Giáo án hình học 9 theo phương pháp mới - gahinh9 theo pp moi docx

  • 19/08/2019 10:06:39
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: docx , dung lượng : 1.37 M, số trang : 1 ,tên gahinh9 theo pp moi docx

Chi tiết

 


Hoàng Tiến Lực – THCS Quảng Liên

 

Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:      

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Tiết 01

MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hiểu cách chứng minh các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao để giải bài tập và giải quyết một số bài toán thực tế.

3. Thái độ: Yêu thích môn học và tích cực vận dụng

4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực

 - Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.

 - Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Bảng phụ, giấy nháp, phiếu hcoj tập, thước kẻ, bút viết,

2. Học sinh: Thước kẻ, đọc bài các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

(Chuyển giao nhiệm vụ, quan sát hỗ trợ hs khi cần, kiểm tra kết quả, nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức, cách làm….)

(Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả, đánh giá kết quả hđ)

 

A. Hoạt động khởi động(5 phút)

Mục tiêu: Nhớ lại các khái niệm về cạnh góc vuông, đường cao, cạnh huyền, hình chiếu

Phương pháp:  HĐ cá nhận, HĐ nhóm, tự kiểm tra, đánh giá

Sản phẩm:   Hoàn thành được yêu cầu của GV

Nhiệm vụ 1:

Y/c HS hoạt động cá nhân, thực hiện các yêu cầu sau vào vở:

- Vẽ tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Xác định cạnh góc

Nhiệm vụ 1:

- HS hoạt động cá nhân, thực hiện các yêu cầu sau vào vở:

- Nhóm trưởng phân công

 

                                                                              www.thuvienhoclieu.com  Trang 1

 


Hoàng Tiến Lực – THCS Quảng Liên

 

vuông, cạnh huyền, hình chiếu

- Sau đó kiểm tra bài theo vòng tròn báo cáo nhóm trưởng (bàn trưởng)

- Kiểm tra cách là và kết quả của một nhóm nhanh nhât.

- Xác nhận HS là đúng hoặc trợ giúp HS là chưa đúng

- Cử HS đi kiểm tra, hỗ trợ các nhóm các bạn

- GV dẫn dắt vào bài.

đổi bài kiểm tra theo vòng tròn

- Báo cáo nhóm trưởng kết quả

- Giải thích cách làm của mình

HS (đã được GV chỉ định) kiểm tra, hỗ trợ chéo nhóm, báo cáo GV kết quả của nhóm.

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức (20 phút)

Mục tiêu: Hiểu và nhớ được cách chứng minh các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Phương pháp-Hình thức tổ chức HĐ:Sử dụng vấn đáp gợi mở như một công cụ để thuyết trình giảng giải, HĐ cá nhân, cặp đôi, hđ chung cả lớp

Sản phẩm: Định Lý 1,2;?1

Hoạt động 1: Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó tren cạnh huyền.

Nhiệm vụ 1:

GV: Trước hết ta xét mỗi liên hệ giữa độ dài mỗi cạnh góc vuông với hình chiếu của nó trên cạnh huyền như thế nào?

- Y/c HS tìm hiểu định lý 1 trong phần đóng khung, chia sẻ với bạn(cặp đôi) về thông tin em vừa đọc (3 phút)

- GV yêu cầu HS tự ghi GT, KL của định lý

- GV HĐ cùng cả lớp:

- Hệ thức cần chứng minh của định lý có dạng nào?

Muốn c/m được dùng phương pháp nào?

(Phân tích đi lên)

- Hướng dẫn HS phân tích đi lên:

 

 

 

 

 

 

 

-  Cá nhân HS tự đọc thông tin

- Từng cặp đôi chia sẻ thông tin vừa tìm hiểu

 

 

 

- HS hoạt động cùng GV và ghi vào vở

 

-HS trả lời

1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền

 

a)Định lý 1: (SGK)

 

 

 

 

 

 

 

Chứng minh: SGK

 

 

 

 

b) VD 1:

                                                                              www.thuvienhoclieu.com  Trang 1

 


Hoàng Tiến Lực – THCS Quảng Liên

 

- Hãy đứng tại chỗ c/m

Nhiệm vụ 2: VD củng cố trực tiếp:

- Tương tự như vậy ta chứng minh như thế nào?

- Qua hình vẽ cho biết mối quan hệ về độ dài cạnh huyền với hình chiếu hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền

- Cho HS nghiên cứu ví dụ 1

 

 

 

 

Cá nhân HS tự đọc thông tin

 

- Từng cặp đôi chia sẻ thông tin vừa tìm hiểu

- 1 HS lên trình bày VD1.

Trong tam giác vuông ABC có:

;

Đây là nd định lý Pitago

Hoạt động 2: Một số hệ thức liên quan đến đường caoNhiệm vụ 3: Y/c thảo luận nhóm 2 câu hỏi

- GV dẫn dắt vào phần 2.

- Y/c HS tìm hiểu định lý 2 trong phần đóng khung, chia se với bạn (cặp đôi) về thống tin em vừa đọc.(3 phút)

Gv: Y/c HS tự ghi DT,KL của định lý

- GV HĐ cùng cả lớp:

- Hệ thức cần chứng minh của định lý có dạng nào?

Muốn c/m được dùng phương pháp nào?

(Phân tích đi lên)

- Hướng dẫn HS phân tích đi lên:

- Hãy đứng tại chỗ c/m

Nhiệm vụ 4: VD củng cố trực tiếp:

 

- Y/c HS làm việc cá nhân làm ví dụ 2  vào vở

 

 

- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện phép tính

 

 

 

Cá nhân HS tự đọc thông tin

 

- Từng cặp đôi chia sẻ thông tin vừa tìm hiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 HS lên bảng trình bày VD 2, HD dưới lớp làm vào vở

2. Một số hệ thức liên quan đến đường cao

a) Định lý 2: SGK

Chứng minh:

Xét hai tam giác vuông có: 

(vì cùng phụ với góc C)

b) Ví dụ 2: SGK

 

Giải:

  vuông tại D, có chiều cao DB, nên theo định lý 2 ta có:

                                                                              www.thuvienhoclieu.com  Trang 1

 


Hoàng Tiến Lực – THCS Quảng Liên

 

- Ở dưới lớp làm xong đổi vở kiểm tra chéo, báo cáo nhóm trưởng

- Nhóm trưởng báo cáo.

GV đánh giá, nhận xét

 

- HS làm việc cá nhân làm ví dụ 2  vào vở

- HS lên bảng thực hiện phép tính

- HS làm là vào vở xong đổi vở kiểm tra chéo

Hay:

Vậy cay đó cao 4,875 (m)

C. Hoạt động luyện tập

Mục tiêu: Luyện kĩ năng tính độ dài các cạnh của tam giác vuông có sử dụng hệ thức về cạnh và đường cao  để giải bài tập

Phương pháp-Hình thức tổ chức HĐ: HĐ cá nhân, cặp đôi, hđ chung cả lớp

Sản phẩm: Hoàn thành bài 1

Bài 1a

Y/c HS là việc cá nhân vào vở

- Gọi HS lên bài trình bày

- Dưới lớp làm xong đổi vở kiểm tra cặp đôi

- GV đánh giá nhận xét

 

 

Bài 1b; So sánh với bài 1a

GV Chuyển giao nhiệm vụ tương tự.

 

 

 

Bài 1a

- HS là việc cá nhân vào vở

- 1 bạn  lên bài trình bày

- Dưới lớp làm xong đổi vở kiểm tra cặp đôi

 

 

 

Bài 1b

HĐ tương tự

- HS dựa vào nhận xét vừa học để phát hiện các cách khác nhau để so sánh

* Luyện tập

Bài 1:

1a) Xét   vuông tại A có đường cao AH

Theo định lý Pitago có:

Theo hệ thức 1 ta có:

b)

                                                                              www.thuvienhoclieu.com  Trang 1

 


Hoàng Tiến Lực – THCS Quảng Liên

 

 

 

 

D. Hoạt động vận dụng

Mục tiêu: Biết vận dụng hệ thức về cạnh và đường cao  để giải bài tập và giải quyết một số bài toán thực tế…

Phương pháp-Hình thức tổ chức HĐ: HĐ cá nhân, HĐ nhóm

Sản phẩm: Cách làm bài và kết quả bài toán phần khung của bài

- Y/c HS làm việc theo nhóm, ghi bài làm ra bảng nhóm.

- Cho HS trình bày kết quả làm bài, Nhận xét, đánh giá

Bài 2

Nhóm trưởng yc các bạn tìm hướng làm bài, ghi ra nháp

- nêu hướng làm bài và thống nhất cách làm

- Tính kết quả và trả lời

- 1 bạn báo cáo kết quả

- Câc nhóm nhận xét bài làm của các nhóm khác

Bài 2

Giải trên bảng nhóm

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng(2 phút)

Mục tiêu: Khuyến khích HS tìm tòi phát hiện một số tình huống, bài toán có thể đưa về vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao để giải bài tập và giải quyết một số bài toán thực tế.

Phương pháp-Hình thức tổ chức HĐ: HĐ cá nhân, cặp đôi khá giỏi

Sản phẩm: HS đưa ra được đề bài hoặc tình huống nào đó liên quan kiến thức bài học và phương pháp giải.

Giao nhiệm vụ cho HS khá giỏi, khuyến khích cả lớp cùng thực hiện:

Từ bài toán 2, em có thể đặt ra được một đề bài tương tự và giải bài toán đó?

Dặn dò HS làm bài tập: 2 – 4

 

 

Cá nhân HS thực hiện yêu cầu của GV, thảo luận cặp đôi để chia sẻ, góp ý(trên lớp – về nhà)

 

                                                                              www.thuvienhoclieu.com  Trang 1

 


Hoàng Tiến Lực – THCS Quảng Liên

 

Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:      

Tiết 02

MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG(TT)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

Hiểu cách chứng minh các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

2. Kĩ năng: Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao để giải bài tập và giải quyết một số bài toán thực tế..

3. Thái độ: Yêu thích môn học và tích cực vận dụng.

4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

- Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm

- Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ.

II.  Chuẩn bị:

GV: Bảng phụ,giấy nháp,phiếu học tập, thước kẻ, bút viết, giấy nháp.

   HS: - Thước kẻ.

        - Ôn tập các trường hợp đồng dạng của tâm giác vuông.

III. Kế hoạch dạy học

Giới thiệu bài(1 phút):

HĐ của GV

(Chuyển giao nhiệm vụ, quan sát hỗ trợ hs khi cần, kiểm tra kết quả, nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức, cách làm...)

HĐ của HS

(Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả, đánh giá kết quả hđ)

Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5ph)

Mục tiêu: Nhớ   lại các hệ thức trong tam giác vuông

Phương pháp-Hình thức tổ chức: HĐ cá nhân, HĐ nhóm, tự kiểm tra, đánh giá.

Sản phẩm: Hoàn thành được  YC của GV đề ra

Y/c HS hoạt động cá nhân, làm bài tập vào vở.

- Vẽ tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tính  AH biết AB= 6cm; AC=8cm; BC=10cm sau đó kiểm tra bài theo vòng  tròn báo cáo nhóm trưởng (bàn).

Nhiệm vụ 1:

- HS làm việc cá nhân thực hiện các yêu cầu  vào vở,

- Nhóm trưởng phân công đổi bài kiểm tra theo vòng tròn.

 

                                                                              www.thuvienhoclieu.com  Trang 1

 


Hoàng Tiến Lực – THCS Quảng Liên

 

+ Kiểm tra kết quả và cách làm của một nhóm nhanh nhất.

+ Xác nhận HS làm đúng; hoặc hướng dẫn trợ giúp HS làm (nói) chưa đúng.

+ Cử HS đi kiểm tra hỗ trợ các nhóm, các bạn khác theo cách  vừa kiểm tra.

GV: Dẫn dắt vào bài mới

Báo cáo nhóm trưởng kết quả.

- Giải thích được cách làm bài của mình

 

- HS (đã được GV chỉ định) kiểm tra, hỗ trợ chéo nhóm báo cáo GV kết quả.

 

 

B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC(20ph)

Mục tiêu: Hiểu và nhớ được cách chứng minh các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Phương pháp-Hình thức tổ chức hđ:Sử dụng vấn đáp gợi mở như một công cụ để thuyết trình giảng giải, Hđ cá nhân, cặp đôi, nhóm, hđ chung cả lớp

Sản phẩm: Định lý 3,4;?2

Hoạt động 1:Định lí 3

Nhiệm vụ 2:

GV: Để tính đường cao AH ta đã dựa vào công thức nào?

Với tam giác vuông bất kỳ có đường cao. Thì độ dài đường cao được tính nhờ vào công thức nào.?

- Y/c HS tìm hiểu định lí 3 trong phần đóng khung (mục 2 trang66), chia sẻ với bạn (cặp đôi) về thông tin em vừa đọc.(3')

GV: Yêu cầu HS tự gi GT- KL của định lý

Nhiệm vụ 3:  yêu cầu HS HĐ cá nhân làm?2 vào vở

Hoạt động 2:Định lí 4

- GV  hoạt động cùng cả lớp:

- Hệ thức cần c/m của định lí có dạng nào?

- Muốn c/m được dùng phương pháp nào?

 

- Cá nhân HS tự đọc thông tin

- Từng cặp đôi chia sẻ thông tin vừa  tìmhiểu và trả lời câu hỏi.

 

 

 

 

 

- HS hoạt động cùng GV và ghi vở.

 

 

HS làm?2

-1 HS lên bảng trình bày?2, HS dưới lớp làm vào vở.

Cá nhân HS tự đọc thông tin

2) Một số hệ thức liên quan đến đường cao

*Định lí 3: SGK

 

 

Chứng minh

Xét 2 tam giác vuông:

có chung góc B

~ =>

   Hay: a.h =b.c

 

 

* Định lí 4: SGK

 

                                                                              www.thuvienhoclieu.com  Trang 1

 


Hoàng Tiến Lực – THCS Quảng Liên

 

(phân tích đi lên)

- Hướng dẫn h/s phân tích đi lên:

- Hãy đứng  tại chỗ để c/m.

Nhiệm vụ 4: Y/c thảo luận nhóm 2 câu hỏi trên

- Gv  dẫn dắt  phần 2.

- áp dung định lí Pitago vào hệ thức vừa chứng minh được ta có:Hệ thức 4

- Y/c HS tìm hiểu định lí 4 trong phần đóng khung (mục 2 trang67), chia sẻ với bạn (cặp đôi) về thông tin em vừa đọc.(3')

GV: Yêu cầu HS tự gi GT- KL của định lý

- Nhiệm vụ 2: VD3 củng cố trực tiếp:

Y/c HS làm việc cá nhân làm bài VD3

vào vở.

- Gọi HS lên bảng thực hiện tính.

- Dưới lớp làm xong đổi vở, kiểm tra theo cặp đôi (hoặc vòng tròn). Báo cáo nhóm trưởng -> Báo cáo gv

- Nhận xét, đánh giá

- Từng cặp đôi chia sẻ thông tin vừa  tìm hiểu.

 

 

 

 

 

 

- Cá nhân HS tự đọc thông tin

- Từng cặp đôi chia sẻ thông tin vừa  tìm hiểu.

 

 

 

 

 

- HS hoạt động cùng GV và ghi vở.

 

 

-1 HS lên bảng trình bày vd 3, HS dưới lớp làm vào vở.

 

- HS làm việc các nhân làm VD3 vào vở.

- HS lên bảng thực hiện tính.

- Dưới lớp làm xong đổi vở, kiểm tra theo cặp đôi. Báo cáo nhóm trưởng -> Báo cáo gv

 

 

 

 

Chứng minh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 3: Hãy tính chiều cao ứng với cạnh huyền của tam giác sau:

 

 

 

=

h2 = 4,8 (cm)

- Chú ý: SGK

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10ph)

                                                                              www.thuvienhoclieu.com  Trang 1

 


Hoàng Tiến Lực – THCS Quảng Liên

 

Mục tiêu: Luyện kĩ năng tính  độ dài các cạnh của tam giác vuông có sử dụng các hệ thức về cạnh và đường cao để giải bài tập

Phương pháp-Hình thức tổ chức hoạt động:Hđ cá nhân, cặp đôi, hđ cùng cả lớp

Sản phẩm: Hoàn thành bài 3

* Bài 3

-  Y/c HS làm việc cá nhân làm bài 3 vào vở.

- Gọi HS lên bảng thực hiện tính.

