TUẦN 7 Ngày dạy: Sáng thứ ba: 15/10 / 2019
Tiết 1: Lớp 4a2. Tiết 4: Lớp 4a1.
Ngày dạy: Chiều thứ tư: 16/10 / 2019 Tiết 4: Lớp 4a3.
Môn: THỂ DỤC
Tiết 13 Bài 13: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ - TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu đi thường không lệch hàng, biết cách đổi chân khi đi thường sai nhịp.
- Trò chơi: “Kết bạn”.Yêu cầu hs tập trung chú ý, chơi đúng luật, nhiệt tình trong khi chơi.
- Tự giác, tích cực, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong các hoạt động;
- Vận dụng được các động tác và trò chơi đã học vào nếp sinh hoạt ở trường, ở nhà và trong cộng đồng.
- Giáo dục học sinh rèn luyện sức khỏe và đảm bảo an toàn tập luyện.
Giảm tải: Khối thống nhất:
Dạy quay sau. Thay đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái.
Đề bài
Bài 13: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi thường theo nhịp chuyển hướng phái trái. Trò chơi” Kết bạn”
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường.Vệ sinh và kiểm tra an toàn địa điểm hoạt động.
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức

I.Chuẩn bị:
GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
Trò chơi"Làm theo hiệu lệnh"
Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.

6 – 10’
1-2’
1-2’
1-2’

II.Cơ bản:
Giảm tải: Khối thống nhất:
Dạy quay sau. Thay đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái.
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái; quay sau. đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái.
+ GV điều khiển lớp tập.
+ Chia tổ tập luyện lần đầu do cán sự điều khiển, từ lần sau lần lượt từng em lên điều khiển tổ tập.
GV quan sát sửa chửa sai sót cho HS các tổ.
*Cả lớp tập do GV điều khiển để củng cố.
Trò chơi "Kết bạn".
GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi, rồi cho một số HS lên chơi thử. Sau đó cho cả lớp cùng chơi.
10 – 12’10-12’

2-3’
7-8’


2’
8-10’III.Kết thúc:
Cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
GV cùng HS hệ thống bài.
GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.
Về nhà ôn tập ĐHĐN.

4 – 6 ’ 1-2’
1-2’
1-2’
7 Ngày : thứ , ngày 16 tháng 10 năm 2019. 3: 4a1
thứ 6 ngày 18 tháng 10 năm 2019. 1: 4a3; thứ 6, ngày 18 tháng 10 năm 2019. 3: 4a2
Môn: THỂ DỤC
Tiết 14 Bài 14: ĐI THƯỜNG THEO NHỊP CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI. – TRÒ CHƠI: “NÉM TRÚNG ĐÍCH”
I. MỤC TIÊU:
Củng cố và nâng cao kỹ thuật đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu đi đều không lệch hàng, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
Trò chơi: “Ném trúng đích”. Yêu cầu HS tập trung chú ý, chơi đúng luật, nhiệt tình trong khi chơi.
Vận dụng được các động tác và trò chơi đã học vào nếp sinh hoạt ở trường, ở nhà và trong cộng đồng.
Giáo dục tác phong nhanh nhẹn, nâng cao tính đồng đội, tính kỉ luật cao.
Giảm tải: Khối thống nhất: Dạy quay sau. Thay đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại bằng đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái