Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động

giáo án điện tử Sinh học Sinh học 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       5      0
Ngày đăng 2018-06-04 20:54:26 Tác giả Hoàng Trần loại .doc kích thước 0.11 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

KHDH Môn Sinh học 9 Năm học 2018-2019 Phần I - Di truyền và biến dị Chương I - Các thí nghiệm của Menđen Tuần 1 Tiết 1 Ngày soạn: 16/08/2017 Bài 1: MENDEN VÀ DI TRUYỀN HỌC I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: -

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

KHDH Môn Sinh học 9                                                                                                                 Năm học 2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Phần I - Di truyền và biến dị
Chương I - Các thí nghiệm của Menđen
Tuần 1 Tiết 1                                                                
Ngày soạn: 16/08/2017                                   
Bài 1: MENDEN VÀ DI TRUYỀN HỌC
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Học sinh trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học.
- Hiểu được công lao to lớn và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen.
- Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát và phân tích.- Phát triển tư duy phân tích so sánh.
3. Thái độ: Xây dựng ý thức tự giác, thói quen học tập bộ môn.
4. Năng lực cần đạt được: 
a. Nhóm năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, sáng tạo, năng lực tự quản lí. năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán.
b. Nhóm năng lực, kĩ năng chuyên biệt trong môn Sinh học
- Các năng lực chuyên biệt trong môn Sinh học năng lực kiến thức Men đen và DTH, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực thực hiện trong phòng thí nghiệm.
- Các kĩ năng chuyên biệt trong môn Sinh học, quan sát ( tranh, TN của Menden) xác định mức độ chính xác của số liệu, tính toán TN của Menden
II. Bảng mô tả các cấp độ nhận thức và câu hỏi
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
I. Di truyền học
Khái niệm DTH
Mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học.
 
Giải thích mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học.
Giải thích một số hiện tượng di truyền trong thực tế
Câu hỏi
 
-Thế nào là DT và BD ?
 
 
II. Menđen – người đặt nền móng cho di truyền học
Men den là người đặt nền móng cho DTH
- Hiểu được công lao to lớn và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen.
 
 
Câu hỏi
 
- Phương pháp nghiên cứu của Menđen?
- Giải thích vì sao menđen chọn đậu Hà Lan làm đối tượng để nghiên cứu?
 
III. Một số thuật ngữ và kí hiệu của di truyền học
 
Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học.
 
 

GV …………………………………………..                                               Trường THCS  …………………………..                            


KHDH Môn Sinh học 9                                                                                                                 Năm học 2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                      

III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên: KHDH, - Tranh phóng to hình 1.2, Tranh ảnh hay chân dung Menđen.
2. Học sinh: Soạn bài
IV. Tiến trình dạy - học.
1. Ổn định lớp (1phút)
2. Kiểm tra bài cũ: không.
3. Bài mới:
3.1. Khởi động.
a. Mục tiêu: GV đưa ra tình huống có vấn đề để tạo hứng thú tìm hiểu bài mới cho HS, giới thiệu nội dung cơ bản chương trình sinh học lớp 9
b. Phương thức tổ chức: GV làm việc với cá nhân, cặp đôi
c. Cách tiến hành
+ GV giao nhiệm vụ: nêu một số vấn đề sau:
-         Các em đã nghe từ “Di truyền” chưa, nghe trong trường hợp nào?
-         Ai là người nghiên cứu DT đầu tiên?
-         Tại sao con sinh ra thường có một số đặc điểm giống bố mẹ? Em sinh có đặc điểm nào khác bố mẹ không? Tai sao có sự khác nhau này?
+ HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân.
+ Học sinh báo cáo sản phẩm:
-         Đã nghe qua từ DT, trong phim, trong đười sống khi ai đó nhắc đến bố mẹ truyền lại cho con các đặc điểm nào đó gọi là DT
-         Menden
-         Do bố mẹ truyền lại. Có nhiều đặc điểm khác bố mẹ. HS không giải thích được vì sao khác.
+ Đánh giá sản phẩm của học sinh: tương đối tốt; giới thiệu qua chương trình Sinh học 9
3.2. Hình thành kiến thức
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
NL KN TH 
(Năng lực  Kỹ năng  Tích hợp)
Hoạt động 1: Di truyền học – 10 phút
- Mục tiêu: học sinh trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học.
- Phương pháp: dạy học nhóm, hỏi chuyên gia, gợi mở, vấn đáp tìm tòi, trực quan.
- Phương thức: cá nhân, theo cặp đôi.
- Tiến hành:
- GV cho HS đọc khái niệm di truyền và biến dị mục I SGK.
-Thế nào là di truyền và biến dị ?
- GV giải thích rõ: biến dị và di truyền là 2 hiện tượng trái ngược nhau nhưng tiến hành song song và gắn liền với quá trình sinh sản.
- GV cho HS làm bài tập  SGK mục I.
 
- Cho HS tiếp tục tìm hiểu mục I để trả lời:
- Cá nhân HS đọc SGK.
- 1 HS dọc to khái niệm biến dị và di truyền.
 
- HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.
 
 
- Liên hệ bản thân và  xác định xem mình giống và khác bó mẹ ở điểm nào: hình dạng tai, mắt, mũi, tóc, màu da... và trình bày trước lớp.
- Dựa vào  SGK mục I để trả lời.
I. Di truyền học
- Di truyền là hiện tượng truyền đạt lại các tính trạng của tổ tiên cho các thế hệ con cháu.
- Biến dị là hiện tượng can sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau ở nhiều chi tiết.
- Di truyền học nghiên cứu về cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.
- Di truyền học có vai trò quan trọng trong chọn giống, trong y học và đặc biệt là công nghệ sinh học hiện đại.
 
- Năng lực: tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, sáng tạo, tự quản lí. giao tiếp, năng lực hợp tác….
 

GV …………………………………………..                                               Trường THCS  …………………………..                            


KHDH Môn Sinh học 9                                                                                                                 Năm học 2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
Hoạt động 2: Menđen – người đặt nền móng cho di truyền học – 10 phút
- Mục tiêu: Hiểu được công lao to lớn và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen.
- Phương pháp: dạy học nhóm, hỏi chuyên gia, gợi mở, vấn đáp tìm tòi, trực quan.
- Phương thức: cá nhân, theo cặp đôi.
- Tiến hành:
- GV cho HS đọc tiểu sử Menđen SGK.
- Yêu cầu HS quan sát kĩ hình 1.2 và nêu nhận xét về đặc điểm của từng cặp tính trạng đem lai?
- Treo hình 1.2 phóng to để phân tích.
- Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK và nêu phương pháp nghiên cứu của Menđen?
- GV: trước Menđen, nhiều nhà khoa học đã thực hiện các phép lai trên đậu Hà Lan nhưng không thành công. Menđen có ưu điểm: chọn đối tượng thuần chủng, có vòng đời ngắn, lai 1-2 cặp tính trạng tương phản, thí nghiệm lặp đi lặp lại nhiều lần, dùng toán thống kê để xử lý kết quả.
- GV giải thích vì sao menđen chọn đậu Hà Lan làm đối tượng để nghiên cứu.
- 1 HS đọc to , cả lớp theo dõi.
 
- HS quan sát và phân tích H 1.2, nêu được sự tương phản của từng cặp tính trạng.
 
- Đọc kĩ thông tin SGK, trình bày được nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai.
- 1 vài HS phát biểu, bổ sung.
- HS lắng nghe GV giới thiệu.
 
 
 
- HS suy nghĩ và trả lời.
II.Menđen - người đặt nền móng cho di truyền học
- Menđen (1822-1884)- người đặt nền móng cho di truyền học.
- Đối tượng nghiên cứu sự di truyền của Menđen là cây đậu Hà Lan.
- Menđen dùng phương pháp phân tích thế hệ lai và toán thống kê để tìm ra các quy luật di truyền.
 
- Năng lực: tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, sáng tạo, tự quản lí. giao tiếp, năng lực hợp tác….
- Tích hợp: Sinh học 6 ( hoa, thụ phấn…), Môn Toán xác suất, thống kê
Hoạt động 3: Một số thuật ngữ và kí hiệu của di truyền học - 10 phút
- Mục tiêu: Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học.
- Phương pháp: dạy học nhóm, hỏi chuyên gia, gợi mở, vấn đáp tìm tòi, trực quan.
- Phương thức: cá nhân.
- Tiến hành:
- GV hướng dẫn HS nghiên cứu một số thuật ngữ.
- Yêu cầu HS lấy thêm VD minh hoạ cho từng thuật ngữ.
- HS thu nhận thông tin, ghi nhớ kiến thức.
- HS lấy VD cụ thể để minh hoạ.
III. Một số thuật ngữ và kí hiệu của di truyền học
1. Một số thuật ngữ:
 

GV …………………………………………..                                               Trường THCS  …………………………..                            


KHDH Môn Sinh học 9                                                                                                                 Năm học 2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Khái niệm giống thuần chủng: GV giới thiệu cách làm của Menđen để có giống thuần chủng về tính trạng nào đó.
- GV giới thiệu một số kí hiệu.
- GV nêu cách viết công thức lai: mẹ thường viết bên trái dấu x, bố thường viết bên phải. P: mẹ x bố.
 
 
 
 
 
- HS ghi nhớ kiến thức, chuyển thông tin vào vở.
+ Tính trạng
+Cặp tính trạng tương phản
+ Nhân tố di truyền
+Giống (dòng) thuần chủng.
2. Một số kí hiệu
P: Cặp bố mẹ xuất phát
x: Kí hiệu phép lai
G: Giao tử
♂  : Đực;    ♀: Cái
F: Thế hệ con (F1: con thứ 1 của P; F2 con của F2 tự thụ phấn hoặc giao phấn giữa F1).
 

3.3. Luyện tập
- 1 HS đọc kết luận SGK.
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 2, 3,4 SGK trang 7.
3.4. Vận dụng: Giải thích các thuật ngữ DT, DTH…
3.5. Tìm tòi mở rộng: Về nhà tìm hiểu thêm về cây đậu Hà lan (hoa, quả, thụ phấn…)
4. Hướng dẫn học sinh tự học
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
- Kẻ bảng 2 vào vở bài tập.
- Đọc trước bài 2.
---------------------------------------Hết-------------------------------------
 
GV …………………………………………..                                               Trường THCS  …………………………..                            


Nguồn:Hoàng Trần

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGA_SINH_9_mau.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
r2100q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-06-04 20:54:26
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
5
giáo án điện tử Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động
  Sinh học 9
  Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động
  Sinh học 9
  Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 1

 • Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động
  Sinh học 8
  Giáo án PTNL học sinh 5 hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 8

 • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG
  Công nghệ 8
  GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2019

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG
  Công nghệ 6
  GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2019

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG
  Lịch sử 9
  GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2019

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG
  Vật lý 9
  GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2019

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG
  Địa lý 9
  GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2019

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG
  Sinh học 7
  GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2019

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG
  Vật lý 8
  GIÁO ÁN PTNL 5 HOẠT ĐỘNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2019

  Xem: 0