Giáo an Ngữ văn lớp 10 giáo án Ngữ văn

Đăng ngày 11/8/2013 11:26:30 PM | Thể loại: Ngữ văn | Lần tải: 15 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT.
Tiết
Ngày soạn:
Ngày dạy
A. Mục tiêu bài học:
Giúp hs:- Nắm được một cách khái quát nguồn gốc, các mối quan hệ họ hàng, quan hệ tiếp xúc, tiến trình phát triển của tiếng Việt và hệ thống chữ viết của tiếng Việt.
- Thấy rõ lịch sử phát triển của tiếng Việt gắn bó với lịch sử phát triển của dân tộc, đất nước.
- Bồi dưỡng tình cảm quý trọng tiếng Việt- tài sản lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc.
B. Sự chuẩn bị của thầy và trò:
- Sgk, sgv, tài liệu tham khảo.
- Hs đọc trước và tóm tắt các ý chính của bài học.
- Gv soạn thiết kế dạy- học.
C. Cách thức tiến hành:
Gv tổ chức giờ dạy- học theo cách kết hợp các phương pháp hướng dẫn hs: đọc- hiểu sgk, trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi.
D. Tiến trình dạy- học:
1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài mới: Tiếng Việt là tiếng nói của dân tộc Việt- dân tộc chiếm đa số trong đại gia đình 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, đồng thời là ngôn ngữ được dùng chính thức trong các lĩnh vực hành chính, ngoại giao, giáo dục. Song để có được hình thức như ngày nay, tiếng Việt đã có một quá trình vận động, biến đổi ko ngừng qua nhiều giai đoạn lịch sử...

Hoạt động của gv và hs
Yêu cầu cần đạt

Hs đọc sgk.

- Em hiểu gì về nguồn gốc của tiếng Việt? Thế nào là nguồn gốc bản địa?
Hs đọc sgk.
- Lập sơ đồ về nguồn gốc và quan hệ họ hàng của tiếng Việt?
Gv dẫn dắt: Suốt 1000 năm Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, tiếng Việt đã có sự tiếp xúc lâu dài và sâu rộng nhất với tiếng Hán. Các vương triều PK Trung Quốc đều có âm mưu đồng hóa nước ta, chèn ép tiếng Việt nặng nề. Nhưng tiếng Việt ko những ko bị xóa bỏ mà ngày càng trở nên phong phú, giàu đẹp hơn...
- Mối quan hệ của tiếng Việt và tiếng Hán diễn ra ntn trong thời gian này?
Gợi mở: Các cách vay mượn tiếng Hán và Việt hóa tiếng Hán?

Hs đọc sgk.
- Dưới thời kì độc lập, tự chủ, tiếng Việt đã có sự phát triển ntn? Sự ra đời của chữ Nôm có ý nghĩa gì?
Hs đọc sgk.
- Gv dẫn dắt: Từ thế kỉ XVII, các giáo sĩ phương Tây đã sáng tạo chữ quốc ngữ (dùng chữ cái La-tinh để ghi âm tiếng Việt)...
- Chữ quốc ngữ phát triển và có vai trò ntn trong thời kì Pháp thuộc?

Hs đọc sgk.
- Vị trí của tiếng Việt?

- Các cách xây dựng thuật ngữ tiếng Việt?Hs đọc sgk.
- Chữ viết của tiếng Việt có lịch sử phát triển ntn?- Nêu những ưu điểm và hạn chế của chữ quốc ngữ?

I. Lịch sử phát triển của tiếng Việt:
1. Tiếng Việt trong thời kì dựng nước:
a. Nguồn gốc tiếng Việt:
- Nguồn gốc bản địa: quá trình phát sinh, phát triển, tồn tại của tiếng Việt song hành với quá trình hình thành, phát triển, tồn tại của dân tộc Việt- tiếng Việt cũng có nguồn gốc, lịch sử lâu đời như lịch sử công đồng người Việt vậy.
- Thuộc họ ngôn ngữ Nam Á.
b. Quan hệ họ hàng của tiếng Việt:

( Tiếng Việt có nguồn gốc thuộc họ ngôn ngữ Nam Á, dòng Môn- Khmer và có quan hệ gần gũi với tiếng Mường.
- Ngoài ra tiếng Việt còn có quan hệ giao lưu tiếp xúc với ngôn ngữ Hán.
2. Tiếng Việt trong thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc:
- Tiếng Việt đã vay mượn rất nhiều từ ngữ Hán.
- Chiều hướng chủ đạo: Việt hóa về âm đọc, ý nghĩa và phạm vi sử dụng.
- Các cách thức vay mượn tiếng Hán:
+ Vay mượn trọn vẹn từ Hán, chỉ Việt hóa âm đọc, giữ nguyên ý nghĩa và kết cấu:
VD: tâm, tài, đức, mệnh,...
+ Rút gọn từ Hán:
VD: cử nhân ( cử (cụ cử); tú tài ( tú (cậu tú); ngư phủ, canh nông,

Sponsor Documents