TUẦN 1
Tiết 2 hai ngày 24 tháng 8 năn 2015
Toán:
ÔN TẬP KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ
I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Củng cố khái niệm ban đầu về phân số; đọc viết phân số
- Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số
- Giáo dục cho HS yêu thích học môn toán.
II. Đồ dùng dạy - học:
- Phiếu bài tập.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới: a. Giới thiệu bài.
b. Nội dung bài.
Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập
* Ôn tập khái niệm ban đầu về phân số.
- GV cho HS quan sát từng miếng bìa rồi nêu tên gọi, viết và đọc phân số đó
- GV viết một số phân số lên bảng và cho HS đọc.
- Cho HS lấy một số ví dụ về phân số.
* Ôn tập cách viết thương hai số tự nhiên, cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số.
- GV hướng dẫn HS viết thương của 1: 3, 4: 10 dưới dạng phân số.
- GV giúp HS nêu chú ý 1.

- Tương tự đối với các chú ý 2,3,4 trong SGK.
Hoạt động 2: Thực hành
Bài 1: - GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV HD cách làm bài.
- GV và HS nhận xét chữa bài.
Bài 2: - GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV HD cách làm bài. Cho HS làm bài.
- GV và HS nhận xét chữa bài.
Bài 3: - GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV HD cách tính.

- GV và HS nhận xét chữa bài.

Bài 4: - GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV HD cách tính.
- GV và HS nhận xét chữa bài.
4. Củng cố - dặn dò.
- GV nhận xét tiết học.


- HS quan sát, đọc , viết các phân số

- HS thi nhau lấy ví dụ về phân số

- HS lấy VD- HS viết 1 : 3 = ; 4 : 10 =
- HS đọc và nêu rõ tử số, mẫu số của phân số đó.- HS nêu yêu cầu.
- HS làm bài.
- HS chữa bài.
- HS nêu yêu cầu.
3 : 5 = 75 : 100 9 : 17 =

- HS nêu yêu cầu.
- HS làm bài.
32 = 105 = 1000 =
- HS nêu yêu cầu.
- HS nêu cách làm.
- HS làm và lên bả ng chữa.

****************************************************
Tiết 3 Tập đọc:.
THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Đọc trôi chảy, lưu loát, đúng các từ ngữ trong bài. Đọc thể hiện được tình cảm thân ái, trìu mến, tha thiết, tin tưởng của Bác đối với thiếu nhi Việt Nam.
- Hiểu các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung bức thư : Bác Hồ khuyên HS chăm học, nghe thày, yêu bạn và tin tưởng rằng HS sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông, xây dựng thành công nước Việt Nam mới.
- Thuộc lòng một đoạn thư.
II. Đồ dùng dạy - học: - Bảng phụ ghi đoạn thư học thuộc lòng.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới: a. Giới thiệu bài.
b. Nội dung bài.
Hoạt động 1: Luyện đọc.
a) GV cho 1 - 2 HS đọc toàn bài.
- Cần nhấn giọng ở những từ ngữ cần chú
nguon VI OLET