Giáo Án Kỹ Năng Sống Lớp 2

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       85      0
Ngày đăng 2015-01-17 15:05:20 Tác giả Chuyền Phạm Văn loại .doc kích thước 0.27 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Thứ ngày tháng năm 201 Kĩ năng sống BÀI 2: KĨ NĂNG LẮNG NGHE TÍCH CỰC ( TIẾT 1) I Mục tiêu -Học sinh nhận biết được những hành vi biết nắng nghe tích cực. - Nhận biết các hậu quả có thể xảy ra nếu không nắng nghe tích cực. - Học sinh có thói quen lắng nghe tích cực. II: Đồ dùng dạy và học - Bài tập thực hành kĩ năng sống III: Hoạt động dạy và học. 1: ổn định tổ chức. 2: Kiểm tra bài cũ. 3: Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a: Giới thiệu bài b; Dạy bài mới Hoạt động 1: Quan sát tranh -

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
BÀI 2: KĨ NĂNG LẮNG NGHE TÍCH CỰC ( TIẾT 1)
I Mục tiêu
-Học sinh nhận biết được những hành vi biết nắng nghe tích cực.
- Nhận biết các hậu quả có thể xảy ra nếu không nắng nghe tích cực.
- Học sinh có thói quen lắng nghe tích cực.
II: Đồ dùng dạy và học
- Bài tập thực hành kĩ năng sống
III: Hoạt động dạy và học.
1: ổn định tổ chức.
2: Kiểm tra bài cũ.
3: Bài mới
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
a: Giới thiệu bài
b; Dạy bài mới
Hoạt động 1: Quan sát tranh
- Giáo viên treo tranh
- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài tập 1
- tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm bàn  nói cho nhau nghe trong 3 phút
- Gọi đại diện từng nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Giáo viên nhận xét và chỉ tranh nêu lại.
Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp
- Như thế nào được gọi là  biết nắng nghe ?
- Giáo viên nhận xét từng ý kiến của học sinh và đa kết luận.
4: củng cố:  Thế nào là nắng nghe tích cực?
5: Dặn dò: Thực hành nắng nghe tích cực.
 
 
 
- Học sinh quan sát tranh
- Thảo luận nhóm.
 
- Đại diện trình bày.
Tranh 1: Các bạn đều biết nắng nghe tích cực , vì các bạn đều đang chú ý nghe bạn trưởng nhóm trình bày.
Tranh 2: Các bạn ngồi phía trên đã biết nắng nghe. Còn các bạn ngồi bàn dưới cha biết vì vẫn còn tranh nhau quyển truyện cha nghe bạn lớp trưởng nói.
Tranh 3: hai anh em cha nắng nghe vì còn tranh nhau nói.
Tranh 4: cả lớp đã nắng nghe cô giáo nói , còn bạn nam cha nắng nghe vì bạn phải nhờ cô giải thích rõ hơn
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
KÍ NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN , TH­ƯƠNG TÍCH
I MỤC TIÊU
- Học sinh nhận biết các hành vi nguy hiểm có thể xảy ra gây tai nạn thư­ơng tích cho mình và những ng­ười xung quanh.
- Biết từ chối và khuyên các bạn không tham gia các hành vi gây tai nạn thư­ơng tích.
- Học sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt  động
II PH­ƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC
- Bài tập thực hành kĩ năng sống
III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1: ổn định tổ chức.- Giới thiệu môn học
2: Kiểm tra bài cũ.- Kiểm tra sách của học sinh
3: Bài mới
 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
a: Giới thiệu bài
b; Dạy bài mới
Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
- GV treo tranh ,yêu cầu HS quan sát
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để nêu điều nguy hiểm có thể xảy ra ở từng tranh
Tranh 1: Trèo cây cao để hái quả ( bắt tổ chim).
Tranh 2: Trèo lên cột điện để lấy diều bị mắc trên dây điện.
Tranh 3: Vừa tắm vừa đùa nghịch ở hồ n­ớc lớn.
Tranh 4: Ngồi trên xe khách  thò đầu, thò tay ra ngoài .
- Gọi học sinh nhận xét
- GV kết luận tranh
Hoạt động 2: Xử lí tình huống
- Gv nêu yêu  cầu: Nếu em chứng kiến việc làm của các bạn trong từng tình huống trên em sẽ khuyên các bạn nh­ư thế nào?
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi
- Gọi đại diện các nhó nêu ý kiến
 
 
 
 
 
 
- HS nhận xét
- Giáo viên đ­a giải pháp đúng cho từng tranh
4: Củng cố: Nêu lại các tình huống nguy hiểm ở các tranh.
5:Dặn dò:  Thực hiện theo lời khuyên ở hoạt động 2
 
 
- Quan sát tranh
 
 
- Thảo luận nhóm 3
-Trình bày kết quả thảo luận
T1: Ngã từ trên cây xuống
 
- T2: Bị điện giật (ngã từ trên cột điện xuống).
 
-T3: Bị chết đuối
 
- T4:Gây tai nạn giao thông cho bản thân và ng­ười đi đ­ường.
 
 
 
 
 
- Thảo luận nhóm đôi
- Nêu ý kiến
TH1: Không nên trèo cây cao hái quả.
Th2: Không đ­ược trèo lên cột điện vì có thể bị điện giật  hoặc ngã.
TH3: Không nên tắm ở ao khi không có ngư­ời lớn đi cùng.
TH4: Khi ngồi trên xe khách cần ngồi yên không đ­ược nô nghịch.
 
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
KÍ NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN , THƯƠNG TÍCH ( TIẾT 2)
I MỤC TIÊU
- Học sinh nhận biết các hành vi nguy hiểm có thể xảy ra gây tai nạn thương tích cho mình và những người xung quanh.
- Biết từ chối và khuyên các bạn không tham gia các hành vi gây tai nạn thương tích.
- Học sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động
II PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC
- Bài tập thực hành kĩ năng sống
III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1: Ổn định tổ chức.-
2: Kiểm tra bài cũ.- Kiểm tra sách của học sinh
3: Bài mới
 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
a: Giới thiệu bài
b; Dạy bài mới
Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
- GV treo tranh ,yêu cầu HS quan sát
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để giải thích vì sao không nên đùa nghịch nh các bạn trong từng tình huống.
Tranh 1: Bật lửa nghịch ở gần bình ga, bình xăng.
Tranh 2: Đốt lửa sởi trong rừng.
Tranh 3: Đá bóng ở đường phố đông xe cộ qua lại.
Tranh 4: Chui vào đường ống để chơi .
- Gọi học sinh nhận xét
- GV kết luận tranh
Hoạt động 2: Xử lí tình huống
- Gv nêu yêu  cầu: Nếu em chứng kiến việc làm của các bạn trong từng tình huống trên em sẽ khuyên các bạn nh thế nào?
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi
- Gọi đại diện các nhó nêu ý kiến
 
 
 
 
 
 
- HS nhận xét
- Giáo viên đa giải pháp đúng cho từng tranh
4: Củng cố: Nêu lại các tình huống nguy hiểm ở các tranh.
5:Dặn dò:  Thực hiện theo lời khuyên ở hoạt động 2
 
 
- Quan sát tranh
 
 
- Thảo luận nhóm 3
-Trình bày kết quả thảo luận
 
T H 1: Vì lửa sẽ làm nổ , cháy bình ga, xăng.
 
-T H 2: Làm cháy rừng
-T H 3: Sẽ bị xe cộ đâm vào
 
- TH4:ống lăn xuống gây nguy hiểm.
 
 
 
 
 
- Thảo luận nhóm ba
- Nêu ý kiến
TH1: Không nên ngịch lửa ,nhất là ở nơi gần bình ba, xăng.
Th2: Không nên đốt lửa trong rừng vì lửa có thể làm cháy rừng
TH3: Không nên chơi đá bóng dưới lòng đờng vì các bạn dễ bị tai nạn.
TH4: Không nên chui vào đường ống vì ống lăn các bạn sẽ gặp nguy hiểm.
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
KÍ NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN , TH­ƯƠNG TICH ( TIẾT 3)
 
I MỤC TIÊU
- Học sinh nhận biết các hành vi nguy hiểm có thể xảy ra gây tai nạn thương tích cho mình và những người xung quanh.
- Biết từ chối và khuyên các bạn không tham gia các hành vi gây tai nạn thương tích.
- Học sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt  động
II PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC
- Bài tập thực hành kĩ năng sống
III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1: Ổn định tổ chức.- Giới thiệu môn học
2: Kiểm tra bài cũ.- Kiểm tra sách của học sinh
3: Bài mới
a: Giới thiệu bài
b; Dạy bài mới
Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
- GV treo trnh ,yêu cầu HS quan sát
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để nêu tên cho từng tính huống và nêu điều nguy hiểm có thể xảy ra thường từng tình huống đó.
GV ghi tên TH
TH 1: Đốt pháo nổ.
TH 2: Chơi bắn súng cao su vào nhau. : Bắn vào nhau làm thư­ơng ở mặt , mắt
TH 3: ChơI trên đ­ường ray . : Sẽ bị tàu đâm
TH 4: Tr­ợt trên thành cầu thang Bị ngã đau
- Gọi học sinh nhận xét
- GV kết luận tranh
Hoạt động 2: Xử lí tình huống
- Gv nêu yêu  cầu: Nếu em chứng kiến việc làm của các bạn trong từng tình huống trên em sẽ khuyên các bạn nh thế nào?
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi
- Gọi đại diện các nhó nêu ý kiến
- HS nhận xét
- Giáo viên đ­a giải pháp đúng cho từng tranh
4: Củng cố: Nêu lại các điều  nguy hiểm ở các tranh.
5:Dặn dò:  Thực hiện theo lời khuyên ở hoạt động 2
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
KÍ NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN , THƯƠNG TÍCH ( TIẾT 4)
I MỤC TIÊU
- Học sinh nhận biết các hành vi nguy hiểm có thể xảy ra gây tai nạn thương tích cho mình và những người xung quanh.
- Biết từ chối và khuyên các bạn không tham gia các hành vi gây tai nạn thương tích.
- Học sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt  động
II PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC
PHIẾU HỌC TẬP
Khoanh vào chữ cái  tr­ước những hành động, việc làm
có thể gây nguy hiểm cho trẻ em.
                  a ) Đánh khăng.
                  b ) Ném cát vào mặt nhau
                  c ) Múa hát tập thể.
                  d ) Chơi đuổi bắt nhau ở sân tr­ường.
                  e ) Bắt chuồn bắt b­ớm ở bờ ao, bờ hồ.
                  g ) Lội qua suối khi lũ đang về.
                  h ) Chơi bịt mắt bắt dê.
                  i ) Chạy ngang qua đ­ường cao tốc.
                  k ) Ngồi trên bệ cửa không cá chắn song bảo vệ.
                  l ) Nhảy từ trên cao xuống đất.
                 m ) Bắc ghế trèo cao
                  n ) Thả diều
III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1: Ổn định tổ chức.- Giới thiệu nôm học
2: Kiểm tra bài cũ.- Kiểm tra sách của học sinh
3: Bài mới
a: Giới thiệu bài
b; Dạy bài mới
Hoạt động 1:
- GV treo bảng phụ ,yêu cầu HS đọc yêu cầu.
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để khoanh
nào?
- Goi các nhóm trình bày
- Gọi đại diện các nhó nêu ý kiến
- Gv nhận xét và chốt các ý cần khoanh
- Yêu cầu học sinh nêu lại các hành động đó.
- Gọi học sinh nêu điều nguy hiểm có thể xảy ra ở từng hành động.
- GV nhận xét kết luận.
4: Củng cố: Nêu lại các hành động  nguy hiểm ở phiếu.
5:Dặn dò:  Không tham gia vào các hành động đã khoanh ở phiếu
 
