Ngày soạn: 27/09/2019

CHỦ ĐỀ 06: ÔN TẬP CHUNG VỀ CĂN BẬC HAI, CĂN BẬC BA

Giới thiệu chung chủ đề: Ôn lại cho học sinh các kiến thức về căn bậc hai, căn bậc ba, các phép toán các phép biến đổi cùng với đó là các dạng bài tập vận dụng cơ bản và nâng cao.
Thời lượng dự kiến thực hiện chủ đề: 2 tiết (16, 17 )
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ
a. Kiến thức: HS nắm được các kiến thức cơ bản về căn thức bậc hai một cách có hệ thống: Ôn lí thuyết về căn bậc hai và các công thức biến đổi căn thức.
b. Kĩ năng: Vận dụng được các công thức trên để giải toán, biết tổng hợp các kĩ năng đã có để tính toán, biến đổi biểu thức số và biểu thức chứa chữ có chứa căn thức bậc hai.Vận dụng thành thạo các công thức biến đổi về căn thức để rút gọn biểu thức có chứa căn bậc hai, tìm điều kiện xác định (ĐKXĐ) của biểu thức, giải phương trình giải bất phương trình…
c. Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận, tư duy linh hoạt sáng tạo, lập luận chặc chẽ trong chứng minh.
2. Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển
Phát triển năn lực tư duy phán đoán, năng lực tính toán chính xác, năng lực tự phục vụ bản thân.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Giáo viên:
- Bảng phụ ghi nội dung bảng đồ tư duy, ghi bài tập trắc nghiệm, phiếu học tập (câu hỏi bài tập theo định hướng phát triển năng lực)
- Phấn màu, thước, máy tính bỏ túi.
2. Học sinh:
- Ôn tập các kiến thức về căn bậc hai và căn bậc ba
- Bảng nhóm, thước thẳng.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1: TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT/KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu
hoạt động
Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

Nhận thức tầm quan trọng của việc ôn tập các kiến thức căn bậc hai
- Cho HS các kiến thức cơ bản về căn bậc hai đã học chương 1.

- Nhận xét chỉnh sửa hoàn chỉnh.
Dự kiến:
1/ Điều kiện để x là căn bậc hai số học của số a không âm.
x =(với a ( 0
2/ xác định ( A ( 0.
3/ Các công thức biến đổi căn thức bậc hai. (Như SGK trang 39).

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Mục tiêu
hoạt động
Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

HS nắm được các kiến thức cơ bản về căn thức bậc hai một cách có hệ thống về các công thức biến đổi căn thức

GV treo bảng phụ ghi nội dung cho 2 HS điền tiếp vào chỗ trong để được công thức đúng


(ghi ĐK kèm theo nếu có và yêu cầu trả lời từng công thức thể hiện nội dung gì –GV chú ý nội dung công thức thứ 3 và 6 tránh nhầm lẫn )
( HS điền vào chỗ trống )
-Biểu thức A phải thoả điều kiện gì để xác định (A0)
1) Tóm tắt kiến thức
( các công thức biến đổi căn thức )


8)


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

Mục tiêu
hoạt động
Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động

Vận dụng đựợc các kiến thức đã học ở trên để giải một số bài tập cơ bản.

Dạng 1: Bài tập trắc nghiệm. (bảng phụ)
- Hoạt động cá nhân.
Câu 1: Số bằng:
A. 8 ; B. 4 và -4 ; C. 4 ; D. -4
Câu 2:xác định khi:
A. x > 2 ; B. x < 2 ; C. x > -2 ; D. 
Câu 3:bằng:
A.  ; B.  ; C.  ; D. 2
Câu 4: Nếu x thỏa mãn điều kiện  thì x nhận giá trị:
A. 0 ; B. 2; C. 4; D. 36
Câu 5: Biểu thức rút gọn thành: A.  ; B.; C. 0 ; D. 
Câu 6: Kết quả rut gọn biểu thức  bằng:
A. 4 ; B. 2;