giáo án mĩ thuật lớp 1 giáo án Tiếng Việt

Đăng ngày 7/14/2009 9:17:04 AM | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tuần 4
Mĩ thuật :
VẼ HÌNH TAM GIÁC
I. Mục tiêu :
- Giúp hs nhận biết được hình tam giác.
- Biết cách vẽ hình tam giác.
II. Đồ dùng dạy học :
GV :
- Hình vẽ có hình tam giác.
HS :
- Vở tập vẽ 1.
III. Hoạt động dạy và học :

Hoạt động dạy
Hoạt động học

HĐ 1 : Giới thiệu hình tam giác :
- Yêu cầu hs xem hình vẽ ở bài 4 và đặt câu hỏi :hình vẽ cái gì ?


- Gọi tên h3 ?

- KL : Có thể vẽ nhiều hình từ hình tam giác.
HĐ 2 : Cách vẽ hình tam giác :
- Vẽ hình tam giác như thế nào ?


- Vẽ lên bảng một số hình tam giác.
HĐ 3 : Thực hành :
- Cho hs đọc yêu cầu bài tập.
- Hướng dẫn hs tìm ra cách vẽ cánh buồm , dãy núi, nước ..
- Hướng dẫn cách vẽ màu.
HĐ 4 : Nhận xét , đánh giá :
- Treo một số bài và yêu cầu hs nhận xét.
- Nhận xét chung.
- Động viên , khen ngợi các em có bài đẹp .


- Xem hình và trả lời câu hỏi :
Hình vẽ cái nón.
Hình vẽ cái eke.
Hình vẽ cái nhà.
Cánh buồm.
Dãy núi…Vẽ từng nét.
Vẽ từ trên xuống.
Vẽ từ trái sang phải.


Đọc yêu cầu bài tập.
Quan sát cách vẽ và thực hành.Đưa ra nhận xét của riêng mình.

Lắng nghe.
Sponsor Documents