Giáo án thể dục 7 tiết 68,69

giáo án điện tử Thể dục
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2018-05-15 16:17:57 Tác giả Hùng Trần Mạnh loại .doc kích thước 0.10 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Trường THCS Liêng Trang Giáo án TD 7 GIÁO ÁN SỐ : 68 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo PPCT : 68 Ôn tập học kì II NS: 11/04/2018 Bài TD: Luyện tập nâng cao chất lượng bài TD, ôn 9 động tác bài TD với cờ. PHẦ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Trường THCS Liêng Trang                                                                                                                     Giáo án TD 7
 

GIÁO ÁN SỐ    : 68           NỘI DUNG BÀI DẠY
Tiết theo PPCT : 68                   Ôn tập học kì II
NS: 11/04/2018               Bài TD:  Luyện tập nâng cao chất lượng bài TD, ôn 9 động tác bài TD với cờ.
 
 
 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
MỞ ĐẦU
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu nội dung yêu cầu
3.Kiểm tra bài cũ
4.Khởi động : Chung          Chuyên môn
 
- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung: Bài TD - Bật nhảy - Chạy bền
 
- Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, …. ép dọc – Ngang,
- Nhảy dây.
CƠ BẢN
 
 
 
 
 
1. Bài TD:
? Ôn 9 động tác chú ý , nhịp điệu cuả động tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Yêu cầu: - Thuộc 9 động tác bài TD với cờ
 
- Hít vào theo tưng động tác, tay, chân phối hợp nhịp nhàng
- Chân rộng bằng vai, tay dang ngang, ngang vai
- Các tư thế tay dang ngang, chân rộng hơn vai ở các động tác cần thực hiện tương đối tốt và nhịp
- Các tư thế ngả thân trên ra trước, sau, sang ngang cần thực hiện mềm mại có sự liên kết giữa các động tác
- Các động tác bật lên cao, ra trước sang ngang cần phối hợp nhịp nhàng có sự kết hợp của chân, tay và nhịp thở
- Có sự liên kết phối hợp nhịp nhàng giữa các động tác.
- Tập từ chậm đến trung bình sau đó nhanh dần đều giữa các động tác.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾT THÚC
1. Củng cố
2. Thả lỏng
3. Nhận xét
4. Dặn dò
 
- 9 động tác bài TD với cờ chú ý biên đô nhịp điệu động tác.
- Căng cơ trái-phải-sang hai bên rũ tay, thả lỏng toàn thân, đấm lưng nhẹ
- GV nhận xét ưu và khuyết điểm tiết học.
- Ôn nội dung đã học chú ý kỹ thuật và hướng lòng bàn tay.
 
 
Rút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………………………
GV: TRẦN MẠNH HÙNG
 
 


Trường THCS Liêng Trang                                                                                                                     Giáo án TD 7
 

MỤC TIÊU - YÊU CẦU                                                                                           Tiết theo PPCT: 68                                                                                                                                                        - Nhớ tên và cách thực hiện và thực hiện đúng 9 động tác đã học                                   NS:11/04/2018                                                                   
                                                                                                                                             ND:16/04/2018
*Địa điểm - Phương tiện : Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện,Giáo án, sổ điểm, 1Hs/2lá cờ.
ĐLĐV
PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
8-10’
1-2l
2lx8n
 
1x2l
 
        Đội hình nhận lớp
                                                                           
     
                                                   
                   
                                                                                                         
Từ đội hình vòng tròn về đội hình nhận lớp.
 
28-32’
 
 
1x5l
 
 
 
 
 
 
1x8l
 
 
 
 
TRỰC QUAN – GIẢNG GIẢI – PHÂN NHÓM  QUAY VÒNG - SỬA SAI – LÀM MẪU
- Bài TD với cờ
- Ôn đồng loạt 9 động tác với cờ cán sự lớp điều  khiển
 
                                                                           
                                                                                
                                                                                  
                                                                                                                                            
                                                                                   
 
- Ôn 9 động tác bài TD phân  nhóm ôn luyện
 
                                                                   
 
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                   
                                                                                                           
                                                                         
                                                                                                                          
 
                                                                                          
 
 
                                                                       
 
3-58
1x1l
2lx8n
1x1l
 
 Đội hình củng cố, thả lỏng                                                       Đội hình nhận xét – BTVN. 
 
                              
                                                                                                                          
                                                                                                                            
                                                                                                                       
                                                                                               
                                                                                                               
 
GV: TRẦN MẠNH HÙNG
 
 


Trường THCS Liêng Trang                                                                                                                     Giáo án TD 7
 

GIÁO ÁN SỐ    : 69                      NỘI DUNG BÀI DẠY
Tiết theo PPCT :69                    KIỂM TRA HỌC KÌ II
NS:15/04/2018                            Nội dung : Kiểm tra bài TD phát triển chung với cờ.
 
 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
MỞ ĐẦU
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu nội dung yêu cầu
3.Kiểm tra bài cũ
4.Khởi động : Chung          Chuyên môn
 
- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung: Kiểm tra Bài TD với cờ.
- Không  kiểm tra bài cũ.
- Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, …. ép dọc – Ngang,
- Ôn bài TD 9 động tác với cờ.
 
CƠ BẢN
1.Bài TD:  Kiểm tra
a, Ôn bài TD:
- Ôn 9 động tác TD với cờ đã học.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b, Kiểm tra bài TD phát triển chung với cờ.
 
 
 
 *Yêu cầu: - Thuộc 9 động tác bài TD với cờ
- Hít vào theo tưng động tác, tay, chân phối hợp nhịp nhàng
- Chân rộng bằng vai, tay dang ngang, ngang vai
- Các tư thế tay dang ngang, chân rộng hơn vai ở các động tác cần thực hiện tương đối tốt và nhịp
- Các tư thế ngả thân trên ra trước, sau, sang ngang cần thực hiện mềm mại có sự liên kết giữa các động tác
- Các động tác bật lên cao, ra trước sang ngang cần phối hợp nhịp nhàng có sự kết hợp của chân, tay và nhịp thở
- Có sự liên kết phối hợp nhịp nhàng giữa các động tác.
- Tập từ chậm đến trung bình sau đó nhanh dần đều giữa các động tác.
* Thang điểm kiểm tra:
- Điểm ở mức Đạt: - Hoàn thiên cả 9 động tác của bài TD với cờ hoặc thực hiện được 9 động tác tương đối đúng, nhưng chưa đẹp chưa thở sâu ở các động tác vươn thở hoặc thang bằng thực hiện với biên độ hẹp.
- Điểm ở mức Chưa Đạt: - Có từ 3 động tác thực hiện sai trở lên
- Các trường hợp khác GV tự quyết định
 
 
 
KẾT THÚC
1. Củng cố
2. Thả lỏng
3. Nhận xét
4.Dặn dò
 
- Củng cố 9 động tác bài TD với cờ về biên độ, nhịp điệu động tác.
- Căng cơ trái-phải-sang hai bên rũ tay, thả lỏng toàn thân, đấm lưng nhẹ
- GV nhận xét ưu và khuyết điểm tiết kiểm tra.
- Ôn luyện bật nhảy, chạy nhanh.
 
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GV: TRẦN MẠNH HÙNG
 
 


Trường THCS Liêng Trang                                                                                                                     Giáo án TD 7
 

MỤC TIÊU - YÊU CẦU                                                                                           Tiết theo PPCT: 69                                                                                                                                                      
- Biết cách thực hiện bài TD phát triển chung (9 động tác)                                               NS:15/04/2018                                                                                        - Thực hiện cơ bản đúng bài TD phát triển chung (9 động tác)                                         ND:   /04/2018
 
Địa điểm - Phương tiện : - Sân trường, vệ sinh an toàn nơi kiểm tra, Giáo án, sổ điểm.
 
ĐLĐV
PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
8-10’
1-2l
2lx8n
 
1x2l
 
              Đội hình nhận lớp                            
                                                                       
                                       
                                                                            
                                                                                                         
Từ đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp giản đội hình cự li rộng khởi động.
 
28-32’
 
4-5p
1-2l
25-27p
4-6hs
1x2l
TRỰC QUAN- GIẢNG GIẢY- ĐÁNH GIÁ
 
* Ôn bài TD 9 động tác với cờ:
- GV hướng dẫn, HS tự giác ôn tập.
* Kiểm tra bài TD:
- Gv nêu những yêu cầu khi kiểm tra
- Gv gọi 4-6 hs lên thực hiện                                                           
- Điểm kiểm tra cho theo 
 mức độ thực hiện của từng động tác.
- Các nhóm khác chuẩn bị
                                                                                                       
 
 
 
 
                    
                    
                    
                    
 
 
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
 
- Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp                                                
- Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng                                                  
- Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp                                               
                                                                                                 
                                                                                                             
 
 
………………………………………………………………………………………………………………
 
GV: TRẦN MẠNH HÙNG
 
 


Nguồn:Hùng Trần Mạnh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án thể dục 7 tiết 68,69
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGiao_an_TD7_tiet_6869.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
17m00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-15 16:17:57
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
3
giáo án điện tử Giáo án thể dục 7 tiết 68,69

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án thể dục 7 tiết 68,69
  Thể dục
  Giáo án thể dục 7 tiết 68,69

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án thể dục 7 tiết 68,69
  Trần Mạnh Hùng
  Giáo án thể dục 7 tiết 68,69

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Trần Mạnh Hùng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 0

 • giao an 8 tiet 68,69
  Tiếng Anh 8
  giao an 8 tiet 68,69

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2011

  Xem: 0

 • Giáo án TD7 tiết 68,69

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2019

  Xem: 0

 • Giáo án TD7 tiêt 68,69
  Thể dục
  Giáo án TD7 tiêt 68,69

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án TD7 tiêt 68,69
  Liêng Jrang Ha Dim
  Giáo án TD7 tiêt 68,69

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Liêng Jrang Ha Dim

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2017

  Xem: 5

 • Giáo án TD7 tiết 68,69
  Liêng Jrang Ha Dim
  Giáo án TD7 tiết 68,69

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Liêng Jrang Ha Dim

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • giáo án thể dục tiết 69
  Thể dục
  giáo án thể dục tiết 69

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2013

  Xem: 0

 • giáo án thể dục tiết 69
  Trần Mạnh Hùng
  giáo án thể dục tiết 69

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Trần Mạnh Hùng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2013

  Xem: 2

 • Giáo án TD7 tiết 68,69
  Thể dục
  Giáo án TD7 tiết 68,69

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0