Giáo Án Lưu Trữ Tạm Thời:Giáo An Lơp 1 Theo Môn

giáo án điện tử Khác Thư mục tạm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 136       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
qhux0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-16 10:34:05
Loại file
doc
Dung lượng
0.48 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
136
File đã kiểm duyệt an toàn

Đặng Thị Phượng  Tập viết  Lớp Một Tuần 2: Ngày giảng: 5/ 9/ 2014 Tiết 1: Tô các nét cơ bản I. Mục tiêu: - HS nhận biết, gọi đúng tên và viết đúng (qui trình, độ cao) của các nét cơ bản - Viết sạch,

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

Tuần 2:
                                                                                                                Ngày giảng: 5/ 9/ 2014                                                                               Tiết 1:                                   Tô các nét cơ bản
 I. Mục tiêu:
 - HS nhận biết, gọi đúng tên và viết đúng (qui trình, độ cao) của các nét cơ bản
 - Viết sạch, đẹp, đúng như chữ mẫu
 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát.
2. Bài cũ: (5') Kiểm tra đồ dùng học tập.
3. Bài mới: (25')
- GT sơ qua môn Tập viết
- GT bài: Tô các nét cơ bản
+ Nét gì?
 
 
 
- Có mấy nét viết?
YC viết tên 13 nét
Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: e, b, be
Thực hiện
 
 
Nghe
HS nhắc lại
ngang, đứng, xiên trái, xiên phải, móc dưới, móc trên, móc hai đầu, cong trái, cong phải, cong kín, khuyết trên, khuyết dưới, thắt
13 nét.
Viết tên 13 nét trên bảng con
 
Viết từng dòng theo hướng dẫn
Nghe
Nghe, thực hiện
 
                                                                                                                Ngày giảng: 5/ 9/ 2014                                                                                                                                                                  Tiết 2:                                                    e, b, be
 I. Mục tiêu:
 - Viết đúng các chữ: e, b, be kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập 1.
 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.
 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết 13 nét đã học
3. Bài mới: (25')
GT: e, b, be
Yc hs đọc
Yc so sánh độ cao của các con chữ
Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng
Hướng dẫn viết:
Thực hiện
Viết bảng con, 1 em lên bảng
 
Theo dõi
e, b, be
2 li: e; 5 li: b
Liền nét: be
Theo dõi
1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

 
 
 
 
 
Yc viết bóng, bảng con: e, b, be
Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
 
 
 
Thực hiện theo yêu cầu
 
Viết từng dòng theo hướng dẫn
Nghe
Nghe, thực hiện
 
Tuần 4:
                                                                                             Ngày giảng: 19/ 09/ 2014                                                                                
Tiết 3:                          lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
 I. Mục tiêu:
 - Viết đúng các chữ: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.
 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: e, b, be
3. Bài mới: (25')
GT: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
Yc hs đọc
Yc so sánh độ cao của các con chữ
Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng
 
 
Giảng nghĩa một số từ cần thiết
Hướng dẫn viết:
 
 
 
 
 
Yc viết bóng, bảng con: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ
Thực hiện
Viết bảng con, 1 em lên bảng
 
Theo dõi
lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
2 li: ê, c, o, ơ, ô, i, v, e; 5 li: l, b, h
1 nét bút: ve; 2 nét bút: bi; 3 nét bút: lễ; 4 nét bút: hổ
Liền nét: lễ, bi ve
Nghe, hiểu
Theo dõi
 
 
 
Thực hiện theo yêu cầu
 
Viết từng dòng theo hướng dẫn
Nghe
Nghe, thực hiện
 
Ngày giảng: 19/ 09/ 2014                                                                          
Tiết 4:                        mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ
 I. Mục tiêu:
1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

 - Viết đúng các chữ: mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.
 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
3. Bài mới: (25')
GT: mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ
Yc hs đọc
Yc so sánh độ cao của các con chữ
 
Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng
 
 
Giảng nghĩa một số từ cần thiết
Hướng dẫn viết:
 
 
 
 
 
Yc viết bóng, bảng con: mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ
Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2') Cbị: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, ...
Thực hiện
Viết bảng con, 1 em lên bảng
 
Theo dõi
mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ
2 li: c, a, i, e, o, â, u, ê; 2,25 li: r, s; 3 li: t; 4 li: đ; 5 li: k, l, h, b, y
2 nét bút: líu, yêu, lo,...; 3 nét bút: kéo; 4 nét bút: sáo, bài, ...
Liền nét: hiểu, líu, yêu
Nghe, hiểu
Theo dõi
 
 
 
Thực hiện theo yêu cầu
 
Viết từng dòng theo hướng dẫn
Nghe
Nghe, thực hiện
 
Tuần 7:
                                                                                                         Ngày giảng: 10/ 10/ 2014                                                                                
Tiết 5:          cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ
 I. Mục tiêu:
 - Viết đúng các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.
 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
3. Bài mới: (25')
GT: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ
Yc hs đọc
Thực hiện
Viết bảng con, 1 em lên bảng
 
Theo dõi
cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ
1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

Yc so sánh độ cao của các con chữ
 
Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng
 
Giảng nghĩa một số từ cần thiết
Hướng dẫn viết:
 
 
 
 
 
 
 
Yc viết bóng, bảng con: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ
Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: nho khô, nghé ọ, chú ý, ...
2 li: c, ư, a, ơ, x, e, ô; 2,25 li: s, r; 3 li: t; 4 li: p; 5 li: h
3 nét bút: cử, cá,...; 6 nét bút: thợ,
Liền nét: cử, chữ, ...
Nghe, hiểu
Theo dõi
 
 
 
 
Thực hiện theo yêu cầu
 
Viết từng dòng theo hướng dẫn
Nghe
Nghe, thực hiện
 
Ngày giảng: 10/ 10/ 2014                                                                                
Tiết 6:      nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, lá mía
 I. Mục tiêu:
 - Viết đúng các chữ: nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, lá mía kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.
 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5') Viết: thợ xẻ, chữ số, cá rô
3. Bài mới: (25')
GT: nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, lá mía
Yc hs đọc
Yc so sánh độ cao của các con chữ
 
Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng
 
 
Giảng nghĩa một số từ cần thiết
Hướng dẫn viết:
 
 
 
 
 
 
 
 
Yc viết bóng, bảng con: nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, lá mía
Thực hiện
Viết bảng con, 1 em lên bảng
 
Theo dõi
nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, ...
2 li: n, o, ô, e, c, u, a, ê, m, i
3 li: t; 2,25 li: r; 5 li: h, k, g, y
2 nét bút: nho, ...; 3 nét bút: khô, ...; 4 nét bút: mía, ...
Liền nét: chú, trê, ...
Nghe, hiểu
Theo dõi
 
 
 
 
Thực hiện theo yêu cầu
1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: xưa kia, mùa dưa, ngà ...
 
 
Viết từng dòng theo hướng dẫn
Nghe
Nghe, thực hiện
 
Tuần 9:
Ngày giảng: 24/ 10/ 2014                                                                                
Tiết 7: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, ngói mới
 I. Mục tiêu:
 - Viết đúng các chữ: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, ngói mới kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.
 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: (5') Viết: nho khô, nghé ọ, cá trê
3. Bài mới: (25')
GT: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, ngói mới
Yc hs đọc
 
Yc so sánh độ cao của các con chữ
 
Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng
 
 
Giảng nghĩa một số từ cần thiết
Hướng dẫn viết:
 
 
 
 
 
 
 
 
Yc viết bóng, bảng con: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, ngói mới
Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: đồ chơi, tươi cười, ...
Thực hiện
Viết bảng con, 1 em lên bảng
 
Theo dõi
xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, ngói mới
2 li: x, ư, a, i, m, u, n, v, o, ơ;
4 li: d; 5 li: k, g
2 nét bút: kia, ...; 3 nét bút: dưa,...; 4 nét bút: mái, ...; 5 nét bút: xưa,
Liền nét: /
Nghe, hiểu
Theo dõi
 
 
 
 
Thực hiện theo yêu cầu
 
 
Viết từng dòng theo hướng dẫn
Nghe
Nghe, thực hiện
 
1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

Ngày giảng: 24/ 10/ 2014                                                                               
Tiết 8:     đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ, buổi tối
 I. Mục tiêu:
 - Viết đúng các chữ: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ, buổi tối kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.
 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: (5') Viết: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, ngói mới
3. Bài mới: (25')
GT: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ, buổi tối
Yc hs đọc
Yc so sánh độ cao của các con chữ
 
Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng
 
 
Giảng nghĩa một số từ cần thiết
Hướng dẫn viết:
 
 
 
 
 
 
 
 
Yc viết bóng, bảng con: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ, buổi tối
Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: cái kéo, trái đào, sáo ...
Thực hiện
Viết bảng con, 1 em lên bảng
 
 
Theo dõi
đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ,...
2 li: ô, c, ơ, i, ư, n, a, v, e, u;
3 li: t; 4 li: đ; 5 li: h, g,y,b
2 nét bút: vui, ...; 4 nét bút: chơi, ...; 5 nét bút: hội,
Liền nét: vui, vẻ
Nghe, hiểu
Theo dõi
 
 
 
 
Thực hiện theo yêu cầu
 
 
Viết từng dòng theo hướng dẫn
Nghe
Nghe, thực hiện
 
Tuần 11:
                                                                                             Ngày giảng: 07/ 11/ 2014                                                                                
Tiết 9: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu
 I. Mục tiêu:
1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

 - Viết đúng các chữ: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.
 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: (5') Viết: đồ chơi, ngày hội, ...
3. Bài mới: (25')
GT: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài,yêu cầu
Yc hs đọc
Yc so sánh độ cao của các con chữ
 
Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng
 
 
Giảng nghĩa một số từ cần thiết
Hướng dẫn viết:
 
 
 
 
 
 
 
 
Yc viết bóng, bảng con: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu
Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: chú cừu, rau non, thợ ...
Thực hiện
Viết bảng con, 1 em lên bảng
 
Theo dõi
cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, ...
2 li: c, a, i, e, o, â, u, ê; 2,25 li: r, s; 3 li: t; 4 li: đ; 5 li: k, l, h, b, y
2 nét bút: líu, yêu, lo,...; 3 nét bút: kéo; 4 nét bút: sáo, bài, ...
Liền nét: hiểu, líu, yêu
Nghe, hiểu
Theo dõi
 
 
 
 
Thực hiện theo yêu cầu
 
 
Viết từng dòng theo hướng dẫn
Nghe
Nghe, thực hiện
                                                                                 
 Ngày giảng: 07/ 11/ 2014                                                                                
Tiết 10: chú cừu, rau non, thợ hàn, khâu áo, cây nêu, dặn dò
 I. Mục tiêu:
 - Viết đúng các chữ: chú cừu, rau non, thợ hàn, khâu áo, cây nêu, dặn dò kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.
 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: (5') Viết: cái kéo, sáo sậu, yêu cầu
3. Bài mới: (25')
GT: chú cừu, rau non, thợ hàn, khâu áo, cây nêu, dặn dò  
Yc hs đọc
Yc so sánh độ cao của các con chữ
 
Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng
 
Giảng nghĩa một số từ cần thiết
Hướng dẫn viết:
 
 
 
 
 
 
 
 
Yc viết bóng, bảng con: chú cừu, rau non, thợ hàn, ...
Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: nền nhà, nhà in, cá biển, ...
Thực hiện
Viết bảng con, 1 em lên bảng
 
Theo dõi
 
chú cừu, rau non, thợ hàn, khâu áo, ...
2 li: c, u, ư, a, n, ơ, â, ă, o, ê;
2,25 li: r; 3 li: t; 4 li: d; 5 li: h, k, y
2 nét bút: chú, rau, non, ...
Liền nét: cừu, chú, ...
Nghe, hiểu
Theo dõi
 
 
 
 
Thực hiện theo yêu cầu
 
Viết từng dòng theo hướng dẫn
Nghe
Nghe, thực hiện
 
Tuần 13:
                                                                                             Ngày giảng: 21/ 11/ 2014                                                                               
Tiết 11: nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây, vườn nhãn
 I. Mục tiêu:
 - Viết đúng các chữ: nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây, vườn nhãn kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.
 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: (5') Viết: rau non, khâu áo
3. Bài mới: (25')
GT: nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây, vườn nhãn
Yc hs đọc
Yc so sánh độ cao của các con chữ
 
Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng
Thực hiện
Viết bảng con, 1 em lên bảng
 
Theo dõi
 
nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, ...
2 li: n, ê, a, i, c, ư, u, ô, â, ơ;
4 li: d; 5 li: h, b, y, g,
2 nét bút: in, yên, ...; 3 nét bút: nhà; 4 nét bút:
1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

 
 
Giảng nghĩa một số từ cần thiết
Hướng dẫn viết:
 
 
 
 
 
 
 
 
Yc viết bóng, bảng con: nền nhà, nhà in, cá biển, ...
Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: con ong, cây thông, vầng ...
cuộn, ...
Liền nét: in, yên, nền
Nghe, hiểu
Theo dõi
 
 
 
 
Thực hiện theo yêu cầu
 
Viết từng dòng theo hướng dẫn
Nghe
Nghe, thực hiện
 
Ngày giảng: 21/ 11/ 2014                                                                               
Tiết 12: con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng, rặng dừa
 I. Mục tiêu:
 - Viết đúng các chữ: con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng, rặng dừa kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.
 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: (5') Viết: yên ngựa, cuộn dây
3. Bài mới: (25')
GT: con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng, rặng dừa
Yc hs đọc
Yc so sánh độ cao của các con chữ
 
Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng
 
 
Giảng nghĩa một số từ cần thiết
Hướng dẫn viết:
 
 
 
 
 
 
 
 

Thực hiện
Viết bảng con, 1 em lên bảng
 
Theo dõi
 
con ong, cây thông, vầng trăng, cây ...
2 li: c, o, n, â, ô, v, ă, u, ư, a; 2,25 li: r, s; 3 li: t; 4 li: d; 5 li: g, y, h
2 nét bút: con, ong,...; 3 nét bút: cây, dừa,...; 4 nét bút: trăng,...
Liền nét: củ
Nghe, hiểu
Theo dõi
 
 
 
 
 
1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

Yc viết bóng, bảng con: con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng, rặng dừa
Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: nhà trường, buôn làng, ...
Thực hiện theo yêu cầu
 
 
Viết từng dòng theo hướng dẫn
Nghe  
Nghe, thực hiện
 
Tuần 15:
Ngày giảng: 5/ 12/ 2014                                                                                
Tiết 13: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm
 I. Mục tiêu:
 - Viết đúng các chữ: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.
 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: (5') Viết: vầng trăng, rặng dừa
3. Bài mới: (25')
GT: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm
Yc hs đọc:
Yc so sánh độ cao của các con chữ
 
Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng
 
Giảng nghĩa một số từ cần thiết
Hướng dẫn viết:
 
 
 
 
 
 
 
 
Yc viết bóng, bảng con: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm
Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: đỏ thắm, mầm non, chôm ...
Thực hiện
Viết bảng con, 1 em lên bảng
 
Theo dõi
 
nhà trường, buôn làng, hiền lành, ...
2 li: n, a, ư, ơ, u, ô, i, ê, o, m; 2,25 li: r; 3 li: t; 4 li: đ; 5 li: h, g, b, l
3 nét bút: nhà, ...; 4 nét bút: hiền,...
Liền nét: bệnh, viện, hiền,...
Nghe, hiểu
Theo dõi
 
 
 
 
Thực hiện theo yêu cầu
 
 
Viết từng dòng theo hướng dẫn
Nghe
Nghe, thực hiện
 
1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

Ngày giảng: 5/ 12/ 2014                                                                               
Tiết 14: đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm, quả trám
 I. Mục tiêu:
 - Viết đúng các chữ: đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm, quả trám kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.
 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
 III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Kiểm tra bài cũ: (5') Viết: nhà trường, đình làng
3. Bài mới: (25')
GT: đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm, quả trám
Yc hs đọc:
Yc so sánh độ cao của các con chữ
 
 
 
Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng
Giảng nghĩa một số từ cần thiết
Hướng dẫn viết:
 
 
 
 
 
 
 
 
Yc viết bóng, bảng con: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm
Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: thanh kiếm, âu yếm, ao ...
Thực hiện
Viết bảng con, 1 em lên bảng
 
Theo dõi
 
đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, ...
2 li: o, ă, m, â, n, c, ô, e, u, a
2,25 li: r; 3 li: t; 4 li: đ, q; 5 li: h, g
1 nét bút: em; 2 nét bút: non,...; 3 nét bút: chôm, ...; 4 nét bút: đỏ,...
Liền nét: ghế, em, trẻ,...
Nghe, hiểu
Theo dõi
 
 
 
 
Thực hiện theo yêu cầu
 
 
Viết từng dòng theo hướng dẫn
Nghe
Nghe, thực hiện
 
Tuần 17:
Ngày giảng: 19/ 12/ 2014                                                                                
Tiết 15: thanh kiếm, âu yếm, ao chôm, bánh ngọt, bãi cát, thật thà
 I. Mục tiêu:
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo an lơp 1 theo môn
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngtap_viet_120112012.doc[0.48 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự