nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử giáo án Địa lí 9 cả năm

Giáo án điện tử Địa lý 9 giáo án Địa lí 9 cả năm

Loại file: doc
Ngày chia sẽ: 8/25/2009 10:09:42 AM
Kích thước: 2.29 M
Lần tải: 276
Tác giả: Hùng Nguyễn Xuân
Nguồn: suu tam
File đính kèm: dialy9.doc
Xem: 1966
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Giáo án điện tử Địa lý 9, Mien phi 100%

SLIDE

Giáo án điện tử Địa lý 9 giáo án Địa lí 9 cả năm

Loại file: doc | Kích thước: 2.29 M | Lần tải: 276 | Xem: 1966 | Số trang 1 trang

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Giáo án điện tử Địa lý 9 giáo án Địa lí 9 cả năm mien phi,tai lieu giáo án Địa lí 9 cả năm mien phi,bai giang giáo án Địa lí 9 cả năm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9
MÔN ĐỊA LÍ
(Áp dụng từ năm 2005-2006)
Cả năm 35 tuần x 1,5 tiết / tuần = 52 tiết
Học kỳ I : 17 tuần x 2 tiết + 18 tuần x 1 tiết = 35 tiết
Học kỳ II : 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết
I. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KÌ I
ĐỊA LÝ VIỆT NAM (tiếp theo)
II. ĐỊA LÝ DÂN CƯ :
Tiết 1 : Bài 1 : Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Tiết 2 : Bài 2 : Dân cư và sự gia tăng dân số
Tiết 3 : Bài 3 : Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
Tiết 4 : Bài 4 : Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
Tiết 5 : Bài 5 : Thực hành : Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 vàn năm 1999.
III. ĐỊA LÝ KINH TẾ
Tiết 6 : Bài 6 : Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
Tiết 7 : Bài 7 : Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp .
Tiết 8 : Bài 8 : Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Tiết 9 : Bài 9 : Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp và thủy sản.
Tiết 10 : Bài 10 : Thực hành : Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc , gia cầm.
Tiết 11 : Bài 11 : Các nhân tố ảnh hướng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
Tiết 12 : Bài 12 : Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp.
Tiết 13 : Bài 13 : Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụ.
Tiết 14 : Bài 14 : Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
Tiết 15 : Bài 15 : Thương mại và dịch vụ du lịch.
Tiết 16 : Bài 16 : Thực hành : Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế .
Tiết 17 : Ôn tập .
Tiết 18 : Kiểm tra viết 1 tiết.
IV. SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ
Tiết 19 : Bài 17 : Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ .
Tiết 20 : Bài 18 : Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
Tiết 21 : Bài 19 :
Tiết 22 : Bài 20 : Vùng đồng bằng sông Hồng.
Tiết 23 : Bài 21 : Vùng đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
Tiết 24 : Bài 22 : Thực hành : Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng thực phẩm và bình quân lương thực theo đầu người.
Tiết 25 : Bài 23 : Vùng Bắc Trung Bộ
Tiết 26 : Bài 24 : Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
Tiết 27 : Bài 25 : Vùng duyên Hải Nam Trung Bộ.
Tiết 28 : Bài 26 : Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (Tiếp theo)
Tiết 29 : Bài 27 : Thực hành : Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và duyên Hải Nam Trung Bộ.
Tiết 30 : Bài 28 : Vùng Tây Nguyên
Tiết 31 : Bài 29 : Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
Tiết 32 : Bài 30 : Thực hành : So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.
Tiết 33 : ôn tập
Tiết 34 : Kiểm tra học kì
Tiết 35 : Bài 31 : Vùng Đông Nam Bộ.
HỌC KÌ II
Tiết 36 : Bài 32 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
Tiết 37 : Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
Tiết 38 : Bài 34 : Thực hành : Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ trên cơ sở bản số liệu.
Tiết 39 : Bài 35 : Vùng đồng bằng sông Cửu Long
Tiết 40 : Bài 36 : Vùng đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
Tiết 41 : Bài 37 : Thực hành : Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình phát triển của ngành thủy sản, hải sản ở đồng bằng sông Cửu Long.
Tiết 42 : Ôn tập .
Tiết 43 : Kiểm tra 1 tiết
Tiết 44 : Bài 38 : Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo .
Tiết 45 : Bài 39 : Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tiêp theo)
Tiết 46 : Bài 40 : Thực hành : Vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
V. ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG
Tiết 47 : Bài 41 : Địa lý địa phương tỉnh – thành phố.
Tiết 48 : Bài 42 : Địa lý địa phương tỉnh – thành phố (tiếp theo)
Tiết 49 : Bài 43 : Địa lý địa phương tỉnh – thành phố (tiếp theo)

DOWNLOAD TÀI LIỆU
SAU ĐÓ BẤM
Download dialy9.doc