giáo án ngữ văn 10 giáo án Ngữ văn 9

Đăng ngày 8/30/2009 3:22:31 PM | Thể loại: Ngữ văn 9 | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.82 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tiết: 1+2

Tổng quan văn học việt nam

A/ Mục tiêu bài học
Giúp học sinh
Nắm được những kiến thức chung nhất , tổng quát nhất về hai bộ phận của văn học Việt Nam ( VHDG và VH viết ) và quá trình phát triển của văn học viết VN ( VHTĐ và VHHĐ )
Nắm vững hệ thống vấn đề về:
– Thể loại của VHVN
– Con người trong VHVN
Bồi dưỡng niềm tự hào về truyền thống văn hoá của dân tộc qua di sản văn học được học. Từ đó, có lòng say mê với VHVN
B/ Phương tiện thực hiện:
- SGK, SGV
- Thiết kế bài học
- Các tài liệu tham khảo
C/ Cách thức tiến hành:
GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận , trả lời
các câu hỏi
D/ Tiến trình dạy học:
1 – Kiểm tra bài cũ
2 – Giới thiệu bài mới
Lịch sử văn học của bất cứ dân tộc nào đều là lịch sử tâm hồn của dân tộc ấy. Để cung cấp cho các em nhận thức những nét lớn về văn học nước nhà, chúng ta tìm hiểu tổng quan văn học Việt Nam.

Hoạt động của GV và học sinh
 Yêu cầu cần đạt

 - Em hiểu thế nào là tổng quan văn học Việt Nam ?
Yêu cầu học sinh đọc mấy dòng đầu của sách giáo khoa từ “ trải qua hàng ngàn năm….tinh thần ấy”
+ Nội dung của phần câu này ? Theo em nó là phần câu gì của bài tổng quan văn học ?

Yêu cầu học sinh đọc phần I(SGK)
Từ “văn học Việt Nam bao gồm “văn học viết”
+ Văn học Việt Nam gồm mấy bộ phận lớn ?
+ Hãy trình bày những nét lớn của văn học dan gian ? ( tóm tắt SGK )H/S đọc sgk từ “văn học viết… kịch thơ”
SGK trình bày nội dung gì? Hãy trình bày khái quát về từng nội dung đó ?


+Nhìn tổng quát VHVN có mấy thời kì phát triển? H/S đọc từng phần

+nét lớn của truyền thống thể hiện trong VHVN là gì?
+Từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX, nền văn học VN có những đặc điểm gì đáng lưu ý?


+Vì sao văn học từ thế kỉ thứ 10 đến hết thế kỉ 19 có sự ảnh hưởng của văn học Trung Quốc? – H/S đọc sgk
+Hãy chỉ ra những tác phẩm và những tác giả tiêu biểu của văn học trung đại?‎‎
+H/S đọc sgk
+Tại sao lại gọi là nền văn học hiện đại?


-Văn học thời kì này được chia làm mấy giai đoạn và có đặc điểm gì?

- Giai đoạn sau so với giai đoạn trước có gì khác biệt?
Về thể loại VHVN từ đầu thế kỉ20 có những điểm gì đáng lưu ý?
+Từ đầu thế lỉ XX đến 1975
Tác giả…
Đời sống văn học…
Về thể loại
Về thi pháp…
+Từ 1975 đến nay về thể loại văn học có nhữnh điểm gì đáng lưu ý?


+Nhìn một cách khái quát ta rút ra nh

Sponsor Documents