Giáo án điện tử kĩ năng sống chủ đề sức mạnh của mục tiêu

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       20      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
dajo0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/17/2016 10:02:08 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
20
Lần tải
4
File đã kiểm duyệt an toàn

Thứ 6 ngày 14 tháng 10 năm 2016 Hoạt động tập thể lớp 5 KĨ NĂNG SỐNG: CHỦ ĐỀ 1: SỨC MẠNH CỦA MỤC TIÊU I- Mục tiêu - HS biết sức mạnh của mục tiêu. - HS có kĩ năng đặt mục tiêu giúp chúng ta sống có mục đích hơn - HS biết và thực hiện được các bước đạt mục tiêu - Biết đặt..,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án điện tử kĩ năng sống chủ đề sức mạnh của mục tiêu, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử Giáo án điện tử kĩ năng sống chủ đề sức mạnh của mục tiêu, doc, 1 trang, 0.00 M, Giáo án khác chia sẽ bởi H� Trần Th�? vi�?t đã có 4 download

 
LINK DOWNLOAD

Gia-o-a-n-die-n-tu-ki-nang-so-ng-chu-de-su-c-ma-nh-cu-a-mu-c-tieu.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Thứ 6 ngày 14 tháng 10 năm 2016
Hoạt động tập thể lớp 5
KĨ NĂNG SỐNG:
CHỦ ĐỀ 1: SỨC MẠNH CỦA MỤC TIÊU
I- Mục tiêu
- HS biết sức mạnh của mục tiêu.
- HS có kĩ năng đặt mục tiêu giúp chúng ta sống có mục đích hơn
- HS biết và thực hiện được các bước đạt mục tiêu
- Biết đặt mục tiêu về học tập của mình trong tháng tới
II Chuẩn bị
Sách kĩ năng sống.
III. Các hoạt động dạy - học
1 – Ổn định tổ chức lớp:
Tiết kĩ năng sống hôm trước chúng ta học bài gi?
Chủ đề sức mạnh của mục tiêu
2 - Bài mới
Hôm nay chúng ta cùng nhau học tiếp tiết 2 của Chủ đề sức mạnh của mục tiêu.
Hoạt động 1 :Xây dựng phần kết câu chuyện .
GV trình chiếu câu chuyện “ Hoàng tử và những mũi tên” yêu cầu1 HS đứng dậy đọc cả lớp đọc thầm.
- đi săn hoàng tử có mấy mục tiêu? 4 mục tiêu
- Mục tiêu đi săn của chàng hoàng tử thay đổi như thế nào?Thay đổi từ con sóc sang con hươu sang con ngỗng trời, chim đại bàng
- Kết quả một ngày đi săn của hoàng tử ra sao? Không săn được con thú nào
- Vì sao Hoàng tử không săn được con thú nào?
- Hãy cùng các bạn thảo luận để xây dựng phần kết câu chuyện và kể lại trước lớp
HS đọc và viết đoạn kết
Đại diện nhóm trình bày
- GV cho HS thảo luận và rút ra bài học từ câu chuyện“ Hoàng tử và những mũi tên” do nhóm em vừa sáng tác.
- GVKL: Cần phải hành động theo mục tiêu đề ra, không nên thay đổi liên tục..
Hoạt động 2. ý kiến của em:
GV trình chiếu bảng sau:
TT
Ý kiến
Đúng
sai

1
Mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể, trả lời được các câu hỏi như: Sẽ thực hiện cái gì? Vào thời gian nào? Trong bao lâu?2
Mục tiêu càng cao, càng khó thực hiện thì càng cần phải cố gắng phấn đấu3
Cần xác định rõ những thuận lợi đã có và những khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện mục tiêu.4
Cần xác định được những người có thể hỗ trợ em hoàn thành mục tiêu5
HS cùng một lớp thì đều có mục tiêu giống nhau6
Chỉ cần nhớ mục tiêu là đủ chứ không cần viết mục tiêu ra giấy7
Phải kiên định quyết tâm trong việc thực hiện mục tiêu.8
Có thể từ bỏ mục tiêu nếu gặp khó khăn.9
Mục tiêu phải phù hợp với khả năng của bản thân và điều kiện kinh tế, không viễn vong.10
Mục tiêu đặt ra là một chuyện, còn thực hiện được hay không là chuyện khác.11
Biết đạt mục tiêu giúp chúng ta sống có mục đích, có kế hoạch và đề đạt được mục tiêu trong cuộc sống,
. Học sinh thảo luận và tìm đúng ,sai và ghi vào vở BTKNS
. Nhóm nào xong trước được biểu dương.
Trình bày trước lớp.
. Lớp nhận xét, bổ sung.
GV kết luận.
3. Củng cố:
Nhận xét giờ học
Về nhà chúng ta suy nghĩ và lập mục tiêu học tập của mình trong tháng 11

 


Giáo án thao giảng lớp 5

Thứ 6 ngày 14 tháng 10 năm 2016

Hoạt động tập thể lớp 5

KĨ NĂNG SỐNG:

CHỦ ĐỀ 1: SỨC MẠNH CỦA MỤC TIÊU

I- Mục tiêu

HS biÕt søc m¹nh cña môc tiªu.

