Giáo án học kì 1

giáo án điện tử Tin học Tin học 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       35      0
Ngày đăng 2019-02-10 21:47:46 Tác giả Song Nguyễn Thị loại .doc kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Së gi¸o dôc - ®µo t¹o b¾c giang Tr­êng THPT lôc ng¹n 3 ---------------------------- §Ò THI HỌC kú 1 M¤N : tin häc 11 Thời gian 45 phút Họ tên:................................................................................Lớp:................................... Câu 1 : _ Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai ? Mọi bài toán đều có thể giải được bằng máy tính; Chương trình là một mô tả thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình; Không thể viết được chương trình để giải một bài toán nếu như không biết th

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Së gi¸o dôc - ®µo t¹o b¾c giang
Tr­êng THPT lôc ng¹n 3
----------------------------
§Ò THI HỌC kú 1
M¤N : tin häc 11
Thời gian 45 phút
Họ tên:................................................................................Lớp:...................................
Câu 1  : _     Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai ?
  Mọi bài toán đều có thể giải được bằng máy tính;
  Chương trình là một mô tả thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình;
  Không thể viết được chương trình để giải một bài toán nếu như không biết thuật toán để giải bài toán đó;
  Một bài toán có thể có nhiều thuật toán để giải;
Câu 2  : _     Hãy chọn biểu diễn tên sai trong những biểu diễn sau
  A
a  B.11a  C.A11   D.
aa
Câu 3  : _     Trong ngôn ngữ Pascal, từ khóa VAR dùng để khai báo
  Tên chương trình
  Hằng  
  Biến
  Thư viện
Câu 4  : _     Để tính diện tích đường tròn đường kính d, biểu thức nào trong PASCAL là đúng:
A. S:=d*d*   B. S:=d2*pi C. S:=sqr(d/2)*pi  D. S:=2*d*pi
Câu 5  : _     Kết quả của biều thức (20 div 3)/(20 mod 4) là:
a. 6  b. 0   c. 4   d. không xác định
Câu 6  : _     Câu lệnh Write(‘Ket qua là ‘, a) sẽ đứa ra màn hình:
a. Ket qua là a b. KQ là a c. Ket qua la  d. Không đưa ra gì cả
Câu 7  : _     27. Để thoát khỏi Pascal ta dùng phím:
a. F9   b. Alt-X   c. Ctrl-F9  d. Shift-F9
Câu 8  : _     Câu lệnh nào sau đây là đúng:
a. If a>0; then a:=0 ;    b. If a>0 then a:=0 else a:=1
c. If a>0 then a:=0; else a:=1   d. If a>0 then a:=0 else a:=1.
Câu 9  : _     Cho S là biến có kiểu xâu (String) và y là biến kiểu thực. Trong các cách sau đây, khi thực hiện câu lệnh readln(S,y) nhập giá trị cho S = ‘ Tran Van Thong’ và y = 7.5 từ bàn phím, cách nhập nào đúng ?
  Gõ “Tran Van Thong 7.5” sau đó nhấn Enter;
  Gõ “Tran Van Thong” sau đó nhấn phím Enter rồi gõ “7.5” sau đó nhấn phím Enter;
  Gõ “Tran Van Thong 7.5” sau đó nhấn phím Enter;
  Gõ “Tran Van Thong ” rồi gõ dấu phẩy rồi gõ “7.5” sau đó nhấn phím Enter;
Câu 10:  Cho biết kết quả sau khi thực hiện chương trình :
Begin
 a := 100; b := 30; x := a mod b ;  Write(x);
   End.
33   B. 30   C. 10   D. 3
II. TỰ LUẬN
Câu 11: (3 đ) Viết chương trình nhập 2 số a, b nguyên nhận các giá trị từ 0-200 là 2 cạnh của hình chữ nhật. Tính p là chu vi, s là diện tích của hình chữ nhật đó rồi đưa kết quả ra màn hình.
Câu 12: (1 đ) Viết câu lệnh rẽ nhánh cho mệnh đề sau:
Nếu a chia cho 5 dư 0 thì thông báo ra màn hình a là bội của 5 ngược lại thông báo ra màn hình a không chia hết cho 5.

Câu 13: (1 đ) Cho đoạn lệnh sau
Program C1+C2;   (1)
Var  x,y,z = Integer;   (2)
Begin     (3)
 Write(‘ nhap x,y :’);  (4)
 Readln(x, y);   (5)
 Z = x + y;   (6)
 Write(‘ tong la:’, z);  (7)
 Readln    (8)
End;     (9)
Em hãy cho biết chương trình trên có mấy lỗi?(0.2 đ) em hãy sửa các lỗi đó.(0.8 đ)
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 1
1. Mục đích.
- Kiểm tra, đánh giá các nội dung đã học của học sinh.
- Kiểm tra, đánh giá các thao tác soạn thảo, thực hiện chương trình của học sinh.
2. Yêu cầu.
- Học sinh biết xác định được các đối tượng trong bài toán.
- Học sinh biết cách khai báo cho các đối tượng, chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho các đối tượng.
- Biết cách xây dựng được biểu thức trong pascal, biết được một số hàm số học chuẩn.
- Viết được chương trình pascal hoàn chỉnh giải một bài toán đơn giản
3. Ma trận
Tên bài
NB
TH
Vận dụng
Tổng
VD thấp
VD cao
Bài 1
 
Câu 1
 
 
0.5
Bài 2
Câu 2
 
 
 
0.5
Bài 3
Câu 3
 
 
Câu 11, Câu 13
1.2
Bài 4
 
 
 
Câu 1
0.25
Bài 5
 
 
 
Câu 11, Câu 13
0.45
Bài 6
Câu 5
 
Câu 4
Câu 11, Câu 13
2.2
Bài 7
 
Câu 9
Câu 6
Câu 11, Câu 13
2.2
Bài 8
Câu 7
 
Câu 10
 
1
Bài 9
 
Câu 8
 
Câu 11, Câu 13
1.7

 
 
4. Hướng dẫn chấm (từ câu 1 đến câu 10 mỗi câu 0.5 điểm)
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Đ/A
A
B
C
C
D
C
B
A
B
C

Câu
Nội dung
Điểm
Câu 11
 
Var a.b: byte; p, s:word;
0,5đ
Begin
 
 
 
          Write(‘nhap a, b =’) ; Readln(a,b) ;
0,5đ
          P:=(a+b)*2;  s:=a*b;

 
 
          Writeln(‘chu vi hinh chu nhat la:’,p);
          Write(‘dien tich hinh chu nhat la:’,s);
 
0,5 đ
 
          Readln
 
End.
0.5 đ
Câu 12
 
Câu 13
If a mod 5 =0 then  write(‘ a la boi cua 5’)
0,75 đ
Else write(‘a khong chia het cho 5’);
0,25 đ
Chương trình có 4 lỗi
0.2 đ
(1)=> Program C1_C3;
0.2 đ
(2)=> Var , y ,z : Integer;
0.2 đ
(6)=> z:=x+y;
0.2 đ
(9)=> End.
0.2 đ
 
 
 
 
------------Hết------------
 

Nguồn:Song Nguyễn Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án học kì 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_THI_HOC_KI_1_TIN_11_2018_DE_1.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
jnb40q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-02-10 21:47:46
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
35
giáo án điện tử Giáo án học kì 1

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • giáo án học kì 1
  Toán học 7
  giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2012

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo an học kì 1
  Vật lý 9
  Giáo an học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2009

  Xem: 5

 • Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 0

 • giáo án học kì 1
  Toán học 7
  giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2012

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Toán học
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2017

  Xem: 10

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Địa lý 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 6
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Lớp 1
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0