Giáo Án Lưu Trữ Tạm Thời:Giáo Án Lớp 2

giáo án điện tử Khác Thư mục tạm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ohhw0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-28 20:43:40
Loại file
doc
Dung lượng
0.40 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TUẦN 7 (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017) Ngày dạy: 02/10/2017 Sáng, thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2017 Tiết 1: Chào cờ: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Tiết 2 + 3: Tập đọc: NGƯỜI THẦY CŨ I. Mục tiêu: 1. Kiến t

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TUẦN 7                               
(Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017)        
Ngày dạy: 02/10/2017
Sáng, thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2017
Tiết 1: Chào cờ:
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
 
 
Tiết 2 + 3: Tập đọc:
NGƯỜI THẦY CŨ
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, đọc rõ lời nhân vật trong bài.
- Hiểu nội dung: Người thầy thật đáng kính trọng, tình cảm thầy trò thật đẹp đẽ ( TL được các CH trong SGK).
2. Kĩ năng:
- Đọc hiểu, đọc thành tiếng.
3. Thái độ:
- Cảm nhận được ý nghĩa của bài.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh họa bài TĐ.
- HS: SGK.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Ngôi trường mới.
- Nhận xét – Tuyên dương.
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài: Những bài học trong tuần 7, 8 gắn với chủ "Thầy cô" sẽ giúp các em hiểu thêm về tấm lòng của thầy, cô giáo với HS và tình cảm biết ơn của HS với thầy, cô giáo.
Truyện đọc mở đầu chủ điểm mới này - Người thầy cũ - Ghi.
2.2. Hướng dẫn học sinh luyện đọc và tìm hiểu bài:
 
Đọc - Trả lời câu hỏi. 2 HS.
a) Luyện đọc:
 
- GV đọc mẫu.
- Nghe.
- Gọi HS đọc nối tiếp cầu.
- Cá nhân. Gọi HS yếu.
- Hướng dẫn đọc từ khó: cổng trường, xuất hiện, lễ phép, mắc lỗi, trèo,…
- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn.
* Từ mới: xúc động, hình phạt: GV giải nghĩa.
- Cá nhân, đồng thanh.
 
 
- Nối tiếp. Gọi HS yếu đọc nhiều.
 
1

 


- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trong
nhóm.
- Gọi 3 HS đại diện đọc 3 đoạn.
Nhận xét – Tuyên dương.
- Hướng dẫn cả lớp đọc.
b) Tìm hiểu bài:
- Gọi HS đọc câu hỏi 1.
+ Bố Dũng đến trường làm gì?
- Gọi HS đọc đoạn 2.
+ Khi gặp thầy giáo cũ bố của Dũng thể hiện sự kính trọng ntn ?
+ Bố Dũng nhớ nhất kỷ niệm gì về thầy ?
2.3. Luyện đọc lại:
- Gọi HS đọc đoạn 3.
+ Dũng đã nghỉ gì khi bố đã ra về?
 
- Hướng dẫn HS đọc theo vai.
3. Củng cố, Dặn dò:
- Câu chuyện này giúp em hiểu điều gì?
- Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.
- 3 học sinh đọc.
 
 
 
- Đồng thanh.
 
- Cá nhân.
- Thăm thầy cũ.
- HS đọc.
- Bỏ mũ lễ phép chào thầy.
 
- Có lần trèo qua cửa sổ thầy chỉ bảo ban, không phạt.
- HS đọc.
- Bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt…
- 2 nhóm đọc, nhận xét.
 
- Nhớ ơn, kính trọng thầy, cô giáo.
____________________________________________
Tiết 4: Toán:
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết giải bài toán về ít hơn, nhiều hơn.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết về dạng toán ít hơn, nhiều hơn.
3. Thái độ:
- Yêu thích học môn toán.
II. Đồ dùng.
- GV: Bảng phụ…
- HS: VBT.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ: BT 3/30.
- Giải bảng.
Nhận xét – Tuyên dương.
 
2. Bài mới.
2.1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.
2.2. Luyện tập:
 
Bài  2/33: Gọi HS đọc đề.
- Cá nhân.
Hướng dẫn HS giải theo tóm tắt:
 
 
Giải nháp.
"Em kém anh", kém tức là "ít hơn".
1

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4/33: Gọi HS đọc đề.
Hướng dẫn HS tóm tắt, giải vở.
Tóm tắt:
Tòa thứ I: 16 tầng.
Tòa thứ II ít hơn: 4 tầng.
Tòa thứ 2: ? tầng.
 
 
- GV chốt lại.
3: Củng cố- Dặn dò.
- GV nhắc lại cách giải BT nhiều hơn, ít hơn.
- Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét.
                        Số tuổi em là:
                              16 - 5 = 11 (tuổi)
                                 ĐS: 11 tuổi.
"Anh hơn em", hơn tức là "nhiều hơn".
 - Bài 3/33:                    Số tuổi anh là:
                              11 + 5 = 16 (tuổi)
                                 ĐS: 16 tuổi.
 
Cá nhân.
Giải vở.
 
2 HS lên bảng giải. Nhận xét.
 
                              Giải:
Số tầng tòa thứ II có là:
16 + 4 = 20 (tầng).
                             ĐS: 20 tầng
 
 
 
 
Chiều, thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2017
 
Tiết 1: Kể chuyện:
NGƯỜI THẦY CŨ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức.
- BiÕt xác định được 3 nh©n vËt trong truyÖn BT1, kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện BT2.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng nghe.
3. Thái độ:
- Yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ…
- HS: SGK.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ
- Nhận xét – Tuyên dương.
 - HS kể lại câu chuyện ngày hôm trước.
1

 


2. Bài mới.
2.1 Giới thiệu bài:
2.2. Hướng dẫn kể chuyện:
- Câu chuyện "Người thầy cũ" có những nhân vật nào?
- Hướng dẫn HS kể từng đọan, câu chuyện.
- Hướng dẫn HS kể theo vai.
Lần 1: GV là người dẫn chuyện, 1 HS sắm vai Khánh, 1HS vai thầy giáo, 1 HS vai Dũng.
 
 
 
 - Bố Dũng, thầy, Dũng.
 
- Kể trong nhóm. Đại diện kể. Nhận xét.
Lần 2,3 HS dựng lại câu chuyện theo 3 vai.
3. Củng cố - Dặn dò.
- Về nhà kể lại câu chuyện - Nhận xét.
- Kể theo nhóm (trước lớp). Nhận xét.
- Cần phải kính trọng và biết ơn thầy, cô giáo.
 
 
Tiết 2: Toán+:
HSHT: LuyỆn tẬp (VBT - T34 + 35)
HSCHT: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7
I. Mục tiêu:
- HS biết thực hiện được phép trừ trong phạm vi 7.
II. Đồ dùng dạy học: 
- GV: Bộ đồ dùng dạy học môn Toán.
- HS: Que tính, bảng con, vở viết.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS lên bảng thực hiện phép
tính:
5 + 2 =
4 + 3 =
- GV nhận xét, tuyên dương.
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài mới:
2.2. Hướng dẫn học sinh ôn luyện, làm bài tập.
Bài 1: Tính.
- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán.
- GV hướng dẫn học sinh thực hiện.
 
 
 
- GV nhận xét tuyên dương.
Bài 2: Tính:
- Lớp hát.
 
- HS lên bảng thực hiện
5 + 2 =  7
4 + 3 =  7
 
 
 
 
 
 
- HS nêu yêu cầu bài toán.
- HS thực hiện tính.
                    
1

 


- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán.
- GV hướng dẫn học sinh thực hiện.
 
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Tính:
- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán.
- GV hướng dẫn học sinh thực hiện.
7 - 3 - 2 =...              7 - 6 - 1 =...
7 - 4 - 2 =...               7- 4 - 3 =...
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Củng cố, dặn dò.
- Cho HS đọc lại các phép tính đã làm.
- Dặn HS về nhà học bài.
 
 
 
- HS nêu yêu cầu bài toán.
- HS thực hiện phép tính.
7 - 6 =  1       7 - 3=4       7 - 2 =  5      
7 - 7 =  0       7 - 0=7       7 - 5 =  2     
 
- Học sinh đọc.
- Học sinh thực hiện.
7 - 3 - 2 =  2              7 - 6 - 1 = 0
7 - 4 - 2 =  1              7 - 4 - 3 = 0
 
 
- HS thực hiện.
- HS thực hiện tính.
 
 
Tiết 3: Tiếng việt+:
 
HSHT: LĐ: NGƯỜI THẦY CŨ
HSCHT: ĐỌC, VIẾT  3 PHỤ ÂM CH, TH, NH
I. Mục tiêu:
- HS biết đọc và viết được ba phụ âm (ch, th, nh).
II. Đồ dùng dạy học: 
- GV: Thẻ ghép âm, vần.
- HS: Thẻ ghép âm, vần, bảng con, vở viết.
III. Các hoạt động dạy học:
 
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc, viết (các nguyên âm của bài hôm trước).
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Hướng dẫn HS luyện đọc:
- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: ch.
 
- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: th.
 
- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: nh.
 
2.3. Hướng dẫn HS luyện viết:
 
- HS đọc, lên bảng viết.
 
 
 
 
 
- HS luyện đọc âm (CN - N - ĐT).
 
- HS luyện đọc âm (CN - N - ĐT).
 
- HS luyện đọc âm (CN - N - ĐT).
 
1

 


 
 
 
 
3. Củng cố, dặn dò:
- Gọi HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà học bài.
 
- HS luyện viết trên không hoặc giấy bóng kính.
- HS luyện viết bảng con.
- HS luyện viết vở.
 
- HS đọc âm, vần, tiếng vừa học (CN -N - ĐT).
________________________________________________
 
Ngày dạy: 03/10/2017
Sáng, thứ ba ngày 03 tháng 10 năm 2017
Tiết 2: Toán:
KI – LÔ – GAM
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết nặng hơn, nhẹ hơn giữa hai vật thông thường.
- Biết kg là đơn vị đo khối lượng, đọc, viết tên và kí hiệu của nó.
- Biết dụng cụ cân đĩa, thực hành cân một số đồ vật quen thuộc.
- Biết làm các phép tính cộng, trừ các số kèm theo đơn vị đo kg.
2 Kĩ năng:
- Rèn cho học sinh nhận biết được về ki-lô-gam.
3. Thái độ:
- Học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Cân đĩa với các quả cân 1kg, 2kg, 5kg.
- HS: SGK.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- HD làm bài tập 4/31.
- Nhận xét – Tuyên dương.
2: Bài mới.
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Nội dung bài:
a) Giới thiệu vật năng hơn, nhẹ hơn:
- Yêu cầu HS tay phải cẩm 1 quyển vở BTTV, tay trái cầm 1 quyển vở. Hỏi quyển vở nào nặng hơn, quyển nào nhẹ
hơn?
- Yêu cầu HS nhấc quả cân 1 kg lên và nhấc 1 quyển vở lên và hỏi: Vật nào nặng hơn vật nào?
- Gọi 1 vài HS làm thử với các vật khác
 
- 1 học sinh lên bảng làm, lớp làm vào vở.
 
 
 
 
Vở BTTV.
 
 
 
 
Quả cân nặng hơn vở.
 
 
 
1

 


nhau.
* GV kết luận: Trong thực tế có vật "nặng hơn" hoặc "nhẹ hơn vật khác,
 
_______________________________________________
 
Tiết 3: Chính tả: (Tập chép).
NGƯỜI THẦY CŨ
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
- Chép chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi.
- Làm BT2, BT3/a, b.
 2. Kĩ năng:
 - Rèn kĩ năng nhìn viết.
3. Thái độ:
- Yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Viết sẵn BT. Đoạn chép.
- HS: Vở.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Cho HS viết: gà mái, con nai, bàn tay.
- Nhận xét, tuyên dương.
 
- Học sinh viết bảng con.
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.
2.2. Hướng dẫn tập chép:
 
- GV đọc bài trên bảng.
2 HS đọc lại.
+ Dũng nghĩ gì khi bố ra về?
Bố cũng có lần...
+ Đoạn chép có mấy câu?
3 câu.
+ Chữ đầu của mỗi câu viết ntn?
Viết hoa.
+ Gọi HS đọc cả câu văn có dấu phẩy và dấu hai chấm.
HS đọc.
- Hướng dẫn HS viết từ khó: xúc động, cổng trường, cửa sổ, mắc lỗi, hình phạt,…
Bảng con. Nhận xét.
- GV lưu ý HS cách viết, cách trình.
 
- Cho HS chép vào vở.
HS chép bài vào vở. Đổi vở dò lỗi.
- Nhận xét 5-7 bài.
 
2.3. Hướng dẫn làm BT chính tả:
 
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài.
Điền ui/uy.
Hướng dẫn HS làm bài. Bụ phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy.
Bài 3 a: Gọi HS đọc đề.
Bảng con. Làm vở. Đọc kết quả. Bụi phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy.
- Học sinh đọc đề.
1

 


- Hướng dẫn HS làm câu a:
 
- Giáo viên nhận xét.
- Làm vở. 1 HS làm bảng. Giò chả, trả lại, con trăn, cái chăn
- Nhận xét. Đổi vở nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò:
 
- Cho HS viết: vui vẻ, tận tụy, biến mất, mắc lỗi, hình phạt.
- Bảng - 3 HS.
- Về nhà xem lại bài.
- Chuẩn bị bài sau.
 
 
 
Tiết 4: Chính tả: ( tập chép )
NGƯỜI THẦY CŨ
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
- Chép chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi.
- Làm BT2, BT3/a, b.
 2. Kĩ năng:
 - Rèn kĩ năng nhìn viết.
3. Thái độ:
- Yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Viết sẵn BT. Đoạn chép.
- HS: Vở.
III. Các hoạt động dạy học:
 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: gà mái, con nai, bàn tay.
Nhận xét – Tuyên dương.
Bảng con.
2. Bài mới.
2.1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.
2.2. Hướng dẫn tập chép:
 
- GV đọc bài trên bảng.
2 HS đọc lại.
+ Dũng nghĩ gì khi bố ra về?
Bố cũng có lần...
+ Đoạn chép có mấy câu?
3 câu.
+ Chữ đầu của mỗi câu viết ntn?
Viết hoa.
+ Gọi HS đọc cả câu văn có dấu phẩy và dấu hai chấm.
HS đọc.
- Hướng dẫn HS viết từ khó: xúc động, cổng trường, cửa sổ, mắc lỗi, hình phạt,…
Bảng con. Nhận xét.
- GV lưu ý HS cách viết, cách trình.
 
- Cho HS chép vào vở.
HS chép bài vào vở. Đổi vở dò lỗi.
1

 


- Nhận xét 5-7 bài.
 
2.3. Hướng dẫn làm BT chính tả:
 
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài.
Điền ui/uy.
Hướng dẫn HS làm: Bụ phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy.
Bài 3 a: Gọi HS đọc đề.
Hướng dẫn HS làm câu a: Giò chả, trả lại, con trăn, cái chăn.
Bảng con. Làm vở. Đọc kết quả.
 
Làm vở. 1 HS làm bảng (HS yếu). Nhận xét. Đổi vở nhận xét.
3: Củng cố-Dặn dò.
 
- Cho HS viết: vui vẻ, tận tụy, biến mất, mắc lỗi, hình phạt.
Bảng - 3 HS.
- Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét.
 
_______________________________________________
 
Chiều, thứ ba ngày 03 tháng 10 năm 2017
 
Tiết 1: Toán+:
HSHT: Ki - lô - gam (VBT - T36)
HSCHT: Phép cỘng trong phẠm vi 8
I. Mục tiêu:
- HS thực hiện được các phép tính cộng trong phạm vi 8.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bộ đồ dùng dạy học toán.
- HS: Vở viết, que tính.
III. Các hoạt động dạy và học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS lên bảng thực hiện phép
tính:
6 + 1 =
5 + 2 =
- GV nhận xét, tuyên dương.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài mới:
b. Hướng dẫn học sinh ôn luyện, làm bài tập.
Bài 1: Tính:
- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán.
- GV hướng dẫn học sinh thực hiện.
 
 
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Tính:
- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán.
 
- HS lên bảng thực hiện
 
6 + 1 =  7
5 + 2 = 7
 
 
 
 
 
 
- HS nêu yêu cầu bài toán.
- HS thực hiện tính.
                   
 
- HS nêu yêu cầu bài toán.
1

 


- GV hướng dẫn học sinh thực hiện.
        7 + 1 =             2 + 6 =     
        1 + 7 =             6 + 2 =    
 - GV nhận xét, tuyên dương. 
Bài 3: Tính:
- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán.
- GV hướng dẫn học sinh thực hiện.
 
- GV nhận xét, tuyên dương.
 
3. Củng cố, dặn dò.
- Cho HS đọc lại các phép tính đã làm.
- Dặn HS về nhà học bài.
- HS thực hiện tính.
7 + 1 = 8          2 + 6 = 8     
 1 + 7 = 8          6 + 2 = 8   
 
 
- HS nêu yêu cầu bài toán.
- HS thực hiện tính.
1 + 2 + 5 = 8         3 + 2 + 2 = 7
2 + 3 + 3 = 8         2 + 2 + 4 = 8
 
 
Tiết 2: Tiếng việt+:
HSHT: TẬp chép: NgưỜi thẦy cũ
HSCHT: ĐỌc, viẾt 4 phỤ âm: p, g, k, r
I. Mục tiêu:
- HS biết đọc và viết được bôn phụ âm (p, g, k, r).
II. Đồ dùng dạy học: 
- GV: Thẻ ghép âm, vần.
- HS: Thẻ ghép âm, vần, bảng con, vở viết.
III. Các hoạt động dạy học:
 
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gv kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Hướng dẫn HS luyện đọc:
- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: p.
 
- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: g.
 
- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: k.
 
- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: r.
 
2.3. Hướng dẫn HS luyện viết:
 
 
 
 
3. Củng cố, dặn dò:
 
- HS đọc, lên bảng viết.
 
 
 
 
- HS luyện đọc âm (CN-N-ĐT).
 
- HS luyện đọc âm (CN-N-ĐT).
 
- HS luyện đọc âm (CN-N-ĐT).
 
- HS luyện đọc âm (CN-N-ĐT).
 
- HS luyện viết trên không hoặc giấy bóng kính.
- HS luyện viết bảng con.
- HS luyện viết vở.
- HS đọc âm, vần, tiếng vừa học (CN-N-ĐT).
1

 


- Gọi HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà học bài.
 
_____________________________________________
Tiết 3: Tiếng việt+:
HSHT: Câu kiỂu: Ai là gì? KhẲng đỊnh...
HSCHT: ĐỌc, viẾt 3 phỤ âm: ph, ng, ngh
I. Mục tiêu:
- HS biết đọc và viết được ba phụ âm (ph, ng, ngh).
II. Đồ dùng dạy học: 
- GV: Thẻ ghép âm, vần.
- HS: Thẻ ghép âm, vần, bảng con, vở viết.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc, viết (các nguyên âm của bài hôm trước).
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Hướng dẫn HS luyện đọc:
- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: ph.
 
- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: ng.
 
- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: ngh.
 
2.3. Hướng dẫn HS luyện viết:
 
 
 
 
3. Củng cố, dặn dò:
- Gọi HS đọc lại toàn bài.
- Dặn HS về nhà học bài.
 
 
- HS đọc, lên bảng viết.
 
 
 
 
 
- HS luyện đọc âm (CN - N - ĐT).
 
- HS luyện đọc âm (CN - N - ĐT).
 
- HS luyện đọc âm (CN - N - ĐT).
 
- HS luyện viết trên không hoặc giấy bóng kính.
- HS luyện viết bảng con.
- HS luyện viết vở.
 
- HS đọc âm, vần, tiếng vừa học (CN - N - ĐT).
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________
 
Ngày dạy: 04/10/2017
Sáng, thứ tư ngày 04 tháng 10 năm 2017
 
Tiết 2: Toán:
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
  - Biết dụng cụ đo khối lượng cân đĩa cân đồng hồ (cân bàn).
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử giáo án lớp 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTUAN_7.doc[0.40 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giao an lop 2
  Tiểu học
  Giao an lop 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2009

  Xem: 2

 • giao an lop 2
  Lớp 2
  giao an lop 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2010

  Xem: 58

 • GIAO AN LOP 2
  Giáo án khác
  GIAO AN LOP 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2016

  Xem: 0

 • giao an lop 2
  Toán học
  giao an lop 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2010

  Xem: 2

 • Giáo án lớp 2
  Ngữ văn
  Giáo án lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2014

  Xem: 0

 • GIAO AN LOP 2
  Ngữ văn
  GIAO AN LOP 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2012

  Xem: 0

 • giáo án lớp 2
  Sinh học
  giáo án lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2010

  Xem: 0

 • giáo án lớp 2
  Lớp 5
  giáo án lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2011

  Xem: 0

 • giao an lop 2
  Ngữ văn
  giao an lop 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2013

  Xem: 0

 • giao an lop 2
  Toán học 2
  giao an lop 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2014

  Xem: 0