Giáo án phương pháp mới - Vật lý 12 - năm 2018 - 2019 - Học kỳ 2

giáo án điện tử Vật lí Vật lí 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10       30      0
Ngày đăng 2019-01-06 12:42:14 Tác giả Thảo Đỗ Phương loại .doc kích thước 2.32 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tuần 13-tiết 25 Ngày soạn: MẠCH CÓ RLC MẮC NỐI TIẾP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Viết được các hệ thức của định luật Ôm đối với đoạn mạch chứa từng phần tử và mạch RLC nối tiếp (đối với giá trị hiệu dụng và độ lệch pha). - Vẽ giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch RLC nối tiếp. - Viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở của đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp và nêu được đơn vị đo các đại lượng này. - Nêu được những đặc điểm của đoạn mạch RLC nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng đi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

 
Tuần 13-tiết 25                                                                                Ngày soạn:              
MẠCH CÓ RLC  MẮC NỐI TIẾP
I. MỤC  TIÊU
1. Kiến thức
-    Viết được các hệ thức của định luật Ôm đối với đoạn mạch  chứa từng phần tử và mạch RLC nối tiếp (đối với giá trị hiệu dụng và độ lệch pha).
-    Vẽ giản đồ Fre-nen cho đoạn mạch RLC nối tiếp.
-    Viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở của đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp và nêu được đơn vị đo các đại lượng này.
-    Nêu được những đặc điểm của đoạn mạch RLC nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện
2.Kỹ năng:
-Đạt kỹ năng phân tích tổng hợp
- Vận dụng các công thức định luật Ôm  đối với các loại mạch điện  giải bài tập
3. Thái độ
- Hứng thú trong học tập, tìm hiểu khoa học
- Hợp tác, có tác phong của nhà khoa học
4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh
-         Năng  lực tự học : Đọc và nghiên cứu tài liệu
-         Năng lực nêu và giải quyết vấn đề sáng tạo
-         Năng lực hợp tác nhóm và diễn thiết trước tập thể.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:- Thí nghiệm về đoạn mạch RLC nối tiếp,  giản đồ véc tơ.
2. Học sinh:  SGK, vở ghi bài, giấy nháp, phép cộng véc tơ và phương pháp giản đồ Fres-nen tổng hợp hai dao động điều hòa.
-         Mỗi nhóm hoặc nhiều nhóm có 01 bộ thí nghiệm ( tùy theo điều kiện của nhà trường
III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, tương tác nhóm, phát vấn, phân tích
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định lớp
2.Bài mới
 


 

2.1.Hướng dẫn chung.
MẠCH CÓ RLC  MẮC NỐI TIẾP
Các bước
Hoạt động
Tên hoạt động
Thời lượng dự kiến
Khởi động
HĐ1
Tạo tình huống vấn đề về đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa 1 phần tử và sau đó đưa ra mạch RLC mắc nối tiếp sẽ ntn.
 
5’
 
 
Hình thành kiến thức
HĐ 2
Tìm hiểu định luật về điện áp tức thời và PP giản đồ Fres – nen.
5’
HĐ 3
Tìm hiểu mqh giữa u và i, biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch chứa RLC mắc nt
15’
HĐ 4
Tìm hiểu độ lệch pha và cộng hưởng điện
10’
Luyện tập
HĐ 5
Hệ thống các kiến thức làm bài tập  về mạch RLC hoặc mạch thiếu linh kiện,...
5’
Vận dụng
 
HĐ 6
 
 
-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán.
 
5’
Tìm tòi
2.2.Cụ thể từng hoạt động
A. KHỞI ĐỘNG
HĐ1 : Tạo tình huống  học tập về các loại mạch điện xoay chiều
a, Mục tiêu hoạt động: Thông qua TN đơn giản về dòng 1 chiều và dòng xoay chiều tìm hiểu so sánh hiện tượng xảy ra. Tìm các định luật về dòng xoay chiều.
b,Tổ chức hoạt động:
Hãy phân tích mạch điện chỉ có R nối tiếp và dòng 1 chiều chạy qua. Viết U=?
Nếu dòng xoay chiều ở thời điểm t thì u = ? và các định luật ?
HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv vào vở, ghi ý kiến của mình. Thảo luận nhóm với các bạn xung quanh để đưa ra báo cáo của nhóm về những dự đoán này, chỉ ra điểm chung và điểm khác biệt  rồi ghi vào vở
GV: Quan sát hs tự học thảo luận , giúp đỡ kịp thời các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kq làm việc của các em và nhóm hs
 


