Giáo an lơp 1 theo môn

giáo án Lưu trữ tạm thời
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
qhux0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/16/2017 10:34:05 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.48 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 2: Ngày giảng: 5/ 9/ 2014 Tiết 1: Tô các nét cơ bản I. Mục tiêu: - HS nhận biết, gọi đúng tên và viết đúng (qui trình, độ cao) của các nét cơ bản - Viết sạch, đẹp, đúng như chữ mẫu II. Chuẩn bị: ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo an lơp 1 theo môn, Giáo Án Lưu Trữ Tạm Thời , Giáo án điện tử Giáo an lơp 1 theo môn, doc, 1 trang, 0.48 M, Lưu trữ tạm thời chia sẽ bởi Hằng Nguyễn Thị Thúy đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-lop-1-theo-mon.doc[0.48 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 2:
Ngày giảng: 5/ 9/ 2014 Tiết 1: Tô các nét cơ bản
I. Mục tiêu:
- HS nhận biết, gọi đúng tên và viết đúng (qui trình, độ cao) của các nét cơ bản
- Viết sạch, đẹp, đúng như chữ mẫu
II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1. Ổn định: (2`) Hát.
2. Bài cũ: (5`) Kiểm tra đồ dùng học tập.
3. Bài mới: (25`)
- GT sơ qua môn Tập viết
- GT bài: Tô các nét cơ bản
+ Nét gì?
- Có mấy nét viết?
YC viết tên 13 nét
Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5`) Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2`) Chuẩn bị: e, b, be
Thực hiện
Nghe
HS nhắc lại
ngang, đứng, xiên trái, xiên phải, móc dưới, móc trên, móc hai đầu, cong trái, cong phải, cong kín, khuyết trên, khuyết dưới, thắt
13 nét.
Viết tên 13 nét trên bảng con
Viết từng dòng theo hướng dẫn
Nghe
Nghe, thực hiện


Ngày giảng: 5/ 9/ 2014 Tiết 2: e, b, be
I. Mục tiêu:
- Viết đúng các chữ: e, b, be kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập 1.
- Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.
II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1. Ổn định: (2`) Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5`) Viết 13 nét đã học
3. Bài mới: (25`)
GT: e, b, be
Yc hs đọc
Yc so sánh độ cao của các con chữ
Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng
Hướng dẫn viết:

Yc viết bóng, bảng con: e, b, be
Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5`) Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2`) Chuẩn bị: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
Thực hiện
Viết bảng con, 1 em lên bảng
Theo dõi
e, b, be
2 li: e; 5 li:
Liền nét: be
Theo dõi
Thực hiện theo yêu cầu
Viết từng dòng theo hướng dẫn
Nghe
Nghe, thực hiện


Tuần 4:
Ngày giảng: 19/ 09/ 2014
Tiết 3: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
I. Mục tiêu:
- Viết đúng các chữ: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.
- Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.
II. Chuẩn bị: Chữ mẫu
III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1. Ổn định: (2`) Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: (5`) Viết: e, b, be
3. Bài mới: (25`)
GT: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
Yc hs đọc
Yc so sánh độ cao của các con chữ
Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng
Giảng nghĩa một số từ cần thiết
Hướng dẫn viết:

Yc viết bóng, bảng con: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
Giải lao
Yc hs viết vở lần lượt từng dòng
4. Củng cố: (5`) Chấm, nhận xét, tuyên dương
5. Dặn dò: (2`) Chuẩn bị: mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ
Thực hiện
Viết bảng con, 1 em lên bảng
Theo dõi
lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
2 li: ê, c, o, ơ, ô, i, v, e; 5 li: l, b, h
1 nét bút: ve; 2 nét bút: bi; 3 nét bút: lễ; 4 nét bút: hổ
Liền nét: lễ, bi ve
Nghe, hiểu

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

Tuần 2:

                                                                                                                Ngày giảng: 5/ 9/ 2014                                                                               Tiết 1:                                   Tô các nét cơ bản

 I. Mục tiêu:

 - HS nhận biết, gọi đúng tên và viết đúng (qui trình, độ cao) của các nét cơ bản

 - Viết sạch, đẹp, đúng như chữ mẫu

 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu

 III. Lên lớp:

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định: (2') Hát.

2. Bài cũ: (5') Kiểm tra đồ dùng học tập.

3. Bài mới: (25')

- GT sơ qua môn Tập viết

- GT bài: Tô các nét cơ bản

+ Nét gì?

 

 

 

- Có mấy nét viết?

YC viết tên 13 nét

Giải lao

Yc hs viết vở lần lượt từng dòng

4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương

5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: e, b, be

Thực hiện

 

 

Nghe

HS nhắc lại

ngang, đứng, xiên trái, xiên phải, móc dưới, móc trên, móc hai đầu, cong trái, cong phải, cong kín, khuyết trên, khuyết dưới, thắt

13 nét.

Viết tên 13 nét trên bảng con

 

Viết từng dòng theo hướng dẫn

Nghe

Nghe, thực hiện

 

                                                                                                                Ngày giảng: 5/ 9/ 2014                                                                                                                                                                  Tiết 2:                                                    e, b, be

 I. Mục tiêu:

 - Viết đúng các chữ: e, b, be kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập 1.

 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.

 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu

 III. Lên lớp:

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.

2. Bài cũ: (5') Viết 13 nét đã học

3. Bài mới: (25')

GT: e, b, be

Yc hs đọc

Yc so sánh độ cao của các con chữ

Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng

Hướng dẫn viết:

Thực hiện

Viết bảng con, 1 em lên bảng

 

Theo dõi

e, b, be

2 li: e; 5 li: b

Liền nét: be

Theo dõi

1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

 

 

 

 

 

Yc viết bóng, bảng con: e, b, be

Giải lao

Yc hs viết vở lần lượt từng dòng

4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương

5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve

 

 

 

Thực hiện theo yêu cầu

 

Viết từng dòng theo hướng dẫn

Nghe

Nghe, thực hiện

 

Tuần 4:

                                                                                             Ngày giảng: 19/ 09/ 2014                                                                                

Tiết 3:                          lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve

 I. Mục tiêu:

 - Viết đúng các chữ: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.

 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.

 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu

 III. Lên lớp:

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.

2. Bài cũ: (5') Viết: e, b, be

3. Bài mới: (25')

GT: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve

Yc hs đọc

Yc so sánh độ cao của các con chữ

Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng

 

 

Giảng nghĩa một số từ cần thiết

Hướng dẫn viết:

 

 

 

 

 

Yc viết bóng, bảng con: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve

Giải lao

Yc hs viết vở lần lượt từng dòng

4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương

5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ

Thực hiện

Viết bảng con, 1 em lên bảng

 

Theo dõi

lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve

2 li: ê, c, o, ơ, ô, i, v, e; 5 li: l, b, h

1 nét bút: ve; 2 nét bút: bi; 3 nét bút: lễ; 4 nét bút: hổ

Liền nét: lễ, bi ve

Nghe, hiểu

Theo dõi

 

 

 

Thực hiện theo yêu cầu

 

Viết từng dòng theo hướng dẫn

Nghe

Nghe, thực hiện

 

Ngày giảng: 19/ 09/ 2014                                                                          

Tiết 4:                        mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ

 I. Mục tiêu:

1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

 - Viết đúng các chữ: mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.

 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.

 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu

 III. Lên lớp:

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.

2. Bài cũ: (5') Viết: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve

3. Bài mới: (25')

GT: mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ

Yc hs đọc

Yc so sánh độ cao của các con chữ

 

Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng

 

 

Giảng nghĩa một số từ cần thiết

Hướng dẫn viết:

 

 

 

 

 

Yc viết bóng, bảng con: mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ

Giải lao

Yc hs viết vở lần lượt từng dòng

4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương

5. Dặn dò: (2') Cbị: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, ...

Thực hiện

Viết bảng con, 1 em lên bảng

 

Theo dõi

mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ

2 li: c, a, i, e, o, â, u, ê; 2,25 li: r, s; 3 li: t; 4 li: đ; 5 li: k, l, h, b, y

2 nét bút: líu, yêu, lo,...; 3 nét bút: kéo; 4 nét bút: sáo, bài, ...

Liền nét: hiểu, líu, yêu

Nghe, hiểu

Theo dõi

 

 

 

Thực hiện theo yêu cầu

 

Viết từng dòng theo hướng dẫn

Nghe

Nghe, thực hiện

 

Tuần 7:

                                                                                                         Ngày giảng: 10/ 10/ 2014                                                                                

Tiết 5:          cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ

 I. Mục tiêu:

 - Viết đúng các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.

 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.

 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu

 III. Lên lớp:

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.

2. Bài cũ: (5') Viết: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve

3. Bài mới: (25')

GT: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ

Yc hs đọc

Thực hiện

Viết bảng con, 1 em lên bảng

 

Theo dõi

cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ

1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

Yc so sánh độ cao của các con chữ

 

Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng

 

Giảng nghĩa một số từ cần thiết

Hướng dẫn viết:

 

 

 

 

 

 

 

Yc viết bóng, bảng con: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ

Giải lao

Yc hs viết vở lần lượt từng dòng

4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương

5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: nho khô, nghé ọ, chú ý, ...

2 li: c, ư, a, ơ, x, e, ô; 2,25 li: s, r; 3 li: t; 4 li: p; 5 li: h

3 nét bút: cử, cá,...; 6 nét bút: thợ,

Liền nét: cử, chữ, ...

Nghe, hiểu

Theo dõi

 

 

 

 

Thực hiện theo yêu cầu

 

Viết từng dòng theo hướng dẫn

Nghe

Nghe, thực hiện

 

Ngày giảng: 10/ 10/ 2014                                                                                

Tiết 6:      nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, lá mía

 I. Mục tiêu:

 - Viết đúng các chữ: nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, lá mía kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.

 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.

 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu

 III. Lên lớp:

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.

2. Bài cũ: (5') Viết: thợ xẻ, chữ số, cá rô

3. Bài mới: (25')

GT: nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, lá mía

Yc hs đọc

Yc so sánh độ cao của các con chữ

 

Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng

 

 

Giảng nghĩa một số từ cần thiết

Hướng dẫn viết:

 

 

 

 

 

 

 

 

Yc viết bóng, bảng con: nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, lá mía

Thực hiện

Viết bảng con, 1 em lên bảng

 

Theo dõi

nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, ...

2 li: n, o, ô, e, c, u, a, ê, m, i

3 li: t; 2,25 li: r; 5 li: h, k, g, y

2 nét bút: nho, ...; 3 nét bút: khô, ...; 4 nét bút: mía, ...

Liền nét: chú, trê, ...

Nghe, hiểu

Theo dõi

 

 

 

 

Thực hiện theo yêu cầu

1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

Giải lao

Yc hs viết vở lần lượt từng dòng

4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương

5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: xưa kia, mùa dưa, n...

 

 

Viết từng dòng theo hướng dẫn

Nghe

Nghe, thực hiện

 

Tuần 9:

Ngày giảng: 24/ 10/ 2014                                                                                

Tiết 7: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, ngói mới

 I. Mục tiêu:

 - Viết đúng các chữ: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, ngói mới kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.

 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.

 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu

 III. Lên lớp:

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.

2. Kiểm tra bài cũ: (5') Viết: nho khô, nghé ọ, cá trê

3. Bài mới: (25')

GT: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, ngói mới

Yc hs đọc

 

Yc so sánh độ cao của các con chữ

 

Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng

 

 

Giảng nghĩa một số từ cần thiết

Hướng dẫn viết:

 

 

 

 

 

 

 

 

Yc viết bóng, bảng con: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, ngói mới

Giải lao

Yc hs viết vở lần lượt từng dòng

4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương

5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: đồ chơi, tươi cười, ...

Thực hiện

Viết bảng con, 1 em lên bảng

 

Theo dõi

xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, ngói mới

2 li: x, ư, a, i, m, u, n, v, o, ơ;

4 li: d; 5 li: k, g

2 nét bút: kia, ...; 3 nét bút: dưa,...; 4 nét bút: i, ...; 5 nét bút: xưa,

Liền nét: /

Nghe, hiểu

Theo dõi

 

 

 

 

Thực hiện theo yêu cầu

 

 

Viết từng dòng theo hướng dẫn

Nghe

Nghe, thực hiện

 

1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

Ngày giảng: 24/ 10/ 2014                                                                               

Tiết 8   đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ, buổi tối

 I. Mục tiêu:

 - Viết đúng các chữ: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ, buổi tối kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.

 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.

 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu

 III. Lên lớp:

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.

2. Kiểm tra bài cũ: (5') Viết: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, ngói mới

3. Bài mới: (25')

GT: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ, buổi tối

Yc hs đọc

Yc so sánh độ cao của các con chữ

 

Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng

 

 

Giảng nghĩa một số từ cần thiết

Hướng dẫn viết:

 

 

 

 

 

 

 

 

Yc viết bóng, bảng con: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ, buổi tối

Giải lao

Yc hs viết vở lần lượt từng dòng

4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương

5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: cái kéo, trái đào, sáo ...

Thực hiện

Viết bảng con, 1 em lên bảng

 

 

Theo dõi

đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ,...

2 li: ô, c, ơ, i, ư, n, a, v, e, u;

3 li: t; 4 li: đ; 5 li: h, g,y,b

2 nét bút: vui, ...; 4 nét bút: chơi, ...; 5 nét bút: hội,

Liền nét: vui, vẻ

Nghe, hiểu

Theo dõi

 

 

 

 

Thực hiện theo yêu cầu

 

 

Viết từng dòng theo hướng dẫn

Nghe

Nghe, thực hiện

 

Tuần 11:

                                                                                             Ngày giảng: 07/ 11/ 2014                                                                                

Tiết 9: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu

 I. Mục tiêu:

1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

 - Viết đúng các chữ: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.

 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.

 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu

 III. Lên lớp:

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.

2. Kiểm tra bài cũ: (5') Viết: đồ chơi, ngày hội, ...

3. Bài mới: (25')

GT: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài,yêu cầu

Yc hs đọc

Yc so sánh độ cao của các con chữ

 

Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng

 

 

Giảng nghĩa một số từ cần thiết

Hướng dẫn viết:

 

 

 

 

 

 

 

 

Yc viết bóng, bảng con: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu

Giải lao

Yc hs viết vở lần lượt từng dòng

4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương

5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: chú cừu, rau non, thợ ...

Thực hiện

Viết bảng con, 1 em lên bảng

 

Theo dõi

cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, ...

2 li: c, a, i, e, o, â, u, ê; 2,25 li: r, s; 3 li: t; 4 li: đ; 5 li: k, l, h, b, y

2 nét bút: líu, yêu, lo,...; 3 nét bút: kéo; 4 nét bút: sáo, bài, ...

Liền nét: hiểu, líu, yêu

Nghe, hiểu

Theo dõi

 

 

 

 

Thực hiện theo yêu cầu

 

 

Viết từng dòng theo hướng dẫn

Nghe

Nghe, thực hiện

                                                                                 

 Ngày giảng: 07/ 11/ 2014                                                                                

Tiết 10: chú cừu, rau non, thợ hàn, khâu áo, cây nêu, dặn dò

 I. Mục tiêu:

 - Viết đúng các chữ: chú cừu, rau non, thợ hàn, khâu áo, cây nêu, dặn dò kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.

 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.

 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu

 III. Lên lớp:

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.

2. Kiểm tra bài cũ: (5') Viết: cái kéo, sáo sậu, yêu cầu

3. Bài mới: (25')

GT: chú cừu, rau non, thợ hàn, khâu áo, cây nêu, dặn  

Yc hs đọc

Yc so sánh độ cao của các con chữ

 

Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng

 

Giảng nghĩa một số từ cần thiết

Hướng dẫn viết:

 

 

 

 

 

 

 

 

Yc viết bóng, bảng con: chú cừu, rau non, thợ hàn, ...

Giải lao

Yc hs viết vở lần lượt từng dòng

4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương

5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: nền nhà, nhà in, cá biển, ...

Thực hiện

Viết bảng con, 1 em lên bảng

 

Theo dõi

 

chú cừu, rau non, thợ hàn, khâu áo, ...

2 li: c, u, ư, a, n, ơ, â, ă, o, ê;

2,25 li: r; 3 li: t; 4 li: d; 5 li: h, k, y

2 nét bút: chú, rau, non, ...

Liền nét: cừu, chú, ...

Nghe, hiểu

Theo dõi

 

 

 

 

Thực hiện theo yêu cầu

 

Viết từng dòng theo hướng dẫn

Nghe

Nghe, thực hiện

 

Tuần 13:

                                                                                             Ngày giảng: 21/ 11/ 2014                                                                               

Tiết 11: nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây, vườn nhãn

 I. Mục tiêu:

 - Viết đúng các chữ: nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây, vườn nhãn kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.

 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.

 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu

 III. Lên lớp:

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.

2. Kiểm tra bài cũ: (5') Viết: rau non, khâu áo

3. Bài mới: (25')

GT: nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây, vườn nhãn

Yc hs đọc

Yc so sánh độ cao của các con chữ

 

Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng

Thực hiện

Viết bảng con, 1 em lên bảng

 

Theo dõi

 

nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, ...

2 li: n, ê, a, i, c, ư, u, ô, â, ơ;

4 li: d; 5 li: h, b, y, g,

2 nét bút: in, yên, ...; 3 nét bút: nhà; 4 nét bút:

1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

 

 

Giảng nghĩa một số từ cần thiết

Hướng dẫn viết:

 

 

 

 

 

 

 

 

Yc viết bóng, bảng con: nền nhà, nhà in, cá biển, ...

Giải lao

Yc hs viết vở lần lượt từng dòng

4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương

5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: con ong, cây thông, vầng ...

cuộn, ...

Liền nét: in, yên, nền

Nghe, hiểu

Theo dõi

 

 

 

 

Thực hiện theo yêu cầu

 

Viết từng dòng theo hướng dẫn

Nghe

Nghe, thực hiện

 

Ngày giảng: 21/ 11/ 2014                                                                               

Tiết 12: con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng, rặng dừa

 I. Mục tiêu:

 - Viết đúng các chữ: con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng, rặng dừa kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.

 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.

 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu

 III. Lên lớp:

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.

2. Kiểm tra bài cũ: (5') Viết: yên ngựa, cuộn dây

3. Bài mới: (25')

GT: con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng, rặng dừa

Yc hs đọc

Yc so sánh độ cao của các con chữ

 

Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng

 

 

Giảng nghĩa một số từ cần thiết

Hướng dẫn viết:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện

Viết bảng con, 1 em lên bảng

 

Theo dõi

 

con ong, cây thông, vầng trăng, cây ...

2 li: c, o, n, â, ô, v, ă, u, ư, a; 2,25 li: r, s; 3 li: t; 4 li: d; 5 li: g, y, h

2 nét bút: con, ong,...; 3 nét bút: cây, dừa,...; 4 nét bút: trăng,...

