Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động

giáo án Sinh học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       5      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
p2100q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
6/4/2018 8:52:34 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
5
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 2. Tiết 3 Ngày soạn: 13/8/2018 Bài 3: TẾ BÀO I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức. - HS trình bày được các thành phần cấu tạo tế bào phù hợp với chức năng của cơ thể. - Chứng minh được tế bào là đơn vị chức ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động, Giáo Án Sinh Học 8 , Giáo án điện tử Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động, doc, 1 trang, 0.09 M, Sinh học 8 chia sẽ bởi Hoàng Trần đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-PTNL-hoc-sinh-5-hoat-dong.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 2. Tiết 3
Ngày soạn: 13/8/2018
Bài 3: TẾ BÀO
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức.
- HS trình bày được các thành phần cấu tạo tế bào phù hợp với chức năng của cơ thể.
- Chứng minh được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.
2. Kĩ năng.
- Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết kiến thức.
- Rèn tư duy tổng hợp logic, kĩ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ.
- Giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ cơ thể
- Giáo dục ý thức học tập, lòng yêu thích bộ môn.
4. Định hướng phát triển năng lực.
a. Nhóm năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
. Nhóm năng lực, kĩ năng chuyên biệt trong môn Sinh học
- Các năng lực chuyên biệt: năng lực kiến thức về tế bào, năng lực nghiên thực nghiệm về các tế bào trong cơ thể người.
- Các kĩ năng chuyên biệt: quan sát tranh, quan sát tiêu bản, làm tiêu bản tế bào
II. BẢNG MÔ TẢ CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC VÀ CÂU HỎI
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao

1. Cấu tạo tế bào. Chức năng các bộ phận trong tế bào
- Cấu tạo tế bào: Màng, chất tế bào nhân
- Kể được các bộ phận của tế bào
- Chức năng cơ bản của Màng, chất tế bào nhân
Vai trò quan trọng của Nhân
Giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng, chất tế bào và nhân.

CÂU HỎI


- Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng, chất tế bào và nhân?


2. Hoạt động sống của tế bào
- Hoạt động sống của tế bào
- Bản chất của hoạt động sống của tế bào
- Hoạt động sống của tế bào liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của cơ thể

Chứng minh tế bào là một đơn vị sống cơ bản và là một cơ thể sống hoàn chỉnh.

CÂU HỎI

- Hoạt động sống của tế bào có liên quan gì đến hoạt động sống của cơ thể?
Chứng minh TB vừa là đơn vị sống cơ bản? Vừa là một cơ thể sống hoàn chỉnh?

III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên:
- KHDH, Tranh phóng to hình 3.1; 4.1; 4.4 SGK
- Bảng phụ ghi đáp án PHT (bảng 3.1; 3.2)
2. Học sinh:
- Soạn bài
- PHT (Bảng phụ kẻ sẵn bảng 3.1; 3.2 SGK)
IV. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. Ổn đinh lớp: 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ: 4 phút
- Kể tên các hệ cơ quan và chức năng của mỗi hệ cơ quan trong cơ thể?
- Tại sao nói cơ thể là một khối thống nhất? Sự thống nhất của cơ thể do đâu? cho 1 VD chứng minh?
3. Bài mới: 2 phút
3.1. Khởi động.
a. Mục tiêu: GV đưa ra tình huống có vấn đề để tạo hứng thú tìm hiểu bài mới cho HS
. Phương thức tổ chức: GV làm việc với cá nhân, cặp đôi
c. Cách tiến hành
+ GV giao nhiệm vụ, nêu một số vấn đề sau:
Tế bào TV khác TB động vật điểm nào?
Hoạt động sống của tế bào ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của cơ thể?
+ HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân.
+ Đánh giá sản phẩm của học sinh:
VB: Cơ thể dù đơn giản hay phức tạp đều được cấu tạo từ tế bào.
- GV treo H 4.1 đến 4.4 phóng to, giới thiệu các loại tế bào cơ thể.
- GV: Tế bào khác nhau ở các bộ phận nhưng đều có đặc điểm giống nhau.
3.2. Hình thành kiến thức
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Năng lực

Hoạt động 1: Cấu tạo tế bào
- Mục tiêu: HS trình bày được các thành phần cấu tạo tế bào
- Phương pháp: Dạy học nhóm, hỏi chuyên gia, vấn đáp tìm tòi, trực quan.
- Phương thức: cá nhân, theo cặp đôi, làm việc nhóm
- Tiến hành:


- Yêu cầu HS quan sát H 3.1 và cho biết cấu tạo một tế bào điển hình.
- Treo tranh H 3.1

 


KHDH Môn Sinh học 8                                                                                                              Năm học 2017 – 2018                                        

Tuần 2. Tiết 3                                

Ngày soạn: 13/8/2018                                          

Bài 3: TẾ BÀO

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức.

  - HS trình bày được các thành phần cấu tạo tế bào phù hợp với chức năng của cơ thể.

  - Chứng minh được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

2. Kĩ năng.

 - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết kiến thức.

 - Rèn tư duy tổng hợp logic, kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ.

 - Giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ cơ thể

- Giáo dục ý thức học tập, lòng yêu thích bộ môn.

4. Định hướng phát triển năng lực.

a. Nhóm năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.

b. Nhóm năng lực, kĩ năng chuyên biệt trong môn Sinh học

- Các năng lực chuyên biệt: năng lực kiến thức về tế bào, năng lực nghiên thực nghiệm về các tế bào trong cơ thể người.

- Các kĩ năng chuyên biệt: quan sát tranh, quan sát tiêu bản, làm tiêu bản tế bào

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC VÀ CÂU HỎI

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1. Cấu tạo tế bào. Chức năng các bộ phận trong tế bào

- Cấu tạo tế bào: Màng, chất tế bào nhân

- Kể được các bộ phận của tế bào

- Chức năng cơ bản của Màng, chất tế bào nhân

 

Vai trò quan trọng của Nhân

 

 

Giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng, chất tế bào và nhân.

CÂU HỎI

 

 

- Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng, chất tế bào và nhân?

 

2. Hoạt động sống của tế bào

 

- Hoạt động sống của tế bào

- Bản chất của hoạt động sống của tế bào

- Hoạt động sống của tế bào liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của cơ thể

 

Chứng minh tế bào là một đơn vị sống cơ bản và là một cơ thể sống hoàn chỉnh.

CÂU HỎI

 

- Hoạt động sống của tế bào có liên quan gì đến hoạt động sống của cơ thể

Chứng minh TB vừa là đơn vị sống cơ bản? Vừa là một cơ thể sống hoàn chỉnh?

GV …………………………………..                                       Trường THCS ……………………………                                                                           


KHDH Môn Sinh học 8                                                                                                              Năm học 2017 – 2018                                        

 

 

?

 

III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên:

 - KHDH, Tranh phóng to hình 3.1; 4.1; 4.4  SGK

 - Bảng phụ ghi đáp án PHT (bảng 3.1; 3.2)

2. Học sinh:

 - Soạn bài

 - PHT (Bảng phụ kẻ sẵn bảng 3.1; 3.2 SGK)

IV. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. Ổn đinh lớp: 1 phút

2. Kiểm tra bài cũ: 4 phút

 - Kể tên các hệ cơ quan và chức năng của mỗi hệ cơ quan trong cơ thể?

 - Tại sao nói cơ thể là một khối thống nhất? Sự thống nhất của cơ thể do đâu? cho 1 VD chứng minh?

3. Bài mới: 2 phút

3.1. Khởi động.

a. Mục tiêu: GV đưa ra tình huống có vấn đề để tạo hứng thú tìm hiểu bài mới cho HS

b. Phương thức tổ chức: GV làm việc với cá nhân, cặp đôi

c. Cách tiến hành

+ GV giao nhiệm vụ, nêu một số vấn đề sau:

-         Tế bào TV khác TB động vật điểm nào?

-         Hoạt động sống của tế bào ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của cơ thể?

+ HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân.

+ Đánh giá sản phẩm của học sinh:

VB: Cơ thể dù đơn giản hay phức tạp đều được cấu tạo từ tế bào.

- GV treo H 4.1 đến 4.4 phóng to, giới thiệu các loại tế bào cơ thể.

- GV: Tế bào khác nhau ở các bộ phận nhưng đều có đặc điểm giống nhau.

3.2. Hình thành kiến thức

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

Năng lực

Hoạt động 1: Cấu tạo tế bào

- Mục tiêu: HS trình bày được các thành phần cấu tạo tế bào

- Phương pháp: Dạy học nhóm, hỏi chuyên gia, vấn đáp tìm tòi, trực quan.

- Phương thức: cá nhân, theo cặp đôi, làm việc nhóm

- Tiến hành:

 

- Yêu cầu HS quan sát H 3.1 và cho biết cấu tạo một tế bào điển hình.

- Treo tranh H 3.1 phóng to để HS gắn chú thích.

 

- Quan sát kĩ H 3.1 và ghi nhơ kiến thức.

- 1 HS gắn chú thích. Các HS khác nhận xét, bổ sung.

I. Cấu tạo tế bào

Cấu tạo tế bào gồm 3 phần:

+ Màng

+ TBC gồm nhiều bào quan

+ Nhân

 

Năng lực - kỉ năng quan sát, tranh ảnh để tìm kiếm kiến thức.

GV …………………………………..                                       Trường THCS ……………………………                                                                           


KHDH Môn Sinh học 8                                                                                                              Năm học 2017 – 2018                                        

Hoạt động2: Chức năng của các bộ phận trong tế bào

- Mục tiêu: trình bày được các thành phần cấu tạo tế bào phù hợp với chức năng của cơ thể.

- Phương pháp: Dạy học nhóm, hỏi chuyên gia, vấn đáp tìm tòi, trực quan.

- Phương thức: cá nhân, theo cặp đôi, làm việc nhóm

- Tiến hành:

 

- Yêu cầu HS đọc và nghiên cứu bảng 3.1 để ghi nhớ chức năng các bào quan trong tế bào.

- Màng sinh chất có vai trò gì? Tại sao?

- Lưới nội chất có vai trò gì trong hoạt động sống của tế bào?

- Năng lượng cần cho các hoạt động lấy từ đâu?

- Tại sao nói nhân là trung tâm của tế bào?

- Hãy giải thích mối quan hệ thống nhất về chức năng giữa màng, chất tế bào và nhân?

 

 

- Cá nhân nghiên cứu bảng 3.1 và ghi nhớ kiến thức.

 

- Dựa vào bảng 3 để trả lời.

II. Chức năng của các bộ phận trong tế bào

 

Kết luận bảng 3.1

 

 

 

Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy

 

 

 

 

 

 

 

Năng lực tổng hợp so sánh kiến thức cấu tạo

 

ND 3: Thành phần hoá học của tế bào (giảm tải)

III.Thành phần hoá học của tế bào (giảm tải)HS Tham khảo

Hoạt động 4: Hoạt động sống của tế bào

- Mục tiêu: nêu và chứng minh được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

- Phương pháp: Dạy học nhóm, hỏi chuyên gia, vấn đáp tìm tòi, trực quan.

- Phương thức: cá nhân, theo cặp đôi, làm việc nhóm

- Tiến hành:

 

- Yêu cầu HS nghiên cứu kĩ sơ đồ

H 3.2 SGK để trả lời câu hỏi:

- Hằng ngày cơ thể và môi trường có mối quan hệ với nhau như thế nào?

 

 

- Nghiên cứu kĩ H 3.2, trao đổi nhóm, thống nhất câu trả lời.

+ Cơ thể lấy từ môi trường ngoài oxi, chất hữu cơ, nước, muối khoáng cung cấp cho tế bào trao đổi chất tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động và thải ca

IV.Hoạt động sống của tế bào

- Hoạt động của tế bào gồm: trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng.

- Hoạt động sống của tế bào liên quan đến hoạt động sống của cơ thể

 

Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy , năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.

 

 

GV …………………………………..                                       Trường THCS ……………………………                                                                           


KHDH Môn Sinh học 8                                                                                                              Năm học 2017 – 2018                                        

- Kể tên các hoạt động sống diễn ra trong tế bào.

 

- Hoạt động sống của tế bào có liên quan gì đến hoạt động sống của cơ thể?

- Qua H 3.2 hãy cho biết chức năng của tế bào là gì?

cbonic, chất bài tiết.

 

 

 

+ HS rút ra kết luận.

 

 

- 1 HS đọc kết luận SGK.

+ Trao đổi chất của tế bào là cơ sở trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường.

+ Sự phân chia tế bào là cơ sở cho sự sinh trưởng và sinh sản của cơ thể.

+ Sự cảm ứng của tế bào là cơ sở cho sự phản ứng của cơ thể với môi trường bên ngoài.

=> Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

 

 

 

 

 

Năng lực tổng hợp khái quát so sánh để rút ra kiến thức

3.3. Luyện tập

- Cho HS làm bài tập 1 (Tr 13 – SGK) (MĐ1, MĐ2)

3.4. Vận dụng: Vẽ sơ đồ cấu tạo tế bào vào bảng phụ

3.5. Tìm tòi mở rộng: Chứng minh TB vừa là đơn vị sống cơ bản? Vừa là một cơ thể sống hoàn chỉnh?

4. Hướng dẫn học sinh tự học

- Học bài và trả lời câu hỏi  2 (Tr13- SGK)- Đọc mục “Em có biết”

---------------------------------------Hết-------------------------------------

 

 

GV …………………………………..                                       Trường THCS ……………………………                                                                           

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU