Ngày soạn: ngày tháng 9 năm 2020
Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH - TỔ CHỨC LỚP
TRÒ CHƠI “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC”
I. Mục tiêu:
- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4 và một số nội quy trong các giờ học thể dục
- Biết cách tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi theo yêu cầu của GV.
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
-Tích cực tham gia các trò chơi vận động và các bài tập phát triển thể lực, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.
2. Về năng lực:
Năng lực chung:
Tự chủ và tự học: Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4 và một số nội quy trong các giờ học thể dục.
- Biết cách tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi theo yêu cầu của GV.
Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
Phát triển năng lực chú ý, làm viêc nhóm, hình thành văn hóa xếp hàng trong các hoạt động thường ngày.
Năng lực đặc thù:
NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
NL vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh và thực hiện được tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số và vận dụng vào các hoạt động tập thể.
NL thể dục thể thao: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số .
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ
- Phương tiện: Còi, 4 quả bóng nhựa hoặc bóng bằng da
II. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức

Phần mở đầu
1. Tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
2. Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
3. Trò chơi “Tìm người chỉ huy”
3-4’ - 1 lần

1-2’ - 1 lần
2-3’ - 1 lần
Phần cơ bản
1. Giới thiệu chương trình TD lớp 4:
- Thời lượng: Cả năm 70 tiết, mỗi tuần: 2 tiết
- Nội dung: ĐHĐN; Bài thể dục phát triển chung; Bài tập rèn luyện TTCB; Trò chơi và môn tự chọn
2. Phổ biến nội dung yêu cầu tập luyện
3. Biên chế tổ tập luyện
4. Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức
GV nhắc lại luật chơi
và cách chơi
- Lần 1: Chọn 1 tổ chơi thử
- Lần 2: Cả lớp cùng chơi chính thức
4-5’ - 1 lần

2-3’ - 1 lần
2-3’ - 1 lần
7-8’ - 3-4 lần

Phần kết thúc
1. Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
2. GV và HS hệ thống bài
3. Nhận xét giờ học
4. Về nhà ôn ĐHĐN
1-2’ - 1 lần
1 - 2’
1 - 2’
1 - 2’


Rút kinh nghiệm tiết dạy :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày soạn: ngày tháng 9 năm 2020
Bài 2: TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, NGHIÊM, NGHỈ
TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”
I. Mục tiêu:
- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4 và một số nội quy trong các giờ học thể dục
- Biết cách tập hợp hàng dọc, cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi theo yêu cầu của GV
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
-Tích cực tham gia các trò chơi vận động và các bài tập phát triển thể lực, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.
2. Về năng