Liền nét: củ

Nghe, hiểu

Theo dõi

 

 

 

 

 

1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

Yc viết bóng, bảng con: con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng, rặng dừa

Giải lao

Yc hs viết vở lần lượt từng dòng

4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương

5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: nhà trường, buôn làng, ...

Thực hiện theo yêu cầu

 

 

Viết từng dòng theo hướng dẫn

Nghe  

Nghe, thực hiện

 

Tuần 15:

Ngày giảng: 5/ 12/ 2014                                                                                

Tiết 13: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm

 I. Mục tiêu:

 - Viết đúng các chữ: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.

 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.

 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu

 III. Lên lớp:

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.

2. Kiểm tra bài cũ: (5') Viết: vầng trăng, rặng dừa

3. Bài mới: (25')

GT: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm

Yc hs đọc:

Yc so sánh độ cao của các con chữ

 

Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng

 

Giảng nghĩa một số từ cần thiết

Hướng dẫn viết:

 

 

 

 

 

 

 

 

Yc viết bóng, bảng con: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm

Giải lao

Yc hs viết vở lần lượt từng dòng

4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương

5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: đỏ thắm, mầm non, chôm ...

Thực hiện

Viết bảng con, 1 em lên bảng

 

Theo dõi

 

nhà trường, buôn làng, hiền lành, ...

2 li: n, a, ư, ơ, u, ô, i, ê, o, m; 2,25 li: r; 3 li: t; 4 li: đ; 5 li: h, g, b, l

3 nét bút: nhà, ...; 4 nét bút: hiền,...

Liền nét: bệnh, viện, hiền,...

Nghe, hiểu

Theo dõi

 

 

 

 

Thực hiện theo yêu cầu

 

 

Viết từng dòng theo hướng dẫn

Nghe

Nghe, thực hiện

 

1

 


Đặng Thị Phượng                                                  Tập viết                                                           Lớp Một

Ngày giảng: 5/ 12/ 2014                                                                               

Tiết 14: đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm, quả trám

 I. Mục tiêu:

 - Viết đúng các chữ: đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm, quả trám kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.

 - Viết đúng, sạch đẹp các chữ trong bài.

 II. Chuẩn bị: Chữ mẫu

 III. Lên lớp:

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định: (2') Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.

2. Kiểm tra bài cũ: (5') Viết: nhà trường, đình làng

3. Bài mới: (25')

GT: đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm, quả trám

Yc hs đọc:

Yc so sánh độ cao của các con chữ

 

 

 

Hd tìm hiểu về nét bút, viết liền nét một số tiếng

Giảng nghĩa một số từ cần thiết

Hướng dẫn viết:

 

 

 

 

 

 

 

 

Yc viết bóng, bảng con: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm

Giải lao

Yc hs viết vở lần lượt từng dòng

4. Củng cố: (5') Chấm, nhận xét, tuyên dương

5. Dặn dò: (2') Chuẩn bị: thanh kiếm, âu yếm, ao ...

Thực hiện

Viết bảng con, 1 em lên bảng

 

Theo dõi

 

đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, ...

2 li: o, ă, m, â, n, c, ô, e, u, a

2,25 li: r; 3 li: t; 4 li: đ, q; 5 li: h, g

1 nét bút: em; 2 nét bút: non,...; 3 nét bút: chôm, ...; 4 nét bút: đỏ,...

Liền nét: ghế, em, trẻ,...

Nghe, hiểu

Theo dõi

 

 

 

 

Thực hiện theo yêu cầu

 

 

Viết từng dòng theo hướng dẫn

Nghe

Nghe, thực hiện

 

Tuần 17:

Ngày giảng: 19/ 12/ 2014                                                                                

Tiết 15: thanh kiếm, âu yếm, ao chôm, bánh ngọt, bãi cát, thật thà

 I. Mục tiêu:

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo an lơp 1 theo môn
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN