Giao an Lop 3 Tuan 12

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Kể chuyện 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 263       10      0
Ngày đăng 2009-11-14 10:01:52 Tác giả Vụ Lê Bá loại .doc kích thước 0.38 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuaàn leã giaùo aùn chaøo möøng Ngaøy Nhaø Giaùo Vieät Nam 20 – 11. TUẦN 12 Thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2009 TIẾT TKB 2: THỂ DỤC TIẾT CT 23 : ÔN CÁC ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, LƯỜN BỤNG, TOÀN THÂN CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI: KẾT BẠN I/MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay,chân, lườn, bụng, toàn thân và học động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung. - Bước đầu biết cách thực hiện động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung. - Biết cách chơi và tham

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuaàn leã giaùo aùn chaøo möøng Ngaøy Nhaø Giaùo Vieät Nam 20 – 11.

                                                       TUẦN 12
                                                                          Thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2009
TIẾT TKB 2:                                       THỂ DỤC
 
TIẾT CT 23 : ÔN CÁC ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, LƯỜN BỤNG, TOÀN THÂN CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI: KẾT BẠN
 
I/MỤC TIÊU:
- Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay,chân, lườn, bụng, toàn thân và học động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung.
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II/ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN :
-Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an tòan tập luyện, chuẩn bị kẻ sân chơi trò chơi.
III/NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung và phương pháp
Định lượng
Đội hình tập luyện
1, Phần mở đầu
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và hát.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt vào trong sân khởi động các khớp và chơi - Trò chơi “ Chẵn, lẻ”. Cả lớp đứng thành vòng tròn, mỗi em cách nhau một cánh tay. Khi nào giáo viên hô “Chẵn” thì từng đôi(hoặc 4,6 em) chạy lại nắm tay nhau( cả hai tay), nếu hô “lẻ” thì 3em (hoặc 5, 7 em) nắm tay nhau, nếu em nào thừa phải nhảy lò cò 1 vòng xung quanh lớp.
2, Phần cơ bản:
- Ôn 6 động tác vươn thở, tay, chân, lườn bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
- Tập luyện theo đội hình 2 – 4 hàng ngang.
- Chia tổ ôn luyện 6 động tác đã học.
- GV đi đến từng tổ quan sát và kết hợp sửa chữa động tác sai. Các em trong tổ thay nhau hô cho các bạn tập.
* Các tổ thi đua với nhau dưới sự điều khiển của GV. Tổ nào tập đúng đều nhất được biểu dương trước lớp.
- Chọn 5 – 6 em tập các động tác đúng, đẹp nhất lên biểu diễn, GV nhận xét và biểu dương trước lớp.
* Chơi trò chơi: kết bạn.
- Gv nhắc lại tên trò chơi và cách chơi, sau đó cho hs chơi thử một đến hai lần. Sau một số lần chơi em nào thực hiện trò chơi  tốt thì biểu dương. Những nhóm nào, em nào thực hiện không đúng  hoặc bị thừa thì phải vừa đi vừa hát hoặc lò cò một vòng xung quanh lớp.
3, Phần kết thúc:
- Đi thường theo nhịp và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học.         
- Về nhà ôn 6 động tác thể dục phát triển chung đã học.
 
1 phút
 
1 phút
 
2 phút
 
2 phút
 
6 phút
 
 
 
 
 
 
 
6 phút
 
 
 
 
6 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
8 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 phút
2 phút
2 phút
 
- Tập hợp đội hình 4 hàng ngang.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đội hình 4 hàng ngang.
 
* * * * * *    * * * * * *    * * * * * *    * * * * * *        
 
 
 
 
 
- Đội hình 4 hàng ngang.
 
*       *        *       *         *        * 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đội hình 4 hàng ngang.
 
*       *       *        *       *        *
*       *       *       *        *        *
*      *        *        *       *        *
*       *        *        *        *        *
                         ____________________________________________
 
TIẾT TKB 3:                                         TOÁN         
 
TIẾT CT 56:                                   LUYỆN TẬP
 
I. MỤC TIÊU:
- Biết đặt tính và tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.
- Biết giải bài toán có phép nhân.        
   II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
   1. Ổn định: 1phút
   - Cho học sinh hát.
   2. Bài mới: 34phút
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a. Giới thiệu bài:
- Các em đã học nhân số có ba chữ số với số có một chữ số, hôm nay chúng ta tiếp tục làm luyện tập.
Bài 1 :
- Kẻ bảng nội dung bài tập 1 lên bảng.
Hỏi : Bài tập 1 yêu cầu chúng ta làm gì?
- Muốn tính tích chúng ta làm như thế nào?
 
- Yêu cầu học sinh làm bài.
- Có thể hỏi thêm học sinh về cách thực hiện các phép nhân trong bài.
 
 
 
Bài 2 :
- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập.
- Hỏi : Vì sao khi tìm x ta lại tính tích 212 x 3 ?
 
- Yêu cầu học sinh cả lớp tự làm bài.
 
 
 
 
 
 
- Giáo viên nhận xét, chữa bài.
 
Bài 3 :
- Gọi 1 học sinh đọc đề bài.
 
- Yêu cầu học sinh tự làm bài.
 
 
 
 
 
Bài 4 :
- Gọi 1 học sinh đọc đề bài.
 
 
- Bài toán yêu cầu chúng ta tìm gì ?
 
- Muốn biết sau khi lấy ra 185 lít dầu từ 3 thùng thì còn lại bao nhiêu lít dầu, ta phải biết được điều gì trước ?
- Yêu cầu học sinh tự làm tiếp bài.
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5:
- Yêu cầu học sinh cả lớp đọc bài mẫu và cho biết cách làm của bài toán.
-Yêu cầu học sinh tự làm bài .
 
 
 
- Học sinh nghe giáo viên giới thiệu bài.
 
 
 
 
- Bài tập yêu cầu chúng ta tính tích.
- Muốn tính tích chúng ta thực hiện phép nhân giữa các thừa số với nhau.
- 2 học sinh  lên bảng làm bài, học sinh cả lớp làm bài vào vở.
Thừa số
423
210
105
241
170
Thừa số
    2
    3
    8
    4
    5
Tích
846
630
840
961
850
 
Bài 2:
- Tìm số bị chia
- Vì x là số bị chia trong phép chia x : 3 = 212 nên muốn tìm x ta lấy thương nhân với số chia .
- 2 học sinh lên bảng làm, cả lớp làm vào bảng con.
a) x : 3 = 212        
    x      = 212 x 3
    x      = 636
b) x : 5 = 141
    x       = 141 x 5
    x       = 705
 
Bài 3:
- Mỗi hộp có 120 gói mì. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu gói mì ?
- 1 học sinh lên bảng làm, cả lớp làm vào bảng con phép tính.
                Bài giải
    Cả 4 hộp có số gói mì là :
           120 x 4 = 480 ( gói )
                  Đáp số : 480 gói mì
Bài 4:
- Có 3 thùng dầu, mỗi thùng chứa 125 lít dầu, người ta lấy ra 185 lít dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu ? - Bài toán yêu cầu tính số dầu còn lại sau khi lấy ra 185 lít dầu.
- Ta phải biết lúc đầu có tất cả bao nhiêu lít dầu.
 
- 1 học sinh lên bảng làm bài, học sinh cả lớp làm bài vào vở.
                Bài giải
Số lít dầu có trong 3 thùng dầu là
      125 x 3 = 375 ( lít )
Số lít dầu còn lại là :
      375 - 185 = 190 ( lít )
            Đáp số :190 lít dầu
Bài 5:
- Trong bài toán này chúng ta phải thực hiện gấp 1 số lên ba lần và giảm một đi 3 lần.
- Học sinh làm bài, sau đó 2 học sinh  ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.
4. Củng cố - Dặn dò: 5phút
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Về nhà luyện tập thêm về bài toán có liên quan đến nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.
- Chuẩn bị bài: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.
                              __________________________________________
 
 TIẾT TKB 4:                                        ĐẠO ĐỨC
 
TIẾTCT 12:       TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP, VIỆC TRƯỜNG
                                                                  (THMT liên hệ)
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh phải có bổn phận tham gia việc trường, việc lớp, việc trường.
- Tự giác tham gia việc lớp, việc trường phù hợp với khả năng và hoàn thành những nhiệm vụ được phân công.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định: 1phút
- Cho học sinh hát.
2. Bài mới: 34 phút
a. Giới thiệu:
- Để củng cố lại kiến thức các em đã học, hôm nay, thầy cùng các em ôn tập lại và thực hành nội dung đã học.
2.Hoạt đông 1: Phân tích tình huống.
- GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát tranh tình huống cho biết nội dung tranh.
- GV giới thiệu tình huống: Trong khi cả lớp đang tổng vệ sinh sân trường: bạn thì cuốc đất ,bạn thì trồng hoa,… riêng Thu lại ghé tai rủ Huyền bỏ đi chơi nhảy dây. Theo em, bạn Huyền có thể làm gì ? Vì sao ?
GV tóm tắt các cách giải quyết chính.
a) Huyền đồng ý đi chơi với bạn.
b) Huyền từ chối không đi và để mặc bạn đi chơi một mình.
c) Huyền doạ sẽ mách cô giáo.
d) Huyền không ngăn Thu tổng vệ sinh xong rồi mới đi chơi.
- GV hỏi : Nếu là bạn Huyền, ai sẽ chọn cách giải quyết a? b? c? d?
GV kết luận : Cách giải quyết (d) là phù hợp nhất vì thể hiện ý thức tích cực tham gia việc lớp, việc trường và biết khuyên nhủ các bạn cùng làm. 
3.Hoạt động 2 : Đánh giá hành vi.
GV phát phiếu học tập cho HS và yêu cầu bài tập.
- Em hãy ghi vào ô chữ Đ trước cách xử lý đúng và chữ S trước cách xử lý sai:
Trong khi cả lớp đang bàn việc tổ chức kỉ niệm ngày 20 tháng 11 thì Nam bỏ đi chơi.
Minh và Tuấn lảng ra một góc chơi đá cầu trong khi cả lớp đang làm vệ sinh sân trường 
Nhân ngày 8 tháng 3, Hùng và các bạn trai rủ nhau chuẩn bị những món quà nhỏ để chúc mừng cô giáo và các bạn gái trong lớp .
Nhân dịp Liên đội trường  phát động phong trào “Điểm 10 tặng thầy cô nhân ngày 20-11 Hà đã xung phong giúp một bạn yếu trong lớp .
GV kết luận :
+ Việc làm của các bạn trong tình huống c,d là đúng
+ Việc làm của các bạn trong tình huống a,b là sai .
4. Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến
* GV lần lượt đọc từng ý kiến , HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ tán thành , không tán thành hoặc lưỡng lự bằng cách giơ các tấm bìa màu đỏ ,màu xanh , màu trắng .
a) Trẻ em có quyền được tham gia làm những công việc của trường  mình ,lớp mình .
b) Tham gia việc lớp ,việc trường  mang lại niềm vui cho em
c) Chỉ nên làm những việc lớp , việc trường  đã được phân công , còn những việc khác không cần biết .
d) Tích cực tham gia việc lớp, việc trường  là tự giác làm tốt công việc của lớp , của trường  phù hợp với khả năng .
* GV kết luận :
- Các ý kiến a,b,d là đúng.
- Ý kiến c là sai.
5. Củng cố - Dặn dò: 5 phút
- THMT: Các em cần phải tích cực tham gia việc trường, việc lớp để bảo vệ môi trường.
- Về nhà làm vở bài tập.
- Xem trước bài: “Tích cực tham gia việc lớp, việc trường”
- Nhận xét tiết học
 
 
- Lớp hát bài : “Em yêu trường  em ”.
 
 
- Nghe giáo viên giới thiệu.
 
 
- HS nêu ra cách giải quyết.
 
- HS lắng nghe.
 
 
 
 
 
- HS các nhóm thảo luận vì sao chọn cách giải quyết đó.
- Các nhóm thảo luận, mỗi nhóm chuẩn bị đóng vai một cách ứng xử.
 
 
 
- Đại diện từng nhóm lên trình bày.
HS tìm được các câu đúng là a,b,c,d,đ. Các việc e,h là việc làm sai.
 
 
 
 
- HS làm bài cá nhân.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cả lớp cùng chữa bài tập.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS thảo luận nêu lí do, thái độ tán thành, hay kông tán thành đối với từng ý kiến.
 
 
- HS lắng nghe.
                             ______________________________________________
 
TIẾT TKB 5:                               THỦ CÔNG       
 
TIẾT CT 12:              CẮT DÁN CHỮ   I, T  ( TIẾT 2 )
 
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.
- Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên :
- Mẫu chữ I, T  đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng có kích thước đủ lớn, để rời, chưa dán.
- Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T.
2. Học sinh :
- Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠU – HỌC:
1. Ổn định: 1 phút
- Cho học sinh hát .
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ học tập của học sinh.
3. Bài mới: 30 phút
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a. Giới thiệu bài:
- Tiết hôm nay, các em tiếp tục thực hành cắt, dán chữ I, T.
Hoạt động 1: Học sinh thực hành cắt, dán chữ I,T.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại và thực hiện các thao tác kẻ, gấp, cắt chữ I, T.
- Giáo viên nhận xét và nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán chữ I, T theo quy trình:
+ Bước 1: Kẻ chữ I, T
+ Bước 2:Cắt chữ T
+ Bước 3: Dán chữ I, T
- Trong khi học sinh  thực hành giáo viên quan sát, uốn nắn, giúp đỡ những học sinh còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm. Giáo viên  nhắc học sinh  dán chữ cho cân đối và miết cho phẳng.
Hoạt động 2 : Thi sản phẩm sáng tạo.
- Giáo viên cho học sinh trang trí thêm các đường viền để nổi bật các sản phẩm.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh  trưng bày sản phẩm và nhận xét sản phẩm. Chú ý khen ngợi những em có sản phẩm đẹp để khích lệ khả năng sáng tạo của học sinh.
- Giáo viên đánh giá sản phẩm thực hành của học sinh.
 
- Học sinh nghe giáo viên giới thiệu bài.
 
 
 
- Học sinh nhắc lại các bước để kẻ, cắt, dán chữ I, T.
 
 
 
 
 
- Học sinh tiến hành thực hành cắt, dán chữ I, T.
 
 
 
 
 
 
- Học sinh trưng bày sản phẩm.
 
 
 
- Học sinh cả lớp nhận xét các sản phẩm của bạn.
4.Củng cố - Dặn dò: 5 phút
- Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả  thực hành của học sinh.
- Em nào chưa làm tốt về làm lại cho đẹp .
- Chuẩn bị bài : Học sinh giờ học sau mang giấy thủ công, bút chì, kéo, hồ …để học bài:Cắt, dán chữ H, U.
 
                                                        Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009
 
             TIẾT TKB 1 + 3:                   TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN     
 
TIẾT CT 34 + 35:                NẮNG PHƯƠNG NAM  
 
     I. MỤC TIÊU:
      - Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và các cụm từ;                                  bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
   - Hiểu được tình cảm đẹp đẽ, thân thiết và gắn bó giữa thiếu nhi hai miền Nam – Bắc(           Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
KC :
- Dựa vào các ý tóm tắt, kể lại được từng đoạn câu chuyện.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
A. Ổn định: 1 phút
- Học sinh hát.
B. Kiểm tra:(4 phút)Giáo viên gọi 2 học sinh lên bảng đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài tập đọc: Vẽ quê hương.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 .Ổn định: 1 phút
3 . Bài mới : 70 phút
a. Giới thiệu : (Cho HS quan sát tranh minh hoạ chủ điểm).                                                                                                        
- Thiếu nhi Việt Nam chúng ta ở cả ba miền Bắc- Trung- Nam đếu yêu quí nhau, thân thiết với nhau như anh em một nhà. Câu chuyện Nắng phương Nam các em đọc hôm nay viết về tình bạn gắn bó của các bạn thiếu nhi miền Nam với thiếu nhi miền Bắc.
b. Luyện đọc:
-  GV đọc mẫu.
+ Gợi ý cách đọc: giọng sôi nổi, diễn tả rõ sắc thái tình cảm trong lời nói của từng nhân vật : nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả trong đoạn  thư của Vân gửi các bạn miền Nam .
+ Tóm tắt nội dung bài : Qua bài ta Cảm nhận được tình bạn đẹp đẽ, thân thiết, gắn bó giữa thiếu nhi hai miến Nam – Bắc qua sáng kiến của các bạn nhỏ miến Nam : gửi tặng cành mai vàng cho các bạn nhỏ ở miền Bắc .
- GV treo tranh minh hoạ(cảnh chợ hoa và các bạn nhỏ)
c. GV hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ.
- GV yêu cầu HS đọc câu nối tiếp.
- GV yêu cầu HS đọc đoạn  trước lớp.
-  GV nêu một số từ HS thường đọc sai.
-  Treo bảng ghi sẵn câu dài.
+ Nè, / sắp nhỏ kia,/ đi đâu vậy ? (câu hỏi nhấn giọng ở các từ in đậm .
+ Vui/ nhưng mà / lạnh dễ sợ luôn .
“ Hà Nội đang roạ rực trong những ngày giáp tế , trời cuối đông lạnh buốt . Những dòng suối hoa trôi dưới bầu trời xám đục và làn mưa bụi trắng xoá .”(Giọng Uyên đọc lời trong thư cần khác với lời nói của Uyên , của người  dẫn chuyện .)
+ Kết hợp giải nghĩa  các từ cuối bài.
 
- Bài có mấy đoạn ?
 
 
 
 
- GV nói thêm về hoa mai và hoa đào là hai loại hoa đặc trưng của hai miền trong dịp tết.
d. Hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài :
 
- Truyện có những bạn nhỏ nào ?
 
 
 
- Uyên và các bạn đi đâu, vào dịp nào ?
 
 
- Nghe đọc thư Vân, các bạn mong ước điều gì ?    
 
- Phương nghĩ ra sáng kiến gì ?
 
- Vì sao các bạn chọn cành mài làm quà tết cho Vân ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Em chọn thếm tên khác cho truyện ?
 
 
 
e.  Luyện đọc lại :
 
 
 
- GV + HS nhận xét bình chọn nhóm và cá nhân đọc hay nhất.
* KỂ  CHUYỆN  :  
1. GV nêu nhiệm vụ : Dựa và các ý tóm tắt trong SGK, các em nhớ lại và kể lại từng đọc của câu chuyện  nắng phương Nam.
2. Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh.
- GV mở bảng phụ đã viết các ý tóm tắt mỗi đoạn, mời 1 HS ( nhìn gợi ý, nhớ nội dung ) kể mẫu đoạn  1( Đi chợ tết).
Ý 1 : Truyện xảy ra vào lúc nào ?
Ý 2 : Uyên và các bạn đí đâu ?
 
 
 
Ý 3 : Vì sao mọi người sững lại ? 
 
 
 
 
4. CỦNG CỐ - DẶN DÒ: 5 phút
- GV biểu dương những em đọc bài tốt, kể     chuyện  hay.
- Về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
- Về nhà chuẩn bị bài :(Cảnh đẹp non sông)                                            
- GV nhận xét tiết học
- Học sinh hát.
- 3 HS đọc bài “ Vẽ quê hương”và trả lời các câu hỏi :
 
 
 
- HS chú ý lắng nghe .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS đọc nối tiếp từng câu đến hết bài.
- 3 HS lần lượt đọc 3 đoạn  trước lớp.
 
 
 
- HS luyện đọc từ khó và những câu dài.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2 HS đọc những từ ngữ được chú giải cuối bài.
- Bài có 3 đoạn
- 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn .
- HS đọc từng đoạn  trong nhóm .
 
 
 
 
 
 
- HS đọc thầm cả bài .
 
… Uyên, Huê, Phương cùng một số bạn nhỏ ở thành phố HCM. cả bọn nói chuyện về Vân ở ngoài Bắc.
- 1HS đọc đoạn 1. Cả lớp đọc thầm .
… đi chợ hoa , vào ngày 28 tết.
- 1HS luyện đọc đoạn 2, cả lớp theo dõi đọc thầm.
…gửi cho Vân đọc ít nắng phương Nam.
 
- 1HS đọc đoạn 3, cả lớp đọc thầm.
…gửi tặng Vân ngoài Bắc một cành mai
-  HS trao đổi nhóm.
…cành mai chở nắng đến cho Vân trong những ngày đông rét buốt.
+ Cành mai không có ở ngoài Bắc nên rất quí.
+ Cành mai tết chỉ có ở miền Nam sẽ gợi cho Vân nhớ đến bè bạn ở miền Nam …
-  HS đọc toàn bài. Cả lớp đọc thầm.
+ Chuyện cuối năm.
+ Tình bạn.
+ Cành mai Tết …
- HS chia nhóm (mỗi nhóm 4 em) tự phân vai (người dẫn chuyện, Uyên, Phương, Huê )
- 2 đến 3 nhóm thi đọc toàn chuyện.
 
- Một HS đọc toàn bài.
-  HS chú ý lắng nghe.                            
- Cả lớp nhận xét bình chọn cá nhân hoặc nhóm đọc hay.
 
 
- Môt HS đọc yêu cầu của bài.
- HS dựa vào câu hỏi gợi ý để kể.
- Lớp lắng nghe nhận xét.              
 
 
 
 
…đúng vào ngày 28 tết ở TPHCM.
… Uyên và các bạn đang đi giữa chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ. Chợ tràn ngập hoa, khiến các bạn như đang đi trong mơ giữa một rừng hoa .
… cả bọn đang ríu rít bỗng dừng lại vì tiếng gọi: “ Nè , sắp nhỏ kia đi đâu vậy ?
- Từng cặp tập kể chuyện.
- 3 HS nối tiếp nhau kể 3 đoạn .
- HS nhận xét bình chọn bạn kể hay.
                     
 
TIẾT TKB 4:                                               TOÁN
 
TIẾT CT 57:               SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ
 
I. MỤC TIÊU:  
- Biết so sánh  số lớn gấp mấy lần số bé.
II. CHUẨN BỊ :
- Bảng lớp ghi sẵn nội dung bài tập 3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ : 4 phút
- Gọi hai em lên bảng làm BT5 tiết trước,  mỗi em làm một cột.
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới: 30 phút
 * Giới thiệu bài:  
- Giáo viên nêu bài toán .
- Hướng dẫn phân tích bài toán và vẽ sơ đồ  minh họa.
- Yêu cầu nhìn sơ đồ rút ra nhận xét ?
 
+ Muốn biết đoạn thẳng AB (6cm) gấp mấy lần đoạn thẳng CD (2cm ) ta làm như thế nào ?
- Giáo viên kết luận và yêu cầu học sinh nêu cách tìm số lần của số lớn so với số bé.
 
 
 
 
 
 * Luyện tập:
Bài 1:  
- Nêu bài tập trong sách giáo khoa.
+  Muốn biết số chấm tròn màu xanh gấp mấy lần chấm tròn màu trắng ta làm như thế nào ?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Mời một học sinh lên bảng giải .
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra .
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
 
Bài 2 :
-Yêu cầu đọc  bài tập  2.
- Hướng dẫn làm bài tập vào vở.
- Mời một học sinh lên bảng giải bài.
- Gọi học sinh khác nhận xét.
- Nhận xét bài làm của học sinh.
 
 
Bài 3:
- Gọi một em nêu bài tập 3.
- Gợi ý học sinh nhìn sơ đồ tóm tắt để đặt đề toán rồi giải bài  .
- Yêu cầu 2 em nêu bài toán từ sơ đồ tóm tắt .  Mời một học sinh lên bảng giải .
- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn.
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở để KT.
 
 
 
3) Củng cố - Dặn dò:5phút
- Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm thế nào?
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn  về nhà học và làm bài tập .
 
- Hai học sinh lên bảng làm bài .
- cả lớp theo dõi nhận xét.
 
 
 
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
 
    A                6cm                            B
    C         2cm         D
 
- Lớp theo dõi để nắm yêu cầu bài toán .
- Phân tích và vẽ sơ đồ minh họa theo gợi ý của giáo viên .
- Học sinh đo bằng cách lấy đoạn thẳng ngắn CD đặt lên đoạn dài AB lần lượt từ trái sang phải.
- Đoạn thẳng dài AB gấp 3 lần  đoạn CD.
- Suy nghĩ và nêu : Ta thực hiện phép chia 6 : 2 = 3 ( lần )
* Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé .
 
Bài 1:
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập
- Một em sửa bài trên bảng .
- Cả lớp làm vào vở rồi chữa bài .
- Đếm số chấm tròn màu xanh và số chấm tròn màu trắng .
- Lấy số chấm tròn màu xanh chia cho số chấm tròn màu trắng.
6 : 2 = 3 ( lần ) ; 6 : 3 = 2 ( lần )
16 : 4 = 4 (lần )
Bài 2:
- Một học sinh nêu đề bài.
- Cả lớp thực hiện vào vở.
- Một học sinh lên bảng làm.
                                Giải :
Số cây cam gấp số cây cau số lần là:
                   20 : 5  = 4 (lần )
                Đáp số:   4 lần
Bài 3: 
- Lớp nhận xét  bài bạn.
- Học sinh  đọc yêu cầu bài tập 3.
- Lớp  thực hiện làm bài vào vở.
- Một học sinh giải bài trên bảng
                          Giải :
Con lợn nặng gấp con ngỗng số lần là:
                    42 : 6  = 7 (lần )
                  Đáp số:   7 lần
- Học sinh  đọc yêu cầu bài tập 4.
- Lớp  thực hiện làm bài vào vở .
- Một học sinh giải bài trên bảng.
- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.
 
_______________________________________________________________________
 
                                                     Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2009      
 
TIẾT TKB 1:                                     TẬP ĐỌC
 
TIẾT CT 36:                       CẢNH ĐẸP NON SÔNG
                                                          (THMT trực tiếp)
I. MỤC TIÊU:
      - Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và các cụm từ;                                                            bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
     - Biết đọc ngắt nghỉ đúng các dòng thơ lục bát, thơ 7 chữ trong bài.
- Bước đầu cảm nhận được vẽ đẹp và sự giàu có của các vùng miền trên đất nước ta, tù đó thêm tự hào về quê hương đất nước ( TL: được các câu hởi trong SGK thuộc 2-3 câu cac dao trong bài).
II. CHUẨN BỊ:
- Tranh ảnh về cảnh đẹp được nói đến trong các câu ca dao.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:4 phút
- Gọi 3 em nhìn bảng nối tiếp  kể lại 3 đoạn câu chuyện “ Nắng phương Nam “ và TLCH:
+ Vì sao các bạn chọn cành mai làm quà Tết cho Vân?
+ Qua câu chuyện, em hiểu điều gì?
- Nhận xét đánh giá .
2.Bài mới:30 phút
a) Giới thiệu bài:
b) Luyện đọc:
* Đọc mẫu bài.
* Hướng dẫn  luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
- Yêu cầu HS đọc từng dòng thơ. GV theo dõi sửa sai.
- Gọi HS đọc từng đoạn trước lớp .
- Nhắc nhớ học sinh ngắt nghỉ hơi đúng ở các dòng thơ, khổ thơ .
- Giúp học sinh hiểu nghĩa từng từ ngữ mới và địa danh trong bài (Tô Thị, Tam Thanh, Trấn Vũ )
- Yêu cầu HS đọc từng câu ca dao trong nhóm  .
 
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Yêu cầu đọc thầm  toàn bài, TLCH:
+ Kể tên những vùng trong mỗi câu ca dao ?
 
 
+ Mỗi vùng của đất nước ta có cảnh đẹp gì?
 
+ Theo em, ai đã tô điểm cho non sông ta ngày càng đẹp hơn?
- Giáo viên kết luận .
d) Học thuộc lòng các câu ca dao:
- Hướng dẫn đọc diễn cảm 6 câu ca dao.
- Hướng dẫn HS học thuộc lòng các câu ca dao.
- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng 6 câu ca dao.
+ Mời 2 tốp, mỗi tốp 6 em nối tiếp nhau thi đọc thuộc 6 câu ca dao.
+ Mời 3HS thi đọc thuộc cả 6 câu ca dao.
- Theo dõi bình chọn em  đọc tốt nhất.
đ) Củng cố - Dặn dò: 5 phút
- Bài học hôm nay giúp em hiểu điều gì?
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học thuộc bài và xem trước bài mới.
 
- 3 em tiếp nối kể lại các đoạn của câu chuyện và TLCH.
- Cả lớp theo dõi nhận xét.
 
 
 
 
-Lớp theo dõi, giáo viên giới thiệu.
 
- Lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
 
- Nối tiếp nhau mỗi em đọc 2 dòng , luyện đọc các từ ở mục A.
- Nối tiếp nhau đọc 6 câu ca dao.
 
 
- Tìm hiểu nghĩa của từ mới: SGK.
 
 
- Học sinh đọc từng câu ca dao trong nhóm.
- Cả lớp đọc ĐT toàn bài.
 
- Học sinh đọc cả lớp đọc thầm cả bài.
+ Lạng Sơn, Hà Nội, Nghệ An, Hà tĩnh Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai , Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp.
+ Ở Lạng Sơn: có phố Kì Lừa, có nàng Tô Thị... ; Hà Nội: có Hồ Tây ....
+ Do cha ông ta gây dựng và giữ gìn cho non sông ngày càng đẹp hơn.
 
 
- Học sinh đọc từng câu rồi cả bài  theo hướng dẫn của giáo viên.
 
+ 2 tốp thi đọc thuộc 6 câu ca dao.
- 2HS thi đọc thuộc và đọc diễn cảm cả bài.
- Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng,hay
 
- Đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp.
----------------------------------------------
TIẾT TKB 3:                                  TOÁN
 
TIẾT CT 58:                           LUYỆN TẬP
 
I. MỤC TIÊU:
- Biết thực hiện gấp một số lên nhiều lần và vận dụng giải toán có lời văn.
II. CHUẨN BỊ:
- Bảng lớp ghi sẵn nội dung bài tập 3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :5 phút
- Gọi hai em lên bảng làm BT 4.
- Nhận xét đánh giá phần bài cũ .
2.Bài mới: 30 phút
a) Giới thiệu bài:  
b) Luyện tập:
Bài 1: 
- Yêu cầu 1 học sinh nêu bài tập 1.
- Yêu cầu thực hiện phép chia vào vở .
 
-Y êu cầu học sinh nêu miệng  kết quả .
- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn.
-G iáo viên nhận xét đánh giá.
 
 
Bài 2 :
- Yêu cầu học sinh nêu đề bài 2
- Yêu cầu cả lớp cùng thực hiện vào vở.
- Mời một học sinh lên giải .
- Yêu cầu HS đổi vở  kiểm tra chéo.
+Nhận xét bài làm của học sinh
 
 
 
Bài 3:
-Treo bảng phụ yêu cầu học sinh  đọc.
- Yêu cầu học sinh cả lớp làm vào vở .
- Mời một học sinh lên bảng sửa bài.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.  
 
 
 
 
 
 
Bài 4:
- HDHS Viết số thích hợp vào ô trống( theo mẫu)
Trò chơi: thi giải toán nhanh
c) Củng cố - Dặn dò:5 phút
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn  về nhà học và làm bài tập .
- Hai học sinh lên bảng sửa bài .
- Cả lớp theo dõi nhận xét.
 
 
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
 
Bài 1:
- Một học sinh  nêu đề bài 1 .
- Thực hiện phép chia  nhẩm ghi kết quả vào vở.
- Lần lượt từng học sinh nêu miệng kết quả
a/ 18 : 6 = 3 lần ; 18 m gấp 3 lần 6m
b/ 36 : 5 = 7 lần ; 35 kg gấp 7lần 5 kg
- lớp nhận xét bài bạn.
Bài 2:
- Một em đọc đề bài 2.
- Cả lớp làm vào vào vở.
- Một học sinh lên bảng giải bài.
                           Giải :
     Số bò gấp số trâu số lần là :
          20 : 4 = 5  (lần )
          Đ/ S :  5 lần 
- Học sinh khác  nhận xét  bài bạn .
Bài 3:
- Quan sát và đọc  bài tập.
-T ự làm bài rồi chữa bài .
- Một học sinh lên giải bài .
                                Giải :
Số kg cà chua thửa ruộng thứ hai thu hoạch là:            
            127 x 3  = 381  (kg )
Số kg cà chua cả 2 thửa ruộng thu hoạch được:        127 + 381 = 508 ( kg)  
                 Đap số :  508 kg 
Bài 4:
HS làm vào phiếu thi đua giữa các tổ
 
 
 
- HS nhắc lại cách tìm số lớn gấp mấy lần số bé.
 
                      ____________________________________________
 
TIẾT TKB 4:                                      CHÍNH TẢ
 
TIẾT CT 23:                CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG
                                                      ( THMT trực tiếp)
I. MỤC TIÊU:
-  Nghe – viết chính xác và trình bày đúng quy định bài CT; không mắc quá 5 lỗi trong bài.  
- Nghe viết đúng bái chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng bài tập điền tiếng có vần (oc/ ooc) (BT2). Làm đúng (BT3).
- Làm đúng bài tập 3b.
II. CHUẨN BỊ:
- Bảng lớp viết 2 lần bài tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:5 phút
- Yêu cầu học sinh viết bảng con, 2HS viết bảng lớp các các từ :dòng suối , ánh sáng , vấn vương  …
.-   - Nhận xét đánh giá .
2. Bài mới:30 phút
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe viết :
* Hướng dẫn chuẩn bị :
- Giáo viên đọc bài một lượt.
- Yêu cầu 2 HS đọc  lại bài .
 
 
+ Tác giả tả những hình ảnh và âm thanh nào trên sông Hương ?
 
+ Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa ?
- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấy bảng con và viết các tiếng khó.
 
 
* Đọc cho học sinh viết vào vở.
- Đọc lại để học sinh dò bài , tự bắt lỗi .
 
* Chấm, chữa bài.
c/ Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2 :
- Nêu yêu cầu của bài tập 2.
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập .
- Gọi 2 em đại diện cho hai dãy lên bảng làm.
- Yêu cầu lớp nhận xét bài bạn đổi chéo vở để KT.
- Giáo viên nhận xét  bài làm học sinh.
Bài 3 :
- Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài tập 3a.
- Yêu cầu các nhóm đọc nhiều lần bài tập.
- Yêu cầu các nhóm làm vào vở. 
- Cho học sinh nhìn bảng lời giải đúng đã chép sẵn.
- Yêu cầu học sinh chữa bài trong vở.
- Gọi 2 học sinh  đọc lại lời giải đúng .
- Giáo viên nhận xét  bài làm học sinh
d) Củng cố - Dặn dò: 5 phút
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học.
- Nhắc nhớ về trình bày sách vở sạch đẹp.
- Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài mới.
 
- 2HS lên bảng viết .
- Cả lớp viết vào bảng con .
 
 
 
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài
 
 
- Lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
- 2HS đọc lại bài.
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài.
+ Khói thả nghi ngút cả 1 vùng tre trúc trên mặt nước, tiếng lanh canh của thuyền chài...
- Viết hoa chữ cái đầu đoạn, đầu câu và tên riêng.
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con.
nghi ngút, tre trúc, yên tĩnh, khúc quanh , thuyền chài  …
- Cả lớp nghe và viết bài  vào vở.
- Học sinh nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì .
- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm .
 
Bài 2:
- Một em nêu yêu cầu bài tập 2.
- Học sinh làm vào VBT.
- 2HS lên bảng làm bài. Cả lớp theo dõi bạn và nhận xét bổ sung:
Con Sóc, mặc quần soóc, cần cẩu móc hàng, kéo xe rơ moóc
 
Bài 3:
- 2HS nêu yêu cầu bài tập.
- Lớp thực hiện làm vào VBT theo nhóm.
- 1 em làm bài trên bảng lớp.
 
- Cả lớp nhận xét chữa bài.
- 3 em nhắc lại các yêu cầu khi viết chính tả.
 
                          ________________________________________
 
TIẾT TKB 5:                                 TỰ NHIÊN XÃ HỘI   
 
TIẾT CT 23:                     PHÒNG CHÁY KHI Ở NHÀ
 
I. MỤC TIÊU: 
- Nêu được những việc nên và không nên làm để phòng cháy khi đun nấu ở nhà.
- Biết cách sử lí khi cháy.
II. CHUẨN BỊ:
- Bức tranh trong SGK trang 44 và 45,  sưu tầm các vật dễ gây cháy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài mới:34 phút
a) Giới thiệu bài:
* Hoạt động 1: Làm việc với SGK và các thông tin sưu tầm được về thiệt hại do cháy gây ra.
 Bước 1  
Làm việc theo cặp.
- Tổ chức học sinh thảo luận theo từng cặp.
- Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát  hình 1 và hình 2 trang 44 và 45  để hỏi và trả lời với nhau:
+ Em bé trong hình 1 có thể gặp tai nạn gì ?
+ Chỉ ra những vật dễ cháy có trong hình 1 ?
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu can dầu hỏa hoặc đống củi khô bị bắt lửa ?
+ Theo bạn bếp ở hình 1 hay hình 2 an toàn hơn trong việc phòng cháy ? Vì sao ?
 
Bước 2 :
- Yêu cầu một số học sinh trình bày kết quả.
 
- Yêu cầu cặp khác bổ sung ý kiến.
- Kết luận: Bếp ở hình 2 an toàn hơn vì mọi đồ dùng được xếp đặt gọn gàng, ngăn nắp, các chất đễ bắt lửa được để xa bếp.
 Bước 3:
- Yêu cầu học sinh kể ra vài câu chuyện về thiệt hại do cháy gây ra mà em được chúng kiến hay biết được qua các thông tin đại chúng.
- GV kể, phân tích nguyên nhân và hậu quả do cháy gây ra.
* Hoạt động 2 :
- Thảo luận và đóng vai.
 Bước 1:   động não   .
- Giáo viên đặt vấn đề với cả lớp:
+ Cái gì có thể gây cháy bất ngờ ở nhà bạn ?
Bước2 :
 Thảo luận nhóm và đóng vai .
+ Nhóm 1: Bạn sẽ làm gì khi thấy diêm hoặc bật lửa vứt lung tung trong nhà mình.
+ Nhóm 2: Theo em những thứ dễ bắt lửa như xăng, đầu hỏa nên được cất giữ ở đâu trong nhà?
+ Nhóm 3: Trong khi đun nấu, bạn và những người trong gia đình cần chú ý điều gì để phòng cháy?
Bước 3:
- Gọi đại diện từng nhóm lên trình  bày kết quả thảo luận của nhóm mình .
- Yêu cầu nhóm khác nhận xét và bổ sung.
* Hoạt động 3 :
- Trò chơi gọi cứu hỏa  
- Giáo viên hướng dẫn  cách chơi.
- Nêu tình huống cháy cụ thể
- Thực hành báo động cháy.
- Nhận xét  và hướng dẫn  một số cách thoát hiểm khi có cháy.      
2. Củng cố - dặn dò:5 phút
- Cho liên hệ với cuộc sống và giáo dục có ý thức phòng chống cháy trong gia đình mình. 
- Chuẩn bị bài: Một số hoạt động ở trường.
 
- Nghe GV giới thiệu.
 
 
 
 
 
- Tiến hành chia ra từng cặp để thảo luận theo hướng dẫn của giáo viên.
- Các nhóm cử ra nhóm trưởng để điều  khiển nhóm thảo luận và hoàn thành bài tập thông qua quan sát tranh.
 
 
 
 
 
 
- Lần lượt một số em đại diện các nhóm lên báo cáo trước lớp.
- Lớp theo dõi và nhận xét bổ sung.
 
- HS kể  những câu chuyện do cháy gây ra, nêu nguyên nhân gây cháy, tác hại của việc gây cháy và cách đề phòng.
 
 
 
 
 
- Lần lượt từng em nêu lên các vật có thể bất ngờ gây cháy ở gia đình mình .
 
 
- Các nhóm thảo luận theo từng câu hỏi gợi ý mà giáo viên ghi trong phiếu .
 
 
 
 
 
 
 
- Lần lượt từng nhóm trình bày trước lớp.
- Lớp theo dõi nhận xét  và bình chọn nhóm trả lời hay nhất .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thực hiện chơi trò chơi : Gọi người cứu hỏa.
 
 
 
 
_______________________________________________________________________
 
                                                                          Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009
TIẾT TKB 2:                                       THỂ DỤC
 
TIẾT CT 24 : ÔN CÁC ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, LƯỜN BỤNG, TOÀN THÂN VÀ ĐỘNG TÁC NHẢY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI: NÉM TRÚNG ĐÍCH
 
I/MỤC TIÊU:
- Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay,chân, lườn, bụng, toàn thân và học động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung.
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II/ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN :
-Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an tòan tập luyện, chuẩn bị kẻ sân chơi trò chơi.
III/NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung và phương pháp
Định lượng
Đội hình tập luyện
1, Phần mở đầu
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và hát.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt vào trong sân khởi động các khớp và chơi - Trò chơi “ Chẵn, lẻ”. Cả lớp đứng thành vòng tròn, mỗi em cách nhau một cánh tay. Khi nào giáo viên hô “Chẵn” thì từng đôi(hoặc 4,6 em) chạy lại nắm tay nhau( cả hai tay), nếu hô “lẻ” thì 3em (hoặc 5, 7 em) nắm tay nhau, nếu em nào thừa phải nhảy lò cò 1 vòng xung quanh lớp.
2, Phần cơ bản:
- Ôn 6 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
- Tập luyện theo đội hình 2 – 4 hàng ngang.
- Chia tổ ôn luyện 6 động tác đã học.
- GV đi đến từng tổ quan sát và kết hợp sửa chữa động tác sai. Các em trong tổ thay nhau hô cho các bạn tập.
* Các tổ thi đua với nhau dưới sự điều khiển của GV. Tổ nào tập đúng đều nhất được biểu dương trước lớp.
- Chọn 5 – 6 em tập các động tác đúng, đẹp nhất lên biểu diễn, GV nhận xét và biểu dương trước lớp.
* Học động tác nhảy:
- GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác và cho HS tập theo. Lần đầu thực hiện chậm theo từng nhịp một để HS nắm được phương hướng và biên độ của động tác rồi mới tập theo nhịp hô của GV sau 1 số lần tập 2 x 8 nhịp, giáo viên nhận xét, uốn nắn động tác chưa đúng rồi cho thực hiện lại.
- Trong quá trình tập luyện, GV có thể cho 2-3 em thực hiện tốt làm mẫu, rồi cả lớp nhận xét biểu dương những em thực hiện tốt. Trước khi tập GV có thể cho HS tập riêng lẻ từng động tác sau đó mới tập phối hợp toàn bộ động tác.
- GV cần nhắc HS : ở nhịp 1 và 5 khi bật nhảy lên, hai chân tách ra, sau đó rơi xuống hai chân đứng rộng bằng vai. Ở nhịp 3 bật nhảy người lên hai tay thẳng và vỗ vào nhau ở trên đầu sau đó rơi xuống hai chân đứng rộng bằng vai.
* Chơi trò chơi: Ném trúng đích.
- Gv nhắc lại tên trò chơi và cách chơi, sau đó cho hs chơi thử một đến hai lần. Sau một số lần chơi em nào thực hiện trò chơi  tốt thì biểu dương. Những nhóm nào, em nào thực hiện không đúng  hoặc bị thừa thì phải vừa đi vừa hát hoặc lò cò một vòng xung quanh lớp.
3, Phần kết thúc:
- Tập một số động tác hồi tĩnh, sau đó vỗ tay và hát.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học.         
- Về nhà ôn 6 động tác thể dục phát triển chung đã học.
 
1 phút
 
1 phút
 
2 phút
 
2 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
6 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 phút
 
2 phút
2 phút
 
- Tập hợp đội hình 4 hàng ngang.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đội hình 4 hàng ngang.
 
* * * * * *    * * * * * *    * * * * * *    * * * * * *        
 
 
 
 
 
- Đội hình 4 hàng ngang.
 
*       *        *       *         *        * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Đội hình 4 hàng ngang.
 
*       *       *        *       *        *
*       *       *       *        *        *
*      *        *        *       *        *
*       *        *        *        *        *
                         _____________________________________________
TIẾT TKB 2:                               LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 
TIẾT CT 12:        ÔN TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG , TRẠNG THÁI
VÀ PHÉP SO SÁNH
I. MỤC TIÊU:
- Nhận biết được các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong khổ thơ ( BT1).
- Biết thêm được một kiểu so sánh: so sánh hoạt động với hoạt động (BT2).
- Chọn được từ ngữ thích hợp để ghép thành câu (BT3).
II. CHUẨNBỊ:
- Bảng lớp  viết sẵn bài tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:5 phút
- Yêu cầu 2 học sinh làm lại BT2 và 4 tiết trước.
- Nhận xét ghi điểm.
 2.Bài mới: 30 phút
a) Giới thiệu bài:
 b)Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
* Bài 1:
- Yêu cầu đọc nội dung bài tập 1.
- Yêu cầu lớp làm vào vở bài tập.
- Mời 1 học sinh lên làm  trên bảng .
- Giáo viên chốt lại lời giải đúng .
- Yêu cầu cả lớp chữa bài trong vở
 
* Bài 2 :
- Yêu cầu một em đọc đề bài tập 2 .
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm .
-Yêu cầu trao đổi thảo luận theo cặp và làm vào vở
- Mời 2 em đại diện lên bảng làm vào tờ phiếu lớn
- Giáo viên và học sinh theo dõi nhận xét .
 
 
 
 
* Bài 3:
-Yêu cầu học sinh đọc bài tập 3.
- Yêu cầu lớp làm vào vở bài tập.
- Mời 2 em lên bảng nối nhanh, đúng vào các tờ giấy dán trên bảng.
- Nhận xét  và chốt lại lời giải đúng .
 
 c) Củng cố - Dặn dò:5 phút
- Nhắc lại nội dung bài học .
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
 
- 2HS lên bảng làm bài.
- Cả theo dõi nhận xét.
 
 
- Cả lớp theo dõi giới thiệu bài.
 
 
- Một em nêu  yêu cầu bài tập1 .
- Cả lớp đọc thầm bài tập .
- Học sinh làm bài tập vào vở .
- Một  học sinh lên làm  trên bảng.
- Lớp nhận xét bổ sung: Từ chỉ hoạt động là chạy, lăn.
Bài 2:
- Một em đọc bài tập 2 .Lớp theo dõi và đọc thầm theo . Cả lớp hoàn thành bài tập .
- Hai  em đại diện 2 nhóm lên bảng làm vào tờ phiếu lớn đã treo sẵn .
- Các từ  chỉ hoạt động  và phép so sánh trong bài là :
Vật

S S
HHĐ
Con trâu
Đi
Như
Đập đất
Tàu cau
Vươn
Như
Tay vẫy
Xuồng
Đậu
Như
nằm
 
Bài3:
- Học sinh đọc nội dung bài tập 3.
- Cả lớp tự làm bài.
- 2HS lên bảng làm thi làm bài: nối nhanh các TN thích hợp ở cột A với từ ngữ ở cột B.
- Lớp theo dõi nhận xét bổ sung.
 
 
- Về nhà đọc lại các BT đã làm.
                     ___________________________________________
 
TIẾT TKB 3:                                        TOÁN
 
TIẾT CT 59:                              BẢNG CHIA 8
 
I. MỤC TIÊU:
- Bước đầu thuộc bảng chia 8 và vận dụng được trong giải toán(có một phép chia 8).
II. CHUẨN BỊ:
- Các tấm bìa mỗi tấm có 8 chấm tròn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :  5 phút
- Gọi 2 em lên bảng làm lại TB2 cột b, c và bài 3 tiết trước.
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:30 phút
a) Giới thiệu bài:  
b) Khai thác:
* Lập bảng chia 8 :
+ Để lập được bảng chia 8 ta dựa vào đâu?
- gọi HS đọc bảng nhân 8.
- Yêu cầu thảo luận theo nhóm: Dựa vào bảng nhân 8, em hãy lập bảng chia 8.
- Mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- GV kết luận ghi bảng:
8 : 8 = 1 ; 16 : 8 = 2 ; ... ;  80 : 8 = 10.
- Yêu cầu cả lớp HTL bảng chia 8.
c) Luyện tập:
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Mời 1 số em nêu miệng kết quả.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
 
 
 
Bài 2 : 
- Giọ HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu cả lớp cùng thực hiện vào vở.
- Mời 2HS lên bảng chữa bài.
- Cho HS đổi vở để KT bài nhau.
 
- Nhận xét bài làm của học sinh.
 
Bài 3:
- Gọi học sinh đọc bài bài toán.
- Ghi tóm tắt bài toán:
                                   32m
 
   ? m
- Yêu cầu HS đọc thầm tìm cách giải và làm vào nháp.
- Mời 1HS lên bảng giải.
- GV nhận xét chữa bài.
Bài 4: 
- Hướng dẫn tương tự như bài 3, yêu cầu HS làm vào vở. Sau đó chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
 
 
d) Củng cố - Dặn dò:5 phút
-Yêu cầu nêu kết quả của từng phép tính trong bảng chia 8.
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học và làm bài tập.
- Hai học sinh lên bảng sửa bài .
+ HS1: Làm bài tập 2. 
+ HS2: Làm bài 3.
- Cả lớp theo dõi nhận xét.
 
- Lớp lắng nghe  giới thiệu bài.
 
 
+ Dựa vào bảng nhân 8.
- 2HS đọc bảng nhân 8.
- Các nhóm thảo luận và lập bảng chia 8.
- 3 nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác bổ sung.
  8 : 8 = 1                   48 : 8 = 6
16 : 8 = 2                   56 : 8 = 7
24 : 8 = 3                   64 : 8 = 8
32 : 8 = 4                   72 : 8 = 9
40 : 8 = 5                   80 : 8 = 10
- Cả lớp HTL bảng chia 8.
Bài1:
- Một học sinh nêu yêu cầu bài: Tính nhẩm.
- Cả lớp tự làm bài vào vở.
- Lần lượt từng em nêu miệng kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung:
       8 : 8  = 1        16 : 8 = 2
      24 : 8 = 3        32 : 8 = 4 …
Bài 2:
- Một học sinh nêu yêu cầu bài tập 2.
- cả lớp tự làm bài vào vở.
- 2 em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung.
8 x 5 = 40      8 x 4 = 32         8 x 6 = 48
 40 : 8 = 5         32 : 8 = 4          48 : 8 = 6
 40 : 5 = 8         32 : 4 = 8          48 : 6 = 8
Bài 3:
- Một em đọc đề bài 3.
- Cả lớp làm bài vào nháp.
- Một học sinh lên bảng giải bài, cả lớp nhận xét bổ sung
                          Giải :
          Chiều dài mỗi mảnh vải là :
          32 : 8 = 4 ( m )
            Đáp số : 4 m vải 
 
Bài 4:
- Cả lớp tự làm bài rồi chữa bài.
 
                      Giải :
Số mảnh vải cắt được là :
32 : 8 = 4 ( mảnh)
Đáp số: 4 mảnh 
- Nêu kết quả tương ứng với từng phép tính do GV yêu cầu.
                            __________________________________________
 
TIẾT TKB 4:                                           TẬP VIẾT
 
TIẾT CT 12:                                      ÔN CHỮ HOA H
 
I. MỤC TIÊU:
- Viết đúng chữ hoa H (1 dòng), tên riêng Hàm Nghi(1 dòng), câu ứng dụng Hải Vân... vịnh Hàn(1lần) bằng chữ cỡ nhỏ.
II. CHUẨN BỊ:
- Mẫu chữ viết hoa H , N , V.
- Mẫu chữ tên riêng Hàm Nghi và câu  ca dao trên dòng kẻ ô li.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HOC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:5 phút
- Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh của học sinh .
- Yêu cầu nhắc lại câu ứng dụng ở bài trước.
- Gọi 2HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con: Ghềnh Ráng, Ghé.
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
2.Bài mới: 30 phút 
a) Giới thiệu bài:
b)Hướng dẫn viết trên bảng con
  * Luyện viết chữ hoa :
- Yêu cầu tìm các chữ hoa có trong bài : H, N , V
- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ .
- Yêu cầu tập viết vào bảng con các chữ vừa nêu .
 
* Học sinh luyện viết từ ứng dụng: 
- Yêu cầu học sinh đọc từ  ứng dụng.
- Giới thiệu: Hàm Nghi là một ông vua lên ngôi từ lúc 12 tuổi có lòng yêu nước thương dân, bị TDP bắt và đưa đi đày ở An - giê - ri và mất ở đó.
- Yêu cầu HS viết trên bảng con: Hàm Nghi.
* Luyện viết câu ứng dụng:
- Yêu cầu một học sinh đọc câu ứng dụng:
- Giúp HS hiểu nội dung câu ca dao: Tả cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và hùng vĩ  ở miền Trung của nước ta.
- Yêu cầu HS luyện viết trên bảng con: Hải Vân, Hòn Hồng.
 c) Hướng dẫn viết vào vở :
- Giáo viên nêu yêu cầu: viết chữ H 1 dòng cỡ nhỏ.
- Viết tên riêng Hàm Nghi 2 dòng cỡ nhỏ.
- Viết câu ca dao hai lần (4 dòng).
  d/ Chấm chữa bài 
  đ/ Củng cố - Dặn dò:5 phút
-  Yêu cầu nhắc lại cách viết chữ hoa: H, N, V.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Dặn  về nhà học bài và  xem trước bài mới .
 
 
- Hai em lên bảng viết.
- Lớp viết vào bảng con.
 
 
 
 
 
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.
 
 
- Các chữ hoa có trong bài là: H, N, V.
- Theo dõi GV hướng dẫn.
 
 
 
 
 
 
- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào bảng c- Lớp tập viết từ ứng dụng trên bảng con.
 
- Một em đọc câu ứng dụng.
- Lớp luyện viết chữ hoa: Hải Vân, Hòn Hồng, Hàn trong câu ứng dụng.
- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn  của giáo viên.
 
 
 
 
 
 
 
 
Hải Vân bát ngát nghìn trùng.
Hòn Hồng sừng sững đúng trong vịnh Hàn .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nêu lại các yêu cầu tập viết chữ hoa.
 
 
 
                                                                                  Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009
TIẾT TKB 1:                                  TẬP LÀM VĂN
 
TIẾT CT 12:             NÓI, VIẾT VỀ CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC
( THMT trực tiếp)
I. MỤC TIÊU:
- Nói được những điều em biết về một cảnh đẹp ở nước ta dựa vào một bức tranh(hoặc một tấm ảnh) theo gợi ý BT1.
- Viết được những điều nói ở bài tập 1 thành một đợan văn ngắn ( khoảng 5 câu).
II. CHUẨN BỊ:
- Ảnh chụp biển Phan Thiết trong SGK (phóng to)
- Sưu tầm tranh ảnh về cảnh đẹp của đất nước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:5 phts
- Gọi 1HS kể lại chuyện: Tôi có đọc đâu.
- Gọi 2HS nói về quê hương hoặc nơi em đang ở.
- Nhận xét ghi điểm.
 2.Bài mới:30 phút
a/ Giới thiệu bài :
b) Hướng dẫn kể :
Kiểm tra các bức tranh ảnh của HS
Treo bảng phụ viết các câu hỏi gọi ý và yêu cầu HS quan sát bức ảnh chụp bãi biển Phan Thiế.t
 Bài tập 1 :
- Gọi học sinh đọc bài tập.
 
- Nêu yêu cầu và đọc câu hỏi gợi ý đã viết sẵn trên bảng.
- Yêu cầu cả lớp quan sát tranh  Biển Phan Thiết .
- Hướng dẫn nói về cảnh đẹp trong bức tranh .
- Mời một học sinh giỏi lên nói mẫu về cảnh đẹp trong bức tranh .
- Yêu cầu học sinh tập nói theo căp .
- Mời 1 vài em nối tiếp nhau thi nói .
- Giáo viên lắng nghe và nhận xét.
Bài tập 2 :
- Gọi 1 em đọc yêu cầu bài tập.
- Nhắc học sinh có thể dựa vào các câu hỏi gợi ý trên bảng và những điều đã nói để viết thành đoạn văn ngắn từ(5-7 câu).
- Yêu cầu học sinh viết đoạn văn vào vở
- Giáo viên theo dõi uốn nắn cho học sinh .
- Mời 4 -5 em đọc lại đoạn văn vừa viết.
- Chấm điểm 1 vài em viết hay.
 
c) Củng cố - Dặn dò: 5 phút
- Yêu cầu nhắc lại nội dung bài học.
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học
- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau.
 
- 1HS kể lại chuyện Tôi có  đọc đâu.
- Hai em lên bảng nói về quê hương hoặc nơi em ở.
 
 
- Cả lớp theo dõi.
- Hai em đọc lại đề bài tập làm văn .
- Đọc thầm câu hỏi gợi ý.
 
 
 
 
-Đọc thầm và kết hợp quan sát tranh minh họa
- Lắng nghe giáo viên hướng dẫn để tập nói về một cảnh đẹp của đất nước ( đó là tranh chụp biển Phan Thiết )
 
 
 
- Một học sinh giỏi làm mẫu.
 
- Cả lớp nhìn tranh tập nói theo cặp.
- 2 - 3 học sinh lên nối tiếp nhau thi tập nói
- Cả lớp nhận xét, biểu dương những bạn nói hay
- Một học sinh đọc đề bài tập 2: Viết những điều đã nói thành đoạn văn từ 5 - 7 câu.
 
- Cả lớp làm bài.
- Học sinh đọc lại đoạn văn của mình trước lớp từ 5 - 6 em.
- Lớp theo dõi nhận xét  bình chọn bạn làm tốt nhất .
- 2HS nhắc lại nội dung bài học.
 
                             _______________________________________
 
TIẾT TKB 2:                                    CHÍNH TẢ
 
TIẾT CT 24:                           CẢNH ĐẸP NON SÔNG
 
I. MỤC TIÊU:
- Nghe – viết chính xác và trình bày đúng quy định bài CT; không mắc quá 5 lỗi trong bài.
- Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức các câu thơ thể lục bát, thể song thất.
- Làm đúng bái tập 2
II. CHUẨN BỊ:
- Bảng lớp viết hai lần bài tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:5 phút
- Gọi 2HS lên bảng viết: 2 từ có tiếng chứa vần at, 2 từ có tiếng chứa vần ac.
- Nhận xét đánh giá ghi điểm.
2.Bài mới: 30 phút
a) Giới thiệu bài
 
b) Hướng dẫn nghe - viết :
* Hướng dẫn chuẩn bị:
- Đọc mẫu 4 câu ca dao cuối trong bài.
- Gọi 2HS đọc thuộc lòng lại, cả lớp đọc thầm.
+ Bài chính tả có những tên riêng nào ?
 
 
+ 3 câu ca dao thể lục bát được trình bày thế nào?
+ Câu ca dao 7 chữ được trình bày thế nào?
- Yêu cầu lấy bảng con viết các tiếng khó.
 
* GV đọc cho HS viết bài.
* Chấm, chữa bài.
 
c/ Hướng dẫn làm bài tập
Bài tập 2 :
- Gọi HS đọc ND của BT.
 
- Yêu cầu 2HS làm bài trên bảng.
- Cả lớp thực hiện vào bảng con.
- Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- Gọi HS đọc lại kết quả theo lời giải đúng.
- Yêu cầu HS làm bài vào VBT.
 
d) Củng cố - Dặn dò:5 phút
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học và làm bài xem trước bài mới .
 
- 2 em lên bảng làm bài.
- Cả lớp viết vào bảng con.
 
 
-Lớp lắng nghe giới thiệu bài
-Hai em  nhắc lại tựa bài.
 
 
- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
- 2HS đọc thuộc lòng lại bài.
 
+ Các tên riêng : Nghệ, Hải Vân, Hồng, Hàn , Nhà Bè, Gia Định, Đồng Nai, Tháp Mười.
+ Dòng 6 chữ bắt đầu viết cách lề vở 2 ô. Dòng 8 chữ cách lề 1 ô vở.
+ Cả hai chữ đầu mỗi dòng đều cách lề 1 ô.
- Lớp thực hiện viết tiếng khó vào bảng con.
- Nghe - viết bài vào vở. Sau đó dò bài soát lỗi.
 
 
 
- 2HS nêu ND của BT: Tìm vần thích hợp để điền vào chỗ trống (ac/ at).
- 2 em thực hiện làm bài trên bảng.
- Cả lớp thực hiện vào bảng con xong giơ bảng và sửa bài.
- 2HS đọc lại kết quả đúng.
 
- Cả lớp làm bài vào VBT: vác, khát, thác.
 
- 3HS nhắc lại các yêu cầu khi viết chính tả.
                           ______________________________________
 
TIẾT TKB 3:                                       TOÁN
 
TIẾT CT 60:                                  LUYỆN TẬP
 
I. MỤC TIÊU:
- Thuộc bảng chia 8 và vận dụng được trong giải toán( có một phép chia 8).
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1.Bài cũ : 5phút
- KT về bảng chia 8.
- Gọi 1HS làm lại BT2 tiết trước.
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
2.Bài mới:30 phút
a) Giới thiệu bài:  
b) Luyện tập:
Bài 1:
- Gọi học sinh nêu bài tập 1.
- Yêu cầu tự  làm bài vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả tính nhẩm.
- Yêu cầu lớp theo dõi và tự chữa bài.
- GV nhận xét chốt lại kết quả đúng.
Bài 2 :
- Gọi học sinh nêu yêu cầu bài 2.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện tính vào vở. 
- Gọi 4 em lên bảng làm bài, mỗi em 1 cột .
- Nhận xét bài làm của học sinh.
- Yêu cầu HS đổi vở để KT bài nhau.
Bài 3
- Gọi học sinh đọc bài toán.
- Yêu cầu HS nêu dự kiện và yêu cầu đề bài.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở. 
- Gọi một học sinh lên bảng giải .
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.  
 
 
 
 
 
 
Bài 4 :
- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài.
 
- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ, tính nhẩm.
- Gọi HS trả lời miệng.
- Giáo viên nhận xét chữa bài.
 
 
c) Củng cố - Dặn dò:5 phút
- Yêu cầu HS đọc bảng chia 8.
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn về nhà học và làm bài tập .
 
- 3HS đọc bảng chia 8.
- 1HS lên bảng làm BT2.
- Cả lớp theo dõi nhận xé.
 
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
 
Bài 1:
- Một em nêu yêu cầu bài 1: Tính nhẩm.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- 3HS nêu miệng kết quả, cả lớp bổ sung.
a.       8 x 6 = 48              16 : 8 = 2   
b.    48 : 8  = 6                16 : 2 = 8    
Bài 2:
- 1HS nêu yêu cầu bài 2: Tính nhẩm.
- Cả lớp tự làm bài vào vở.
- 4HS lên bảng làm bài, cả lớp theo dõi nhận xét bổ sung.
 
- Từng cặp đổi chéo vở để KT bài nhau.
Bài 3:
- 2HS đọc bài toán.
- HS phân tích bài toán.
 
- Cả lớp làm vào vào vở.
- Một HS lên bảng trình bày bài giải, lớp theo dõi bổ sung.
Giải :
Số thỏ còn lại là :
42 – 10 = 32 ( con )
Số thỏ trong mỗi chuồng là:
32  : 8 = 4  (con)
 Đáp số:  4 con thỏ  
Bài 4:
- Một học sinh nêu đề bài: Tìm 1/ 8 số ô trong hình mỗi hình.
- Tự làm nhẩm dựa vào hình vẽ.
 
- 3HS nêu miệng kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung.
               Hình a:  16 : 8 = 2(ô vuông)
               Hình b:  24 : 8 = 3 (ô vuông)
 
- 2HS đọc bảng chia 8.
                          __________________________________________
TIẾT TKB 4:                                    TỰ NHIÊN XÃ HỘI
 
TIẾT CT 24:                  MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG
( THMT bộ phận)
I. MỤC TIÊU:
- Nêu được các hoạt động chủ yếu của HS khi ở trường như học tập, vui chơi , văn nghệ, thể dục thể thao, lao động vệ sinh, tham quan ngoại khóa
- Nêu được trách nhiệm của HS khi tham gia các hoạt động đó.   
- Tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ: 5 phút
- Kiểm tra bài “ Phòng cháy khi ở nhà “
- Gọi 2 học sinh trả lời nội dung .
2.Bài mới: 30 phút
* Giới thiệu bài:
* Hoạt động 1:   Quan sát theo cặp
 Bước 1:
- Tổ chức học sinh quan sát hình thảo luận theo gợi ý  .
+ Kể tên một số hoạt động học tập diễn ra trong giờ học ?
+ Trong từng hoạt động đó học sinh làm gì? Giáo viên  làm gì?
- Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát  hình 46 để  trả lời.
 Bước2:
- Yêu cầu một số cặp lên hỏi và trả lời trước lớp.
- Giáo viên kết luận: SGV.
Bước 3 :
- Yêu cầu các nhóm thảo luận một số câu hỏi nhằm giúp học sinh liên hệ thực tế bản thân.
+ Em thường làm gì trong giờ học?
+ Em thường học nhóm trong giờ học nào?
+ Em thường làm gì khi học nhóm?
+ Em có thích đánh giá bài làm của bạn không? ... 
- Sau khi thảo luận xong yêu cầu các nhóm báo cáo trước lớp .
- Theo dõi và khẳng định nhóm đúng để thay cho kết luận .
* Hoạt động 2 :
- Làm việc theo tổ học tập.
*Bước 1 : Hướng dẫn.
- Làm việc theo nhóm.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận theo các câu hỏi gợi ý .
- Nêu các câu hỏi như sách giáo viên .
- Yêu cầu học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi
- Yêu cầu các tổ nhận xét  câu trả lời của bạn  .
- Giáo viên nhận xét  kết luận .
Bước2:
- Mời đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận trước lớp.
- Lắng nghe nhận xét và bổ sung
- Liên hệ thực tế.
- THMT : Em đã làm gì để góp phần cho ngôi trường xanh, sạch, đẹp.
 3) Củng cố - dặn dò:5 phút
- Về nhà áp dụng những điều đã học vào cuộc sống.
- Xem trước bài mới.
- Chuẩn bị bài: Một số hoạt động ở trường (tiết 2).
 
-Trả lời về  nội dung  bài học trong bài : “ Phòng cháy khi ở nhà “.
 
 
- Lớp theo dõi.
 
- Tiến  hành chia ra từng nhóm để thảo luận theo hướng dẫn của giáo viên.
 
 
- Các nhóm cử ra nhóm trưởng để điều  khiển nhóm thảo luận và hoàn thành bài tập trong phiếu .
 
 
- Lần lượt từng cặp học sinh lên  hỏi và trả lời trước lớp .
- Lớp theo dõi và nhận xét .
 
- Tiến hành thảo luận các câu hỏi gợi ý của giáo viên
- Lần lượt từng nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình trước lớp .
- Các nhóm khác theo dõi nhận xét  và bổ sung .
 
 
- Lớp tiếp tục làm việc theo nhóm .
- Các nhóm trao đổi thảo luận để trả lời các câu hỏi gợi ý của giáo viên .
- Các nhóm cử đại diện báo cáo trước lớp
- Cả lớp theo dõi nhận xét rồi thảo luận đi đến kết luận
- Các nhóm trình bày tên các môn học mình đạt điểm cao và nói cho nhau nghe về sở thích từng môn học của mình .
- Lớp theo dõi nhận xét  và bình chọn nhóm trả lời hay nhất .
 
 
 
 
- Nêu những việc làm để góp phần bảo vệ môi trường.
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ____________________________________________
 
 
TIẾT TKB 5:                                     SINH HOẠT LỚP
 
TIẾT CT 12:ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TUẦN 12–KẾ HOẠCH TUẦN 13
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
                             PHẦN KÍ DUYỆT CỦA BGH TUẦN 11 + 12
 
  Tổng số :…….tiết.               Đã soạn:……tiết.                  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
                                                                    Ngày      tháng 11 năm 2009
                                                                                P Hiệu trưởng
 
 
 

 

Nguồn:Vụ Lê Bá

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giao an Lop 3 Tuan 12
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTUN12.doc[0.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
73h1uq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-11-14 10:01:52
Loại file
doc
Dung lượng
0.38 M
Trang
1
Lần tải
263
Lần xem
10
giáo án điện tử Giao an Lop 3 Tuan 12

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 12
  Tiếng Việt
  GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2012

  Xem: 0

 • Giao an lop 3 tuan 12
  Toán học
  Giao an lop 3 tuan 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2012

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 3 tuần 12
  Toán học
  Giáo án lớp 3 tuần 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2009

  Xem: 37

 • Giáo án lớp 3-Tuần 12
  Lớp 3
  Giáo án lớp 3-Tuần 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2012

  Xem: 0

 • giao an tuan 12, lop 3
  Toán học
  giao an tuan 12, lop 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2013

  Xem: 0

 • Giao an lop 3 tuan 12
  Toán học
  Giao an lop 3 tuan 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2015

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 3 tuần 12
  Toán học 3
  Giáo án lớp 3 tuần 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2009

  Xem: 44

 • giao an lop 3 tuan 12
  Lớp 2
  giao an lop 3 tuan 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2014

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 3 tuần 12
  Lớp 3
  Giáo án lớp 3 tuần 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2009

  Xem: 40

 • Giáo án lớp 3 tuần 12
  Ngữ văn
  Giáo án lớp 3 tuần 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2014

  Xem: 0