giáo án quốc phòng lớp 11 giáo án Thể dục 9

Đăng ngày 1/20/2010 8:51:48 AM | Thể loại: Thể dục 9 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.37 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Bài soạn số 1.
Ôn tâp đội hình đội ngũ.
* Mục đích: Nhằm ôn tập củng cố nội dung điều lệnh đội ngũ tay không đã học ở lớp 10 - 11. Làm cơ sở cho việc tập trung báo cáo hàng ngày, luyện tập tư thế tác phong nhanh nhẹn, có tính kỷ luật cao trong hàng ngũ.
* Yêu cầu: Tập luyện nghiêm túc, tự giác tích cực, tập luyện khắc phục mọi khó khăn thời tiết hoàn thành nội dung học tập đề ra, Nắm và thực hiện tốt các động tác trong nội dung đội hình đội ngũ tay không, từng người không có súng.
Phần
nội dung
TG
SL
Yêu cầu - kỹ thuật
Tổ chức - p2T. hiện
T. hiệnMở đầu
Nhận lớp: Báo cáo sĩ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chỉnh đốn trang phục.


5 Phút


Tập trung nhanh báo cáo chính xác.
- Trang phục gọn gàng, phù hợp đối với nội dung học tập.
- Tác phong nhanh nhẹn.
 G
x x x x x x x
x x x x x x x


cơ Bản
+ Đội Hình đội ngũ từng người không có súng.
1. Ôn Tập động tác nghiêm nghỉ.
- Khẩu lệnh: "Nghiêm" không có dự lệnh.
Dứt động lệnh người chiến sĩ phải về tư thế nghiêm, 2 chân chếch hình chữ V, trọng tâm dồn đều trên 2 chân, bụng hóp, ngực căng, mắt nhìn phía trước. Tay nắm hờ, ngón giữa đặt trên đường chỉ quần.
- Khẩu lệnh: "Nghỉ" Không có dự lệnh.
Dứt động người chiến sĩ thực hiện ĐT trọng tâm cơ thể dồn vào 1 chân, tư thế giữ nguyên như khi nghiêm.
2. Chào: Khẩu lệnh " Chào"
Dứt KL: Người chiến sĩ đưa tay phải lê làm động tác chào, tay đưa lên bằng đường ngắn nhất, cẳng tay, mu tay, các ngón tay nằm trên đoạn thẳng, ngón tay chỏ và ngón giữa đặt trên vành mũ.
3. Các động tác quay.
- Quay phải: KL. "Bên phải quay" có dự lệnh và động lệnh. Dứt động lệnh người chiến sĩ thực hiện ĐT quay, dùng sức của mũi chân trái, gót chân phải quay sang phải 90o, cử động 2 rút chân về nghiêm.
- ĐT quay trái KL: " bên trái quay" Thực hiện như bên phải nhưng ngược lại.
- ĐT đằng sau quay KL: "Đằng sau quay" Cách tập như bên trái quay nhưng quay 180o ra sau.

4. Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái.
KL: Tiến, lùi, qua phải, qua trái là dự lệnh. Bước là động lệnh. Dứt động lệnh người chiến sĩ thực hiện động tác.
- Bước tiến, bước lùi. Chân trái thực hiện bước trước.
- Các bước qua phải, trái. Bước từng bước theo thứ tự khi nào đủ số bước thì dừng lại về tư thế đứng nghiêm.
5. ĐT đứng lên, ngồi xuống.
KL: " Ngồi xuống " Dứt động lệnh chiến sĩ thực hiện độnh tác chân phải vắt qua chân trái làm động tác ngồi tư thế ngồi 2 chân vắt qua nhau.
KL: Đứng dậy: Dứt động lệnh làm động tác đứng lên, dùng sức của 2 tay và chân phối hợp đứng lê.

Sponsor Documents