- Dưới lớp làm xong đổi vở, kiểm tra theo cặp đôi (hoặc vòng tròn). Báo cáo nhóm trưởng -> Báo cáo gv

- Nhận xét, đánh giá

* Bài 3

- HS làm việc các nhân làm bài 3vào vở.

- HS lên bảng thực hiện tính.

 

- Dưới lớp làm xong đổi vở, kiểm tra theo cặp đôi. Báo cáo nhóm trưởng -> Báo cáo gv

 

 

Bài tập 3:

Giải:

Theo pitago

y2 = 52 + 7225+49=74

y=

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10 ph)

Mục tiêu:Biết vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao để giải bài tập và giải quyết một số bài toán thực tế.

Phương pháp-Hình thức tổ chức: HĐ cá nhân, HĐ nhóm

Sản phẩm: Cách làm và kết quả bài toán 4 (SGK)

- Y/c HS làm việc theo nhóm, ghi bài làm ra bảng nhóm.

- Cho hs trình bày kết quả làm bài, nhận xét đánh giá

- Nếu không còn thời gian thì giao hs về nhà hoàn thành bài làm

Bài 1:

Nhóm trưởng yêu cầu:

- Các bạn tự tìm hướng làm bài, ghi ra nháp

- Nêu hướng làm bài, thống nhất cách làm

- Thư kí ghi bài làm vào bảng nhóm

- Báo cáo kết quả hđ

- Nhận xét kq của các nhóm khác.

Bài giải bài 4

(Trên bảng nhóm)

.....

 

 

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (2')

Mục tiêu: Khuyến khích hs tìm tòi phát hiện một số tình huống, bài toán có thể đưa về vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao để giải bài tập

                                                                              www.thuvienhoclieu.com  Trang 1

 


Hoàng Tiến Lực – THCS Quảng Liên

 

Hình thức hoạt động: Cá nhân, cặp đôi(khá, giỏi)

Sản phẩm:Hs đưa ra được đề bài hoặc tình huống nào đó liên qua kiến thức bài học và phương pháp giải quyết.

GV: Giao nhiệm vụ về nhà cho hS

- Đọc phần có thể em chưa biết

- BT: 5-9 (SGK)

 

 

 

                                                                              www.thuvienhoclieu.com  Trang 1

 


Hoàng Tiến Lực – THCS Quảng Liên

 

Ngày soạn:    /   /       . Ngày dạy:    /   /     . Lớp dạy:      

Tiết 03

LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:Ôn lại và củng cố khắc sâu 4 hệ thức trong tam giác vuông đã học

2. Kỹ năng: Rèn luyện cho hs kĩ năng vận dụng 4 hệ thức đó vào giải toán thành thạo

3. Thái độ: Yêu thích môn học và tích cực vận dụng.

4. Định hướng hình thành phẩm chất, năng lực.

- Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm

- Năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ.

II.Chuẩn bị:

GV: Bảng phụ,giấy nháp,phiếu học tập, thước kẻ, bút viết, giấy nháp.

HS: Thước kẻ, ôn lại các hệ thức

III. Kế hoạch dạy học

HĐ của GV

(Chuyển giao nhiệm vụ, quan sát hỗ trợ hs khi cần, kiểm tra kết quả, nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức, cách làm...)

HĐ của HS

(Thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả, đánh giá kết quả hđ)

Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5ph)

Mục tiêu: Nhớlại các hệ thức trong tam giác vuông

Phương pháp-Hình thức tổ chức: HĐ cá nhân, HĐ nhóm, tự kiểm tra, đánh giá.

Sản phẩm: Hoàn thành đượcYC của GV đề ra

Y/c HS hoạt động cặp đôi kiểm tra học thuộc các hệ thức, vẽ hình, ghi GT, KL

GV: Dẫn dắt vào bài

Nhiệm vụ 1:

- HS làm việc cặp đôi, kiểm tra chéo

 

B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC(0ph)

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP(20ph)

Mục tiêu:Tiếp tục rèn luyện cho hs kĩ năng vận dụng 4 hệ thức đó vào giải toán thành thạo

Phương pháp-Hình thức tổ chức hđ: Hđ cá nhân, cặp đôi, nhóm, hđ chung cả lớp

Sản phẩm:Bài tập: 5; 6,8 (sgk);

 

                                                                              www.thuvienhoclieu.com  Trang 1

 

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