 

c,Sản phẩm hoạt động:
Biết được dòng điện 1 qua mạch gây tỏa nhiệt và không qua tụ. dòng xoay chiều chay qua được tự điện và bị cản trở.
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
GV:giáo viên giới thiệu các mạch điện một chiều đã học, và mạch xoay chiều 1 phần tử.
HS: thảo luận nhớ lại KT trả lời câu hỏi
?:ĐL ôm đoạn mạch điện trở R, mạch L hay C?
-Xét mạch RLC nối tiếp thì các biểu thức ĐL ntn?
Viết được CT ĐL ôm cho các mạch điện
B. Hình thành kiến thức
HĐ 2: Tìm hiểu định luật về điện áp tức thời và PP giản đồ Fres – nen.
a, Mục tiêu hoạt động:  ĐL điện áp: u = uR + uL + uC
b, Tổ chức hoạt động
HS ghi nhiệm vụ chuyển giao của GV vào vở, ghi và đưa ra ý kiến của mình. Sau đó được thảo luận nhóm với các bạn xung quanh bằng cách ghi lại các ý kiến của bạn khác vào vở của mình. Thảo luận nhóm để đưa ra báo cáo của nhóm về những dự đoán này, thống nhất cách trình bày kết quả thảo luận nhóm, ghi vào vở các nhân ý kiến của nhóm.
Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh.
c) Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và nội dung đạt được.
Phát biểu được định luật điện áp tức thời và vẽ được các véc tơ
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
?-Đoạn mạch chứa các điện trở R nối tiếp có dòng điện 1 chiều đi qua thì U = ? (C1?)
(U = U1 + U2 + U3 + …)
I/Phương pháp giản đồ Fres-nen
1.ĐL điện áp tức thời:
Mạch Tổng quát: u = u 1 +u2 +u3+..
 


 

HS: Nhóm or đại diện trả lời.
Mạch điện XC tổng quát u =?
?-Xét mạch x/c tổng quát RLC nối tiếp đặt 2 đầu điện áp u = ?
? C2: Giải thích vị trí tương hổ các véc tơ quay
HS: giải thích và mọi HS khác theo dõi hỗ trợ bổ sung( nếu cần).
-Mạch RLC nối tiếp:u = u R +uL +uC
 
 
2.PP giản đồ: Bảng 15.1 SKG
Hoạt động 3:Tìm hiểu mqh giữa u và i, biểu thức định luật Ôm cho đoạn mạch chứa RLC mắc nối tiếp
a. Mục tiêu hoạt động:Viết được ĐL ôm và công thức tổng trở.
b. Tổ chức hoạt động:
-Chia 4 nhóm, 2 mỗi nhóm tương tác trên 1 giản đồ véc tơ UL > UC và 2 nhóm kia là UL C. Mời đại diện nhóm trình bày lại kết quả.
-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.
c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thành mục tiêu đề ra: viết được biểu thức ĐL ôm cho mạch RLC nối tiếp và tổng trở Z
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.
Có thể giợ ý cần thiết:
-vẽ véc tơ tổng 2 véc tơ cùng phương ngược chiều?
-Sử dụng quy tác HBH và các công thức lượng giác trong tam giác vuông.
Gv: mời đại diện một nhóm trình bày
Các HS khác theo dõi và trao đổi thảo luạn để đi đến kq.
?Phát biểu ĐL ôm?
II.Mạch RLC nói tiếp
 
 
ĐL ôm:     
Tổng trở:    
R, ZL, ZC và Z có đơn vị là Ω
Lưu ý Điện áp hiệu dụng:
 


 

Hoạt động 4:Tìm hiểu độ lệc pha và cộng hưởng điện.
a/Mục tiêu hoạt động:Hiểu được lúc nào điện áp chậm pha hay nhanh pha hay cùng pha với dòng điện và ngược lại.
-Đặc điểm cộng hưởng điện và dấu hiệu nhận biết có cộng hưởng điện.
b. Tổ chức hoạt động:
-Chia nhóm 2HS theo bàn và GV chuyển giao nhiệm vụ HS tiếp nhận làm việc để có kq của nhóm. Mời đại diện nhóm trình bày lại kết quả.
-HS khác theo dõi và phản biện nếu chưa rõ để thống nhất kết quả
-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.
c. Sản phẩm hoạt động: Hoàn thành mục tiêu đề ra: viết được biểu thức tính độ lệc pha RLC nối tiếp và Nêu rõ được ĐK cộng hưởng.
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.
Có thể giợ ý cần thiết:
-Dựa vào giản đồ véc tơ c/m công thức 14.1
-Bám vào T/c mạch chỉ có L or C kết luận độ lệch pha.
 
 
Tìm hiểu cộng hưởng điện: GV –HS cùng tương tác.
?: Khi ZL = ZC thì φ =?
HS:φ =0-> tương ứng mạch chỉ chứa 1 linh kiện nào?
HS: chỉ có R.
 
 
Nếu mạch có CHĐ thì công suất trên R ?
HS:
2.Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện:
-là φ = φu – φi

+ Nếu ZL > ZC   > 0: u sớm pha so với i một góc .
+ Nếu ZL C   .
3. Cộng hưởng điện
- Nếu ZL = ZC thì tan = 0   = 0 : i cùng pha với u và Z = R  Imax và 
 hiện tượng cộng hưởng điện.
- Điều kiện để có cộng hưởng điện là:
 


 

?-Nhận xét về vị trí tương đối véc tơ
-Dấu hiệu CHĐ: Pmax, hoặc tr pha so : π/2 hoặc
Hay 
 
C. Luyện tập- Hoạt động 5
a)Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản
bTổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài
c) Sản phẩm hoạt động: HS hiểu được cách tính Z, I, U hay vẽ được giản đồ véc tơ và trình bày được đọ lệch pha cũng như kết quả cộng hưởng điện.
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
GV: Cho HS nhắc lại kết quả của bài học
GV: cho HS làm câu hỏi 2, 3/ 79 để nắm kiến thức.
HS: thảo luận và trình bày kết quả.
 
D. Vận dụng – Mở rộng
Hoạt động 6
a) Mục tiêu hoạt động: Vận dụng bài học giải bài tập
b) Tổ chức hoạt động: thảo luận làm bài 4/79.
c) Sản phẩm hoạt động: hoàn thiện bài tâp 4/ 79 sgk
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
GV: giao nhiệm vụ bài 4
HS tương tác và giải quyết
Gợi ý: Mạch không có L bỏ đại lượng liên qua trong các biểu thức
 
 
 
Điện dung của tụ
Tổng trở: Z =
b. Viết biểu thứci
 
 


 

 
Mở rộng: các mạch khuyết linh kiện: mạch RC, mạch LC, RL hoặc mạch RLC với cuôn cảm có điện trở hoạt động r.
 

 
V. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần 13-tiết 26                                                                     Ngày soạn:
BÀI TẬP
I. MỤC  TIÊU
1.Kiến thức
- Củng cố các kiến thức:
+ Mối liên hệ u, i trong các dạng mạch. Định luật Ôhm trong các mạch điện xoay chiều
+ Công thức tính cảm kháng, dung kháng,tổng trở mạch RLC nối tiếp
+ Điều kiện, hệ quả cộng hưởng điện
2. Kĩ năng
- Vận dụng kiến thức giải bài tập
- Rèn luyện kỹ năng giải bài tập
- Rèn luyện khả năng tư duy độc lập trong giải bài tập trắc nghiệm
3. Thái độ
- Hứng thú trong học tập, đam mê học tập nghiên cứu
- Hợp tác học tập và cẩn thận trong học tập.
4. Năng lực định hướng và phát triển cho học sinh
-         Năng  lực tự học : Đọc và nghiên cứu tài liệu
-         Năng lực nêu và giải quyết vấn đề sáng tạo
-         Năng lực hợp tác nhóm và phân tích tình huống sáng tạo
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:- hệ thống bài tập và câu hỏi trắc nghiệm
 


 

2. Học sinh:  tự ôn lại kiên thức các mạch điện xoay chiều.
III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề, tương tác nhóm, phát vấn, phân tích
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định lớp (1’)
2.Bài mới
2.1.Hướng dẫn chung.
 
BÀI TẬP
Các bước
Hoạt động
Tên hoạt động
Thời lượng dự kiến
Khởi động
HĐ1
Đưa ra 4 loại mạch điện khác nhau. Cho HS đưa ra  các công thức độ lệch pha và tổng trở, định luật ôm.
 
5’
 
Hình thành kiến thức
HĐ 2
Bài tâp 5/ 80 sgk
7’
HĐ 3
Bài tập 9/80 sgk
10’
HĐ 4
Bài 10/80 sgk
10’
Luyện tập
HĐ 5
Hệ thống kiến thức  về mạch RLC hoặc mạch thiếu linh kiện,...
5’
Vận dụng
 
HĐ 6
 
 
-Áp dụng kiến thức giải quyết các bài toán .
 
7’
Tìm tòi
2.2.Cụ thể từng hoạt động
A.Khởi động
HĐ1 : Tạo tình huống  học tập
a, Mục tiêu hoạt động: cho HS nghiên cứu 4 mạch điện viết các công thức Z, tanφ, U=? của từng mạch
b,Tổ chức hoạt động:
HS thảo luận theo nhóm 2 HS trong bàn học và hoàn thành nhiệm vụ GV giao.
 


 

HS: - Ghi nhiệm vụ chuyển giao của gv vào vở, ghi ý kiến của mình. Thảo luận nhóm với các bạn xung quanh để đưa ra báo cáo của nhóm về những dự đoán này, chỉ ra điểm chung và điểm khác biệt  rồi ghi vào vở
GV: Quan sát hs tự học thảo luận , giúp đỡ kịp thời các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kq làm việc của các em và nhóm hs
c,Sản phẩm hoạt động: hoàn thnah mục tiêu đề ra.
 
 
 
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
GV:giáo viên giới thiệu các mạch điện
HS: thảo luận nhớ lại KT trả lời câu hỏi
 
Viết được CT ĐL ôm, Z và tan φ cho các mạch điện
B. Hình thành kiến thức
HĐ 2: Tìm hiểu bài 5/70 sgk
a, Mục tiêu hoạt động:  áp dụng kiến thức giải bài toán mạch RL
b, Tổ chức hoạt động
HS ghi nhiệm vụ chuyển giao của GV vào vở, ghi và đưa ra ý kiến của mình. Sau đó được thảo luận nhóm với các bạn xung quanh bằng cách ghi  những dự đoán này, thống nhất cách trình bày kết quả thảo luận nhóm.
Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh.
c) Sản phẩm hoạt động: Tính được Z viết được biểu thức i
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
?-Đoạn mạch chứa các điện trở R nối tiếp L
ZL = ?
Bài 4 trang 79
 


 

HS: Nhóm or đại diện trả lời.
?  Tổng trở mạch
HS rự trình bày
?  Biểu thức i có dạng ntn?

HS thảo luận lên trình bày viết i
 

Tổng trở:
Z =
b. Viết biểu thứci

 
 
Hoạt động 3: Giải bài 9/80 sgk
a. Mục tiêu hoạt động:Viết được ĐL ôm và công thức tổng trở từ đó viết biểu thức i
b. Tổ chức hoạt động:
-Chia  nhóm,  mỗi nhóm tương gồm hai HS theo bàn. Mời đại diện nhóm trình bày lại kết quả.
-GV quan sát và trợ giúp HS nếu gặp khó khăn.
c. Sản phẩm hoạt động: viết được biểu thức i
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.
Có thể giợ ý cần thiết: trình tự cho HS
-Tính ZL, ZC => Z.
-dạng của i, tìm Io và φi
-HS làm việc
Gv: mời đại diện một nhóm trình bày
Các HS khác theo dõi và trao đổi thảo luận để đi đến kq.
Bài 8/80
 
 
-R =30Ω ZL =10Ω, ZC = 40 Ω
-
-Io = Uo/Z=4A, φi = π/4
i = 4cos(100πt + π/4)
 


 

?Mời HS khác nhận xét.
 
Hoạt động 4:Giải Bài 10/80
a/Mục tiêu hoạt động:Hiểu được hiện tượng cộng hưởng.
b/Tổ chức hoạt động:GV cho HS thảo luận và trình bày kết quả, cả lớp góp ý và hoàn thiện bài học.
c. Sản phẩm hoạt động: Nêu rõ được ĐK cộng hưởng và tính được ω khi đó viết i.
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
GV chuyển nhiện vụ đến HS tiếp nhận và thảo luận làm việc.
Có thể giợ ý cần thiết:Tính ZL, ZC nhận xét?
Tìm hiểu cộng hưởng điện: GV –HS cùng tương tác.
?: Khi ZL = ZC thì φ =?
HS:φ =0-> tương ứng mạch chỉ chứa 1 linh kiện nào?
HS: chỉ có R.
Bài 10/80: ZL =ZC = 20 Ω
 hiện tượng cộng hưởng điện.

=> ω =100π rad/s
-
 
C. Luyện tập- Hoạt động 5
a)Mục tiêu hoạt động: tổng kết bài học hệ thống kiến thức cơ bản
bTổ chức hoạt động: Yêu cầu Hs nhắc lại các kết quả cơ bản của bài
c) Sản phẩm hoạt động: HS hiểu được cách tính Z, I, U hay vẽ được giản đồ véc tơ và trình bày được độ lệch pha cũng như kết quả cộng hưởng điện.
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
GV: Cho HS nhắc lại kết quả cộng hưởng điện?
HS: tổng kết dấu hiệu nhận ra có CHĐ.
HS: thảo luận và trình bày kết quả.
-Dấu hiệu CHĐ:
i,u cùng pha, ZL =ZC  và Zmin =R, Imax =U/R
Pmax, hoặc tr pha so : π/2 hoặc
D. Vận dụng – Mở rộng Hoạt động 6
 


Nguồn:Thảo Đỗ Phương

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án phương pháp mới - Vật lý 12 - năm 2018 - 2019 - Học kỳ 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGiao_an_phuong_phap_moi__Vat_ly_12__nam_2018__2019__Hoc_ky_2__Ban_1.doc[2.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
cr030q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-01-06 12:42:14
Loại file
doc
Dung lượng
2.32 M
Trang
1
Lần tải
10
Lần xem
30
giáo án điện tử Giáo án phương pháp mới - Vật lý 12 - năm 2018 - 2019 - Học kỳ 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan