Giáo án học kì 2

giáo án điện tử Địa lí Địa lí 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       6      0
Ngày đăng 2018-05-15 22:47:45 loại .docx kích thước 0.02 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Bài.15.....Tiết 19 ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á.  I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:: *Học sinh biết : - Đặc điểm dân số và sự phân bố dân cư Đông Nam Á. - Đặc điểm dân cư gắn với đặc điểm nền kinh tế

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Bài.15.....Tiết 19
 
 
 
ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á.

 
 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức::
*Học sinh biết :
- Đặc điểm dân số và sự phân bố dân cư Đông Nam Á.
- Đặc điểm dân cư gắn với đặc điểm nền kinh tế nông nghiệp lúa nước là cây nông nghiệp chính.
*Học sinh hiểu:
- Đặc điểm văn hóa tín ngưỡng, những nét chung và riêng trong sản xuất  và sinh họat của người ĐNÁ.
2. Kĩ năng:
- Tư duy :
-Tìm kiếm và xử lí thông tin về bảng số liệu, lược đồ của dân cư xã hội  ĐNÁ
- Giao tiếp:
-Tự tin khi làm việc, phản hồi lắng nghe, tích cực trình bày suy nghĩ ý tưởng giao tiếp hợp tác khi làm việc.nhóm
-Làm chủ bản thân :
-Đàm nhận trách nhiệm các công việc được giao trong nhóm, quản lí thời gian khi trình bày kết quả trước nhóm và tập thể lớp
- Tự nhận thức :
-Tự tin khi trình bày thông tin qua trả lời câu hỏi.
3. Thái độ:
-Giáo dục cho học sinh là tuyên truyền viên KHHGĐ
-Giáo dực ý thức tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống.
II/NỘI DUNG HỌC TẬP
- . Đặc điểm dân cư
-Đặc điểm xã hội
III. CHUẨN BỊ:
1 Giáo viên:
-.Sử dụng máy chiếu( nếu có),bảng phụ bản đồ dân cư châu Á.
2. Học sinh:
-Sgk, tập bản đồ,chuẩn bị bài.
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định  tổ chức và kiểm diện
Kiểm tra sĩ số lớp
2. Kiểm tra mệng
Câu 1
+ Nêu đặc điểm tự nhiên ĐNÁ?  (7đ).
- Địa hình tương phản giữa đất liền và hải đảo.
- Khí hậu nhiệt đới gió mùa và xích đạo.
- Sông ngòi phong phú.
-  Cảnh quan rừng nhiệt đới, rừng thưa xa van, rừng thường xanh.
Câu 2
+ Chọn ý đúng: (3đ).
Điền tiếp vào nội dung còn trống;
a. ĐNÁ là cầu nối hai đại dương:….                                     
  - ( An Độ Dương và TBDương).
b. ĐNÁ là cầu nối giữa hai lục địa:…                                    
- ( Châu Á và châu Đại dương).

Câu 3– Kiểm tra bài tập bản đồ được giao về nhà
3. Tiến trình bài học: ( 33’) .
 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ.
NỘI DUNG.
Giới thiệu bài mới.
Hoạt động 1:
* Trực quan.
- Quan sát bảng 15.1 ( dân số ĐNA và châu Á 2005).
+ So sánh về số dân, mật độ, tỉ lệ gia tăng tự nhiên của ĐNA, châu Á, thế giới?
  TL: - Chiếm 14,2% dân số châu Á, 8,6% dân số thế giới.
    - Mật độ gần bằng với châu Á, gấp >2 lần thế giới.
         - Tỉ lệ gia tăng cao hơn châu Á và thế giới .
+ Với dân số ĐNA Như vậy có thuận lợi và khó khăn gì?
  TL: - Thuận lợi: Dân số trẻ 50% còn ở tuổi lao động – người lao động lớn, thị trường tiêu thụ rộng lớn, công rẻ thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy KTXH.
         - Khó khăn: Giải quyết việc làm cho người lao động, đất bình quân đầu người thấp nông dân đến thành phố gây tiêu cực.
- Giáo viên : + Dân số tăng nhanh vấn đề KTXH cần quan tâm.
                 +Chính sách dân số ở mỗi nước khác nhau.
                       + Nước dân số tăng nhanh cần hạn chế gia tăng dân số.
              + Nước có dân số chưa lớn cần gia tăng dsố.
                Vd: malaixia tăng dân số.
- Quan sát H15.1;H15.2.
+ Đọc tên các nước và thủ đô từng nước trên bản đồ tự nhiên ĐNÁ?
  TL:
+ So sánh dân số và diện tích của Việt Nam với một số nước khác?
  TL: Diện tích của VN= Philippin; Malai.
         Dân số VN gấp 3 lần Malai.
         Gia tăng dân số Philippin cao hơn VN.
+ Ngôn ngữ nào được dùng nhiều ở các nước ĐNÁ?
  TL:
- Giáo viên: ngôn ngữ bất đồng khó khăn trong giao tiếp, văn hóa.
+ Quan sát lược đồ 6.1 nhận xét sự phân bố dân cư các nước ĐNÁ? Vì sao?
  TL: - Phân bố không đều tập trung > 100ng/ km2 ở vùng ven biển và đồng bằng châu thổ, vùng nội địa và các đảo ít dân hơn.
-          Vì ven biển có đồng bằng màu mỡ, thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, xây dựng làng xóm.
Gíao viên tích hợp :Khai thác và sử dụng quá
 
1. Đặc điểm dân cư:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Anh, Hoa, Malai.
 
 
 
- Dân cư ĐNÁ tập trung chủ yếu ở vùng ven biển và đồng bằng châu thổ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Đặc điểm xã hội:
 
 
 
 
 

mức tài nguyên hóa thạch(Dầu khí)nên ở khu vực nhiệt đới người ta khai thác năng lượng gió(gv:giải thích thêm.
                                     Chuyển ý.
Hoạt động 2
* Hoạt động nhóm.
- Giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng
* Nhóm 1: Nêu những nét tương đồng và riêng biệt trong sản xuất và sinh họat của các ĐNÁ? Vì sao có những nét tương đồng này?
  TL:
* Nhóm 2: ĐNÁ có bao nhiêu tôn  giáo? Phân bố?
  TL:
# Giáo viên: - 4 tôn giáo lớn: P giáo, H giáo, TCgiáo, ẤĐộ giáo, và tín ngưỡng đại phương.
+ Vì sao ĐNÁ bị nhiều ĐGTD xâm chiếm?
  TL: - Giàu TNTN.
         - Sản xuất nền nông phẩm nhiệt đới giá tri xuất khẩu cao, phù hợp với các nước Tây Âu.
         - Vị trí cầu nối chiến lược quan trọng về kinh tế, quân sự giữa các châu lục và đại dương.
+ Trước chiến tranh thế giới thứ 2 ĐNÁ bị các nước ĐQ nào xâm chiếm? Giành độc lập thời gian nào?
  TL: - CPC, Lào, VN - ĐQ Pháp
         - Mianma, Malai – Anh.
         - Inđô -  HàLan.
         - Philippin – TBN sau Hoa Kì.
         - Trong chiến tranh thế giới hầu hết các nước ĐNÁ bị Nhật chiếm, sau chíến tranh thế giới thứ 2 các nước lần lượt giành độc lập.
- Giáo viên: bệnh AIDS không chì là vấn đề thuộc lãnh vực ytế ở ĐNÁ mà còn với cả thế giới.
 
 
- Các nước trong khu vực ĐNÁ có cùng nền văn minh lúa nước
trong môi trường nhiệt đới gió mùa.
- Với VTĐL cầu nối giữa đất liền và hải đảo nên phong tục tập quán vừa có nét tương đồng và sự đa dạng trong văn hóa từng dân tộc.
 
 
 
 
- Có cùng lịch sử đấu tranh giải phóng giành độc lập.
4.Tổng kết
Câu 1
+ Đọc tên những quốc gia trên lược đồ ĐNÁ.
- Học sinh lên bảng .
Đáp án câu 1(hs :xác định gv cũng cố nhận xét)
Câu 2

+ Chọn ý đúng: Đáp án nào dưới đây không phải đặc điểm chung của khí hậu hầu hết các nước ĐNÁ?
a. Trồng lúa nước, gạo là nguồn lương thực chính.    ;b. Dân số tăng nhanh.
c. Dân cư có cùng ngôn ngữ.   ;d. Giành độc lập sau chiến tranh thế giới thứ 2.
Đáp án câu 2(bcd)
Câu 3
– Hướng dẫn học sinh làm  bài tập bản đồ tại lớp
5. Hướng dẫn học sinh tự học
+ Đối với bài học tiết học này:
(chú ý)
- Đặc điểm dân số và sự phân bố dân cư Đông Nam Á.
- Đặc điểm dân cư gắn với đặc điểm nền kinh tế nông nghiệp lúa nước là cây nông nghiệp chính.
- Đặc điểm văn hóa tín ngưỡng, những nét chung và riêng trong sản xuất  và sinh họat của người ĐNÁ.
+ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
(chú ý)
- Học thuộc bài.
- Chuẩn bị bài mới: Đặc điểm kinh tế các nước ĐNÁ.
- Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk.
V/ PHỤ LỤC
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………...................................................................……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………...................................................................………………………………………………
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án học kì 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngBai_15_DIA_8.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
yqn00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-15 22:47:45
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
6
giáo án điện tử Giáo án học kì 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án học kì 2
  Đại số 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Ngữ văn 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  HD học Tin học 4
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Lịch sử 10
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2018

  Xem: 0

 • GIAO AN TD9 hoc ki 2
  Thể dục 9
  GIAO AN TD9 hoc ki 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2010

  Xem: 4

 • Giáo án học kì 2
  Tiếng Anh 9
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Địa lý 10
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Địa lý 11
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 0

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU