Giao án ngữ văn lớp 10. giáo án Ngữ văn 10

Đăng ngày 1/12/2010 9:33:28 PM | Thể loại: Ngữ văn 10 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.31 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


Tuần:1
1,2.
TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM
A. Mục Đích Yêu Cầu:
1. Kiến thức: nắm được một cách đại cương hai bộ phận lớn của văn học Việt Nam: văn học dân gian và văn học viết. Nắm được một cáchkhái quát quá trình phát triển của văn học Việt Nam. Hiểu được Bnhững nội dung thể hiện con người Việt Nam trong văn học.
2. Rèn luyện kĩ năng: nắm bắt những nét khát quát, phân tích những điểm khái quát lớn của văn học.
3. Giáo dục: tiếp cận tinh thần yêu văn học, con người việt nam được thể hiện trong văn học nói chung và qua các tác phẩm văn chương nói riêng.
B. Chuẩn Bị:
C. Tiến Trình Lên Lớp:
1. Oån định lớp, kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ:
* HSTB:
* HS khá:
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
-gv: Em hiểu thế nào là Tổng quan VHVN?
- hs đọc “Trải ... ấy”, phần em vừa đọc là phần gì của bài Tổng quan VHVN?
- HS đọc từ “VHVN ... viết” VHVN gồm những bộ phận nào hợp thành?
- HS đọc phần 1, Phần 1 trình bày những nội dung gì?
- Nêu khái niệm VHDG?
- Khái niệm: Là những sáng tác tập thể của nhân dân lao động được truyền miệng từ đời này sang đời khác.
- VHDG gồm những thể loại nào? Kể tên các thể loại?
- Đặc trưng của VHDG là gì?
Gv: Nêu khái niệm VH viết?
- Khái niệm: Là sáng tác của trí thức được ghi lại bằng chữ viết, là sáng tạo của cá nhân, mang dấu ấn của tác giả.
- Hình thức VH viết như thế nào?

- Gồm những thể loại nào?
- HS đọc “VHVN ... quan trọng”,VH viết VN có mấy thời kỳ phát triển?

- Có những truyền thống lớn nào?
- HS đọc phần 1, VHTĐ viết bằng những loại chữ nào?
- Ảnh hưởng của nền VH nào? Vì sao VHTĐ lại ảnh hưởng nền VHTQ?
- HS lấy một vài tác phẩm?

- Truyền thống dân tộc ta là gì? Được thể hiện ở VHTĐ thế nào?

HS đọc phần 2
- Tại sao VH thời kỳ này có tên VHHĐ?

- VHHĐ khác VHTĐ ở những điểm nào?
- Chia thành mấy giai đoạn?
-Nhìn một cách khái quát ta rút ra những quy luật gì về VHVN?
- HS đọc phần “ Văn học ... đa dạng”
- Theo em văn học là gì? Đối tượng trung tâm của VH?


- HS đọc phần 1
- VHGD với tư duy huyền thoại đã kể lại điều gì?

- Trong VHDG con người với thiên nhiên thường ntn?


- Trong VHTĐ hình ảnh TN thường gắn với điều gì?- Trong VHHĐ TN thường thể hiên ntn?- HS đọc phần 2
- Tinh thần yêu nước trong VHDG được thể hiện ntn?
- Tinh thần yêu nước trong VHCM được thể hiện ntn?

HS đọc phần 3- Con người VN xưa và nay mong muốn xã hội ntn? VHVN đã ntn với XH không công bằng áp bức con người?
- HS đọc phần 4
Con người VN thường đề cao điều gì?
Xu hướng chung của VHVN là gì?

Nội dung
- Nhìn nhận, đánh giá một cách tổng quát những nét lớn của VHVN.

- Đây là phần đặt vấn đề của bài Tổng quan VHVN.

I. Các bộ phận của VHVN:

1. Văn học dân gian:
- Khái niệm:
- Thể loại: 12 thể loại
- Đặc trưng:
+ Tính truyền miệng
+ Tính tập thể
+ Sự gắn bó với các sinh hoạt
2. Văn học viết:
- Khái niệm:
- Hình thức: Chữ Hán , chữ Nôm, chữ Quốc ngữ và một số ít bằng chữ Pháp.
- Thể loại: Văn xuôi, thơ, văn biền ngẫu


II. Qúa trình phát triển của VH viết VN:
- Thời kỳ phát triển:
+ Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX
+ Từ đầu thế kỷ XX đến CM tháng 8/1945.
+ Từ sau CM tháng 8/1945 đến thế kỷ XX.
- Truyền thống:
+ Chủ nghĩa yêu nước
+ Chủ nghĩa nhân đạo
1. VHTĐ (Từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX)
- VHTĐ viết bằng chữ Hán và chữ Nôm
- Ảnh hưởng của nền VH Trung đại TQ: Vì các

Sponsor Documents