Giáo án học kì 1

giáo án điện tử Công nghệ Công nghệ 9 Lắp đặt mạng điện trong nhà 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-04-18 20:51:29 Tác giả Trang Trần loại .docx kích thước 0.40 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tr­êng THCS Phó C­êng Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9 Tuần : Tiết : 4+5+6 Ngày soạn: / / 2017 Ngày dạy: / / 2017 Bài 4 Thực hành: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nhận biết được một số dụng cụ điện, loại đồng hồ đo điện, vật liệu điện. - Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng. - Biết sử dụng đồng hồ vạn năng. - Đo được điện trở trên đồng hồ vạn năng. - Biết đo và đọc chính xác kết quả khi đo. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng nghe, đọc và hiểu vấn đề. - Hình thành kĩ năng sử dụng đồng hồ vạn nă

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


Tuần :
Tiết : 4+5+6
Ngày soạn:      /      / 2017
Ngày dạy:      /      / 2017
 
Bài 4
Thực hành:     SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
 
 
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhận biết được một số dụng cụ điện, loại đồng hồ đo điện, vật liệu điện.
- Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng.
- Biết sử dụng đồng hồ vạn năng.
- Đo được điện trở trên đồng hồ vạn năng.
- Biết đo và đọc chính xác kết quả khi đo.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng nghe, đọc và hiểu vấn đề.
- Hình thành kĩ năng sử dụng đồng hồ vạn năng.
3.Thái độ:
- Gây dựng thái độ yêu thích môn học của học sinh.
- Rèn tính cẩn thận, an toàn khi thực hành.
4. Định hướng năng lực: Tự học, giải quyết vấn để, tư duy,giao tiếp…
II.  CHUẨN BỊ
1.Giáo viên :
- Phương tiện:
  + Đồng hồ vạn năng ( ĐHVN)
  + Vôn kế & Am pe kế ( một chiều và xoay chiều)
  + Điện trở có chỉ số khác nhau 
+ Dụng cụ: Kìm, tua vít...
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


 
- Giáo án,
2. Học sinh: Vở ghi, đồ dùng...
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:
 Phương pháp dạy học:
+ Phương pháp nêu vấn đề.
          +Phương pháp vấn đáp.
+ Phương pháp hoạt động nhóm.
Kĩ thuật dạy học:
+ Kĩ thuật đặt câu hỏi
+ Kĩ thuật một phút.
IV .  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Hoạt động khởi động
* Ổn định lớp:
- GV kiểm tra sĩ số lớp.
- Lớp:
 
*  Kiểm tra bài cũ:
*  Vào bài mới:
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1:
* Hoạt  động nhóm
- Gv căn cứ vào mục tiêu của bài để nêu nội dung bài học.
? Em hãy nêu tên, nhận biết các dụng cụ, vật liệu và đồng hồ đo điện của nhóm mình.
- Hs thảo luận trong nhóm nhận biết, phân biệt các dụng cụ, vật liệu và một số đồng hồ đo điện trong nhóm.
I. Dụng cụ - vật liệu - thiết bị:
 
 + Nhóm các dụng cụ…
+ Một số vật liệu: Dây dẫn điện, điện trở các loại…
+ Một số đồng hồ đo điện:
- Am pe kế một chiều & xoay chiều
- Vôn kế một chiều & xoay chiều
- Đồng hồ vạn năng hiển thị kim và hiển
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


 
Hoạt động 2:
* Hoạt  động nhóm
- Gv yêu cầu các nhóm quan sát, phân biệt các loại đồng hồ trong nhóm  mình có.
? Các em hãy nhận biết tên, kí hiệu , công dụng của một số đồng hồ đo điện của nhóm mình.
- Hs: Thảo luận nhóm nhận diện, phân biệt các loại đồng hồ đo điện
- Vôn kế và Am pe kế xoay chiều: Có kí hiệu
   Ac hoặc dấu ˜
- Vôn kế và  Am pe kế một chiều: Có kí hiệu
   Dc hoặc dấu  -
? Công tơ điện dùng để đo đại lượng gì
 
? đồng hồ vạn năng dùng để đo các thông số gì.
- Gv giải thích các kí hiệu trên đồng hồ vạn năng.
****** Tiết 5 ******
Hoạt động 1
- Gv thông báo: Do đặc thù bộ môn, tùy vào đk thực tế của mỗi trường để lựa chọn dạy theo phương án 1 hoặc phương án 2.
- Gv yêu cầu các nhóm trưởng kiểm tra
thị số.
 
