1: Chương 1:Ôn tậpvà bổ túc về số tự nhiên: A, cho biết thêm MụC TIÊU - Rèn HS kỉ năng viết tụ tập, viết tụ tập con của một tụ tập cho trước, sử dụng đúng, chính xác những kí hiệu ,còn cho biết thêm - Sự khác nhau giữa tụ tập  Biết tìm số phần tử của một tụ tập được viết dưới dạng dãy số cóquy luật B, bên cạnh đó kiến thức cơbản I, bên cạnh đó Ôn tập lý thuyết, ngoài ra Câu 1: Hãy cho một số VD về tụ tập thường gặp trong đời sống hàng ngày và một số VD https://nslide.com/giao-an/giao-an-day-them-so-hoc-6.xtw9wq.html

Nội dung


PHẦN SỐ HỌC :

Buổi 1:
Chương 1:Ôn tậpvà bổ túc về số tự nhiên:

A.MụC TIÊU
- Rèn HS kỉ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng đúng, chính xác các kí hiệu .
- Sự khác nhau giữa tập hợp 
Biết tìm số phần tử của một tập hợp được viết dưới dạng dãy số cóquy luật
B.kiến thức cơbản
I. Ôn tập lý thuyết.
Câu 1: Hãy cho một số VD về tập hợp thường gặp trong đời sống hàng ngày và một số VD về tập hợp thường gặp trong toán học?
Câu 2: Hãy nêu cách viết, các ký hiệu thường gặp trong tập hợp.
Câu 3: Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử?
Câu 4: Có gì khác nhau giữa tập hợp  và ?
II. Bài tập
*.Dạng 1: Rèn kĩ năng viết tập hợp, viết tập hợp con, sử dụng kí hiệu
Bài 1: Cho tập hợp A là các chữ cái trong cụm từ “Thành phố Hồ Chí Minh”
Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A.
Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông
b A ; c A ; h A
Hướng dẫn
a/ A = {a, c, h, I, m, n, ô, p, t}
b/   
Lưu ý HS: Bài toán trên không phân biệt chữ in hoa và chữ in thường trong cụm từ đã cho.
Bài 2: Cho tập hợp các chữ cái X = {A, C, O}
a/ Tìm chụm chữ tạo thành từ các chữ của tập hợp X.
b/ Viết tập hợp X bằng cách chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của X.
Hướng dẫn
a/ Chẳng hạn cụm từ “CA CAO” hoặc “Có Cá”
b/ X = {x: x-chữ cái trong cụm chữ “CA CAO”}
Bài 3: Cho các tập hợp
A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; B = {1; 3; 5; 7; 9}
a/ Viết tập hợp C các phần tử thuộc A và không thuộc B.
b/ Viết tập hợp D các phần tử thuộc B và không thuộc A.
c/ Viết tập hợp E các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.
d/ Viết tập hợp F các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B.
Hướng dẫn:
a/ C = {2; 4; 6}
b/ D = {5; 9}
c/ E = {1; 3; 5}
d/ F = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}
Bài 4: Cho tập hợp A = {1; 2; a; b}
a/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 1 phần tử.
b/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 2 phần tử.
c/ Tập hợp B = {a, b, c} có phải là tập hợp con của A không?
Hướng dẫn
a/ {1} { 2} { a } { b}
b/ {1; 2} {1; a} {1; b} {2; a} {2; b} { a; b}
c/ Tập hợp B không phải là tập hợp con của tập hợp A bởi vì c  nhưng c 
Bài 5: Cho tập hợp B = {x, y, z} . Hỏi tập hợp B có tất cả bao nhiêu tập hợp con?
Hướng dẫn
- Tập hợp con của B không có phần từ nào là .
- Tập hợp con của B có 1phần từ là {x} { y} { z }
- Các tập hợp con của B có hai phần tử là {x, y} { x