Giáo án học kì 2

giáo án điện tử Sinh học Sinh học 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       5      0
Ngày đăng 2018-05-17 04:54:15 loại .doc kích thước 1.00 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Giáo án Sinh học 7 GV: Nguyễn Văn Tha Ngày soạn Ngày dạy Tiết Lớp Tiến độ Ghi chú 28/01/18 09/01/18 2 7A 12/01/18 5 7B Tiết 37 Bài 35 ẾCH ĐỒNG I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: HS nêu được đđ hình thái, cấu

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Giáo án Sinh học 7                                                                                                          GV:    Nguyễn Văn Tha
 

Ngày soạn
Ngày dạy
Tiết
Lớp
Tiến độ
Ghi chú
28/01/18
09/01/18
2
7A
 
 
12/01/18
5
7B
 
 
Tiết 37    Bài 35  ẾCH ĐỒNG    
I. Mục tiêu.
   1. Kiến thức: HS nêu được đđ hình thái, cấu tạo và hoạt động sống của lớp lưỡng cư thích nghi với đời sống vừa ở nước, vừa ở cạn thông qua đại diện ếch đồng.
- Hs trình bày được hoạt động tập tính của ếch đồng.
- Hs phân biệt được quá trình sinh sản qua biến thái của ếch đồng.
   2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát kênh hình, mẫu vật ếch đồng để tìm kiếm kiến thức.
- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm. Rèn kĩ năng so sánh, phân tích,  tổng hợp cho hs.
   3.Thái độ: Xây dựng ý thức tự giác và thói quen học tập bộ môn, ý thức bảo vệ động vật có ích, bảo vệ môi trường.
   4. HT, P.triển PC, NL: tự học, giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng ngôn ngữ,
II. Chuẩn bị.
   1.Giáo viên: Ti vi, máy tính, mẫu vật, tranh: ếch đồng, clip hoạt động sống của ếch.
   2. Học sinh: Học đặc điểm cấu tạo, phát triển  của cá chép, tìm hiểu về ếch đồng
IV. Tiến trình dạy học.
A. ổn định ( 1’).Gv kiểm tra sĩ số và tâm thế của HS.
B. Kiểm tra bài cũ ? Em đã biết những gì về con ếch đồng?
- báo cáo cá nhân các điều em biết về con ếch ở địa phương, điền vào  bảng sau.
Nơi sống
thức ăn
thời gian kiếm ăn
....
 
đầu
mắt
tai
chân.....
 
-         Sau khi hs nêu, Gv chốt các các vấn đề tìm hiểu trong tiết học cho hs đọc.
Hoạt động dạy
Hoạt đông học
Hoạt đông 1: Đời sống(5’)
Gv chiếu đoạn clip về đời sống ếch đồng hướng dẫn cho cho cá nhân hs quan sát trả lời câu hỏi:
?  Nêu các đặc điểm liên quan đến đời sống của ếch đồng về môi trường sống, thời gian kiếm ăn, thức ăn, tập tính, thân nhiệt ?
- Gv gọi đại diện hs trả lời.
-Gv cho hs giải thích một số hiện tượng :
+Vì sao ếch thường kiếm mồi vào ban đêm?
+Thức ăn của ếch là sâu bọ, giun, ốc, cua, cá nói lên điều gì về môi trường sống của ếch?
- Gv giải thích: ếch đồng vừa sống được ở nước, vừa sống được ở cạn, tức là sống được trong hai  môi trường khác nhau nên người ta xếp ếch vào lớp lưỡng cư ( lưỡng là hai, cư là cư trú).
- Cá nhân hs quan sát clip và  đọc thông tin      sgk xác định được các đặc điểm liên quan tới đời sống của ếch đồng.
Yêu cầu nêu được:
1. MTS: Nơi ẩm ướt, gần bờ ao.
2. Thức ăn: Giun, cua, cá con , sâu bọ. ếch thường kiếm mồi vào ban đêm.
3. Có tập tính  đào hang trú đông tránh rét.
4. Là động vật biến nhiệt.
- Cá nhân hs trả lời câu hỏi, cả lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá.
- Cá nhân hs suy nghĩ, trả lời các câu hỏi của gv. Nêu được:+Nguồn thức ăn dồi dào
+Con mồi ở cạn, ở nước  ếch có đời sống vừa ở nước vừa ở cạn.
Tiểu kết:       - ếch có đời sống vừa ở nước vừa ở cạn ( ưa nơi ẩm ướt).
       -Kiếm ăn vào ban đêm. Thức ăn là côn trùng, sâu bọ, cua, cá con,...
       -Có tập tính  trú đông tránh rét.      -Là động vật biến nhiệt.
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                     TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 7                                                                                                          GV:    Nguyễn Văn Tha
 

Đặt vấn đề: Để thích nghi với đời sống vừa ở cạn, vừa ở nước ếch đồng có những đặc điểm cấu tạo và di chuyển nào phù hợp=> Phần II
Hoạt động 2: Cấu tạo ngoài và di chuyển(20’)
a.Di chuyển(5’)
Gv chiếu đoạn clip về các hình thức di chuyển của ếch đồng, hướng dẫn hs quan sat, đối chiếu hình vẽ 35.2; 35.3 sgk,  trả lời câu hỏi
? ếch có những hình thức di chuyển nào? Mô tả các hình thức di chuyển đó?
- Gv gọi cá nhân hs trả lời và lên bảng mô tả các hình thức di chuyển của ếch trên tranh vẽ.
 
Cá nhân HS quan sát clip  về di chuyển của ếch đồng , đối chiếu hình vẽ ghi nhớ 2 hình thức di chuyển và mô tả được 2 hình thức di chuyển là nhảy trên cạn và bơi dưới nước
- Đại diện hs trả lời ( mô tả trên hình vẽ) nêu được
+Trên cạn: Khi ngồi chi sau gấp chữ Z lúc nhảy đi chi sau bật thẳng  nhảy cóc.
+Dưới nước: Chi sau đẩy nước chi trước bẻ lái.
Tiểu kết:Di chuyển của ếch đồng  Trên cạn: Nhảy cóc . Dưới nước: Bơi.
Gv đặt vấn đề: vậy để nhảy trên cạn, bơi được dưới nước ếch có đặc điểm cấu tạo ngoài nào thích nghi => Cấu tạo ngoài
b.Cấu tạo ngoài(15’)
Gv cầm mẫu ếch đồng hướng dẫn hs quan sát xác định: cơ thể ếch gồm mấy phần? Mỗi phần quan sát được những bộ phận nào? Vị trí và đặc điểm của bộ phận?
- Gv phát mẫu ếch đồng nuôi trong lồng nuôi cho các nhóm tổ chức hs thảo luận nhóm lớn xác định các đặc điểm cấu tại ngoài của ếch đồng hoàn thành bài tập sau (3 phút)
? Cơ thể ếch gồm mấy phần, mỗi phần quan sát được bộ phận nào? Vị trí đặc điểm của từng bộ phận.
- Gv gọi đại diện nhóm trình bày các đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch mà nhóm quan sát được trên mẫu.
- Gv tổ chức cho hs nhận xét.
- Gv chốt đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng trên mẫu ếch sống.
- Gv giới thiệu: Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch có trong bảng sgk/114 và gọi 1 hs đọc.
 
Qua bài tập trên gv yêu cầu hs trả lời câu hỏi:
   +Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn?
   +Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước?
 
-Hs nghe giáo viên hướng dẫn cách quan sát mẫu ếch đồng.
 
 
- Các nhóm nhận mẫu, quan sát mẫu hoàn thành các yêu cầu mà giáo viên giao.
- Hs xác định được cơ thể gồm 3  phần :
+ Các phần cơ thể:
+ Các bộ phận trong từng phần,  vị trí và đặc điểm của từng bộ phận.
 
- Đại diện một nhóm lên bảng trình bày trên mẫu, các nhóm khác theo dõi nhận xét, bổ sung.
 
- Cá nhân hs nghe và quan sát, ghi nhớ đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch do giáo viên  chốt trên mẫu .
-Hs thảo luận nhóm  hoàn thành bài tập mục II VBT.  Xác định được:
+ Đặc điểm ở cạn: 3; 4 ;5 .
+ Đặc điểm ở nước: 1; 2;  3; 6.
- Các nhóm theo dõi đáp án chuẩn, chấm chéo, báo kết quả.
- 1 nhóm nộp bài và cử đại diện giải thích sự lựa chọn của nhóm.
- Cá nhân hs nêu lại các đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn, đời sống ở nước.
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                     TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 7                                                                                                          GV:    Nguyễn Văn Tha
 

b.Cấu tạo ngoài:ếch đồng có các đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn ( Bài tập mục II VBT).
Đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài
Thích nghi với đời sống
ở nước
ở cạn
-Đầu dẹp nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.
X
 
-Mắt và lỗ mũi ở vị trí cao trên đầu ( mũi thông với khoang miệng vừa để ngửi vừa  để thở)
X
 
-Da trần phủ chất nhầy, ẩm dễ thấm khí.
X
x
-Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra tai có màng nhĩ.
 
x
-Chi 5 phần có ngón chia đốt linh hoạt.
 
x
-Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón.
X
 

Đặt vấn đề: Đặc điểm cấu tạo của ếch thích nghi với đời sống vừa ở cạn, vừa ở nước vậy sự sinh sản và phát triển của ếch có liên quan đến môi trường nước không => Phần III
Hoạt đông 3: Sinh sản và phát triển của ếch  (8’)
- Gv yêu cầu hs đọc thông tin 6 dòng đầu tiên phần III sgk/114 xác định:
+ Mùa sinh sản của ếch đồng.
+ Tập tính sinh sản của ếch đồng.
- Gv gọi 1 hs trả lời. Gv chốt.
- Gv chiếu clip về quá trình sinh sản của ếch cho hs quan sát để xác định ếch thụ tinh trong hay ngoài, đẻ trứng hay đẻ con.
- Gv gọi hs trả lời.
- Gv lưu ý thêm: Trứng của ếch khi đẻ tập trung thành từng đám trong chất nhày và nổi trên mặt nước.
- Gv yêu cầu hs trả lời câu hỏi sau:
?So sánh sự sinh sản và phát triển của ếch so với cá?
- Gv chiếu bảng so sánh cho cho hs quan sát thấy được sự giống và khác nhau.
 
 
-Hs đọc sgk nêu được mùa sinh sản, tập tính sinh sản.
- 1 hs trả lời.
- Cá nhân hs quan sát clip về quá trình sinh sản  để trả lời câu hỏi của giáo viên. Nêu được:
+ ếch thụ tinh ngoài.
+ ếch đẻ trứng.
- 1 hs trả lời.
- Cá nhân hs quan sát clip về phát triển của ếch xác định được quá trình phát triển của ếch qua biến thái.
- 1 hs trả lời : Trình bày trên hình vẽ.
- Cá nhân hs so sánh nêu được sự giống và khác nhau về sinh sản của ếch và cá.
Tiểu kết:
-Sinh sản:+Sinh sản vào cuối mùa xuân đầu mùa hạ.
                +Tập tính: ếch đực kêu gọi ếch cái, có hiện tượng ghép đôi .
                +Thu tinh ngoài, đẻ trứng.
-Phát triển: ếch trưởng thành Trứng  nòng nọc  ếch ( phát triển có biến thái)
D.Củng cố- kiểm tra- đánh giá.(6’)
 
Bài 1:Chọn đáp án đúng:
Sau những trận  mư­a rào chúng ta thư­ờng nghe thấy rất nhiều tiếng ếch kêu. Hiện
tượng này báo hiệu
ếch đực  kêu, gọi ếch cái ghép đôi.      C. ếch cái kêu,  gọi ếch đực  ghép đôi
ếch đực và  ếch cái kêu báo hiệu kết thúc mùa hạ.
 
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                     TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 7                                                                                                          GV:    Nguyễn Văn Tha
 

Bài 2. Khi quan sát chân sau của ếch bạn Hoa phát hiện giữa các ngón chân có màng căng giống chân vịt, màng này có tác dụng.
A. Giúp ếch nhảy nhanh hơn.
C.Giúp ếch đào hang trú đông.
B.Giúp ếch bơi trong n­ước.
D.Giúp ếch bắt mồi
Bài 3. Khi cầm vào con ếch bạn Lan thấy da ếch rất trơn, rất ẩm ­ước . Theo em da ếch trơn, rất ẩm ­ớt có tác dụng gì?
A>Giúp ếch giảm ma sát khi bơi trong nư­ớc   B. Giúp ếch trao đổi khí   C>Cả 2 đáp án trên.
Bài 4: Trong đoạn thông tin đầu giờ, bà bạn An nói : Ngày xư­a những hôm trời mư­a, ban đêm bác Bảo thư­ờng đi soi ếch và đ­ược rất nhiều.
- Em hãy giải thích tại sao bác của An thư­ờng đi soi ếch vào ban đêm.
- Theo em số lư­ợng ếch đồng hiện nay trong tự nhiên nhiều hay ít? Vì sao?
- Em cần phải làm gì để bảo vệ nguồn ếch đồng trong tự nhiên?
E. Hướng dẫn học bài và làm bài ở nhà (2’)
1. Học bài trả lời các câu hỏi 1;2;3;4 /115 sgk.   Câu 1;2:  BT mục II VBT
    Câu 3: vì ếch hô hấp chủ yếu qua da, nếu da khô cơ thể ếch mất nước và ếch bị chết
    Câu 4: Dựa vào phần III phát triển của ếch.
2. Chuẩn bị bài mới:
- Đọc bài : Thực hành quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ tìm hiểu:
Tìm hiểu cấu tạo bộ xương và các nội quan của ếch trên tranh vẽ 36.1; 36.2; 36.3 sgk.
 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiết
Lớp
Tiến độ
Ghi chú
06/01/18
12/01/18
1
7A
 
 
13/01/18
1
7B
 
 
Tiết  38     Bài 36  THỰC HÀNH QUAN SÁT CẤU TẠO ẾCH ĐỒNG
TRÊN MẪU MỖ   
I. Mục tiêu
1. Kiến thức- HS nhận dạng các cơ quan của ếch trên mẫu mổ.
- Tìm những cơ quan, hệ cơ quan thích nghi với đời sống mới chuyển lên cạn.
2. Kĩ năng- Rèn kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật. Kĩ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ Có thái độ nghiêm túc trong học tập.
4. HT, P.triển PC, NL: tự học, nêu và giải quyết vấn đề, giao tiếp,quan sát  thực hành, .
II. Chuẩn bị
- GV :- Mẫu mổ ếch, mô hình não ếch, bộ xương ếch. Tranh cấu tạo trong của ếch.
- HS: SGK, VBT, tìm hiểu về ếch đồng trên thực tế, ca dao, tục ngữ liên quan đến ếch.
III. Tổ chức hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ( 5’) Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống.
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                     TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 7                                                                                                          GV:    Nguyễn Văn Tha
 

2. Bài mới                       Hoạt động 1: Quan sát bộ xương ếch( 10’)
- GV hướng dẫn HS quan sát hình 36.1 SGK và nhận biết các xương trong bộ xương ếch.
- GV yêu cầu HS quan sát mẫu bộ xương ếch, đối chiếu hình 36.1 xác định các xương trên mẫu.
- GV gọi HS lên chỉ trên mẫu tên xương.
- HS thảo luận:- Bộ xương ếch có chức năng gì?
- GV chốt lại kiến thức.
- HS tự thu nhận thông tin và ghi nhớ vị trí, tên xương: xương đầu, xương cột sống, xương đai và xương chi.
 
- 1 HS lên bảng chỉ.
- Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận: - Bộ xương: xương đầu, xương cột sống, xương đai (đai vai và đai hông),  xương chi (chi trước và chi sau).- Chức năng:
 + Tạo bộ khung nâng đỡ cơ thể.+ Là nơi bám của cơ  di chuyển.
 + Tạo thành khoang bảo vệ não, tuỷ sống và nội quan.
Hoạt động 2: Quan sát da và các nội quan trên mẫu mổ( 22’)
a. Quan sát da
- GV hướng dẫn HS:
+ Sờ tay lên bề mặt da, quan sát mặt bên trong da và nhận xét.
- GV cho HS thảo luận và nêu vai trò của da.
- HS thực hiện theo hướng dẫn:
+ Nhận xét: da ếch ẩm ướt, mặt bên trong có hệ mạch máu dưới da.
- 1 HS trả lời, các HS khác nhận xét bổ sung.
Kết luận: - ếch có da trần (trơn, ẩm ướt) mặt trong có nhiều mạch máu giúp trao đổi khí.
b. Quan sát nội quan
- GV yêu cầu HS quan sát hình 36.3 đối chiếu với mẫu mổ và xác định các cơ quan của ếch (SGK).
- GV đến từng nhóm yêu cầu HS chỉ từng cơ quan trên mẫu mổ.
- HS nghiên cứu bảng trang 118, thảo luận và trả lời câu hỏi:
- Hệ tiêu hoá của ếch có đặc điểm gì khác so với cá? Vì sao ở ếch đã xuất hiện phổi mà vẫn trao đổi khí qua da?
- Tim của ếch khác cá ở điểm nào? Trình bày sự tuần hoàn máu của ếch?
- Yêu cầu HS  quan sát mô hình bộ não ếch, xác định các bộ phận của não.
- GV chốt lại kiến thức. HS thảo luận:
- Trình bày những đặc điểm thích nghi với đời sống trên cạn thể hiện ở cấu tạo trong của ếch?
- HS quan sát hình, đối chiếu với mẫu mổ và xác định vị trí các hệ cơ quan.
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét. GV và cả lớp bổ sung, uốn nắn sai sót.
- HS thảo luận, thống nhất câu trả lời.
 
- Yêu cầu nêu được:
+ Hệ tiêu hoá: lưỡi phóng ra bắt mồi, dạ dày, gan mật lớn, có tuyến tuỵ.
+ Phổi cấu tạo đơn giản, hô hấp qua da là chủ yếu.
+ Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn.
 
- HS thảo luận xác định được các hệ cơ tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn thể hiện sự thích nghi với đời sống chuyển lên trên cạn.
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                     TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 7                                                                                                          GV:    Nguyễn Văn Tha
 

Kết luận: - Cấu tạo trong của ếch: Bảng đặc điểm cấu tạo trong trang 118 SGK.
4. Củng cố( 5’)- GV nhận xét tinh thần, thái độ của HS trong giờ thực hành.
- Nhận xét kết quả quan sát của các nhóm. Cho HS thu dọn vệ sinh.
5. Hướng dẫn học bài ở nhà (3’)
- Học bài và hoàn thành thu hoạch theo mẫu SGK trang 119.
- tiếp tục tìm hiểu về các loài ếch nhái có ơe địa phương, ca dao, tục ngữ về ếch.
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiết
Lớp
Tiến độ
Ghi chú
 10/01/18
16 /01/18
2
7A
 
 
19 /01 /18
5
7B
 
 
Tiết 39         Bài   ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP LƯỠNG CƯ    
 
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- HS nắm được sự đa dạng của lưỡng cư về số, thành phần loài, môi trường sống và tập tính.
- Đặc điểm cơ thể của một số loài lưỡng cư sống trong các môi trường, đkiện sống khác nhau
- Đặc điểm đặc trưng nhất để phân biệt 3 bộ trong lớp lưỡng cư ở Việt Nam : Có đuôi, không đuôi, không chân
- Trình bày được đặc điểm chung của lưỡng cư: cơ quan di chuyển , hệ hô hấp , hệ tuần hoàn, đặc điểm sinh sản và thân nhieetj , da môi trường sống .
- Nêu được vai trò của lưỡng cư trong tự nhiên và đời sống con người, đặc biệt là những loài quý hiếm
2. Kĩ năng- Rèn kĩ năng quan sát tranh hình nhận biết kiến thức, hoạt động nhóm.
3. Thái độ Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích.
4. HT, P.triển PC, NL: tự học, nêu và giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, trao đổi nhóm.
II. Chuẩn bị
HS :- Tranh ảnh 1 số loài lưỡng cư.
GV: - Bảng phụ ghi nội dung:
Tên bộ lưỡng cư
Đặc điểm phân biệt
Hình dạng
Đuôi
Kích thước chi sau
Có đuôi
 
 
 
Không đuôi
 
 
 
Không chân
 
 
 
- Các mảnh giấy rời ghi câu trả lời lựa chọn.
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                     TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 7                                                                                                          GV:    Nguyễn Văn Tha
 

III. Tiến trình bài giảng
1. Kiểm tra bài cũ ( 3)- Yêu cầu HS nộp bản thu hoạch giờ trước.
2. Bài mới     Hoạt động 1: Đa dạng về thành phần loài (10’)
 
- GV yêu cầu HS quan sát hình 37.1 SGK, đọc thông tin và làm bài tập bảng sau:
Tên bộ lưỡng cư
Đặc điểm phân biệt
Hình dạng
Đuôi
Kích thước chi sau
Có đuôi
 
 
 
Không đuôi
 
 
 
Không chân
 
 
 
- Thông qua bảng, GV phân tích mức độ gắn bó với môi trường nước khác nhau  ảnh hưởng đến cấu tạo ngoài từng bộ.
- HS tự rút ra kết luận.
- Cá nhân tự thu nhận thông tin về đặc điểm 3 bộ lưỡng cư, thảo luận nhóm và hoàn thành bảng.
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Yêu cầu nêu được: các đặc điểm đặc trưng nhất phân biệt 3 bộ: căn cứ vào đuôi và chân.
 
 
 
 
- HS trình bày ý kiến.
 
Kết luận: - Lưỡng cư có 4000 loài chia làm 3 bộ:
 + Bộ lưỡng cư có đuôi  + Bộ lưỡng cư không đuôi  + Bộ lưỡng cư không chân.
 
Hoạt động 2: Đa dạng về môi trường và tập tính (10’)
- GV yêu cầu HS quan sát hình 37 (1-5) đọc chú thích và lựa chọn câu trả lời điền vào bảng trang 121 GSK.
- GV treo bảng phụ, HS các nhóm chữa bài bằng cách dán các mảnh giấy ghi câu trả lời.
- GV thông báo kết quả đúng để HS theo dõi.
- Cá nhân HS tự thu nhận thông tin qua hình vẽ, thảo luận nhóm và hoàn thành bảng.
- Đại diện các nhóm lên chọn câu trả lời dán vào bảng phụ.
- Nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung
Kết luận: Một số đặc điểm sinh học của lưỡng cư
Tên loài
Đặc điểm nơi sống
Hoạt động
Tập tính tự vệ
Cá cóc Tam Đảo
- Sống chủ yếu trong nước
- Ban ngày
- Trốn chạy ẩn nấp
ễnh ương lớn
- Ưa sống ở nước hơn
- Ban đêm
- Doạ nạt
Cóc nhà
- Ưa sống trên cạn hơn
- Ban đêm
- Tiết nhựa độc
ếch cây
- Sống chủ yếu trên cây, bụi cây, vẫn lệ thuộc vào môi trường nước.
- Ban đêm
- Trốn chạy ẩn nấp
ếch giun
- Sống chủ yếu trên cạn
- Chui luồn trong hang đất
Trốn, ẩn nấp
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                     TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 7                                                                                                          GV:    Nguyễn Văn Tha
 

Hoạt động 3: Đặc điểm chung của lưỡng cư ( 7’)
- GV yêu cầu các nhóm trao đổi và trả lời :
- Nêu đặc điểm chung của lưỡng cư về môi trường sống, cơ quan di chuyển, đặc điểm các hệ cơ quan?
- Cá nhân HS thu thập thông tin SGK và hiểu biết của bản thân, trao đổi nhóm và rút ra đặc điểm chung của lưỡng cư.
 
K luận: Lưỡng cư là động vật có xương sống thích nghi với đời sống vừa cạn vừa nước.
 + Da trần và ẩm          + Di chuyển bằng 4 chi
 + Hô hấp bằng phổi và da  + Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha nuôi cơ thể.
 + Thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái.+ Là động vật biến nhiệt.
Hoạt động 4: Vai trò của lưỡng cư ( 7’)
- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi:
- Lưỡng cư có vai trò gì đối với con người? Cho VD minh hoạ?
- Vì sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ của lưỡng cư bổ sung cho hoạt động của chim?
- Muốn bảo vệ những loài lưỡng cư có ích ta cần làm gì?
- GV cho HS rút ra kết luận.
- Cá nhân HS nghiên thông tin SGK trang 122 và trả lời câu hỏi:
- Yêu cầu nêu được:
+ Cung cấp thực phẩm
+ Giúp việc tiêu diệt sâu bọ gây thiệt hại cho cây.
+ Cấm săn bắt.
- 1 HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận: - Làm thức ăn cho con người. - 1 số lưỡng cư làm thuốc.
- Diệt sâu bọ và là động vật trung gian gây bệnh.
4. Củng cố (5’)Yêu cầu HS làm bài tập sau:
Đánh dấu X vào câu trả lời đúng trong các câu sau về đặc điểm chung của lưỡng cư:
 1- Là động vật biến nhiệt                      2- Thích nghi với đời sống ở cạn
 3- Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha đi nuôi cơ thể
 4- Thích nghi với đời sống vừa ở nước, vừa ở cạn.5- Máu trong tim là máu đỏ tươi                       6- Di chuyển bằng 4 chi                                      7- Di chuyển bằng cách nhảy cóc        
  8- Da trần ẩm ướt                                    9- ếch phát triển có biến thái.
5. Hướng dẫn học bài ở nhà( 2”)
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.   - Đọc mục “Em có biết”.
- Đọc bảng trang 125 SGK trong VBT. Tìm hiểu về đời sống của con thằn lằn, thạch sùng quanh ta, chúng ăn gì, uống gì, đẻ trứng hay đẻ con, mùa nào xuất hiện nhiều, .....
Viết thành báo cáo khoa học tìm hiểu về thằn lằn, thạch sùng trình bầy trước lớp.
 ........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                     TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 7                                                                                                          GV:    Nguyễn Văn Tha
 

 Ngày soạn
Ngày dạy
Tiết
Lớp
Tiến độ
Ghi chú
12/01/18
19 /01/18
1
7A
 
 
20 /01/18
1
7B
 
 
Tiết 40          Bài  38      THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI     
I. Mục tiêu
1. Kiến thức- Nêu được các đặc điểm cấu tạo phù hợp với sự di chuyển của bò sát trong môi trường sống trên cạn
- Nêu được những đặc điểm cấu tạo thích nghi với điều kiện sống của đại diện thằn lằn bóng đuôi dài, biết tập tính di chuyển và bắt mồi của thằn lằn.
- So sánh với ếch tìm ra các đặc điểm tiến hoá hơn
2. Kĩ năng- Rèn kĩ năng quan sát tranh. Kĩ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ- Giáo dục niềm yêu thích môn học.
4. HT, P.triển PC, NL: tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ...
II. Chuẩn bị
-  GV: Tranh cấu tạo ngoài thằn lằn bóng, tivi, clip hoạt động của thằn lằn bóng.
Bảng phụ ghi nội dung bảng trang 125 SGK, bảng nhóm, bút dạ.
Phiếu học tập ghi nội dung so sánh đặc điểm đời sống thằn lằn bóng và ếch đồng.
- HS : chuẩn bị theo nội dung đã dặn d ò, giao về nhà.
III. Tiến trình bài giảng
1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) Nêu ba đặc điểm chung của lưỡng cư, ếch đồng?
     - Vai trò của lưỡng cư đối với đời sống con người?
2. Bài mới
Hoạt động 1: Tìm hiểu Đời sống( 15’)
- Cả lớp vỗ tay theo hát bài hát  Hai con thằn lằn con,
- HS làm báo cáo nhóm theo nội dung giao bài về nhà tìm hiểu về thằn lằn bóng
Nơi sống…..
thức ăn…..
thời gian kiếm ăn…
đẻ ..... thụ tinh….
………………..………
………………..………
………………..………
………………..………
………………..………
đầu
mắt
mũi
tai.....
………………..………
………………..………
………………..………
………………..………
………………..………
 
-         HS  báo cáo nhóm chia cho mỗi HS hoàn th ành một phần việc
 
- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, làm bài tập so sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn và ếch đồng.
- GV kẻ nhanh phiếu học tập lên bảng, gọi 1 HS lên hoàn thành bảng.
- GV chốt lại kiến thức.
- HS tự thu nhận thông tin, kết hợp với kiến thức đã học để hoàn thành phiếu học tập.
- 1 HS lên bảng trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung.
 
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                     TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 7                                                                                                          GV:    Nguyễn Văn Tha
 

Đặc điểm đời sống
Thằn lằn
ếch đồng
1- Nơi sống và hoạt động
- Sống và bắt mồi ở nơi khô ráo
- Sống và bắt mồi ở nơi ẩm ướt cạnh các khu vực nước.
2- Thời gian kiếm mồi
- Bắt mồi về ban ngày
- Bắt mồi vào chập tối hay đêm
3- Tập tính
- Thích phơi nắng
- Trú đông trong các hốc đất khô ráo.
- Thích ở nơi tối hoặc bóng râm
- Trú đông trong các hốc đất ẩm bên vực nước hoặc trong bùn.
- Qua bài tập trên GV yêu cầu HS rút ra kết luận.
- GV cho HS thảo luận:
- Nêu đặc điểm sinh sản của thằn lằn?
- Vì sao số lượng trứng của thằn lằn lại ít?
- Trứng thằn lằn có vỏ có ý nghĩa gì đối với đời sống ở cạn?
- GV chốt lại kiến thức.
- Yêu cầu 1 HS nhắc lại đặc điểm đời sống của thằn lằn, đặc điểm sinh sản của thằn lằn.
- HS phải nêu được: thằn lằn thích nghi hoàn toàn với môi trường trên cạn.
- HS thảo luận trong nhóm.
- Yêu cầu nêu được:
+ Thằn lằn thụ tinh trong  tỉ lệ trứng gặp tinh trùng cao nên số lượng trứng ít.
+ Trứng có vỏ  bảo vệ
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận: - Môi trường sống trên cạn
- Đời sống: + Sống ở nơi khô ráo, thích phơi nắng + Ăn sâu bọ + Có tập tính trú đông
- Sinh sản: + Thụ tinh trong + Trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng, phát triển trực tiếp.
Hoạt động 2: Cấu tạo ngoài và di chuyển (17’)
a. Cấu tạo ngoài
- GV yêu cầu HS đọc bảng trang 125 SGK, đối chiếu với hình cấu tạo ngoài và ghi nhớ các đặc điểm cấu tạo.
- GV yêu cầu HS đọc câu trả lời chọn lựa, hoàn thành bảng trang 125 SGK.
- GV treo bảng phụ gọi 1 HS lên gắn mảnh giấy.
- GV chốt lạiđáp án đúng: 1G; 2E; 3D; 4C; 5B và 6A.
- GV cho HS thảo luận: so sánh cấu tạo ngoài của thằn lằn với ếch để thấy được thằn lằn thích nghi hoàn toàn với đời sống trên cạn.
- HS thu nhận kiến thức bằng cách đọc cột đặc điểm cấu tạo ngoài.
- Các thành viên trong nhóm thảo luận lựa chọn câu cần điền để hoàn thành bảng.
- Đại diện nhóm lên bảng điền, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS dựa vào đặc điểm cấu tạo ngoài của 2 đại diện để so sánh.
b. Di chuyển
- GV yêu cầu HS quan sát hình 38.2 đọc thông tin trong SGK trang 125 và nêu thứ tự cử động của thân và đuôi khi thằn lằn di chuyển.
- GV chốt lại kiến thức.
- HS q.sát hình 38.2 SGK, nêu thứ tự cử động:
+ Thân uốn sang phải  đuôi uốn sang trái, chi trước phải và chi sau trái chuyển lên phía trước.
+ Thân uốn sang trái, động tác ngược lại.
- 1 HS phát biểu, lớp bổ sung.
Kết luận: Khi di chuyển thân và đuôi tì vào đất, cử động uốn thân phối hợp các
chi để tiến lên phía trước
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                     TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Giáo án Sinh học 7                                                                                                          GV:    Nguyễn Văn Tha
 

4. Củng cố (5’)Yêu cầu HS làm bài tập sau:
 Hãy chọn những mục tương ứng ở cột A với cột B trong bảng:
Cột A
Cột B
1- Da khô, có vảy sừng bao bọc
2- Đầu có cổ dài
3- Mắt có mí cử động
4- Màng nhĩ nằm ở hốc nhỏ trên đầu
5- Bàn chân 5 ngón có vuốt.
a- Tham gia sự di chuyển trên cạn
b- Bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô
c- Ngăn cản sự thoát hơi nước
d- Phát huy được các giác quan, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng.
e- Bảo vệ màng nhĩ, hướng âm thanh vào màng nhĩ.
5. Hướng dẫn học bài ở nhà ( 2’)
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK. Xem lại cấu tạo trong của ếch đồng, so s ánh th ông tin v ới c ấu t ạo trong c ủa th ằn l ằn b óng đ ể th ấy th ằn l ằn th ích nghi đ ời s ống nh ư th ế n ào.
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiết
Lớp
Tiến độ
Ghi chú
15/01/18
23/01/18
2
7A
 
 
26/01/18
5
7B
 
 
Tiết 41       Bài 39  CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN
I. Mục tiêu
1. Kiến thức- HS nắm được các đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn phù hợp với đời sống hoàn toàn ở cạn:+ Bộ xương+ Các cơ quan sinh dưỡng
- So sánh với lưỡng cư để thấy được sự hoàn thiện giữa cấu tạo và chức năng đảm bảo sự thống nhất trong cơ thể và sự thích nghi của cơ thể với đời sống hoàn toàn ở cạn.
- Sự tiến hoá hơn so với lớp lưỡng cư : bộ xương, tuần hoàn, hô hấp , thần kinh, tậptínhdi chuyển và bắt mồi của thằn lằn.
2. Kĩ năng- Rèn kĩ năng quan sát tranh. Kĩ năng so sánh.
3. Thái độ- Giáo dục niềm yêu thích môn học.
4. HT, P.triển PC, NL: tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ...
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh, mô hình cấu tạo trong của thằn lằn, xương ếch, xương thằn lằn, bộ não thằn lằn.
- HS: đọc bài mới, tìm hiểu về cấu tạo trong của thằn lằn.
III. Tổ chức hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) - Nêu đời sống thằn lằn? Cấu tạo ngoài phù hợp với đời sống ở cạn?
Chọn  câu trả lời đúng trong các câu sau về đặc điểm chung của lưỡng cư:
1

Năm học 2017 – 2018                                                                                     TRƯỜNG THCS LÊ KHẮC CẨN


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTha_GA_Sinh_7_HK_2__2018.doc[1.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
uhp00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-17 04:54:15
Loại file
doc
Dung lượng
1.00 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
5
giáo án điện tử Giáo án học kì 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án học kì 2
  Đại số 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Ngữ văn 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  HD học Tin học 4
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Lịch sử 10
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2018

  Xem: 0

 • GIAO AN TD9 hoc ki 2
  Thể dục 9
  GIAO AN TD9 hoc ki 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2010

  Xem: 4

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 9
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Địa lý 10
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Địa lý 11
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 0

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU