Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9

 

Tuần :

Tiết : 4+5+6

Ngày soạn:      /      / 2017

Ngày dạy:      /      / 2017

 

Bài 4

Thực hành:     SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN

 

 

 

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Nhận biết được một số dụng cụ điện, loại đồng hồ đo điện, vật liệu điện.

- Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng.

- Biết sử dụng đồng hồ vạn năng.

- Đo được điện trở trên đồng hồ vạn năng.

- Biết đo và đọc chính xác kết quả khi đo.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng nghe, đọc và hiểu vấn đề.

- Hình thành kĩ năng sử dụng đồng hồ vạn năng.

3.Thái độ:

- Gây dựng thái độ yêu thích môn học của học sinh.

- Rèn tính cẩn thận, an toàn khi thực hành.

4. Định hướng năng lực: Tự học, giải quyết vấn để, tư duy,giao tiếp…

II.  CHUẨN BỊ

1.Giáo viên :

- Phương tiện:

  + Đồng hồ vạn năng ( ĐHVN)

  + Vôn kế & Am pe kế ( một chiều và xoay chiều)

  + Điện trở có chỉ số khác nhau 

+ Dụng cụ: Kìm, tua vít...

1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9

 

 

- Giáo án,

2. Học sinh: Vở ghi, đồ dùng...

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:

 Phương pháp dạy học:

+ Phương pháp nêu vấn đề.

          +Phương pháp vấn đáp.

+ Phương pháp hoạt động nhóm.

Kĩ thuật dạy học:

+ Kĩ thuật đặt câu hỏi

+ Kĩ thuật một phút.

IV .  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Hoạt động khởi động

* Ổn định lớp:

- GV kiểm tra sĩ số lớp.

- Lớp:

 

*  Kiểm tra bài cũ:

*  Vào bài mới:

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Hoạt động 1:

* Hoạt  động nhóm

- Gv căn cứ vào mục tiêu của bài để nêu nội dung bài học.

? Em hãy nêu tên, nhận biết các dụng cụ, vật liệu và đồng hồ đo điện của nhóm mình.

- Hs thảo luận trong nhóm nhận biết, phân biệt các dụng cụ, vật liệu và một số đồng hồ đo điện trong nhóm.

I. Dụng cụ - vật liệu - thiết bị:

 

 + Nhóm các dụng cụ…

+ Một số vật liệu: Dây dẫn điện, điện trở các loại…

+ Một số đồng hồ đo điện:

- Am pe kế một chiều & xoay chiều

- Vôn kế một chiều & xoay chiều

- Đồng hồ vạn năng hiển thị kim và hiển

1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9

 

 

Hoạt động 2:

* Hoạt  động nhóm

- Gv yêu cầu các nhóm quan sát, phân biệt các loại đồng hồ trong nhóm  mình có.

? Các em hãy nhận biết tên, kí hiệu , công dụng của một số đồng hồ đo điện của nhóm mình.

- Hs: Thảo luận nhóm nhận diện, phân biệt các loại đồng hồ đo điện

- Vôn kế và Am pe kế xoay chiều: Có kí hiệu

   Ac hoặc dấu ˜

- Vôn kế và  Am pe kế một chiều: Có kí hiệu

   Dc hoặc dấu  -

? Công tơ điện dùng để đo đại lượng gì

 

? đồng hồ vạn năng dùng để đo các thông số gì.

- Gv giải thích các kí hiệu trên đồng hồ vạn năng.

****** Tiết 5 ******

Hoạt động 1

- Gv thông báo: Do đặc thù bộ môn, tùy vào đk thực tế của mỗi trường để lựa chọn dạy theo phương án 1 hoặc phương án 2.

- Gv yêu cầu các nhóm trưởng kiểm tra

thị số.

 

II. Nội dung bài thực hành:

1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện:

 

 

- Am pe kế dùng để đo cường độ dòng điện, am pe kế có hai loại là am pe kế một chiều và am pe kế xoay chiều ...

 

 

- Vôn kế kế có hai loại là Vôn kế một chiều và Vôn kế xoay chiều ...

Trên mặt đồng hồ dùng ký hiệu A, V...

 

 

 

 

- Công tơ điện dùng để đo công suất tiêu thụ của đồ dùng điện.

- Đồng hồ vạn năng dùng để đo điện áp, điện trở ...

 

 

**************

I. Giới thiệu nội dung thực hành:

 

 

Phương án 2: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9

 

sự chuẩn bị của nhóm mình(các nhóm như tiết trước).

- Gv nêu nội dung và công việc thực hành, nhắc nhở học sinh làm việc tập chung, cẩn thận.

 

Hoạt động 2

* Hoạt  động nhóm

 

- Giáo viên yêu cầu các nhóm thảo luận, tìm hiểu một số nội dung sau:

+ Quan sát cấu tạo của ĐHVN

+ Tìm hiểu các núm chức năng, các kí hiệu trên phạm vi núm...

+ Vị trí & cách cắm que đo

? Đồng hồ vạn năng đo được những đại lượng nào.

? Nêu nguyên tắc khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng.

- Hs: Dựa vào thông tin SGK trả lời

- Gv tóm tắt các bước

 

 

 

- Gv làm mẫu cho học sinh quan sát.

 

- Nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của các thành viên trong nhóm.

+ Đồng hồ vạn năng hiển thị kim

+ Điện trở: 3 loại

II. Nội dung bài thực hành:

2. Thực hành đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng:

a. Tìm hiểu cách sử dụng:

 

 

 

 

 

- Đồng hồ vạn năng đo được điện áp, điện trở...

* Nguyên tắc chung:

+ Chọn đại lượng cần đo.

+ Chọn thang đo, mức đo( từ mức đo cao nhất ...)

+ Chập hai que đo, chỉnh 0.

- Quan sát giáo viên làm mẫu.

* Cách đọc kết quả:

1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9

 

- Gv hướng dẫn học sinh đọc kết quả đo.

 

 

 

****** Tiết 6 ******

Hoạt động 1

- Gv giới thiệu nội dung, yêu cầu của bài thực hành, chia lớp thành từng nhóm, cử nhóm trưởng.

- Gv gọi các nhóm trưởng nhận một số đồ dụng và dụng cụ thực hành.

- Nhóm trưởng nhận dụng cụ, cùng các thành viên chuẩn bị thực hành.

Hoạt động 2

  ? Trình bày các bước dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở.

* Hoạt  động nhóm

- Gv yêu cầu các nhóm thảo luận, hoàn thiện các yêu cầu sau:

   + Dùng đồng hồ vạn năng đo các cuộn dây, đèn sợi đốt, một số điện trở …

   + Mỗi điện trở đo 3 lần, chọn chỉ số trung gian.

   + Ghi chép lại số liệu, hoàn thành báo cáo thực hành theo mẫu SGK (Tr 22)

+ Kim ổn định tại một vị trí.

+ Mắt nhìn thẳng sao cho ảnh của kim trùng với kim trên vạch gương.

+ Đọc kết quả đo trên vạch tương ứng.

**************

I. Giới thiệu nôị dung bài thực hành:

 

 

 

 

 

 

II. Nội dung giờ thực hành:

 

* Lưu ý:

+ Chọn đại lượng đo.

+ Chọn mức đo phù hợp( giảm dần )

+ Chập kim chỉnh 0 với mỗi lần thay đổi mức đo.

+ Không chạm tay vào que đo.

BÁO CÁO THỰC HÀNH...

Họ tên các thành viên trong nhóm:

1.  ...........................

2. ............................

1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9

 

- Gv đến từng nhóm, quan sát – sửa sai.

*Lưu ý:  Với những nhóm sử dụng ĐHVN hiển thị số thực hiện theo các bước sau:

+ Bật nút On/Off

+ Cắm que đo theo màu tương ứng...

+ Chọn đại lượng đo.

+ Không chạm tay vào que đo.

+ Đọc kết quả khi số hiển thị đã ổn định.

................................

Tên phần tử đo

Thang đo

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Hoạt động luyện tập :

4.Hoạt động vận dụng:

- Về nhà  mượn ĐHVN của người thân, dùng đồng hồ vạn năng để đo và kiểm tra thông mạch cho các đoạn dây dẫn điện.

- Đo thông mạch một số cuộn dây dẫn điện hặc dẫn từ...

5. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Tìm hiểu thêm một số loại đồng hồ vạn năng hiện đang sử dụng trong đời sống và trong kĩ thuật.

 - Mỗi nhóm chuẩn bị hai bóng đèn sợi đốt loại 25 W và 40 W, tua vít, kẻ sẵn mẫu báo cáo thực hành.( Tiết 6)

 - Để chuẩn bị cho tiết 7. Mỗi học sinh chuẩn bị 2 đoạn dây điện( dây đơn có vỏ bọc, dài 25 cm).

 

 

 

 

 

1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9

 

 

 

 

 

 

Tuần :7

Tiết : 7

Ngày soạn:      /      / 2017

Ngày dạy:      /      / 2017

 

Bài 5

 

Thực hành:     NỐI DÂY DẪN ĐIỆN

I . Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học sinh biết yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.

- Hiểu các phương pháp nối và cách điện mối nối dây dẫn điện.

2. Kĩ năng:

    - Hình thành kĩ năng nối dây dẫn điện

3. Thái độ:

     - Làm việc khoa học, cẩn thận và bảo đảm an toàn lao động

II . Chuẩn bị:

1.Giáo viên :

- Phương tiện: + Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít.

                        + Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng     cách điện.

- Phương pháp:        + Phương pháp nêu vấn đề.

                +Phương pháp vấn đáp.

   + Phương pháp dạy học trực quan.

2.  Học sinh:  + Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít.

                      + Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện. 

III. Tổ chức hoạt động dạy học:

1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9

 

1. Ổn định tổ chức:

- GV kiểm tra sĩ số lớp

- Lớp :

2. Kiểm tra bài cũ :

 Kết hợp kiểm tra trong tiết học.

3. Tiến trình bài học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Hoạt động 1:

- Gv giới thiệu nội dung, yêu cầu của bài thực hành.

- Gv chia lớp thành từng nhóm, cử nhóm trưởng.

- Gv gọi các nhóm trưởng nhận một số dụng cụ thực hành.

 

Hoạt động 2:

 

- Gv cho học sinh quan sát H 5.1 và tìm hiểu thông tin SGK.

? Có mấy mối nối dây dẫn điện

 

 

 

 

? Các mối nối đảm bảo những yêu cầu gì.

 

 

 

 

? Em hãy nêu quy trình chung nối dây dẫn điện.

- Gv ghi tóm tắt 6 bước nối dây dẫn

I. Giới thiệu nôị dung bài thực hành:

 

- Nghe, ghi nhận nội dung bài thực hành.

- Hs: Nhận nhóm, vị trí làm việc.

 

- Nhóm trưởng nhận dụng cụ, cùng các thành viên chuẩn bị thực hành.

II. Nội dung và trình tự thực hành:

1. Kiến thức bổ trợ:

- quan sát H 5.1 và tìm hiểu thông tin SGK.

- Có ba loại mối nối, nối theo đường thẳng, nối rẽ, nối dây dùng phụ kiện.

- Hs: Dựa vào thông tin SGK trả lời …

 

2. Quy trình chung nối dây dẫn điện:

 

Yêu cầu k thuật của các mối nối:

   + Dẫn điện tốt.

   + Có độ bền cơ học cao

   + An toàn điện

   + Đảm bảo mĩ thuật

Quytrình nối dây dẫn điện:

Bóc vỏ cách điên => Làm sạch lõi => Nối dây => Kiểm tra mối nối => Hàn

1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9

 

điện

lên bảng.

 

 

- Gv yêu cầu học sinh nêu tóm tắt các bước.

- Gv gọi đại diện học sinh thao tác mẫu

- Gv làm mẫu cho học sinh quan sát

- Giáo viên yêu cầu học sinh  thực hiện phương pháp nối thẳng hai dây dẫn.

- Gv quan sát, uốn nắn cho một số học sinh

mối nối => Cách điện mối nối.

 

3. Thực hành nối dây dẫn điện:

a. Nối dây dẫn điện theo đường thẳng:

- Trình bày tóm tắt từng bước…

 

- đại diện học sinh thao tác mẫu.

- Hs: Quan sát, ghi nhận các thao tác.

- Hs: Cá nhân các học sinh làm việc.

 

- Hs: Quan sát, ghi nhận.

4. Nhận xét - đánh giá:

- Gv yêu cầu các nhóm ngừng tay, thu dọn dụng cụ, nộp sản phẩm.

- Gv nhận xét tinh thần, thái độ thực hành của từng nhóm.

 

- Hs: Thu dọn dụng cụ, vệ sinh phòng thực hành.

- Hs: Nghe, ghi nhận và rút kinh nghiệm.

5. Dặn dò:

- Đọc lại nội dung cơ bản của bài đã học.

- Tìm hiểu trước ở nhà phương pháp nôi rẽ nhánh dây dẫn điện.

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu ( như tiết trước).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9

 

 

 

 

 

 

Tuần : 8

Tiết : 8

Ngày soạn:      /      / 2017

Ngày dạy:      /      / 2017

 

Bài 5 (Tiếp)

Thực hành:     NỐI DÂY DẪN ĐIỆN

 

 

 

  1.      MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

         - Học sinh biết phương pháp nối rẽ nhánh dây dẫn điện

 

2. Kĩ năng:

  - Rèn luyện kĩ năng nghe, đọc và hiểu vấn đề.

  - Mối nối đảm bảo yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật.

3.Thái độ:

- Gây dựng thái độ yêu thích môn học của học sinh.

        - Rèn tính chính xác cẩn thận và bảo đảm an toàn lao động

 

4. Định hướng năng lực: Tự học, giải quyết vấn để, tư duy,giao tiếp…

II.  CHUẨN BỊ

      1.Giáo viên :

- Phương tiện:

                       +Mẫu mối nối đã hàn và chưa hàn.     

            + Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít.

   Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng dính

1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9

 

- Giáo án,

      2. Học sinh:

                       + Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít, mỏ hàn.

              + Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện.

 

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:

         Phương pháp dạy học:

+ Phương pháp nêu vấn đề.

         +Phương pháp vấn đáp.

+ Phương pháp hoạt động nhóm.

Kĩ thuật dạy học:

+ Kĩ thuật khăn trải bàn...

IV .  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Hoạt động khởi động

* Ổn định lớp:

- GV kiểm tra sĩ số lớp.

- Lớp:

 

*  Kiểm tra bài cũ:

? Nêu quy trình chung nối dây dẫn điện. Tóm tắt và yêu cầu kĩ thuật phương pháp nối thẳng hai dây dẫn.

- Hs: Bóc vỏ cách điên => Làm sạch lõi => Nối dây => Kiểm tra mối nối => Hàn mối nối => Cách điện mối nối .

*  Vào bài mới:

 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

        3.Hoạt động luyện tập :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

 

- Gv giới thiệu nội dung, yêu cầu của bài thực hành.

- Gv chia lớp thành từng nhóm, cử

I. Giới thiệu nôị dung bài thực hành:

- Hs: Nghe, ghi nhận nội dung bài thực hành.

- Hs: Nhận nhóm, vị trí làm việc.

 

1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng