GIÁO ÁN THI GVG CẤP TRƯỜNG TIẾT 1 - giao an thi gvdg cap truong 20192020 dia 6 copy docx

  • 26/10/2019 09:52:34
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: docx , dung lượng : 0.02 M, số trang : 1 ,tên giao an thi gvdg cap truong 20192020 dia 6 copy docx

Chi tiết

 


Ngày dạy: 24/9/2019

Tiết 6 – Bài 5 : KÍ HIỆU BẢN ĐỒ. CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN Đ

I) Mục tiêu bài học

1. Kiến thức :

-  Giúp HS hiểu được kí hiệu bản đồ là gì, biết các điểm và phân loại các kí hiệu bản đồ.

2. Kĩ năng :

- Đọc kí hiệu trên bản đồ, kí hiệu độ cao địa hình.

3. Giáo dục tư tưởng

-Tự giác lòng yêu thích môn học.

II) Phương tiện cần thiết.

- Phóng to hình vẽ (14,15,16)

- Một số bản đồ có các kí hiệu phù hợp với sự phân loại SGK (Bản đồ kinh tế Việt Nam, khoáng sản Việt Nam)

- Máy chiếu.

III) Tiến trình tiết dạy.

1. Kiểm tra bài cũ :

Kinh độ là gì ? Vĩ độ là gì ? Toạ đđịa lí (của 1 điểm) ? cách ghi tọa độ địa lí và cho ví dụ?

Đáp án :

- Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ, từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc.

-Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ, từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc (đường xích đạo)

- Kinh độ và vĩ độ của một địa điểm được gọi chung là tọa độ địa lí của điểm đó

- Cách viết :- Kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới

               20o T

      C


               10o B

 

2.  Bài  mới

                    a.Giới thiệu  : Bất kì bản đồ nào cũng dùng 1 loại ngôn ngữ đặc biệt đó là hệ thống kí hiệu để biểu hiện các đối tượng địa lí về mặt đặc điểm, vị trí sự phân bố trong không gian... cách biểu hiện loại ngôn ngữ bản đồ này ra sao, để hiểu được nội dung, ý nghĩa của kí hiệu ta làm gì ? Đó là nội dung bài ...

                    b. Bài giảng

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Cá nhân

- GV : Tất cả các hình vẽ, mầu sắc thể hiện trên bản đđều thể hiện đối tượng về mặt đặc điểm, số lượng, cấu trúc cũng như vị trí, phân bố của chúng trong không gian ...Tất cả đều được giải thích trong phần chú thích (cuốn bản đồ) => gọi là kí hiệu bản đồ.

(?) Kí hiệu bản đồ là gì ?

 

 

? Kí hiệu bản đồ dùng để biểu hiện đặc điểm gì của các sự vật hiện tượng địa í đưa lên bản đồ?

 

 

 

- GV chiếu  hình 14

?  Có mấy loại kí hiệu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Là những hình vẽ, màu sắc … được dùng một cách quy ước để thể hiện các sự vật hiện tượng địa lí trên bản đồ

 

- Phản ánh vị trí và sự phân bố của các đối tượng địa lí theo không gian

 

 

 

- HS quan sát hình 14

- Có ba loại kí hiệu

I. Các loại kí hiệu bản đồ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kí hiệu bản đồ dùng để biểu hiện vị trí, đặc điểm,sự phân bố … của các đối tượng địa lí được đưa lên bản đồ.

 

 


- Kí hiệu điểm thường là kí hiệu thể hiện vị trí các đối tượng có S nhỏ (trong kí hiệu điểm người ta sử dụng kí hiệu dạng hình học, chữ, hình tượng (như hình 15)

- Kí hiệu đường : Thể hiện các đối tượng phân bố theo chiều dài là chính.

- Kí hệu S thể hiện đối tượng phân bố theo S ( rừng, diện tích lúa, diện tích cây công nghiệp)

- Gv chiếu hình 15

?Có mấy dạng kí hiệu?

- Mở rộng:

+ Kí hiệu hình học:

+ Kí hiệu chữ:

+ Kí hiệu tượng hình:

 

? Em có nhận xét gì về kí hiệu trên bản đồ?

(?) Kí hiệu bản đđa dạng nên khi đọc bản đồ cần chú ý gì ?

 

?Tại sao khi sử dụng bản đồ ta phải xem bảng chú giải đầu tiên? Bảng chú giải thường đặt ở vị trí nào của bản đồ?

 

 

- GV chiếu bản đồ giao thông học sinh quan sát và phân biệt các loại và dạng kí hiệu

 

 

+ Kí hiệu điểm: sân bay, cảng biển, nhà máy thủy điện

 

 

 

 

 

 

+Kí hiệu đường: ôtô, sông …-> Do sông có chiều dài và màu xanh là thể hiện màu nước

+ Kí hiệu diện tích: vùng trồng lúa, rừng ..

 

 

- HS quan sát H15

- Có 3 dạng: kí hiệu hình học, chữ, tượng hình

+Nhà thờ:kí hiệu tượng hình

+Chợ, cửa hàng: kí hiệu chữ

+Bệnh viện:kí hiệu hình học

 

 

- Kí hiệu bản đồ rất đa dạng

 

-Khi đọc bản đồ chúng ta cần tìm đọc bảng chú giải

 

- Bảng chú giải đã giải thích đầy đủ nội dung và ý nghĩa của các  kí hiệu dùng trên bản đồ

 

-Học sinh quan sát và phân biệt các loại và dạng kí hiệu

 

 

- Có 3 loại kí hiệu:

+Kí hiệu điềm

+Kí hiệu đường

+ Kí hiệu S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Có 3 dạng kí hiệu :

+ Kí hiệu hình học:

+ Kí hiệu chữ:

+ Kí hiệu tượng hình:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảng chú giải của bản đồ giúp chúng ta hiểu nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu dùng trên bản đồ

 

 

 


Hoạt động 2: Cặp /nhóm

- Gv giảng: Kí hiệu bản đồ rất đa dạng nên khi đọc bản đồ ta cần đọc bảng chú giải để hiểu nội dung ý nghĩa các kí hiệu sử dụng trên bản đồ.

-GV chiếu  lược đồ tự nhiên hoặc ( bản đồ địa hình) việt Nam ,yêu cầu HS đọc chú giải của bản đồ

(?) Dựa vào bảng chú giải em hãy xác định độ cao địa hình trên bản đđịa hình Việt Nam ?

?Trên bản đồ tự nhiên Việt Nam độ cao địa hình được biểu hiện như thế nào?

 

? Ngoài thể hiện địa hình trên bản đồ bằng đường đồng mức người ta còn dùng cách thể hiện nào?

Gv giảng: Nếu ta cắt ngang một quả núi bằng những lát cắt song song ,cách đều nhau,thì dường viên chu vi của các lát cắt là những đường đồng mức (đường đẳng cao)

? Đường đồng mức là gì?

 

 

 

- GV chiếu H16 và tổ chức cho học sinh thảo luận câu hỏi sau:

?Mỗi lát cắt cách nhau bao nhiêu m?

? Dựa vào đường đồng mức cho biết sườn nào dốc hơn ?

 

 

 

 

 

 

-HS đọc

 

 

 

- HS xác định

 

 

 

=> HS dùng thang màu xác định độ cao địa hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

->Là những đường nối những điểm có cùng độ cao

 

 

 

 

 

-> 100m

 

-> Sườn Tây

 

 

II. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Độ cao của địa hình trên bản đồ được biểu hiện bằng thang màu

 

- Độ cao của địa hình trên bản đồ được biểu hiện bằng đường đồng mức

 

 

 

 

 

 

 

-Đường đồng mức là những đường nối những điểm có cùng độ cao

 

 

 

 

 

 

 


- Gọi đại diện nhóm trả lời

 

 

?Có mấy cách thể hiện địa hình trên bản đồ?

 

(?) Dùng đường đồng mức ưu việt hơn hay dùng thang màu ưu việt hơn ?

-Dùng đường đồng mức ưu việt hơn, vừa biết được độ cao địa điểm, vừa biết được độ dốc của địa hình

- Tuy vậy, để thuận tiện cho việc học và nghiên cứu thì các bản đđa số dùng màu sắc để thể hiện địa hình (ở lớp 7,8,9)

- Đại diện nhóm trả lời

 

 

- Dùng thang màu và đường đồng mức

 

 

-Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng dốc

3. Củng cố - Luyện tập  : GV hệ thống bài- GV hướng dẫn trò chơi.

1, Trò chơi đối đáp.

- GV hô tên 1 đối tượng địa lí, thì đại diện tổ phó trả lời nó thể hiện trên bản đồ bằng kí hiệu gì, cộng điểm cho từng tổ.

VD : GV hô “Cảng biển” -> Kí hiệu điểm

GV hô “Đường ô tô” -> Kí hiệu đường

Tương tự : GV hô : Sông ngòi, nhà hát, đường cắt, vùng trồng lúa, kênh đào, nhà thờ, ranh giới tỉnh, trường học, ranh giới huyện, vùng chăn nuôi bò sữa.

2, Trò chơi : Ai kí hiệu nhanh hơn ?

GV giơ miếng bìa có thể hiện dạng kí hiệu lên. Đại diện tổ phó nói đó là dạng kí hiệu nào ?

VD : Bìa chữ Zn, Fe -> nói “kí hiệu chữ”


Bài có hình  © -> nói “kí hiệu hình học”

=> kết thúc cuộc chơi tổ nào nhiều điểm tổ đó thắng

4. Hướng dẫn về nhà :

- Học bài, làm hoàn thành bài tập.

- Ôn tập bài 1,3,4,5 giờ sau , kiểm tra 15 phút sau đó ôn tập tăng cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