II. Nội dung bài thực hành:
1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện:
 
 
- Am pe kế dùng để đo cường độ dòng điện, am pe kế có hai loại là am pe kế một chiều và am pe kế xoay chiều ...
 
 
- Vôn kế kế có hai loại là Vôn kế một chiều và Vôn kế xoay chiều ...
Trên mặt đồng hồ dùng ký hiệu A, V...
 
 
 
 
- Công tơ điện dùng để đo công suất tiêu thụ của đồ dùng điện.
- Đồng hồ vạn năng dùng để đo điện áp, điện trở ...
 
 
**************
I. Giới thiệu nội dung thực hành:
 
 
Phương án 2: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


sự chuẩn bị của nhóm mình(các nhóm như tiết trước).
- Gv nêu nội dung và công việc thực hành, nhắc nhở học sinh làm việc tập chung, cẩn thận.
 
Hoạt động 2
* Hoạt  động nhóm
 
- Giáo viên yêu cầu các nhóm thảo luận, tìm hiểu một số nội dung sau:
+ Quan sát cấu tạo của ĐHVN
+ Tìm hiểu các núm chức năng, các kí hiệu trên phạm vi núm...
+ Vị trí & cách cắm que đo
? Đồng hồ vạn năng đo được những đại lượng nào.
? Nêu nguyên tắc khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng.
- Hs: Dựa vào thông tin SGK trả lời
- Gv tóm tắt các bước
 
 
 
- Gv làm mẫu cho học sinh quan sát.
 
- Nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của các thành viên trong nhóm.
+ Đồng hồ vạn năng hiển thị kim
+ Điện trở: 3 loại
II. Nội dung bài thực hành:
2. Thực hành đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng:
a. Tìm hiểu cách sử dụng:
 
 
 
 
 
- Đồng hồ vạn năng đo được điện áp, điện trở...
* Nguyên tắc chung:
+ Chọn đại lượng cần đo.
+ Chọn thang đo, mức đo( từ mức đo cao nhất ...)
+ Chập hai que đo, chỉnh 0.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
* Cách đọc kết quả:
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


- Gv hướng dẫn học sinh đọc kết quả đo.
 
 
 
****** Tiết 6 ******
Hoạt động 1
- Gv giới thiệu nội dung, yêu cầu của bài thực hành, chia lớp thành từng nhóm, cử nhóm trưởng.
- Gv gọi các nhóm trưởng nhận một số đồ dụng và dụng cụ thực hành.
- Nhóm trưởng nhận dụng cụ, cùng các thành viên chuẩn bị thực hành.
Hoạt động 2
  ? Trình bày các bước dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở.
* Hoạt  động nhóm
- Gv yêu cầu các nhóm thảo luận, hoàn thiện các yêu cầu sau:
   + Dùng đồng hồ vạn năng đo các cuộn dây, đèn sợi đốt, một số điện trở …
   + Mỗi điện trở đo 3 lần, chọn chỉ số trung gian.
   + Ghi chép lại số liệu, hoàn thành báo cáo thực hành theo mẫu SGK (Tr 22)
+ Kim ổn định tại một vị trí.
+ Mắt nhìn thẳng sao cho ảnh của kim trùng với kim trên vạch gương.
+ Đọc kết quả đo trên vạch tương ứng.
**************
I. Giới thiệu nôị dung bài thực hành:
 
 
 
 
 
 
II. Nội dung giờ thực hành:
 
* Lưu ý:
+ Chọn đại lượng đo.
+ Chọn mức đo phù hợp( giảm dần )
+ Chập kim chỉnh 0 với mỗi lần thay đổi mức đo.
+ Không chạm tay vào que đo.
BÁO CÁO THỰC HÀNH...
Họ tên các thành viên trong nhóm:
1.  ...........................
2. ............................
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


- Gv đến từng nhóm, quan sát – sửa sai.
*Lưu ý:  Với những nhóm sử dụng ĐHVN hiển thị số thực hiện theo các bước sau:
+ Bật nút On/Off
+ Cắm que đo theo màu tương ứng...
+ Chọn đại lượng đo.
+ Không chạm tay vào que đo.
+ Đọc kết quả khi số hiển thị đã ổn định.
................................
Tên phần tử đo
Thang đo
Kết quả
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.Hoạt động luyện tập :
4.Hoạt động vận dụng:
- Về nhà  mượn ĐHVN của người thân, dùng đồng hồ vạn năng để đo và kiểm tra thông mạch cho các đoạn dây dẫn điện.
- Đo thông mạch một số cuộn dây dẫn điện hặc dẫn từ...
5. Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Tìm hiểu thêm một số loại đồng hồ vạn năng hiện đang sử dụng trong đời sống và trong kĩ thuật.
 - Mỗi nhóm chuẩn bị hai bóng đèn sợi đốt loại 25 W và 40 W, tua vít, kẻ sẵn mẫu báo cáo thực hành.( Tiết 6)
 - Để chuẩn bị cho tiết 7. Mỗi học sinh chuẩn bị 2 đoạn dây điện( dây đơn có vỏ bọc, dài 25 cm).
 
 
 
 
 
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


 
 
 
 
 
Tuần :7
Tiết : 7
Ngày soạn:      /      / 2017
Ngày dạy:      /      / 2017
 
Bài 5
 
Thực hành:     NỐI DÂY DẪN ĐIỆN
I . Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Học sinh biết yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- Hiểu các phương pháp nối và cách điện mối nối dây dẫn điện.
2. Kĩ năng:
    - Hình thành kĩ năng nối dây dẫn điện
3. Thái độ:
     - Làm việc khoa học, cẩn thận và bảo đảm an toàn lao động
II . Chuẩn bị:
1.Giáo viên :
- Phương tiện: + Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít.
                        + Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng     cách điện.
- Phương pháp:        + Phương pháp nêu vấn đề.
                +Phương pháp vấn đáp.
   + Phương pháp dạy học trực quan.
2.  Học sinh:  + Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít.
                      + Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện. 
III. Tổ chức hoạt động dạy học:
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


1. Ổn định tổ chức:
- GV kiểm tra sĩ số lớp
- Lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
 Kết hợp kiểm tra trong tiết học.
3. Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1:
- Gv giới thiệu nội dung, yêu cầu của bài thực hành.
- Gv chia lớp thành từng nhóm, cử nhóm trưởng.
- Gv gọi các nhóm trưởng nhận một số dụng cụ thực hành.
 
Hoạt động 2:
 
- Gv cho học sinh quan sát H 5.1 và tìm hiểu thông tin SGK.
? Có mấy mối nối dây dẫn điện
 
 
 
 
? Các mối nối đảm bảo những yêu cầu gì.
 
 
 
 
? Em hãy nêu quy trình chung nối dây dẫn điện.
- Gv ghi tóm tắt 6 bước nối dây dẫn
I. Giới thiệu nôị dung bài thực hành:
 
- Nghe, ghi nhận nội dung bài thực hành.
- Hs: Nhận nhóm, vị trí làm việc.
 
- Nhóm trưởng nhận dụng cụ, cùng các thành viên chuẩn bị thực hành.
II. Nội dung và trình tự thực hành:
1. Kiến thức bổ trợ:
- quan sát H 5.1 và tìm hiểu thông tin SGK.
- Có ba loại mối nối, nối theo đường thẳng, nối rẽ, nối dây dùng phụ kiện.
- Hs: Dựa vào thông tin SGK trả lời …
 
2. Quy trình chung nối dây dẫn điện:
 
Yêu cầu kỹ thuật của các mối nối:
   + Dẫn điện tốt.
   + Có độ bền cơ học cao
   + An toàn điện
   + Đảm bảo mĩ thuật
Quytrình nối dây dẫn điện:
Bóc vỏ cách điên => Làm sạch lõi => Nối dây => Kiểm tra mối nối => Hàn
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


điện
lên bảng.
 
 
- Gv yêu cầu học sinh nêu tóm tắt các bước.
- Gv gọi đại diện học sinh thao tác mẫu
- Gv làm mẫu cho học sinh quan sát
- Giáo viên yêu cầu học sinh  thực hiện phương pháp nối thẳng hai dây dẫn.
- Gv quan sát, uốn nắn cho một số học sinh
mối nối => Cách điện mối nối.
 
3. Thực hành nối dây dẫn điện:
a. Nối dây dẫn điện theo đường thẳng:
- Trình bày tóm tắt từng bước…
 
- đại diện học sinh thao tác mẫu.
- Hs: Quan sát, ghi nhận các thao tác.
- Hs: Cá nhân các học sinh làm việc.
 
- Hs: Quan sát, ghi nhận.
4. Nhận xét - đánh giá:
- Gv yêu cầu các nhóm ngừng tay, thu dọn dụng cụ, nộp sản phẩm.
- Gv nhận xét tinh thần, thái độ thực hành của từng nhóm.
 
- Hs: Thu dọn dụng cụ, vệ sinh phòng thực hành.
- Hs: Nghe, ghi nhận và rút kinh nghiệm.
5. Dặn dò:
- Đọc lại nội dung cơ bản của bài đã học.
- Tìm hiểu trước ở nhà phương pháp nôi rẽ nhánh dây dẫn điện.
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu ( như tiết trước).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


 
 
 
 
 
Tuần : 8
Tiết : 8
Ngày soạn:      /      / 2017
Ngày dạy:      /      / 2017
 
Bài 5 (Tiếp)
Thực hành:     NỐI DÂY DẪN ĐIỆN
 
 
 
     MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
         - Học sinh biết phương pháp nối rẽ nhánh dây dẫn điện
 
2. Kĩ năng:
  - Rèn luyện kĩ năng nghe, đọc và hiểu vấn đề.
  - Mối nối đảm bảo yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật.
3.Thái độ:
- Gây dựng thái độ yêu thích môn học của học sinh.
        - Rèn tính chính xác cẩn thận và bảo đảm an toàn lao động
 
4. Định hướng năng lực: Tự học, giải quyết vấn để, tư duy,giao tiếp…
II.  CHUẨN BỊ
      1.Giáo viên :
- Phương tiện:
                       +Mẫu mối nối đã hàn và chưa hàn.     
            + Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít.
   Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng dính
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Tr­êng THCS Phó C­êng                                                                                        Gi¸o ¸n c«ng nghÖ 9
 


- Giáo án,
      2. Học sinh:
                       + Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, tua vít, mỏ hàn.
              + Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện.
 
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:
         Phương pháp dạy học:
+ Phương pháp nêu vấn đề.
         +Phương pháp vấn đáp.
+ Phương pháp hoạt động nhóm.
Kĩ thuật dạy học:
+ Kĩ thuật khăn trải bàn...
IV .  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Hoạt động khởi động
* Ổn định lớp:
- GV kiểm tra sĩ số lớp.
- Lớp:
 
*  Kiểm tra bài cũ:
? Nêu quy trình chung nối dây dẫn điện. Tóm tắt và yêu cầu kĩ thuật phương pháp nối thẳng hai dây dẫn.
- Hs: Bóc vỏ cách điên => Làm sạch lõi => Nối dây => Kiểm tra mối nối => Hàn mối nối => Cách điện mối nối .
*  Vào bài mới:
 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
        3.Hoạt động luyện tập :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
 
- Gv giới thiệu nội dung, yêu cầu của bài thực hành.
- Gv chia lớp thành từng nhóm, cử
I. Giới thiệu nôị dung bài thực hành:
- Hs: Nghe, ghi nhận nội dung bài thực hành.
- Hs: Nhận nhóm, vị trí làm việc.
 
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Nguồn:Trang Trần

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án học kì 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngCN_9_Tiet_4__10_2017.docx[0.40 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
fqh50q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-18 20:51:29
Loại file
docx
Dung lượng
0.40 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử Giáo án học kì 1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • giáo án học kì 1
  Toán học 7
  giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2012

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo an học kì 1
  Vật lý 9
  Giáo an học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2009

  Xem: 5

 • Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 0

 • giáo án học kì 1
  Toán học 7
  giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2012

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Toán học
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2017

  Xem: 10

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Địa lý 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 6
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Lớp 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0