Giáo án thể dục lớp 11 giáo án Thể dục 11

Đăng ngày 7/1/2009 4:50:37 PM | Thể loại: Thể dục 11 | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.06 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 11
Giáo viên : Nguyễn Thạnh

Tiết: 1 ngày tháng năm 2009
I/ mục tiêu yêu cầu:
1/ mục tiêu:
Thể dục: + Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 11
Nam: Từ động tác 1- 6 ( Bài thể dục thể hình)
Nữ: Từ động tác 1-2 (Thể dục nhịp điệu)
2/ yêu cầu :
Học sinh ổn định tổ chức lớp .
Tích cực tập luyện .
Đa số học sinh nắm được nội dung bài
II/ phương tiện:
1/ sân bãi – Dụng cụ:
Sân tập
Còi
2/ Đồ dùng dạy học:
Tranh ảnh bài thể dục
Nội dung
TG
Phương pháp

A/ Chuẩn bị:
- Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số
- Giáo viên nhận lớp và kiểm tra bài cũ
- Giáo viên phổ biến nôi dung giờ học
- Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không
+ Động tác tay ngực: Tập 3 lần 8 nhịp
+ Động tác lườn: Tập 3 lần 8 nhịp
+ Động tác vặn mình: 3 lần 8 nhịp
+ Động tác lưng bụng: 3 lần 8 nhịp
+ Động tác đá chân: 3 lần 8 nhịp
+ động tác toàn thân: 3 lần 8 nhịp
- Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối
- Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp
B/ Cơ bản:
Thể dục: + Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 11
Nam: Từ động tác 1- 6 ( Bài thể dục thể hình)
Nữ: Từ động tác 1-2 (Thể dục nhịp điệu)
- Giáo viên làm mẫu các kĩ thuật động tác và phân tích kĩ thuật
- Sau đó giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện
- Trong khi học sinh tập luyện giáo viên tìm những sai xót và sửa sai cho học sinh.
*/ Củng cố:
- Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện các kĩ thuật sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét
C/ Kết thúc:
* Thả lỏng:
- Giáo viên cho lớp dàn hàng để thực hiện các động tác thả lỏng để học sinh hồi phục nhanh chóng
- Giáo viên nhận xét giờ học
- Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà tập luyện


8 phút
33
phút
4
phút

Đội hình nhận lớp:
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
XĐội hình khởi động:

X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X

X

Đội hình tập luyện.
X X X X X X X


X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X


Đội hình củng cố bài:
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 hàng ngồi X X X X X X X
X X GV
XĐội hình kết thúc:
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Sponsor Documents