nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Giáo án GDCD 11 mới

Giáo án điện tử GD công dân 11 Giáo án GDCD 11 mới

Loại file: doc
Ngày chia sẽ: 4/14/2009 10:27:16 PM
Kích thước: 0.85 M
Lần tải: 623
Tác giả: Xuyên Nguyễn Duy
Nguồn: suu tam
File đính kèm: GiaoanCD11.doc
Xem: 1969
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Giáo án điện tử GD công dân 11, Mien phi 100%

SLIDE

Giáo án điện tử GD công dân 11 Giáo án GDCD 11 mới

Loại file: doc | Kích thước: 0.85 M | Lần tải: 623 | Xem: 1969 | Số trang 1 trang

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Giáo án điện tử GD công dân 11 Giáo án GDCD 11 mới mien phi,tai lieu Giáo án GDCD 11 mới mien phi,bai giang Giáo án GDCD 11 mới mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Soạn : 20/8/2008
Bài 1 CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Giảng :
Tiết PPCT: 1 Số tiết của bài : 2

I Mục tiêu Học xong bài này học sinh cần :
1 Về kiến thức
* Nêu được thế nào là sản xuất của cải vật chất và vai trò của sx của cải vật chất đối với đời sống xã hội.
* Nêu được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng.
2 Về kỹ năng Phân biệt được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất trong cuộc sống.
3 Về thái độ Biết quý trọng tài sản, của cải của gia đình và xã hội.
II Nội dung
* Vai trò quyết định của sản xuất của cải vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội.
* Các yếu tố của quá trình lao động sản xuất : Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động, trong
đó sức lao động là yếu tố quan trọng và quyết định nhất.
III Phương pháp dạy học Đàm thọai + Đặt vấn đề + Thảo luận nhóm
IV Phương tiện dạy học & tài liệu
1 Phương tiện Sơ đồ về các bộ phận hợp thành của từng yếu tố sản xuất
Sơ đồ về mối quan hệ giữa 3 yếu tố của quá trình sản xuất.
2 Tài liệu SGK + SHD.
V Tiến trình dạy học
1 Kiểm tra bài cũ Giới thiệu khái quát môn học
2 Bài mới ( giới thiệu bài mơ
3 Dạy bài mới
Họat động của GV và HS
Nội dung chính của bài học

HĐ1: Đơn vị kiến thức :
vai trò của sản xuất của cải vật chất
GV sử dụng phương pháp đặt và giải quyết vấn đề kết hợp với thuyết trình, gợi mở
- Mục tiêu: Nêu được thế nào là sản xuất của cải vật chất và vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với xã hội
* Em hiểu thế nào là của cải vật chất ? Cho
ví dụ những của cải vật chất trong thực tế
mà em thường gặp ?
* Tại sao nói : Sản xuất của cải vật chất là
cơ sở của đời sống xã hội ?
* Sản xuất của cải vật chất có phải là hoạt
động trung tâm của xã hội loài người hay
không ? Vì sao như vậy ?
vậy để sx ra của cải vật chất được thì cần có những yếu tố cơ bản nào trong quá trình sx? Để hiểu được điều đó chúng ta đi nghiên cưú
mục tiếp theo .
HĐ2 Đơn vị kiến thức :
Sức lao động và đối tượng lao động
GV trình bày 2 sơ đồ đã chuẩn bị trên bảng sau đó GV chia HS làm 2 nhóm rồi cho các em thảo luận theo các câu hỏi sau :
- Mục tiêu:Nêu được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng
* Để thực hiện quá trình lao động sản xuất , cần phải có những yếu tố cơ bản nào ?
* Trình bày khái niệm sức lao động, la động?
* Giữa sức lao động và lao động khác nhau như thế nào ?
GV: sưc lao động mới chỉ là khả năng thể chất và tinh thần của mỗi con người, chưa được thực hiện trong thực tiễn. Còn lao động là sự sử dụng sức lao động thực sự trong thực tiễn. Quá trình lao động chỉ có được khi có sự kết hợp giữa sức lao động vôi tư liệu sản xuất
* Nếu chỉ có sức lao động và tư liệu lao động thì đã tạo ra quá trình sx chưa ?
GV giảng cho học sinh hiểu.
* Đối tượng lao động là gì ? Có mấy loại ?
Cho ví dụ minh hoạ.
Vi dụ:
* Mọi đối tượng lao động đều bắt nguồn từ tự nhiên nhưng có phải mọi yếu tố tự nhiên đều là đối tượng lao động không ? Vì sao ?
* Đại diện các nhóm trình bày kết quả
thảo luận.
* GV cho các nhóm tranh luận, bổ sung
các kiến thức
* GV chốt lại các kiến thức cơ bản
Lưu ý : không phải mọi đôí tượng nào đèu trơ thành đối tượng lao động mà nó chỉ trở thành đoi tượng lao động khi có sư tác động của con người.
HĐ3: Đơn vị kiến thức : Tư liệu lao động
GV sử dụng phương pháp đặt và giải quyết vấn đề kết hợp với thuyết trình, gợi mở theo các câu hỏi sau :
* Tư liệu lao động là gì ?
* Tư liệu lao động được chia thành mấy loại ?
Nêu nội dung cụ thể ?

* Tư liệu lao động được cấu thành bởi những
yếu tố nào ?

* Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động
thì yếu tố nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?* Quá trình lao động sản xuất là sự

DOWNLOAD TÀI LIỆU
SAU ĐÓ BẤM
Download GiaoanCD11.doc