giao an GDcd moi giáo án Giáo dục Công dân

Đăng ngày 4/10/2011 10:46:42 PM | Thể loại: Giáo dục Công dân | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.80 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tuần 1 Tiết 1
NS:
ND:


Bài 1: TÔN TRỌNG LẼ PHẢI


I. Mục tiêu cần đạt :
Giúp HS:
- Hiểu được thế nào là lẽ phải, tôn trọng lẽ phải . Những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải . Học sinh nhận thức được trong cuộc sống tại sao mọi người phải tôn trọng lẽ phải .
- Có thói quen tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân trở thành người biết tôn trọng lẽ phảI .
- Phân biệt được hành vi tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống hàng ngày .
- Học tập gương những người biết tôn trọng lẽ phải, phê phán những hành vi thiếu tôn trọng lẽ phải
II. Chuẩn bị .
GV : SGK, SGV, tư liệu tham khảo .
HS : SGK, đọc trước bài .
III. Tiến trình dạy học
1. Kiểm tra bài cũ: GV khái quát cấu trúc chương trình GDCD lớp 8
2. Giới thiệu bài. GV dẫn câu nói của Bác Hồ : Điều gì phảI thì dù là điều phải nhỏ cũng cố làm cho bằng được . Điều gì sai thì dù là việc nhỏ cũng hết sức tránh .
Nếu trong cuộc sống hàng ngày , mọi người ai cũng biết cư xử đúng đắn, tôn trọng lẽ phải , thực hiện tốt những quy định chung của cộng đồng thì xã hội sẽ trở lên tốt đẹp và lành mạnh biết bao .
Hoạt động của GV và HS
Nội dung

HĐ 1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề.
GV: gọi HS đọc to, rõ ràng câu chuyện : Quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích.
GV: tổ chức học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung câu chuyện.
[?] Những việc làm của tên tri huyện Thanh Ba và với tên nhà giàu và người nông dân ?
+ ăn hối lộ của tên nhà giàu
+ ức hiếp dân nghèo
+ Xử án không công bằng đổi trắng thay đen.
[?] Hình bộ thượng thư – anh ruột tri huyện Thanh Ba đó có hành động gì ?
- Xin tha cho tri huyện Thanh Ba
[?] Nhận xét về việc làm của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích ?
+ Bắt tên nhà giàu trả ruộng cho nông dân
+ Phạt tiền nhà giàu vì tội hối lộ, ức hiếp
+ Cách chức tri huyện Thanh Ba.
+ Việc làm không nể nang , đồng loã với việc xấu. Dũng cảm , trung thực dám đấu tranh với sai trái.
[?] Việc làm của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích thể hiện đức tính gì ?
+ Bảo vệ chân lý, tin tưởng lẽ phải
GV: tổ chức đối thoại với học sinh liên hệ thực tế với phần ĐVĐ.
[?] Trong cuộc tranh luận, có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số các bạn khác phản đối. Nếu thấy ý kiến đó là đúng thì em sẽ xử sự như thế nào ?
.- Đồng tình bảo vệ ý kiến của bạn bằng cách phân tích cho bạn thấy những điểm mà em cho là đúng.
[?] Nếu biết bạn quay cóp trong giờ kiểm tra , em sẽ làm gì ?
- Không đồng tình với việc làm của bạn và phân tích tác hại cho bạn thấy.
[?] Theo em trong các tình huống 1,2 , hành động nào được coi là phù hợp với và đúng đắn ?
- Để có cách cư xử đúng đắn , phù hợp, cân có hành vi ứng xử tôn trọng sự thật, bảo vệ lẽ phảI và phê phán cáI sai trái.
GV: từ việc phân tích, tìm hiểu ở trên chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu kháI niệm và ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải .
[?] Em hiểu thế nào là lẽ phải ?
[?] Thế nào là tôn trọng lẽ phải ?
- Đi bên phải đường
- Chấp hành nội quy
- Bảo vệ môi trường
- Không nói chuỵên riêng
[?] Em hiểu thế nào là những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải ?
[?] Ý nghĩa của việc tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống ?
GV: Cho học sinh liên hệ các hành vi tôn trọng và không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống hàng ngày.
[?] Tìm những biểu hiện của hành vi tôn trọng lẽ phải ?
+ Chấp hành nội quy nơi sống và làm việc
+ Phê phán việc làm sai trái.
+ Lắng nghe ý kiến của bạn, phân tích, đánh giá ý kiến hợp lý.
+ Tôn trọng các quy định của nhà trường đề ra.
[?] Tìm những biểu hiện của hành vi không tôn trọng lẽ phải ?
+ Làm trái quy định của pháp luật
+ Vi phạm nội quy trường học
+ Thích việc gì thì làm
+ Không dám đưa ra ý kiến của mình
+ Không muốn mất lòng ai gió chiều nào che chiều ấy.
GV kẻ bảng làm đôi và tổ chức trò chơI “Ai nhanh hơn, ai giỏi hơn”.Mỗi đội từ 5-7 em .
GV: Nhận xét ,

Sponsor Documents