Giáo Án Thể Dục 7:Giao An Thể Dục 7

giáo án điện tử Thể dục Thể dục 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
pcy00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-17 15:44:35
Loại file
docx
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết PPCT: 01- 02 Lớp day: 7A.1.2.3.4.5.6.7.8 Ngày soạn: …/…./201… Ngày dạy: …./…../201… Tên bài: PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HĐTT I. Mục tiêu: - Biết được một số nguyên nhân xảy ra chấn thương và

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tiết PPCT: 01- 02
Lớp day:  7A.1.2.3.4.5.6.7.8
Ngày soạn: …/…./201…
Ngày dạy: …./…../201…
 
Tên bài: PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HĐTT
 
I. Mục tiêu:
- Biết được một số nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng tránh khi hoạt động thể dục thể thao.
- Vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện thi đấu.
II. Yêu cầu
1. kiến thức:  - Biết được ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT
  - Biết nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa.
2. kỹ năng:  Biết vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện, thi đấu.
III. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: phòng học lớp 7
2. Phương tiện: Đồng hồ, SGV, một số tài liệu có liên quan.
IV. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
 
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
 
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của buổi học:
Lý thuyết: Lợi ích tác dụng của TDTT.
 
3-5’
 
 
 
 
 
 
 
 
             X X X X    X X X X
             X X X X    X X X X
             X X X X    X X X X
                                        ∆ Giáo viên
- Phương pháp thuyết trình, giảng giải, phân tích.
 
B. PHẦN CƠ BẢN
1. Ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT .
- Mục đích cở bản và quan trọng nhất khi tham gia tập luyện TDTT là nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực của mỗi người , thế nhưng do không biết hay biết nhưng coi thường , không chịu tuân theo các nguyên tắc phương pháp khoa học trong tập luyện TDTT , nên đã để xảy ra chấn thương như :
 
 
33-35’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nêu ra một số câu hỏi gợi ý để học sinh trả lời
             X X X X      X X X X
             X X X X      X X X X
             X X X X      X X X X
                                        ∆ GV
- Phương pháp thuyết trình, giảng giải.
- Mục đích tập luyện TDTT là gì?
- GV đặt vấn đề:

Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
- Xây xát nhẹ chưa có hoặc có chảy máu ít ngoài da .
- Choáng ngất.
- Tổn thương cơ .
- Bong gân , tổn thương khớp và sai khớp .
- Gập hoặc gãy xương.
- Chấn động não hoặc cột sống .
2. Một số nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương và cách phòng tránh
a. Nguyên nhân
b. Cách phòng tránh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Có em nào đã để xảy ra chấn thương khi tập thể thao?
- GV tóm lại cho học sinh nắm và ghi chép.
 
 
 
- Gv thuyết trình, giảng giải, phân tích
- Hs lắng nghe và ghi chép
 
C. PHẦN KẾT THÚC
1. Nhận xét.
2. Dặn dò.
3. Xuống lớp.
 
 
3-5’
 
 
 
 
 
             X X X X    X X X X
             X X X X    X X X X
             X X X X    X X X X
                                         ∆ Giáo viên
- Phương pháp thuyết trình, giảng giải.
 
 
Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
 
Tổ trưởng
 
 
 
 
 
Giáo viên
 
 
 
 
Nguyễn Văn Hạnh
 
 
 
 
 

 
 
Tiết PPCT: 03
Lớp day:  7A.1.2.3.4.5.6.7.8
Ngày soạn: …/…./201…
Ngày dạy: …./…../201…
 
ĐHĐN - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN
I. Mục tiêu
- ĐHĐN: ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển, đứng nghỉ - nghiêm, quay trái – phải – đằng sau. Điểm số. Biến đổi đội hình 0-2-4.
- Chạy nhanh: Ôn một số động tác bộ trợ phát triển sức nhanh, tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy – xuất phát.
- Chạy bền: Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
II. Yêu cầu :
1.Kiến thức :
- ĐHĐN: Biết cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách điều khiển, đứng nghỉ - nghiêm, quay trái – phải – đằng sau. Điểm số. Biến đổi đội hình 0-2-4.
- Chạy nhanh : Biết cách thực hiện một số động tác bộ trợ phát triển sức nhanh, tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy – xuất phát.
- Chạy bền: Trò chơi( Biết cách thực hiện được trò chơi).
2.Kĩ năng :
- ĐHĐN: Thực hiện được các động tác, tư thế ĐHĐN.
- Chạy nhanh: Thực hiện được các động tác đã học.
- Chạy bền: Trò chơi(Thực hiện được trò chơi)
3. Thái độ : Học sinh có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn.
III. Địa điểm – Phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường Bình An
2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, SGV, một số tài liệu có liên quan.
IV. Nội dung - Phương pháp giảng dạy:
 
Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
 
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu của
 
5-7’ `
 
 
 
 
 
             X X X X X X X X
             X X X X X X X X
      X    X X X X X X X X

Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
buổi học:
- ĐHĐN: Ôn tập hang dọc, hang ngang, dóng hang và cách điều khiển
- Chạy nhanh: Trò chơi “chạy tiếp sức”, một số động tác và bài tập bổ trợ phát triển sức nhanh.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
* Kiểm tra bài cũ:
3. Khởi động.
- Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hông, đầu gối, cổ tay cổ chân)
- Ép ngang, ép dọc.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2l x 8n
 
 
 
60s
 
                    ∆ Giáo viên
- Phương pháp thuyết trình
 
 
 
 
 
 
- Gv đặt câu hỏi? Hs thực hiện. Gv nhận xét và cho điểm.
      X    X    X    X    X    X    X    X
         X    X    X    X    X    X    X    X
     X     X    X    X    X    X    X    X
                     X                  ∆  
- Phương pháp đồng loạt
 
B. PHẦN CƠ BẢN
1. ĐHĐN:
- Ôn tập hợp hàng dọc,dóng hang và cách điều khiển:
+ Nghiêm , nghỉ,
+ Quay phải ,quay trái .quay đằng sau.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Chạy nhanh:
-  Trò chơi : Chạy tiếp  tiếp sức va chạy tiếp sức chuyển vật.
 
 
 
* Củng cố bài học
 
3.Chạy bền.
 
30-33p
9-11’
1l – 4l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-15’
 
 
 
 
 
 
 
5-7’
 
            X X X X X X X X
             X X X X X X X X
      X    X X X X X X X X
                    ∆ Giáo viên
  X X X               X X X X X X
  X X X               X X X X X X
  X X X        X    X X X  X X X
  X X X                
  X                              ∆            
 
- GV phổ biến luật chơi và nêu hình phạt dành cho đội thua.
  xxx                                          x
  xxx                                          x
  xxx                                          x
GV hệ thống nội dung bài học, gọi hs lên thực hiện. Nhận xét
 

Nội dung giảng dạy
LVĐ
Phương pháp và hình thức tổ chức
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên :
+ Nam chạy : 800m (3 vòng).
+ Nữ chạy : 400m (2 vòng).
 
 
- Phương pháp theo nhóm tập luyện.
             XXXXX
 
 
                              ∆
- Phương pháp phân nhóm giới tính.
 
C. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng
2. Nhận xét.
3. Dặn dò, ra bài tập về nhà
4. Xuống lớp.
 
 
3-5’
 
 
 
 
 
             X X X X X X X X
             X X X X X X X X
      X    X X X X X X X X
                    ∆ Giáo viên
- Phương pháp thuyết trình.
 
 
Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 
BGH
 
 
 
 
 
Giáo viên
 
 
 
 
Nguyễn Văn Hạnh
 
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử GIAO AN THỂ DỤC 7
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngGIAO_AN_TD_7_1.docx[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giáo án Thể Dục 7 chuẩn.doc
  Thể dục 7
  Giáo án Thể Dục 7 chuẩn.doc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2011

  Xem: 4

 • giáo án thể dục lớp 7
  Thể dục 7
  giáo án thể dục lớp 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2009

  Xem: 850

 • Giáo án thể dục 7
  Thể dục 7
  Giáo án thể dục 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2016

  Xem: 8

 • GIÁO ÁN THỂ DỤC 7
  Thể dục 7
  GIÁO ÁN THỂ DỤC 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2015

  Xem: 0

 • Giáo án thể dục 7
  Thể dục 7
  Giáo án thể dục 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2012

  Xem: 0

 • Giáo án thể dục 7 HK1
  Thể dục 7
  Giáo án thể dục 7 HK1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2009

  Xem: 173

 • giao an the duc 7
  Thể dục 8
  giao an the duc 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2012

  Xem: 0

 • bo giao an the duc 7
  Thể dục 7
  bo giao an the duc 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2008

  Xem: 137

 • Giáo án thể dục 7
  Thể dục 7
  Giáo án thể dục 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2015

  Xem: 0

 • Giao an the duc 7
  Cao Đẳng - Đại học
  Giao an the duc 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cao Đẳng - Đại học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2013

  Xem: 0