- HS có kĩ năng đặt mục tiêu giúp chúng ta sống có mục đích hơn

 - HS biết và thực hiện được các bước đạt mục tiêu

- BiÕt ®Æt môc tiªu vÒ học tập cña m×nh trong th¸ng tíi

II Chuẩn bị

Sách kĩ năng sống.

III. Các hoạt động dạy - học

1 Ổn định tổ chức lớp:

Tiết kĩ năng sống hôm trước chúng ta học bài gi?

Chủ đề sức mạnh của mục tiêu  

2 - Bài mới

Hôm nay chúng ta cùng nhau học tiếp tiết 2 của Chủ đề sức mạnh của mục tiêu. 

Hoạt động 1 :Xây dựng phần kết câu chuyện  .

GV trình chiếu câu chuyện “ Hoàng tử và những mũi tên” yêu cầu1 HS đứng dậy đọc cả lớp đọc thầm.

  - C̣c đi săn hoàng tử có mấy mục tiêu? 4 mục tiêu

- Môc tiªu ®i s¨n cña chµng hoµng tö thay ®æi nh­ thÕ nµo?Thay đổi từ con sóc sang con hươu sang con ngỗng trời, chim đại bàng

- KÕt qu¶ mét ngµy ®i s¨n cña hoµng tö ra sao? Không săn được con thú nào

- Vì sao Hoàng tử không săn được con thú nào?

- H·y cïng c¸c b¹n th¶o luËn ®Ó x©y dùng phÇn kÕt c©u chuyÖn vµ kÓ l¹i tr­íc líp

HS đọc và viết đoạn kết

Đại diện nhóm trình bày

- GV cho HS thảo luận và rút ra bài học từ câu chuyện“ Hoàng tử và những mũi tên” do nhóm em vừa sáng tác.

- GVKL: CÇn ph¶i hµnh ®éng theo môc tiªu ®Ò ra, kh«ng nªn thay ®æi liªn tôc..

Hoạt động 2. ý kiến của em:

GV trình chiếu bảng sau:

 

TT

Ý kiến

Đúng

sai

1

Mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể, trả lời được các câu hỏi như: Sẽ thực hiện cái gì? Vào thời gian nào? Trong bao lâu?

 

 

2

Mục tiêu càng cao, càng khó thực hiện thì càng cần phải cố gắng phấn đấu

 

 

3

Cần xác định rõ những thuận lợi đã có và những khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện mục tiêu.

 

 

4

Cần xác định được những người có thể hỗ trợ em hoàn thành mục tiêu

 

 

Người thực hiện: Trần Thị Việt Hà


Giáo án thao giảng lớp 5

5

HS cùng một lớp thì đều có mục tiêu giống nhau

 

 

6

Chỉ cần nhớ mục tiêu là đủ chứ không cần viết mục tiêu ra giấy

 

 

7

Phải kiên định quyết tâm trong việc thực hiện mục tiêu.

 

 

8

Có thể từ bỏ mục tiêu nếu gặp khó khăn.

 

 

9

Mục tiêu phải phù hợp với khả năng của bản thân và điều kiện kinh tế, không viễn vong.

 

 

10

Mục tiêu đặt ra là một chuyện, còn thực hiện được hay không là chuyện khác.

 

 

11

Biết đạt mục tiêu giúp chúng ta sống có mục đích, có kế hoạch và đề đạt được mục tiêu trong cuộc sống,

 

 

 

. Học sinh thảo luận và tìm đúng ,sai và ghi vào vở BTKNS

. Nhóm nào xong trước được biểu dương.

Trình bày trước lớp.

. Lớp nhận xét, bổ sung.

GV kết luận.

3. Củng cố:

Nhận xét giờ học

Về nhà chúng ta suy nghĩ và lập mục tiêu học tập của mình trong tháng 11

Người thực hiện: Trần Thị Việt Hà

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án điện tử kĩ năng sống chủ đề sức mạnh của mục tiêu
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

  • Giáo án điện tử kĩ năng sống chủ đề sức mạnh của mục tiêu
    Giáo án khác

    Giáo án điện tử kĩ năng sống chủ đề sức mạnh của mục tiêu

    Giáo án điện tử Giáo án khác

    Thứ 6 ngày 14 tháng 10 năm 2016 Hoạt động tập thể lớp 5 KĨ NĂNG SỐNG: CHỦ ĐỀ 1: SỨC MẠNH CỦA MỤC TIÊU I- Mục tiêu - HS biết sức mạnh của mục tiêu. - HS có kĩ năng đặt mục tiêu giúp chúng ta sống có mục đích hơn - HS biết và thực hiện được các bước đạt mục tiêu - Biết đặt..

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN