Giáo án mẫu 5 hoạt động mới

giáo án điện tử Toán học Toán học 8 Đại số 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-04-18 20:34:23 Tác giả Vinh Phúc loại .doc kích thước 0.46 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

HOC KI 2 Tuần 20 Tiết 41 – Bài 1. MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS hiểu k/n PT và các thuật ngữ như: Vế trái, vế phải, nghiệm của Pt, tập nghiệm của PT. HS hiểu và biết cách sử dụng các thuật ngữ cần thiết khác để diễn đạt bài giải PT 2. Kĩ năng: HS thực hiện được hiểu k/n giải Pt , bước đầu làm quen và biết cách sử dụng và qui tắc nhân, biết cách kiểm tra một giá trị của ẩn có phải là nghiệm của PT hay không HS thực hiện thành thạo qui tắc chuyển vế. 3. Thái độ: HS có thói q

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

HOC KI 2
 
Tuần 20
Tiết 41 – Bài 1. MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH
 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS hiểu k/n PT và các thuật ngữ như: Vế trái, vế phải, nghiệm của Pt, tập nghiệm của PT.
HS hiểu và biết cách sử dụng các thuật ngữ cần thiết khác để diễn đạt bài giải PT
2. Kĩ năng: HS thực hiện được hiểu k/n giải Pt , bước đầu làm quen và biết cách sử dụng và qui tắc nhân, biết cách kiểm tra một giá trị của ẩn có phải là nghiệm của PT hay không
HS thực hiện thành thạo qui tắc chuyển vế.
3. Thái độ: HS có thói quen làm việc khoa học thông qua biến đổi của đa thức trong các vế của phương trình
Rèn cho hs tính cách cẩn thận.
4. Năng lực, phẩm chất  :
* Năng lực: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác , chủ động sáng tạo                                                  
* Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập.
II. CHUẨN BỊ:
1. GV: Phấn màu, bảng phụ.
2. HS : Bảng nhóm
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:
1. Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,
2. Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật thảo luận nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não
IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Hoạt động khởi động
a. Ổn định lớp:
b. Kiểm tra bài cũ: Rút gọn biểu thức sau :
         a) 2x2  - 4x + 2 – 5( x – 1 )2          b) 2x 4  - 4x 2 + 2 – 5( x 2 – 1 )2 
c.Tiến trình bài học:
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động GV và HS
Nội dung cần đạt
* Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập và thực hành,
* Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não.
GVnêu mục 1:
GV viết bài toán sau lên bảng sau đó giới thiệu :
Phương trình một ẩn:
Tìm x biết :
 2x + 5 = 3 (x – 1) + 2
Hệ thức 2x + 5 = 3(x – 1) + 2 là một phương trình với ẩn số x
vế trái   :  2x + 5     vế phải  : 3 (x – 1) + 2.
Phương trình một ẩn x có dạng A(x) = B(x)
1

 


Phương trình gồm hai vế.
- vế trái là 2x + 5 vế phải là 3 (x – 1) + 2.
- Hai vế của phương trình này chứa cùng một biến x, đó là phương trình một ẩn.
- GV giới thiệu phương trình một ẩn x có dạng A(x) = B(x) với vế trái là A(x), vế phải là B(x)
- GV  nêu ví dụ  . Chỉ ra vế trái, vế phải
- GV yêu cầu học sinh làm ? 1 .
Hãy cho ví dụ về : 
a)Phương trình với ẩn y.
b)Phương trình với ẩn u.
- GV yêu cầu HS chỉ ra vế trái, vế phải của mỗi phương trình.
- GV nêu    ? 
 
 
 
- GV yêu cầu HS làm   ? 2 
Tính giá trị mỗi vế của phương trình ?
Nêu nhận xét ?
- GV nói : Khi x = 6 giá trị hai vế của phương trình đã cho bằng nhau, ta nói x = 6 thỏa mãn phương trình hay x = 6 nghiệm đúng phương trình và gọi x = 6 là một nghiệm của phương trình đã cho.
- GV yêu cầu HS làm tiếp   ? 3 .
 HS : Tính giá trị mỗi vế của phương trình ?
 
 
- GV : Cho các phương trình a) x -=0
b) 2x = 1 c) x2 = – 1  d) x2 – 9 = 0 
e) 2x + 2 = 2 (x + 1)
Hãy tìm nghiệm của mỗi phương trình trên.
GVnêu mục 2:
* Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập và thực hành
* Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não
- GV: Một phương trình có thể có bao nhiêu nghiệm ?
với vế trái là A(x), vế phải là B(x)
Ví dụ : 2x + 1 = x là một ph. trình với ẩn số x
2t – 5 = 3 (4-t ) -7 là một ph. trình với ẩn số t
 
 
 
 
? 1
a)Ph trình với ẩn y: 3y +5/8 = -9
 
b)Phương trình với ẩn u: 6 + 3u – 6 = 5
 
 
  ? 
Cho phương trình : 3x + y = 5x – 3
Hỏi : Phương trình này có phải phương trình một ẩn không ?  (không )
  ? 2 Giá trị mỗi vế của phương trình là :
2x + 5 = 2.6 +5 = 17
3 (x – 1) + 2 = 3 (6 – 1) + 2 = 17
Ta nói : x = 6 thỏa mãn phương trình
hay x = 6 nghiệm đúng phương trình
Vậy :  x = 6 là một nghiệm của phương trình đã cho
 
? 3   a)Vế trái  = 0   Vế phải  = -5
Vậy : x = -2 không thỏa mãn phương trình
b)  Vế trái  =    Vế phải  = 1
Vậy : x = 2  thỏa mãn phương trình
?    Cho các phương trình :
a) x -=0  b) 2x = 1  c) x2 = – 1  d) x2 – 9 = 0   e) 2x + 2 = 2 (x + 1)
Hãy tìm nghiệm của mỗi phương trình trên.
 
2. Giải phương trình :
 
 
 
 
 
1

 


- GV yêu cầu HS đọc phần “chú ý” tr5,6 SGK
- GV giới thiệu:  Tập nghiệm của một phương trình ; kí hiệu bởi S.
Cho Ví dụ :
 
 
- GV yêu cầu HS làm ? 4
- GV nói : Khi bài toán yêu cầu giải một phương trình, ta phải tìm tất cả các nghiệm (hay tìm tập nghiệm) của phương trình đó.
- GV cho học sinh làm bài tập : ?  
 
 
 
 
GVnêu mục 3:
* Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập và thực hành.
* Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não
- GV cho phương trình x = – 1 và phương trình x + 1 = 0 . Hãy tìm tập niệm của mỗi phương trình. Nêu nhận xét
- GV giới thiệu : hai phương trình có cùng một tập nghiệm gọi là hai phương trình tương đương.
- GV hỏi:
+ Phương trình x – 2 = 0 và phương trình x = 2 có tương đương không?
+ Phương trình x2 = 1 và phương trình
x = 1 có tương dương không ? Vì sao ?
- GV : Vậy hai phương trình tương đương là hai phương trình mà mỗi nghiệm của phương trình này cũng là nghiệm của phương trình kia và ngược lại. Kí hiệu trương đương “ “ . Ví dụ
 
 
 GV : nêu cách xác định phương trình 1 ẩn :
Tập hợp tất cả các nghiệm của một phương trình được gọi là tập nghiệm của phương trình đó và được kí hiệu bởi S.
Ví dụ : + phương trình x = có tập nghiệm :     S = {}
    + phương trình x2 – 9 = 0 có tập nghiệm :     S = {–  3, 3}
? 4    S = {2} 
 
 
 
 
?   Các cách viết sau đúng hay sai ?
a) Ph trình x2 = 1 có tập nghiệm S = {1}
b)Ph trình x + 2 = 2 + x có tập nghiệm
   S = R.
ĐÁP :  a)  SAI    b)  ĐÚNG
 
3.Phương trình tương đương :
 
 
 
 
Hai phương trình có cùng một tập nghiệm gọi là hai phương trình tương đương.
+  Phương trình x = – 1 và phương trình x + 1 = 0
là hai phương trình tương đương.
 
 
?   + Phương trình x – 2 = 0 và phương trình x = 2 có tương đương
- Không vì không cùng tập nghiệm
 
Vậy hai phương trình tương đương là hai phương trình mà mỗi nghiệm của phương trình này cũng là nghiệm của phương trình kia và ngược lại.
Kí hiệu trương đương :
Ví dụ : x – 2 = 0 x = 2
 
1

 


GV : nhấn mạnh các dạng phương trình vô nghiệm, vô số nghiệm .           
 
3. Hoạt động luyện tập
* Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,
* Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật thảo luận nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não
- GV chia nửa lớp làm bài 1 nửa lớp làm bài 6
Bài 1 tr 6 SGK.
Bài 1 tr 6 SGK: Tính kết quả từng vế rồi so sánh.
a)    x=  - 1 là nghiệm của phương trình
Bài 5 tr 7 SGK .HS : Với mỗi phương trình tính x và  tập nghiệm của mỗi p.trình
Hai phương trình không  tương đương vì tập nghiệm của mỗi p.trình là: S = {0} S = {0; 1}
4. Hoạt động vận dụng
-  Nêu cách xác định phương trình 1 ẩn :
-  Nêu các dạng phương trình vô nghiệm, vô số nghiệm
5. Hoạt động tìm tòi mở rộng
-  Nêu cách xác định phương trình 1 ẩn :
-  Nhấn mạnh các dạng phương trình vô nghiệm, vô số nghiệm
- Bài tập giải phương trình sau

 
 
Tuần 20                    
Ngày soạn:5/1/  
Ngày dạy: 13/1/  
Tiết 42. Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI
 
I.  MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS biết được định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn.
HS hiểu các qui tắc biến đổi phương trình, các bước giải phương trình giáo dục đức tính cẩn thận, khoa học thông qua biến đổi phương trình.
2. Kĩ năng:HS thực hiện được qui tắc chuyển vế, qui tắc nhân.
HS thực hiện thành thạo qui tắc chuyển vế, qui tắc nhân. để giải các PTbậc nhất
3. Thái độ: Hs có thói quen làm việc khoa học
Rèn cho hs tính cẩn thận, chính xác  khoa học
4. Năng lực, phẩm chất  :
* Năng lực: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác , chủ động sáng tạo                                                  
* Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập
II. CHUẨN BỊ:
1. GV: Phấn màu, bảng phụ.
2. HS : Bảng nhóm
1

 


III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:
1. Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,
2. Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật thảo luận nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não
IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Hoạt động khởi động
a. Ổn định lớp:
b. Kiểm tra bài cũ:
a). Nêu định nghĩa phương trình?
     - Phương trình 3x + 9 = 3 ; x ( x + 8 ) = 0 PT có nghiệm x= -8  ?
b)Nêu định nghĩa hai phương trình tương đương
   - Hai phương trình     x – 2  = 0    và x (x – 2) = 0    tương đương với nhau không ?
- Gv cùng HS nhận xét cho điểm .
c.Tiến trình bài học:
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
 
Hoạt động GV và HS
Nội dung cần đạt
HĐ 1: Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn.
* Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,
* Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật thảo luận nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não
- GV giới  thiệu : Định nghĩa  sgk      
- GV yêu cầu HS xác định các hệ số a và b của mỗi phương trình.
 
 
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi làm bài tập 7/10 SGK
HS : a)1 + x = 0   c)1 – 2t = 0     
d) 3y = 0  là các phương trình bậc nhất một ẩn
- Phương trình x + x2 = 0 không có dạng ax + b = 0.
- Phương trình 0x – 3 = 0 tuy có dạng
ax + b  = 0 nhưng  a = 0 không thỏa mãn điều kiện a ≠ 0
- Chốt: Phương trình bậc nhất 1 ẩn là phương trình mà bậc của ẩn là bậc 1 và hệ số của ẩn phải khác 0
HĐ 2: Hai qui tắc biến đổi  phương trìn
1. Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn.
 
 
 
 
 
Phương  trình có dạng  ax  +  b  =  0,  với a và b là hai số đã cho và a ‡ 0, được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.
Ví dụ : 2x–1 = 0 ; ;  – 2 + y = 0
Bài tập số 7 tr10 SGK
Phương trình bậc nhất một ẩn là các phương trình: a)1 + x = 0   c)1 – 2t = 0   d) 3y      = 0
- Phương trình x + x2 = 0 không có dạng ax + b = 0.
- Phương trình 0x – 3 = 0 tuy có dạng
ax + b  = 0 nhưng  a = 0 không thỏa mãn điều kiện a ‡ 0
 
 
 
 
2. Hai qui tắc biến đôi  phương trình.
1

 


h.
* Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập và thực hành.
* Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não
- GV đưa ra bài toán :
Tìm x biết 2x – 6 = 0 HS làm 2x – 6 = 0  2x = 6 =>x = 6 : 2 =>  x = 3
- GV : Chúng ta vừa tìm x từ một đẳng thức số. Em hãy cho biết trong quá trình tìm x trên, ta đã thực hiện những quy tắc nào ? ( chuyển vế )
- GV : Hãy phát biểu quy tắc chuyển vế.
Với phương trình ta cũng có thể làm tương tự.
a) Quy tắc chuyển vế.
- Hãy phát biểu quy tắc chuyển vế khi biến đổi phương trình.
- GV yêu cầu HS nhắc lại.
- GV cho HS làm   ? 1   .
b) Quy tắc nhân với một số.
- GV : Ở bài toán tìm x trên, từ đẳng thức 2x = 6, ta có x = 6 : 2  Hay x = 6.  x = 3
Vậy trong một đẳng thức số, ta có thể nhân với hai vế với cùng một số khác 0. Đối với phương trình ta cũng có thể làm tương tự.
- GV cho HS phát biểu quy tắc nhân với một số (bằng hai cách : nhân, chia hai vế của phương trình với cùng một số khác 0).
 
 
 
- GV yêu cầu HS làm  ? 2 .
Hai HS lên bảng trình bày ý b, c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a ) Quy tắc chuyển vế.
Trong một phương trình, ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.
 
 
 
? 1  Trả lời  kết quả.
a) x – 4 = 0  x = 4.
b)+ x = 0  x =  –
c)0,5 – x = 0  – x =  – 0,5  x = 0,5.
b) Quy tắc nhân với một số.
    +  Từ đẳng thức 2x = 6, ta có x = 6 : 2
Hay x = 6.  x = 3
 
Trong một phương trình, ta có thể nhân, chia hai vế của phương trình với cùng một số khác 0.
Vídụ:  Giảiphươngtrình:  
Ta nhân cả hai vế của ph .trình với 2, ta được:        x =   – 2
b) 0,1x = 1,5 x = 1,5:0,1 x = 1,5 . 10       
                     x = 15
Vậy : S = {15 }
c) – 2,5x = 10 x=10 : (– 2,5) x= – 4
1

 


 
 
HĐ 3: Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn
* Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập và thực hành.
* Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não
- GV cho HS đọc hai Ví dụ SGK.
VD1 nhằm hướng dẫn HS cách làm, giải thích việc vận dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân.
VD2 hướng dẫn HS cách trình bày một bài toán giải phương trình cụ thể.
-GV hướng dẫn HS giải phương trình bậc nhất một ẩn ở dạng tổng quát.
- GV: Phương trình bậc nhất một ẩn có bao nhiêu nghiệm ?  
 
- HS làm ?3  :    ( chuyển vế )
( chia hai vế cho  -0,5)
 
 
 
  .     
   Vậy : S = {-4 }
 
3. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn :
-Từ một phương trình, dùng quy tắc chuyển vế hay quy tắc tắc nhân, ta luôn nhận được một phương trình mới tương đương với phương trình đã cho.
 
ax + b = 0 ( a ≠ 0)ax = -b  ( chuyển vế )
x = – ( chia hai vế cho  a ≠ 0)
 
 
 
 
Vậy : Phương trình bậc nhất một ẩn luôn có một nghiệm duy nhất là x = –
  ?3       Giải phương trình
-0,5x + 2,4 = 0
-0,5x = - 2,4(chuyển vế )
  x = 4,8  ( chia hai vế cho -0,5)
Kết quả :S = {4,8 }
 
 
3. Hoạt động luyện tập
* Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm
* Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, động não, mảnh ghép
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, nửa lớp làm ý c, còn lại làm ý a sau đó ghép lại thành cặp đôi làm ý c,b
Luyện tập : Bài số 8c, b trg 10 SGK
b) 2x + x + 12 = 0   3x = - 12  ( thu gọn đồng dạng ; chuyển vế  ) x = -4  ( chia hai vế cho  3 )
c) x – 5 = 3 – x x+ x =3+5
2x = 8  ( thu gọn đồng dạng )
  x = 4   ( chia hai vế cho  2 )
4. Hoạt động củng cố
GV nêu câu hỏi
a) Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn. Phương trình bậc nhất một ẩn có bao nhiêu nghiệm?
b) Phát biểu hai quy tắc biến đổi phương trình
1

 


5. Hoạt động tìm tòi mở rộng
1)  + Nắm vững định nghĩa, số nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn, hai quy tắc biến đổi phương trình.
2 )  + Bài tập: Số 6, 9 tr 9, 10 SGK. Số 10, 13, 14, 15 tr 4, 5 SBTHướng dẫn bài 6 tr 9 SGK                       
  Cách 1 : S =
 Cách 2: S =
Thay x= 20 ta được 2 Pt tương đương, xét xem trong 2 Pt đó có Pt nào là Pt bậc nhất không?
* Đọc trước bài: phương trình đưa được về dạng  ax + b = 0
 
            Hùng Cường, ngày 9 tháng 1 năm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần dạy: 21                  Ngày soạn: 9/1/                     Ngày dạy: 17 / 1 /                   
Tiết 43-Bài3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG  ax + b = 0
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Học sinh biết vận dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân để biến đổi một số phương trình về dạng ax +b = 0 hoặc ax = - b
- Hs hiểu chuyển vế, quy tắc nhân và vận dụng thành thạo chúng để giải các phương trình bậc nhất
2. Kĩ năng:
- HS thực hiện được kĩ năng biến đổi tương đương để dưa pt về dạng đã cho
ax + b = 0
- HS thực hiện thành thạo quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân.
3. Thái độ:
- HS có thói quen làm việc khoa học.
- Rèn cho hs tính cách cẩn thận khi chuyển vế và trình bày
4. Năng lực, phẩm chất  :
* Năng lực: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác , chủ động sáng tạo                                                  
* Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập
II. CHUẨN BỊ:
1. GV: Phấn màu, bảng phụ.
2. HS : Bảng nhóm
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:
1. Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,
2. Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật thảo luận nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não
IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Hoạt động khởi động
a. Ổn định lớp:
b. Kiểm tra bài cũ:
  1. Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn.Cho ví dụ. Ph trình bậc nhất một ẩn có bao nhiêu nghiệm ?      Giải  bài 9 (a, c) SGK:  Kết quả  a) x = 3,67  c) x = 2,17:
  2.  Phát biểu : Quy tắc chuyển vế.- Quy tắc nhân với một số (hai cách nhân, chia)
1

 


- Chữa bài tập12b/tr 13 SBT: -2x + 5=0-2 x =-5 x = x = .
Vậy : S= { }        
- Gv cùng HS nhận xét cho điểm .
c.Tiến trình bài học:
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động GV-HS
Nội dung cần đạt
GV nêu mục 1:GV đặt vấn đề :
* Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,
* Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não
 
 
GV nêu Ví dụ 1 : Giải phương trình sgk
- GV : Có thể giải phương trình này như thế nào ?
- GV yêu cầu một HS lên bảng trình bày, các HS khác làm vào vở.
HS : Có thể bỏ dấu ngoặc, chuyển các số hạng chứa ẩn sang một vế, các hàng số sang vế kia rồi giải phương trình.
HS giải thích cách làm từng bước
GV nêu Ví dụ 2 : Giải phương trình sgk
GV yêu cầu HS giải thích rõ từng bước biến đổi đã dựa trên những quy tắc nào.
- GV phương trình ở ví dụ 2 so với phương trình ở ví dụ 1 có gì khác ? ( có mẫu )
- GV hướng dẫn phương pháp giải như tr11 SGK. HS khử mẫu ? ( Nhân 2 vế với 12 – ch. vế - x=?  )
- Sau đó GV yêu cầu HS thực hiện ? 1  
Hãy nêu các bước chủ yếu để giải phương trình.
 
 
 
 
 
 
1.CÁCH GIẢI :
Vấn đề :  Trong bài này ta tiếp tục xét các phương trình mà hai vế của chúng là hai biểu thức hữu tỉ của ẩn, không chứa ẩn ở mẫu và có thể đưa được về dạng ax + b = 0 hay ax =  – b  với a có thể khác 0, có thể bằng 0.
Ví dụ 1 : Giải ph trình : 
2x – (3 – 5x) = 4 (x + 3)
2x – 3 + 5x = 4x + 12 2x + 5x – 4x = 12 + 3 3x = 15 x =15 : 3
x = 5
 
 
 
 
 
Ví dụ 2 : Giải phương trình

 
 
 
 
 
 
  ? 1 Các bước chủ yếu để giải phương trình.
- Xác định mẫu thức chung, nhân tử phụ rồi quy đồng mẫu thức hai vế.
- Khử mẫu: Dùng qui tắc biến đổi p,trình
( kết hợp với bỏ dấu ngoặc)
-     Thu gọn chuyển vế.
- Chia hai vế của phương trình cho hệ số của ẩn để tìm x.
1

 


 
GV nêu mục 2:
* Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm,
* Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật thảo luận nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não
 
GV hướng dẫn phương pháp giải như tr11 SGK.
HS khử mẫu ?
( Nhân 2 vế với 6     →  biến đổi hữu tỉ 
     → ch. vế →  áp dụng qui tắc chia   → x=?  )
- T×m tập nghiệm
GV yêu cầu HS làm ? 2   : sgk trg 12
HS cả lớp giải phương trình.
Một HS lên bảng trình bày: 
MTC  →   khử mẫu
→ ch. vế  →  áp dụng qui tắc chia      → x = ?
HS lớp nhận xét chữa bài
Sau đó Gv nêu “chú ý“ 1) tr12 SGK và hướng dẫn HS cách giải phương trình ở ví dụ 4 SGK.
(không khử mẫu, đặt nhân tử chung là x – 1 ở vế trái, từ đó tìm x)
 
 
HS xem cách giải phương trình ở ví dụ 4 SGK
- GV : Khi giải phương trình không bắt buộc làm theo thứ tự nhất định, có thể thay đổi các bước giải để bài giải hợp lí nhất.
GV yêu cầu nửa lớp làm ví dụ 5 còn lại làm ví dụ 6 đại diện 2 HS lên làm
HS làm ví dụ 5 và ví dụ 6
Hai HS lên bảng trình bày trước lớp và giải thích thắc mắc của bạn nếu cần
- GV nhận xét bài làm của HS
- GV : x  bằng bao nhiêu để  0x = – 2 ?
- T×m  tập nghiệm
2. ÁP DỤNG
Ví dụ 3 : Giải phương trình

           
   2 (3x2 + 6x – x – 2) – 6x2 – 3 = 33
6x2 + 10x – 4 – 6x2 – 3 = 33
10x = 33 + 4 + 3 10x = 40
x = 40 : 10 x = 4
Ph/ trình có tập nghiệm S = { 4 }
 
? 2   sgk/ trg 12
(  MTC : 12 )

12x – 10x – 4 = 21 – 9x
2x + 9x = 21 + 4 11x = 25
x =
Phương trình có tập nghiệm :
S = { }
Chú ý :  1 )   SGK /trg  12
Ví dụ 4 : 
Không khử mẫu, đặt nhân tử chung là
x – 1 ở vế trái, từ đó tìm x
 
Ví dụ 5 :
x + 1 = x – 1 0x = – 2 :Không có giá trị nào của x để 0x = – 2 .Tập nghiệm của phương trình S = Ø; hay phương trình vô nghiệm.
Ví dụ 6 : x + 1 = x + 1 0x = 0; x có thể chọn bất kỳ số nào, phương trình nghiệm đúng với mọi x.Tập nghiệm của phương trình S = RChú ý 2) 
 
1

 


Nguồn:Vinh Phúc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án mẫu 5 hoạt động mới
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDai_8.doc[0.46 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
zph50q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-18 20:34:23
Loại file
doc
Dung lượng
0.46 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử Giáo án mẫu 5 hoạt động mới

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan