giáo án lớp 2

Đăng ngày 10/28/2017 8:43:40 PM | Thể loại: Lưu trữ tạm thời | Chia sẽ bởi: khanh lo van | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.40 M | Loại file: doc

 


TUẦN 7                               

(Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017)        

Ngày dạy: 02/10/2017

Sáng, thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2017

Tiết 1: Chào cờ:

HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

 

 

Tiết 2 + 3: Tập đọc:

NGƯỜI THẦY CŨ

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, đọc rõ lời nhân vật trong bài.

- Hiểu nội dung: Người thầy thật đáng kính trọng, tình cảm thầy trò thật đẹp đẽ ( TL được các CH trong SGK).

2. Kĩ năng:

- Đọc hiểu, đọc thành tiếng.

3. Thái độ:

- Cảm nhận được ý nghĩa của bài.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh minh họa bài TĐ.

- HS: SGK.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra bài cũ:

- Ngôi trường mới.

- Nhận xét – Tuyên dương.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài: Những bài học trong tuần 7, 8 gắn với chủ "Thầy cô" sẽ giúp các em hiểu thêm về tấm lòng của thầy, cô giáo với HS và tình cảm biết ơn của HS với thầy, cô giáo.

Truyện đọc mở đầu chủ điểm mới này - Người thầy cũ - Ghi.

2.2. Hướng dẫn học sinh luyện đọc và tìm hiểu bài:

 

Đọc - Trả lời câu hỏi. 2 HS.

a) Luyện đọc:

 

- GV đọc mẫu.

- Nghe.

- Gọi HS đọc nối tiếp cầu.

- Cá nhân. Gọi HS yếu.

- Hướng dẫn đọc từ khó: cổng trường, xuất hiện, lễ phép, mắc lỗi, trèo,…

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn.

* Từ mới: xúc động, hình phạt: GV giải nghĩa.

- Cá nhân, đồng thanh.

 

 

- Nối tiếp. Gọi HS yếu đọc nhiều.

 

1

 


- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trong

nhóm.

- Gọi 3 HS đại diện đọc 3 đoạn.

Nhận xét – Tuyên dương.

- Hướng dẫn cả lớp đọc.

b) Tìm hiểu bài:

- Gọi HS đọc câu hỏi 1.

+ Bố Dũng đến trường làm gì?

- Gọi HS đọc đoạn 2.

+ Khi gặp thầy giáo cũ bố của Dũng thể hiện sự kính trọng ntn ?

+ Bố Dũng nhớ nhất kỷ niệm gì về thầy ?

2.3. Luyện đọc lại:

- Gọi HS đọc đoạn 3.

+ Dũng đã nghỉ gì khi bố đã ra về?

 

- Hướng dẫn HS đọc theo vai.

3. Củng cố, Dặn dò:

- Câu chuyện này giúp em hiểu điều gì?

- Chuẩn bị bài sau - Nhận xét.

- 3 học sinh đọc.

 

 

 

- Đồng thanh.

 

- Cá nhân.

- Thăm thầy cũ.

- HS đọc.

- Bỏ mũ lễ phép chào thầy.

 

- Có lần trèo qua cửa sổ thầy chỉ bảo ban, không phạt.

- HS đọc.

- Bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt…

- 2 nhóm đọc, nhận xét.

 

- Nhớ ơn, kính trọng thầy, cô giáo.

____________________________________________

Tiết 4: Toán:

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết giải bài toán về ít hơn, nhiều hơn.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết về dạng toán ít hơn, nhiều hơn.

3. Thái độ:

- Yêu thích học môn toán.

II. Đồ dùng.

- GV: Bảng phụ…

- HS: VBT.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: BT 3/30.

- Giải bảng.

Nhận xét – Tuyên dương.

 

2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2.2. Luyện tập:

 

Bài  2/33: Gọi HS đọc đề.

- Cá nhân.

Hướng dẫn HS giải theo tóm tắt:

 

 

Giải nháp.

"Em kém anh", kém tức là "ít hơn".

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4/33: Gọi HS đọc đề.

Hướng dẫn HS tóm tắt, giải vở.

Tóm tắt:

Tòa thứ I: 16 tầng.

Tòa thứ II ít hơn: 4 tầng.

Tòa thứ 2: ? tầng.

 

 

- GV chốt lại.

3: Củng cố- Dặn dò.

- GV nhắc lại cách giải BT nhiều hơn, ít hơn.

- Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét.

                        Số tuổi em là:

                              16 - 5 = 11 (tuổi)

                                 ĐS: 11 tuổi.

"Anh hơn em", hơn tức là "nhiều hơn".

 - Bài 3/33:                    Số tuổi anh là:

                              11 + 5 = 16 (tuổi)

                                 ĐS: 16 tuổi.

 

Cá nhân.

Giải vở.

 

2 HS lên bảng giải. Nhận xét.

 

                              Giải:

Số tầng tòa thứ II có là:

16 + 4 = 20 (tầng).

                             ĐS: 20 tầng

 

 

 

 

Chiều, thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Tiết 1: Kể chuyện:

NGƯỜI THẦY CŨ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- BiÕt xác định được 3 nh©n vËt trong truyÖn BT1, kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện BT2.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng nghe.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ…

- HS: SGK.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động dạy của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra bài cũ

- Nhận xét – Tuyên dương.

 - HS kể lại câu chuyện ngày hôm trước.

1

 


2. Bài mới.

2.1 Giới thiệu bài:

2.2. Hướng dẫn kể chuyện:

- Câu chuyện "Người thầy cũ" có những nhân vật nào?

- Hướng dẫn HS kể từng đọan, câu chuyện.

- Hướng dẫn HS kể theo vai.

Lần 1: GV là người dẫn chuyện, 1 HS sắm vai Khánh, 1HS vai thầy giáo, 1 HS vai Dũng.

 

 

 

 - Bố Dũng, thầy, Dũng.

 

- Kể trong nhóm. Đại diện kể. Nhận xét.

Lần 2,3 HS dựng lại câu chuyện theo 3 vai.

3. Củng cố - Dặn dò.

- Về nhà kể lại câu chuyện - Nhận xét.

- Kể theo nhóm (trước lớp). Nhận xét.

- Cần phải kính trọng và biết ơn thầy, cô giáo.

 

 

Tiết 2: Toán+:

HSHT: LuyỆn tẬp (VBT - T34 + 35)

HSCHT: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7

I. Mục tiêu:

- HS biết thực hiện được phép trừ trong phạm vi 7.

II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Bộ đồ dùng dạy học môn Toán.

- HS: Que tính, bảng con, vở viết.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng thực hiện phép

tính:

5 + 2 =

4 + 3 =

- GV nhận xét, tuyên dương.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài mới:

2.2. Hướng dẫn học sinh ôn luyện, làm bài tập.

Bài 1: Tính.

- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán.

- GV hướng dẫn học sinh thực hiện.

 

 

 

- GV nhận xét tuyên dương.

Bài 2: Tính:

- Lớp hát.

 

- HS lên bảng thực hiện

5 + 2 =  7

4 + 3 =  7

 

 

 

 

 

 

- HS nêu yêu cầu bài toán.

- HS thực hiện tính.

                    

1

 


- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán.

- GV hướng dẫn học sinh thực hiện.

 

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Tính:

- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán.

- GV hướng dẫn học sinh thực hiện.

7 - 3 - 2 =...              7 - 6 - 1 =...

7 - 4 - 2 =...               7- 4 - 3 =...

- GV nhận xét, tuyên dương.

3. Củng cố, dặn dò.

- Cho HS đọc lại các phép tính đã làm.

- Dặn HS về nhà học bài.

 

 

 

- HS nêu yêu cầu bài toán.

- HS thực hiện phép tính.

7 - 6 =  1       7 - 3=4       7 - 2 =  5      

7 - 7 =  0       7 - 0=7       7 - 5 =  2     

 

- Học sinh đọc.

- Học sinh thực hiện.

7 - 3 - 2 =  2              7 - 6 - 1 = 0

7 - 4 - 2 =  1              7 - 4 - 3 = 0

 

 

- HS thực hiện.

- HS thực hiện tính.

 

 

Tiết 3: Tiếng việt+:

 

HSHT: LĐ: NGƯỜI THẦY CŨ

HSCHT: ĐỌC, VIẾT  3 PHỤ ÂM CH, TH, NH

I. Mục tiêu:

- HS biết đọc và viết được ba phụ âm (ch, th, nh).

II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Thẻ ghép âm, vần.

- HS: Thẻ ghép âm, vần, bảng con, vở viết.

III. Các hoạt động dạy học:

 

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS đọc, viết (các nguyên âm của bài hôm trước).

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Hướng dẫn HS luyện đọc:

- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: ch.

 

- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: th.

 

- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: nh.

 

2.3. Hướng dẫn HS luyện viết:

 

- HS đọc, lên bảng viết.

 

 

 

 

 

- HS luyện đọc âm (CN - N - ĐT).

 

- HS luyện đọc âm (CN - N - ĐT).

 

- HS luyện đọc âm (CN - N - ĐT).

 

1

 


 

 

 

 

3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS đọc lại toàn bài.

- Dặn HS về nhà học bài.

 

- HS luyện viết trên không hoặc giấy bóng kính.

- HS luyện viết bảng con.

- HS luyện viết vở.

 

- HS đọc âm, vần, tiếng vừa học (CN -N - ĐT).

________________________________________________

 

Ngày dạy: 03/10/2017

Sáng, thứ ba ngày 03 tháng 10 năm 2017

Tiết 2: Toán:

KI – LÔ – GAM

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết nặng hơn, nhẹ hơn giữa hai vật thông thường.

- Biết kg là đơn vị đo khối lượng, đọc, viết tên và kí hiệu của nó.

- Biết dụng cụ cân đĩa, thực hành cân một số đồ vật quen thuộc.

- Biết làm các phép tính cộng, trừ các số kèm theo đơn vị đo kg.

2 Kĩ năng:

- Rèn cho học sinh nhận biết được về ki-lô-gam.

3. Thái độ:

- Học sinh yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Cân đĩa với các quả cân 1kg, 2kg, 5kg.

- HS: SGK.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra bài cũ:

- HD làm bài tập 4/31.

- Nhận xét – Tuyên dương.

2: Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Nội dung bài:

a) Giới thiệu vật năng hơn, nhẹ hơn:

- Yêu cầu HS tay phải cẩm 1 quyển vở BTTV, tay trái cầm 1 quyển vở. Hỏi quyển vở nào nặng hơn, quyển nào nhẹ

hơn?

- Yêu cầu HS nhấc quả cân 1 kg lên và nhấc 1 quyển vở lên và hỏi: Vật nào nặng hơn vật nào?

- Gọi 1 vài HS làm thử với các vật khác

 

- 1 học sinh lên bảng làm, lớp làm vào vở.

 

 

 

 

Vở BTTV.

 

 

 

 

Quả cân nặng hơn vở.

 

 

 

1

 


nhau.

* GV kết luận: Trong thực tế có vật "nặng hơn" hoặc "nhẹ hơn vật khác,

 

_______________________________________________

 

Tiết 3: Chính tả: (Tập chép).

NGƯỜI THẦY CŨ

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Chép chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi.

- Làm BT2, BT3/a, b.

 2. Kĩ năng:

 - Rèn kĩ năng nhìn viết.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Viết sẵn BT. Đoạn chép.

- HS: Vở.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra bài cũ:

- Cho HS viết: gà mái, con nai, bàn tay.

- Nhận xét, tuyên dương.

 

- Học sinh viết bảng con.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2.2. Hướng dẫn tập chép:

 

- GV đọc bài trên bảng.

2 HS đọc lại.

+ Dũng nghĩ gì khi bố ra về?

Bố cũng có lần...

+ Đoạn chép có mấy câu?

3 câu.

+ Chữ đầu của mỗi câu viết ntn?

Viết hoa.

+ Gọi HS đọc cả câu văn có dấu phẩy và dấu hai chấm.

HS đọc.

- Hướng dẫn HS viết từ khó: xúc động, cổng trường, cửa sổ, mắc lỗi, hình phạt,…

Bảng con. Nhận xét.

- GV lưu ý HS cách viết, cách trình.

 

- Cho HS chép vào vở.

HS chép bài vào vở. Đổi vở dò lỗi.

- Nhận xét 5-7 bài.

 

2.3. Hướng dẫn làm BT chính tả:

 

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài.

Điền ui/uy.

Hướng dẫn HS làm bài. Bụ phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy.

Bài 3 a: Gọi HS đọc đề.

Bảng con. Làm vở. Đọc kết quả. Bụi phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy.

- Học sinh đọc đề.

1

 


- Hướng dẫn HS làm câu a:

 

- Giáo viên nhận xét.

- Làm vở. 1 HS làm bảng. Giò chả, trả lại, con trăn, cái chăn

- Nhận xét. Đổi vở nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:

 

- Cho HS viết: vui vẻ, tận tụy, biến mất, mắc lỗi, hình phạt.

- Bảng - 3 HS.

- Về nhà xem lại bài.

- Chuẩn bị bài sau.

 

 

 

Tiết 4: Chính tả: ( tập chép )

NGƯỜI THẦY CŨ

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Chép chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi.

- Làm BT2, BT3/a, b.

 2. Kĩ năng:

 - Rèn kĩ năng nhìn viết.

3. Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Viết sẵn BT. Đoạn chép.

- HS: Vở.

III. Các hoạt động dạy học:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: gà mái, con nai, bàn tay.

Nhận xét – Tuyên dương.

Bảng con.

2. Bài mới.

2.1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2.2. Hướng dẫn tập chép:

 

- GV đọc bài trên bảng.

2 HS đọc lại.

+ Dũng nghĩ gì khi bố ra về?

Bố cũng có lần...

+ Đoạn chép có mấy câu?

3 câu.

+ Chữ đầu của mỗi câu viết ntn?

Viết hoa.

+ Gọi HS đọc cả câu văn có dấu phẩy và dấu hai chấm.

HS đọc.

- Hướng dẫn HS viết từ khó: xúc động, cổng trường, cửa sổ, mắc lỗi, hình phạt,…

Bảng con. Nhận xét.

- GV lưu ý HS cách viết, cách trình.

 

- Cho HS chép vào vở.

HS chép bài vào vở. Đổi vở dò lỗi.

1

 


- Nhận xét 5-7 bài.

 

2.3. Hướng dẫn làm BT chính tả:

 

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài.

Điền ui/uy.

Hướng dẫn HS làm: Bụ phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy.

Bài 3 a: Gọi HS đọc đề.

Hướng dẫn HS làm câu a: Giò chả, trả lại, con trăn, cái chăn.

Bảng con. Làm vở. Đọc kết quả.

 

Làm vở. 1 HS làm bảng (HS yếu). Nhận xét. Đổi vở nhận xét.

3: Củng cố-Dặn dò.

 

- Cho HS viết: vui vẻ, tận tụy, biến mất, mắc lỗi, hình phạt.

Bảng - 3 HS.

- Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét.

 

_______________________________________________

 

Chiều, thứ ba ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

Tiết 1: Toán+:

HSHT: Ki - lô - gam (VBT - T36)

HSCHT: Phép cỘng trong phẠm vi 8

I. Mục tiêu:

- HS thực hiện được các phép tính cộng trong phạm vi 8.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bộ đồ dùng dạy học toán.

- HS: Vở viết, que tính.

III. Các hoạt động dạy và học

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng thực hiện phép

tính:

6 + 1 =

5 + 2 =

- GV nhận xét, tuyên dương.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài mới:

b. Hướng dẫn học sinh ôn luyện, làm bài tập.

Bài 1: Tính:

- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán.

- GV hướng dẫn học sinh thực hiện.

 

 

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Tính:

- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán.

 

- HS lên bảng thực hiện

 

6 + 1 =  7

5 + 2 = 7

 

 

 

 

 

 

- HS nêu yêu cầu bài toán.

- HS thực hiện tính.

                   

 

- HS nêu yêu cầu bài toán.

1

 


- GV hướng dẫn học sinh thực hiện.

        7 + 1 =             2 + 6 =     

        1 + 7 =             6 + 2 =    

 - GV nhận xét, tuyên dương. 

Bài 3: Tính:

- GV cho HS nêu yêu cầu bài toán.

- GV hướng dẫn học sinh thực hiện.

 

- GV nhận xét, tuyên dương.

 

3. Củng cố, dặn dò.

- Cho HS đọc lại các phép tính đã làm.

- Dặn HS về nhà học bài.

- HS thực hiện tính.

7 + 1 = 8          2 + 6 = 8     

 1 + 7 = 8          6 + 2 = 8   

 

 

- HS nêu yêu cầu bài toán.

- HS thực hiện tính.

1 + 2 + 5 = 8         3 + 2 + 2 = 7

2 + 3 + 3 = 8         2 + 2 + 4 = 8

 

 

Tiết 2: Tiếng việt+:

HSHT: TẬp chép: NgưỜi thẦy cũ

HSCHT: ĐỌc, viẾt 4 phỤ âm: p, g, k, r

I. Mục tiêu:

- HS biết đọc và viết được bôn phụ âm (p, g, k, r).

II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Thẻ ghép âm, vần.

- HS: Thẻ ghép âm, vần, bảng con, vở viết.

III. Các hoạt động dạy học:

 

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gv kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Hướng dẫn HS luyện đọc:

- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: p.

 

- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: g.

 

- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: k.

 

- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: r.

 

2.3. Hướng dẫn HS luyện viết:

 

 

 

 

3. Củng cố, dặn dò:

 

- HS đọc, lên bảng viết.

 

 

 

 

- HS luyện đọc âm (CN-N-ĐT).

 

- HS luyện đọc âm (CN-N-ĐT).

 

- HS luyện đọc âm (CN-N-ĐT).

 

- HS luyện đọc âm (CN-N-ĐT).

 

- HS luyện viết trên không hoặc giấy bóng kính.

- HS luyện viết bảng con.

- HS luyện viết vở.

- HS đọc âm, vần, tiếng vừa học (CN-N-ĐT).

1

 


- Gọi HS đọc lại toàn bài.

- Dặn HS về nhà học bài.

 

_____________________________________________

Tiết 3: Tiếng việt+:

HSHT: Câu kiỂu: Ai là gì? KhẲng đỊnh...

HSCHT: ĐỌc, viẾt 3 phỤ âm: ph, ng, ngh

I. Mục tiêu:

- HS biết đọc và viết được ba phụ âm (ph, ng, ngh).

II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Thẻ ghép âm, vần.

- HS: Thẻ ghép âm, vần, bảng con, vở viết.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS đọc, viết (các nguyên âm của bài hôm trước).

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

2.2. Hướng dẫn HS luyện đọc:

- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: ph.

 

- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: ng.

 

- GV hướng dẫn HS đọc phụ âm: ngh.

 

2.3. Hướng dẫn HS luyện viết:

 

 

 

 

3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS đọc lại toàn bài.

- Dặn HS về nhà học bài.

 

 

- HS đọc, lên bảng viết.

 

 

 

 

 

- HS luyện đọc âm (CN - N - ĐT).

 

- HS luyện đọc âm (CN - N - ĐT).

 

- HS luyện đọc âm (CN - N - ĐT).

 

- HS luyện viết trên không hoặc giấy bóng kính.

- HS luyện viết bảng con.

- HS luyện viết vở.

 

- HS đọc âm, vần, tiếng vừa học (CN - N - ĐT).

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________

 

Ngày dạy: 04/10/2017

Sáng, thứ tư ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

Tiết 2: Toán:

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

  - Biết dụng cụ đo khối lượng cân đĩa cân đồng hồ (cân bàn).

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án giáo án lớp 2, Lưu trữ tạm thời. . nslide giới thiệu tới bạn đọc thư viện giáo án lớp 2 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , giáo án giáo án lớp 2 trong danh mục Lưu trữ tạm thời được chia sẽ bởi bạn khanh lo van tới các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Lưu trữ tạm thời , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Giáo án khác Lưu trữ tạm thời ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem TUẦN 7 (Từ ngày 02/10/2017 tới ngày 06/10/2017) Ngày dạy: 02/10/2017 Sáng, vật dụng hai ngày 2 tháng 10 năm 2017 Tiết 1: Chào cờ: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Tiết 2 + 3: Tập đọc: NGƯỜI THẦY CŨ I, bên cạnh đó Mục tiêu: 1, kế tiếp là Kiến thức: - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau những dấu câu, đọc rõ lời nhân vật trong bài, cho biết thêm - Hiểu nội dung: Người thầy thật đáng kính trọng, tình cảm thầy trò thật đẹp đẽ ( TL được những CH trong SGK), ngoài ra 2, bên cạnh đó Kĩ năng: - Đọc hiểu, đọc thành tiếng, nói thêm https://nslide.com/giao-an/giao-an-lop-2.ohhw0q.html