nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử Giáo án Hình Học lớp 7

Giáo án điện tử Hình học 7 Giáo án Hình Học lớp 7

Loại file: doc
Ngày chia sẽ: 8/4/2009 8:25:35 AM
Kích thước: 7.34 M
Lần tải: 3887
Tác giả: Bỉnh Trần Công
Nguồn: suu tam
File đính kèm: L7HHocTRONBO.doc
Xem: 1954
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Giáo án điện tử Hình học 7, Mien phi 100%

SLIDE

Giáo án điện tử Hình học 7 Giáo án Hình Học lớp 7

Loại file: doc | Kích thước: 7.34 M | Lần tải: 3887 | Xem: 1954 | Số trang 1 trang

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Giáo án điện tử Hình học 7 Giáo án Hình Học lớp 7 mien phi,tai lieu Giáo án Hình Học lớp 7 mien phi,bai giang Giáo án Hình Học lớp 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Tiết 1
Hai góc đối đỉnh


Ngày soạn : Ngày dạy :

A.Mục tiêu
HS giải thích được thế nào là 2 góc đối đỉnh.
Nêu được tính chất : hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
HS vẽ được góc đối đỉnh với 1 góc cho trước.
Nhận biết được các góc đối đỉnh trong hình .
Bước đầu tập suy luận.
B.Chuẩn bị : SGK, thước thẳng, thước đo góc , bảng phụ.
C.Tiến trình dạy học
I.ổn định lớp (1p)
II.Kiểm tra bài cũ
III.Bài giảng
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò

Giới thiệu chương I Hình học 7(4p)
GV nêu nội dung chính của chương
1.Thế nào là hai góc đối đỉnh (15p)
Cho HS quan sát hình vẽ 2 góc đối đỉnh và 2 góc không đối đỉnh:Hãy cho biết quan hệ về đỉnh , về cạnh của 2 góc Ô1 và Ô2; của và của  vàTa nói Ô1 và Ô2 là 2 góc đối đỉnh; và Â và là các góc không đối đỉnh.
Vậy thế nào là 2 góc đối đỉnh?
Định nghĩa (SGK)
Yêu cầu HS làm ?1 trong SGKVậy 2 đường thẳng cắt nhau cho ta bao nhiêu cặp góc đối đỉnh ?
Tại sao các góc M;A,B không là 2 góc đối đỉnh?

Cho góc xOy, hãy vẽ góc đối đỉnh của nó ?Trong hình vừa vẽ hãy đọc tên các gặp góc đối đỉnh?
Vẽ 2 đường thẳng cắt nhau? Ghi tên các cặp góc đối đỉnh tạo thành?

2.Tính chất của 2 góc đối đỉnh(15p)
Quan sát các góc Ô1,Ô2,Ô3,Ô4: hãy ước lượng bằng mắt và so sánh độ lớn của chúng?
Hãy dùng thước kiểm tra lại ?
Dựa vào tính chất 2 góc kề bù hãy giải thích bằng suy luận tại sao Ô1=Ô2; Ô3= Ô4?
Ô1+Ô2=?; Ô2 + Ô3 =?
Từ đó suy ra điều gì ?
Như vậy bằng suy luận ta chứng tỏ được Ô1=Ô2; Ô3= Ô4?
Hay: 2 góc đối đỉnh thì bằng nhau.


Quan sát hình vẽ và nhận xét

Ô1 và Ô2: đỉnh chung; cạnh là các tia đối nhau .
và Đỉnh chung, các cạnh không là 2 tia đối nhau.
 và đỉnh khác nhau, cạnh là các tia không đối nhau.


Nêu định nghĩa như SGK
Ô3 và Ô4 cũng là 2 góc đối đỉnh vì cũng có đỉnh chung và các cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia.
Cho ta 2 cặp góc đối đỉnh

Vì chúng không thoả mãn cả 2 điều kiện của định nghĩa.
Lên bảng vẽ hình; cả lớp vẽ vào vở.

vẽ tia đối của Ox và tia đối của Oy
Đọc tên gócvẽ hình và kí hiệu :
Ô1=Ô2; Ô3= Ô4

Dùng thước kiểm tra và nêu kết quả


Ô1+Ô2=1800 (1) vì 2 góc kề bù
Ô2 + Ô3 =1800 (2) vì2 góc kề bù
Từ (1) và (2) suy ra : Ô1=Ô2;
Tương tự Ô3= Ô4.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
SAU ĐÓ BẤM
Download L7HHocTRONBO.doc