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
KÍ NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN , THƯƠNG TÍCH   (TIẾT 5)
I MỤC TIÊU
- Học sinh nhận biết các hành vi nguy hiểm có thể xảy ra gây tai nạn thương tích cho mình và những người xung quanh.
- Biết từ chối và khuyên các bạn không tham gia các hành vi gây tai nạn thương tích.
- Học sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt  động
II PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC
- Bài tập thực hành kĩ năng sống
III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1: Ổn định tổ chức.-
2: Kiểm tra bài cũ.- Kiểm tra sách của học sinh
3: Bài mới
a: Giới thiệu bài
b; Dạy bài mới
Hoạt động 1: Xử lí tình huống
- Gọi HS nêu yêu cầu .
- Bài yêu cầu các em làm gì?
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi
- Gọi từng nhóm trình bày.
- Gv và HS nhận xét
- GV chốt cách ứng xử đúng. Các em nên từ chói tham gia và khuyên bạn không tham gia vì rất nguy hiểm.
Hoạt động 2: Tự liên hệ
- GV đ­a yêu cầu: Em có lần nào bị ngã bị đau, bị th­ương tích do nghịch dại chưa? sau đó em cảm thấy thế nào? Hãy kể lại trư­ờng hợp đó cho các bạn nghe
- GV giải thích từ nghich dại.
- Yêu cầu học sinh nhớ lại và kể cho lớp nghe.
- GV nghe và đ­a lời khuyên hữu ích.
4: Củng cố: Nêu lại các tình huống nguy hiểm ở các tranh.
5:Dặn dò:  Thực hiện theo lời khuyên ở hoạt động 2
Kĩ năng sống
BÀI 2: KĨ NĂNG NẮNG NGHE TÍCH CỰC ( TIẾT  2 )
I. Mục tiêu
-Học sinh nhận biết đ­ược những hành vi biết nắng nghe tích cực.
- Hiểu thế nào là năng nghe tích cực.
- Nhận biết các hậu quả có thể xảy ra nếu không nắng nghe tích cực.
- Học sinh có thói quen nắng nghe tích cực.
II: Đồ dùng dạy và học
- bài tập thực hành kĩ năng sống
III: Hoạt động dạy và học.
1: Ổn định tổ chức.-
2: Kiểm tra bài cũ.-
3: Bài mới
a: Giới thiệu bài
b; Dạy bài mới
Hoạt động 1: Xử lí tình huống
- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài tập 2
- Giáo viên phát phiếu.
- Tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm 4  nói cho nhau nghe trong 5 phút
- Gọi đại diện từng nhóm trình bày.
TH 1: Giờ văn nghệ của lớp, các bạn lên hát và đọc thơ..thật hay và nhiết tình. Sau mỗi tiết mục em sẽ: Vỗ tay khen ngợi các bạn
TH 2: Bạn sang chơi và đang say s­a kể cho em nghe 1 cuốn truyện hay .Nh­ng đã đến giờ phải đi đón em. Em sẽ:
TH3: Nhân ngày Quốc phòng toàn dân nhà tr­ờng mời chú bộ đội đến nói chuyện với học sinh.Em đang nghe thì bạn bên cạnh cứ quay sang nói chuyện . Em sẽ:
TH4: Lớp em tổ chức tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh em còn muốn biết hồi nhỏ ….Em sẽ* Xin lỗi bác vì còn phải đi học đúng giờ, hen với bác tan học về sẽ nghe tiếp
- Nhóm khác nhận xét.
- Giáo viên nhận xét và nêu lại.
* Ngoài những cách ứng xử trên thì trong mỗi tình huống có còn cách ứng xử nào khác .
-Giáo viên nhận xét.
4: củng cố:  Thế nào là nắng nghe tích cực?
5: Dặn dò: Thực hành nắng nghe tích cực.
 
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
BÀI 2: KĨ NĂNG LẮNG NGHE TÍCH CỰC ( TIẾT 3)
I Mục tiêu
-Học sinh nhận biết đ­ợc những hành vi biết nắng nghe tích cực.
- Nhận biết các hậu quả có thể xảy ra nếu không nắng nghe tích cực.
- Hiểu thế nào là năng nghe tích cực.
- Học sinh có thói quen nắng nghe tích cực.
II: Đồ dùng dạy và học
- Bài tập thực hành kĩ năng sống
III: Hoạt động dạy và học.
1: Ổn định tổ chức.
2: Kiểm tra bài cũ.
3: Bài mới
thiệu bài
b; Dạy bài mới
Hoạt động 1: Hậu quả không lắng nghe tích cực.
- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài tập 3
- Tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm để tìm trong 5 phút và ghi kết quả vào trong phiếu
- Giáo viên phát phiếu cho các nhóm
 
PHIẾU HỌC TẬP
Theo em nếu không biết lắng nghe tích cực có thể  dẫn đến hậu quả nh­ư thế nào?
a) Có thể hiểu sai , hiểu không đầy đủ những điều ng­ười khác nói với mình.
b) Có thể làm cho ng­ười đang nói với mình cảm thấy không vui, cảm thấy bị coi thường, bị xúc phạm.
c) Có thể ảnh h­ưởng đến mối quan hệ của mình với ng­ười khác.
d) Mất thời giờ.
đ)…………………………………..
- Yêu cầu các nhóm khoanh vào chữ cái tr­ớc những hậu quả của việc không biết lắng nghe tích cực.
- Gọi đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét
- Giáo viên nhận xét
* Ngoài những hậu quả trên thì còn có những hậu quả nào khác.
- Giáo viên nhận xét.
4: củng cố:  Thế nào là nắng nghe tích cực?
5: Dặn dò: Thực hành nắng nghe tích cực.
 
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
I . mục tiêu
Học sinh hiểu đ­ược những điều cần thiết khi trình bày suy nghĩ, ý tư­ởng.
Hiểu đ­ược lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ, ý t­ưởng
Biết trình bày suy nghĩ, ý t­ưởng của mình trong một số tình huống cụ thể.
Rèn kĩ năng giao tiếp
II.đồ dùng dạy và học
- Phiếu học tập
III. Hoạt động dạy và học
1.Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Hãy nêu ích lợi của việc lắng nghe tích cực.
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Dạybài mới:
Bài tập 1: Hãy dánh dấu X vào ô trống tr­ớc những điều cần thiết khi trình bày , diễn đạt suy nghĩ ,ý t­ởng
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm 4
- Giáo viên phát phiếu cho từng nhóm
- Quan sát, giúp đỡ từng nhóm.
   Nói với âm l­ượng vừa phải, không quá to hoặc quá nhỏ.
  Không nói quá nhanh hoặc quá chậm.
  Nói không đúngvới suy nghĩ của mình
  Nói dài dòng.
  Kết hợp giữa lời nói với cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt  nét mặt một cách phù hợp.
- Gọi từng nhóm lên trình bày.
- Nhóm khác nhận xét
- Giáo viên nhận xét và kết luận chung.
4.Củng cố: Nhắc lại những điều cần thiết khi trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng
 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học
 
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
KĨ NĂNG TRÌNH BÀY SUY NGHĨ, Ý TƯ­ỞNG(2)
I MỤC TIÊU
Học sinh hiểu được những điều cần thiết khi trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng.
Hiểu được lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ, ý tưởng
Biết trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng của mình trong một số tình huống cụ thể.
Rèn kĩ năng giao tiếp
II. ĐỒ DÙNG:
- Phiếu học tập
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Hãy nêu ích lợi của việc lắng nghe tích cực.
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Dạybài mới:
Bài tập 2: Theo em biết trình bày suy nghĩ, ý t­ưởng sẽ có lợi nh­ thế nào ?(Hãy đánh dấu X vào ô tr­ưíc ý kiến em tán thành.)
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm 2
- Giáo viên phát phiếu cho từng nhóm
- Quan sát, giúp đỡ từng nhóm.
 
 
 
- Gọi từng nhóm lên trình bày.
- Nhóm khác nhận xét.
- Ngoài những lợi ích trên việc biết trình bày suy nghĩ ý t­ưởng còn có lợi ích nào khác ?
- Giáo viên nhận xét và kết luận chung.
4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng.
 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học
 
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
KĨ NĂNG TRÌNH BÀY SUY NGHĨ, Ý TƯ­ỞNG(3)
I MỤC TIÊU
Học sinh hiểu được những điều cần thiết khi trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng.
Hiểu được lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ, ý tưởng
Biết trình bày suy nghĩ, ý t­ưởng của mình trong một số tình huống cụ thể.
Rèn kĩ năng giao tiếp
II. ĐỒ DÙNG:
- Phiếu học tập
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Hãy nêu ích lợi của việc lắng nghe tích cực.
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Dạy bài mới:
Bài tập 3: Tự liên hệ
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm 2
- TH1: Em đã thực hiện đ­ược những yêu cầu khi trình bày suy nghĩ , ý t­ởng  ch­a? thực hiện ử mức độ nào?
- TH2: Đã lần nào em bị bố mẹ hoặc thầy cô giáo hiểu nhầm do không biết trình bày  suy nghĩ của mình ch­a? Nếu có em hãy kể lại một tr­ường hợp cụ thể cho các bạn cùng nghe
- Quan sát , giúp đỡ từng nhóm.
-Gọi vài học sinh trình bày trong từng tình huống.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dư­ơng, khích lệ học sinh
Bài tập 4 : Thực hành
- Em hãy thực hành diễn đạt suy nghĩ tình cảm của mình trong mỗi tình huống d­ới đây.
- Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm 4. *Thảo luận nhóm 4 Và trình bày
1: Chúc thọ ông bà.
2: Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam
3:Góp ý với bạn khi bạn vứt rác ra sân.
4.Kể với các bạn về gia đình em.
5.Kể với bạn vè ­ớc mơ của em.
6. Trình bày với các bạn trong nhóm về ý t­ởng tổ chức hoạt động tập thể sắp tới.
7Giải thích với thày cô giáo lí do em đi học muộn.
8.Bày tỏ với bố mẹ về địa điểm em mong muốn đ­ược đi nghỉ trong dịp nghỉ hè này.
9. Viết thư­ bày tỏ tình cảm của em với các chiến sĩ Tr­ờng Sa nhân dịp tết Nguyên đán.
- Gọi các thành viên của từng nhóm trình bày  một số tình huống
- Giáo viên nhận xét và kết luận chung.
4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng.
 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
KĨ NĂNG TỰ TIN (1)
I MỤC TIÊU
Học sinh hiểu những biểu hiện của việc tự tin vào bản thân mình.
Hiểu tự tin sẽ mang lại những ích lợi gì:
Rèn kĩ năng tự tin trong giao tiếp .
II. ĐỒ DÙNG:
- Phiếu học tập
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Hãy nêu ích lợi của biết trình bày suy nghĩ , ý t­ởng
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Dạybài mới:
Bài tập 3: Theo em các bạn trong mỗi tranh d­ới đây đã tỏ ra tự tin ch­a ? Vì sao?
T1: xung phong h­ướng dẫn các bạn chơi trò chơi. : Bạn nam đã tỏ ra tự tin vì bạn xung phong lên h­ớng dẫn các bạn chơi.
T2: ng­ượng ngùng, xấu hổ khi ng­ười khác hỏi chuyện. : Hai bạn ch­a tự tinvì còn sợ sệt và ng­ợng ngùng.
 
T3: Điều khiển các bạn tập thể dục trong giờ ra chơi. : Bạn nam đã tỏ ra tự tin vì bạn điều khiển các bạn tập thể dục rất tốt.
T4: Xấu hổ, từ chối khi đ­ược mời lên hát Bạn nữ ch­a tự tin vì bạn xấu hổ không dám lên hát
 
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm 2
- Quan sát , giúp đỡ từng nhóm.
-Gọi vài học sinh trình bày
- Giáo viên nhận xét , tuyên dư­ơng, khích lệ học sinh
- Giáo viên nhận xét và kết luận chung.
4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng.
 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
KĨ NĂNG TỰ TIN (2)
I MỤC TIÊU
Học sinh hiểu những biểu hiện của việc tự tin vào bản thân mình.
Hiểu tự tin sẽ mang lại những ích lợi gì:
Rèn kĩ năng tự tin trong giao tiếp .
II. ĐỒ DÙNG:
- Phiếu học tập bài tập 2
Phiếu học tập
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước những biểu hiện tự tin
trong giao tiếp với ng­ời khác
a) Nói ấp úng, lí nhí
b) Mắt không dám nhìn vào ng­ười nghe.
c) Nét mặt cử chỉ tự nhiên.
d) Biết sử dụng điệu bộ cử chỉ phù hợp để hỗ trợ cho lời nói.
e) Chủ động đặt câu hỏi cho ng­ời khác.
g) Bình tĩnh trả lời câu hỏi của ng­ời khác.
h) Hay lo lắng, bối rối, có tác động thừa nh­ư gãi đầu, vân vê gấu áo, di tay xuống mặtn bàn….
i) Chủ động tỏ ý kiến , mong muốn của bản thân
k) Nhút nhát, tự ti
l) Không dám nói tr­ước đám đông
m) Tự kiêu , coi th­ường ng­ời khác
n) Bắt bạn bè trong nhóm phải phục tùng ý kiến của mình.
p) Bắt nạn bạn yếu hơn mình.
q) Nh­ường nhịn giúp đỡ mọi ngư­ời
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Hãy nêu ích lợi của biết trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Dạy bài mới:
Bài tập 2
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm 2
- Quan sát , giúp đỡ từng nhóm.
-Gọi vài học sinh trình bày
- Giáo viên nhận xét, tuyên d­ương, khích lệ học sinh
- Giáo viên nhận xét và kết luận chung.
4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ, ý tư­ởng.
 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
KĨ NĂNG TỰ TIN (3)
I MỤC TIÊU
Học sinh hiểu những biểu hiện của việc tự tin vào bản thân mình.
Hiểu tự tin sẽ mang lại những ích lợi gì:
Rèn kĩ năng tự tin trong giao tiếp .
II. ĐỒ DÙNG:
- Phiếu học tập
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Hãy nêu ích lợi của biết trình bày suy nghĩ , ý tưởng
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Dạy bài mới:
Bài tập 3:
Theo em ng­ười có kĩ năng tự tin khác với ng­ời tự kiêu và ng­ười tự ti ở những điểm nào?Em hãy tìm và ghi lại những  biểu hiện cụ thể vào bảng so sánh d­ới đây.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm 4
- Quan sát, giúp đỡ từng nhóm.
-Gọi vài học sinh trình bày
- Giáo viên nhận xét , tuyên dư­ơng,
- Giáo viên nhận xét và kết luận chung.
4.Củng cố:
Hãy nêu lại lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ , ý t­ưởng.
 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học
 
 
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
KĨ NĂNG TỰ TIN (4)
I MỤC TIÊU
Học sinh hiểu những biểu hiện của việc tự tin vào bản thân mình.
Hiểu tự tin sẽ mang lại những ích lợi gì:
Học sinh rèn kĩ năng luôn tự tin.
II. ĐỒ DÙNG:
- Phiếu học tập
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1.Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Hãy nêu ích lợi của biết trình bày suy nghĩ , ý tưởng
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Dạybài mới:
* Bài tập 4: Xử lí tình huống: Em sẽ làm gì để thể hiện là người tự tin trong mỗi tình huống sau:
- GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm đôi
TH1: Lớp em có một ban mới chuyển từ trường khác đến’ Giờ ra chơi, em thấy bạn ngồi một mình trong lớp, em sẽ:
TH2:Trong giờ học , cô giáo đề nghị các bạn học sinhn  nói về dự kiến của mình trong kì nghỉ hè tới nhưng chưa bạn nào xung phong em sẽ:
: Xung phong thay mặt nhóm   lên trình bày.
TH3: Hôm nay trường em có một đoàn khách đếnthăm, giờ ra chơi  các vị khách cùng ra sân gặp gỡ học sinh , em sẽ: : Vui vẻ , chủ động trò chuyện với khách , dẫn khách đi thăm  trường
TH4: Nhóm em được cô giáo phân công sư tầm , tìm hiểu về một danh lam thắng cảnh  của địa phương.Công việc đã hoàn thành  nhưnh khi cô giáo yêu cầu nhóm trình bày kết quả trước lớp thì bạn nào cũng ngần ngại, em sẽ: Đề nghị bạn nhóm trưởng lên trình bày
- Nhận xét , kết luận.
4.Củng cố:
Hãy nêu lại lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ , ý tưởng.
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
KĨ NĂNG TỰ TIN (5)
I MỤC TIÊU
Học sinh hiểu những biểu hiện của việc tự tin vào bản thân mình.
Hiểu tự tin sẽ mang lại những ích lợi gì:
Học sinh rèn kĩ năng luôn tự tin.
II. ĐỒ DÙNG:
- Phiếu học tập
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1.Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Hãy nêu ích lợi của biết trình bày suy nghĩ , ý tởng
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Dạybài mới:
* Bài tập 5: Em hãy thể hiện sự tự tin trong các trường hợp sau:
1: Xung phong làm nhóm trưởng, điều hành các bạn trong nhómthực hiện nhiệm vụ học tập.
2: Thay mặt nhóm  trình bày kết quả làm việc của nhóm trước lớp.
3: Xung phong phát biểu  ý kiến xây dựng bài.
4: Xung phong lên kể chuyện, hát, đọc thơ…trước cả lớp.
5: Giới thiệu về mình trước lớp.
6: Chủ động làm quen với bạn mới.
7: Đề nghị bố mẹ  cho em đảm nhận một việc trong nhà
- GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm đôi
- Nhận xét , kết luận.
4.Củng cố:
Hãy nêu lại lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ , ý tưëng.
 
 
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
ÔN TẬP
I MỤC TIÊU
Học sinh hiểu đư­ợc những điều cần thiết khi trình bày suy nghĩ, ý tưởng.
Hiểu được lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ, ý tưởng
Biết trình bày suy nghĩ, ý tưởng của mình trong một số tình huống cụ thể.
Rèn kĩ năng giao tiếp
II. ĐỒ DÙNG:
- Phiếu học tập
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Hãy nêu ích lợi của việc lắng nghe tích cực.
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) Dạybài mới:
Bài tập 2: Theo em biết trình bày suy nghĩ, ý tưởng sẽ có lợi nh thế nào ?(Hãy đánh dấu X vào ô trớc ý kiến em tán thành.)
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm 2
- Giáo viên phát phiếu cho từng nhóm
- Quan sát , giúp đỡ từng nhóm.
 
- Gọi từng nhóm lên trình bày.
- Nhóm khác nhận xét.
- Ngoài những lợi ích trên việc biết trình bày suy nghĩ ý tưởng còn có lợi ích nào khác ?
- Giáo viên nhận xét và kết luận chung.
4.Củng cố: Hãy nêu lại lợi ích của việc biết trình bày suy nghĩ , ý tưởng.
 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học
 
 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
 
 
- Học sinh nhận biết đ­ợc những biểu hiện của việc biết cảm thông , chia sẻ.
- Biết đ­ược lợi ích của việc cảm thông chia sẻ với ng­ười khác và khi đ­ược ng­ười khác cảm thông, chia sẻ.
- Hiểu đ­ợc tại sao phải cảm thông chia sẻ.
- HS có ý thức cảm thông chia sẻ với với mọi ng­ời
II Đồ dùng dạy và học
-Phiếu học tập
III Hoạt động dạy và học
1.Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ:
 
- Giáo viên nhận xét, cho điểm học sinh .
3. Bài mới: Giới thiệu bài .
a. Hoạt động 1: Bài tập 2
Em sẽ làm gì trong mỗi tình huống d­ới đây ? Vì sao ?
*Bạn cùng tổ Nam bị ốm phải nghỉ  học mấy ngày nay, Nếu em là Nam em sẽ* Đến thăm Nam và động viên bạn ....

*Bà ngoại của Tú ở quê ốm  mệt ,nếu em là Tú em sẽ …. Về thăm và chăm sóc bà Hoặc gọi điện...
 
*Mấy hôm nay bố Hà rất bận, phải mang cả việc cơ quan về nhà làm, nếu em là Hà. *Hỏi xem bố có cần mình giúp gì không....
 
*Mẹ lê đi làm đồng về , trời nóng bức , mồ hôi ­ướt l­ưng áo mẹ, nếu em là Lê em sẽ…*Lấy n­ước mời mẹ và quạt mát cho mẹ...
 
*Bạn Vân nói giọng địa ph­ương bị các bạn trêu chọc , nếu em là các bạn trong lớp, em sẽ… Nói với các bạn trong lớp không trêu bạn và th­ường xuyên chơi với bạn.
 
*Bà cụ cạnh nhà San sống một mình mấy hôm nay bà bị đau chân phải nằm một chỗ , nếu em là San em sẽ… Sang thăm và làm giúp bà một số việc cần thiết.
 
- Nhận xét và kết luận
b. Hoạt động 2: H­ớng dẫn làm bài tập3 .Em đã đ­ợc bạn bè và mọ ng­ời trong gia đình quan tâm chia sé khi nào ch­a? Quan tâm , chia sé nh­ thế nào?Lúc  đó em cảm thấy thế nào?
- Yêu cầu học sinh kể cho bạn trong bàn nghe .
-Gọi đại diện HS trình bày.
- Nhận xét
4.Củng cố:. Vì sao phải quan tâm chia sẻ với mọi ng­ười xung quanh.
5.Dặn dò :.  Thực hành  quan tâm chia sẻ với mọi ngư­ời.
 
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
KĨ NĂNG CẢM THÔNG, CHIA SẺ (BT 4,5)
I.MỤC TIÊU:
- Học sinh nhận biết đư­ợc những biểu hiện của việc biết cảm thông , chia sẻ.
- Biết đ­ược lợi ích của việc cảm thông chia sẻ với ng­ời khác và khi đ­ược ng­ười khác cảm thông, chia sẻ.
- Hiểu đ­ược tại sao phải cảm thông chia sẻ.
- HS có ý thức cảm thông chia sẻ với với mọi ng­ười
II. ĐỒ DÙNG:
 -Phiếu học tập
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ:
 
- Giáo viên nhận xét, cho điểm học sinh .
3. Bài mới: Giới thiệu bài .
a. Hoạt động 1: Bài tập 4
Em thực hành kĩ năng chia sẻ cảm thông trong các trường hợp dưới đây ?
*Chúc mừng bạn khi bạn có chuyện vui.
* Hỏi thăm bạn khi bạn ốm mệt.
* Động viên , an ủi bạn khi gia  đình bạn gặp chuyện không vui.
*Động viên giảng bài cho bạn khi bạn bị điểm kém.
*Quyên góp ủng hộ các bạn  có hoàn cảnh khó khăn.
*Hỏi han quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị trong gia đình.
* Ghi lại những biểu hiệncủa mọi người khi nhận được sự cảm thông chia sẻ của em
- Nhận xét và kết luận
b. Hoạt động 2: H­ướng dẫn làm bài tập5 .
Em hãy tìm các từ phù hợp và điền vào chỗ trống trong câu sau đây.
- Niềm vui sẽ được nhân lên,nỗi buồn sẽ vơi đi nếu được cảm thông ,chia sẻ.
- Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
-Gọi đại diện HS trình bày.
- Nhận xét
4.Củng cố:. Vì sao phải quan tâm chia sẻ với mọi ng­ời xung quanh.
5.Dặn dò :.  Thực hành  quan tâm chia sẻ với mọi ng­ười.
 
 
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm (BT 1,2)
I.MỤC TIÊU:
- Học sinh hiểu  được trách nhiệm của mình khi ở trường ,lớp và khi ở gia đình.
- Học sinh được thực hành đảm nhiệm một nhiệm vụ cụ thể .
- Rèn kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG:
 -Phiếu học tập
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ:
 
- Giáo viên nhận xét, cho điểm học sinh .
3. Bài mới: Giới thiệu bài .
a. Hoạt động 1: Bài tập 1
Em hãy viết tênnhững nhiệm vụ của lớp , của trường , của gia đình  mà các bạn trong mỗi tranh  đang thực hiện.
Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4
- Trình bày ý kiến.
Tranh 1: các bạn cùng nhau làm báo tường.
Tranh 2:  các bạn đang vệ sinh lớp học
Tranh 3: Bạn lớp trưởng đanh dẫn các bạn vào hàng.
Tranh 4: Bạn liên đội trưởng đang cho các bạn làm lễ chào cờ.
Tranh 5: Hai anh em đang giúp mẹ nấu cơm và tưới hoa.
Tranh 6: Bạn lớp trưởng đang trình bày kế hoach của tổ.
Tranh 7: Các bạn đang làm cỏ vườn hoa.
Tranh 8: Chị đang rửa tay cho em.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Gọi từng nhóm trình bày.
- Nhận xét và kết luận
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập2
Giáo viên phát phiếu ghi sẫn các tình huống của bài 2.
Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2
- HS thảo luận nhóm 2.
-Đại diện học sinh trình bày.
TH1: Tìm hiểu đia điểm đó ở sách báo và những người xung quanh.
TH2: Phân công việc cụ thể cho các bạn.
TH3: Sẽ cố gắng hết sức của mình hoặc nhờ cô tìm bạn khác.
-Gọi đại diện HS trình bày.
- Nhận xét
4.Củng cố:. Khi dảm nhận trách nhiệm và hoàn thành được trách nhiệm đó em cảm thấy như thế nào?
5.Dặn dò :.  Thực hành  đảm nhận trách nhiệm.
 
 
 
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm (BT 3,4)
I.MỤC TIÊU:
- Học sinh hiểu  được trách nhiệm của mình khi ở trường ,lớp và khi ở gia đình.
- Học sinh được thực hành đảm nhiệm một nhiệm vụ cụ thể .
- Rèn kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG:
 -Phiếu học tập
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Giáo viên nhận xét, cho điểm học sinh
3. Bài mới: Giới thiệu bài .
a. Hoạt động 1: Bài tập 3
Em hãy đánh dấu nhân vào ô trống  trước những biểu hiện  của người có trách nhiệm trong công việc.
- Giáo viên phát phiếu yê u câù học sinh thảo luận nhóm 2.
- Gọi đại diện trình bày.
+ Xung phong nhận những việc phù hợp với bản thân.
+ cố gắng làm tốt việc đã nhận
+ Được phân công việc gì thì làm , không thì thôi.
+ Việc gì cũng xung phong nhưng không làm hoặc làm không tốt.
+ Từ chối không làm bất cứ một việc gì.
- Nhận xét và kết luận
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập4
Tự liên hệ
- Giáo viên đưa 3 tình huống  yêu cầu học sinh vào vai
-Gọi đại diện HS trình bày.
- Nhận xét
4.Củng cố:. Khi dảm nhận trách nhiệm và hoàn thành được trách nhiệm đó em cảm thấy như thế nào?
5.Dặn dò :.  Thực hành  đảm nhận trách nhiệm.
 
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm (BT 5,6)
I.MỤC TIÊU:
- Học sinh hiểu  được trách nhiệm của mình khi ở trường ,lớp và khi ở gia đình.
- Học sinh được thực hành đảm nhiệm một nhiệm vụ cụ thể .
- Rèn kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG:
 -Phiếu học tập
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ:
 
- Giáo viên nhận xét, cho điểm học sinh .
3. Bài mới: Giới thiệu bài .
a. Hoạt động 1: Bài tập 5
a ) hãy khoanh tròn vào chữ cái trước những việc ở lớp , ở trường phù hợp với khả năng của em và em muốn được đảm nhận
Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4
Học sinh thảo luận nhóm 4
- Trình bày ý kiến.
1: Lớp trưởng            2: Lớp phó
3: Quản ca                 4: Tổ trưởng
5: Tổ phó                   6: Phụ trách báo
7: Phụ trách thư viện lớp học
8: Trực nhật lớp
9: Chăm sóc hoa và cây xanh
10: Trang trí lớp học
11: Liên đội trưởng
13: Chi đội trưởng         14:Chi đội phó
15: Điều khiểnchào cờ đầu tuần
16:Dẫn trường trình văn nghệ, giao lưu
17: Đội nghi thức của trường
18: Đội văn nghệ của trường
19:Hướng dẫn các bạn chơi trò chơi
20: Làm giám khảo, trọng tài các cuộc thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Gọi từng nhóm trình bày.
- Nhận xét và kết luận
b)Em dự kiến sẽ làm như thế nào để hoàn thành tôt nhiệm vụ phù hợp đó ? Hãy lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo mẫu sau :
- Giáo viên phát mẫu
- Thu phiếu
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 6
Em hãy đề nghị với thầy cô giáo và các bạn trong lớp cho em đảm nhận các công việc phù hợp với emvà trình bày ý tưởng, kế hoạch của em để thực hiện tốt công việc này.
-Gọi đại diện HS trình bày.
- Nhận xét
4.Củng cố:. Khi dảm nhận trách nhiệm và hoàn thành được trách nhiệm đó em cảm thấy như thế nào?
5.Dặn dò :.  Thực hành  đảm nhận trách nhiệm.
 
 
----------------------------------------------------------------------
Thứ   ngày   tháng   năm 201
Kĩ năng sống
Ôn tập chủ đề 5+6
I.MỤC TIÊU:
- Học sinh thực hành cảm thông chia sẻ.
- Học sinh được thực hành đảm nhiệm một nhiệm vụ cụ thể .
- Rèn kĩ năng  cảm thông chia sẻ, đảm nhận trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG:
 -Phiếu học tập
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Khi em biết cảm thông chia sẻ em cảm thấy như thế nào ?
3. Bài mới: Giới thiệu bài .
a. Hoạt động 1: Bài tập 1
Em sẽ làm gì ở mỗi tình huống dưới đây ?
-Bạn cùng đi học với em bị ngã.
-Ông của bạn em vừa mất .
-Bố mẹ em đang rất bận việc ở cơ quan
-Trường em đón đoàn khuyết tật về biểu diễn văn nghệ.
* Gọi học sinh nêu ý kiến.
-Nhận xét tuyên dương.
b) Hoạt động 2 : Bài tập 2 :
Trong các tình huống sau em sẽ làm gì ?
- Em được cô giáo phân công hướng dẫn các bạn trồng hoa trong vườn trường.
- Em được các bạn cử làm nhóm trưởng để hướng dẫn nhóm vẽ tranh về bảo vệ môi trường.
- Em được cô giáo cử đi thi văn nghệ  nhưng em không có khả năng về hát.
4.Củng cố:. Khi dảm nhận trách nhiệm và hoàn thành được trách nhiệm đó em cảm thấy như thế nào?
5.Dặn dò :.  Thực hành đảm nhận trách nhiệm.
 
 
 
 


Nguồn:Chuyền Phạm Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án kỹ năng sống lớp 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngki_nang_song_lop_2.doc[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ivz4zq
Danh mục
giáo án điện tử
Ngày đăng
2015-01-17 15:05:20
Loại file
doc
Dung lượng
0.27 M
Trang
1
Lần tải
2
Lần xem
85
giáo án điện tử Giáo án kỹ năng sống lớp 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan