GIÁO ÁN GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN

Tên bài: Lai Tân( Hồ Chí Minh).
Tiết: 103.
Lớp: 11D2.

I. Mục tiêu.
1. Về kiến thức
- Qua việc phân tích bài thơ giúp học sinh thấy được tình trạng thối nát phổ biến của bọn quan lại Trung Quốc thời Tưởng Giới Thạch.
- Phân tích được nghệ thuật châm biếm độc đáo của bài thơ.
2. Về kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng phân tích chứng minh và tổng hợp vấn đề.
- Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và cảm thụ một tác phẩm thơ chữ Hán
3. Về thái độ
Thêm thấu hiểu, cảm thông với nỗi thống khổ mà người tù Hồ Chí Minh phải chịu đựng trong những ngày chịu tù đày
II. Phương tiện, phương pháp dạy học
1. Phương pháp dạy học
Phương pháp dạy đọc - hiểu, phương pháp phát vấn, phương pháp thuyết trình.
2. Phương tiện dạy học
- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án.
- Tài liệu tham khảo:
+ “Nhật ký trong tù và những lời bình”, nhiều tác giả, NXB Văn hóa thông tin, 1997.
+ Quan điểm và phương pháp nghiên cứu văn thơ Hồ Chí Minh (Nguyễn Đăng Mạnh)
3. Yêu cầu học sinh chuẩn bị
- Đọc trước bài ở nhà, trả lời câu hỏi hướng dẫn học bài trong sách giáo khoa.
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
Gọi tinh thần xung phong của HS, trả lời câu hỏi: Bài khái quát về “NKTT” đã học buổi trước đã cho chúng ta biết rất rõ về 2 nội dung chính của tập “NKTT”. Em hãy cho biết đó là những nội dung nào?
3. Dẫn vào bài mới.
Bài hôm nay, chúng ta sẽ đến với một bài thơ tiêu biểu cho nội dung đó - nội dung thể hiện tính hướng ngoại với bút pháp châm biếm đã đạt đến trình độ điêu luyện. Đó chính là bài thơ “Lai Tân”.
4. Bài mới.

Hoạt động của GV và HS
Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu chung về bài thơ
- GV hỏi: Qua phần tiểu dẫn và tìm hiểu trước khi đến lớp, em hãy cho biết vị trí của bài thơ?
+ nó được ra đời trong hoàn cảnh nào?
- Hs trả lời
- GV bổ sung (nếu HS chưa nêu được đầy đủ) và chốt ý.
Lai Tân là địa danh, nơi mà Người đã trải qua trên con đường từ Thiên Giang đến Liễu Châu bằng xe lửa. Bài thơ ghi chép về những điều tai nghe, mắt thấy ở Lai Tân , đồng thời là tiếng cười châm biếm thâm thuý , nhẹ nhàng của nhà thơ về bọn quan lại sâu mọt dưới thời Tưởng Giới Thạch .
- GV yêu cầu 1 HS đọc bài thơ( chú ý học sinh đọc đúng ngữ điệu)
- HS đọc bài
- GV: Sau khi nghe bạn đọc, một bạn hãy phân chia bố cục bài?
- HS trả lời
- GV chốt: - Kết cấu này tạo ra tính bất ngờ, tạo điểm nhấn trong mạch cảm xúc của người đọc. Một kết luận đầy tính châm biếm về hiện thực đến phút chót mới hiện ra.
I. Tìm hiểu chung về bài thơ
1. Vị trí và hoàn cảnh ra đời
- Là bài thơ 97 trong 134 bài thuộc" Nhật ký trong tù", được sáng tác khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 1942.
- Ra đời trên đường chuyển lao, di chuyển từ Thiên Giang đến Liễu Châu và có đi qua Lai Tân


2. Bố cục bài thơ
- Bài thơ có 1 bố cục hết sức đặc biệt: 3 câu đầu và 1 câu cuối
+ 3 câu đầu: Thực trạng thối nát của chính quyền ở Lai Tân
+ Câu cuối: Thái độ châm biếm của tác giả


Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu chi tiết bài thơ
Phần 1.
- GV gọi HS đọc bài, hướng dẫn HS tìm hiểu từng câu.
Trong câu thứ nhất: Câu thứ nhất nói về ai?
+Người đó có chức năng gì?
+Hành động của người đó là gì?
+Có gì mâu thuẫn giữa hành động và chức năng đó?
+ Hành động đó diễn ra với tần suất như thế nào?
+ Từ ngữ nào thể hiện điều ấy?
+ Qua đây em hiểu gì về bản chất của chế độ nhà tù dưới thời Tưởng Giới Thạch?
- HS lần lượt từng bước trả lời các câu hỏi theo gợi ý của GV
- GV bổ sung dẫn chứng (nếu HS chưa tìm được), bình thêm:
Nơi mà chính quyền đặt ra luật pháp để trừng trị
nguon VI OLET