Giáo án tổng hợp lớp 2 tuần 27 đến 30

giáo án Toán học 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 45       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
3n3u0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 12:40:16 PM
Loại file
doc
Dung lượng
1.10 M
Lần xem
1
Lần tải
45
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 27 Thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2017 TIẾT 1: TOÁN: TCT 131: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA I. Mục tiêu: - Biết được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó . - Biết số nào nhân với 1 cũng bằ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Giáo án tổng hợp lớp 2 tuần 27 đến 30, Giáo Án Toán Học 2 , Giáo án điện tử Giáo án tổng hợp lớp 2 tuần 27 đến 30, doc, 1 trang, 1.10 M, Toán học 2 chia sẽ bởi Hệ Trịnh Thị đã có 45 download

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-tong-hop-lop-2-tuan-27-den-30.doc[1.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Tuần 27
Thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2017
TIẾT 1: TOÁN: TCT 131: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
I. Mục tiêu:
- Biết được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó .
- Biết số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó .
- Biết số nào chia với 1 cũng bằng chính số đó .
* Bài tập cần làm: 1,2,3.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bộ thực hành Toán. Bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1. Bài cũ: 5’
- Tính chu vi hình tam giác có các cạnh là: 14 dm, 25 dm, 13 dm.
- Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là: 7m, 12m, 9m, 14m.
- Nhận xét.
2. Bài mới: 28’
a) Giới thiệu bài:
) Các hoạt động:
* Hoạt động 1: Giới thiệu phép chia cho 1.
- Dựa vào quan hệ của phép nhân và phép chia.
( Có nhận xét gì về các phép tính trên ?
* Kết luận:
* Hoạt động 2: HD làm bài tập.
Bài 1:
- Yêu cầu HS nhẩm và nêu kết quả.
Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- Điền đúng số thích hợp vào chỗ trống.
Bài 3: KK hs làm bài
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- Tính được biểu thức có chứa số 1.
- Chữa bài.
3. Củng cố - dặn dò:
- Khi nhân hay chia một số với 1 thì kết quả như thế nào ?
- Nhận xét tiết học.

- 2 HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu của GV.
- Lắng nghe và điều chỉnh.
- Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
- Nhẩm, Nêu kết quả nối tiếp.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- 3 HS làm ở bảng phụ. Lớp làm bảng con.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Làm bài ở bảng, vở.
- Thực hiện theo 2 bước tính từ trái sang phải.
- Lắng nghe, sửa chữa (nếu có).
- HS trả lời.

TIẾT 2: TẬP ĐỌC: TCT 79: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng /phút); hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).
- Biết đặt và trà lời CH với khi nào? (BT2, BT3); biết đáp lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp cụ thể (1 trong 3 tình huống ở BT4).
II. Đồ dùng dạy học:
- Thăm ghi tên các bài tập đọc (từ tuần 19 đến tuần 26).
- Bài tập 4 viết bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1. Bài cũ: 5’
- GV gọi HS đọc bài tiết trước và TLCH.
- Nhận xét.
2. Bài mới: 28’
a) Giới thiệu bài:
- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.
) Các hoạt động:
* Hoạt động 1: Ôn tập đọc.
- Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
- Gọi từng học sinh lên bảng bốc thăm, đọc bài tập đọc –HTL
+ Nêu từng câu hỏi ứng với nội dung đoạn, bài HS vừa đọc.
- GV theo dõi HS đọc, nhận xét .
Bài tập 2:
- Tìm được bộ phận trả lời câu hỏi khi nào ?
- Nhận xét.
Bài tập 3:
- Đặt được các câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.
- Nhận xét.
Bài 4:
- Nói được lời đáp trong các tình huống cụ thể.
- Nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò: 2’
- GV hệ thống lại nội dung bài.
- Nhận xét tiết học.

- HS đọc bài tiết trước và TLCH của GV.
- Cùng GV nhận xét, đánh giá.
- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.
- Bốc thăm đọc + trả lời câu hỏi có trong nội dung đoạn vừa đọc.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
-

 


Gíao án lớp 2 năm 2016 - 2017                        Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

 

                                     Tuần 27                            

                                          Thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2017

TIẾT 1TOÁN:   TCT 131SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

I. Mục tiêu:

-  Biết được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó .

-  Biết số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó .

-  Biết số nào chia với 1 cũng bằng chính số đó . 

* Baøi taäp caàn laøm: 1,2,3.

II. Đồ dùng dạy học

- Boä thöïc haønh Toaùn. Baûng phuï.     

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Bài cũ:  5’

- Tính chu vi hình tam giác có các cạnh là: 14 dm, 25 dm, 13 dm.

- Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là: 7m, 12m, 9m, 14m.

- Nhận xét.

2. Bài mới: 28’

a) Giới thiệu bài:

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:           Giới thiệu phép chia cho 1.

- Dựa vào quan hệ của phép nhân và phép chia.

Có nhận xét gì về các phép tính trên ?

* Kết luận:

* Hoạt động 2:          HD làm bài tập.

Bài 1:

- Yêu cầu HS nhẩm và nêu kết quả.

Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Điền đúng số thích hợp vào chỗ trống.

Bài 3KK hs làm bài

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Tính được biểu thức có chứa số 1.

 

 

- Chữa bài.

3. Củng cố - dặn dò:

- Khi nhân hay chia một số với 1 thì kết quả như thế nào ?

- Nhận xét tiết học.

 

- 2 HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu của GV.

 

 

- Lắng nghe và điều chỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

- Lắng nghe, ghi nhớ.

 

- Nhẩm, Nêu kết quả nối tiếp.

- Nêu yêu cầu bài tập.

- 3 HS làm ở bảng phụ. Lớp làm bảng con.

 

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Làm bài ở bảng, vở.

- Thực hiện theo 2 bước tính từ trái sang phải.

- Lắng nghe, sửa chữa (nếu có).

 

- HS trả lời.

 

 

1

 


Gíao án lớp 2 năm 2016 - 2017                        Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

TIẾT 2:  TẬP ĐỌC:   TCT 79: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 1)

I. Mục tiêu:

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng /phút); hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

- Biết đặt và trà lời CH với khi nào? (BT2, BT3); biết đáp lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp cụ thể (1 trong 3 tình huống ở BT4).

II. Đồ dùng dạy học

- Thăm ghi tên các bài tập đọc (từ tuần 19 đến tuần 26).

- Bài tập 4 viết bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Bài cũ:  5’

- GV gọi HS đọc bài tiết trước và TLCH.

- Nhận xét.

2. Bài mới:  28’

a) Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:         Ôn tập đọc.

- Ôn  luyện tập đọc và học thuộc lòng.

- Gọi từng học sinh lên bảng bốc thăm, đọc bài tập đọc HTL

+ Nêu từng câu hỏi ứng với nội dung đoạn, bài HS vừa đọc.

- GV theo dõi HS đọc, nhận xét .

Bài tập 2:

- Tìm được bộ phận trả lời câu hỏi khi nào ?

 

 

 

- Nhận xét.

Bài tập 3:

- Đặt được các câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận xét.

 

- HS đọc bài tiết trước và TLCH của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

 

 

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

 

 

- Bốc thăm đọc + trả lời câu hỏi có trong nội dung đoạn vừa đọc.

 

 

 

 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- Nêu yêu cầu bài tập.

- 2 HS làm ở bảng phụ, lớp làm vào giấy nháp.

+ mùa hè

+ khi hè về

- Cùng GV nhận xét, điều chỉnh và bổ sung.

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.

- Lớp làm vào vở + bảng lớp.

+ Khi nào dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng ?

+ Dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng khi nào ?

+ Ve nhởn nhơ ca hát khi nào ?

+ Khi nào ve nhởn nhơ ca hát.

- Cùng GV nhận xét, điều chỉnh và bổ sung.

1

 


Gíao án lớp 2 năm 2016 - 2017                        Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Bài 4:

- Nói được lời đáp trong các tình huống cụ thể.

 

- Nhận xét.

3. Củng cố - dặn dò: 2’

- GV hệ thống lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện các nhóm trình bày qua hình thức đóng vai.

- Cùng GV nhận xét, điều chỉnh và bổ sung.

 

- HS lắng nghe.

 

 

TIẾT 3:   TẬP ĐỌC: TCT 80:

                      ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 2)

I. Mục tiêu:

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng /phút); hiểu nội dung của đoạn, bài ( trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

- Nắm được một số từ ngữ về bốn mùa (BT2); biết đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ngắn (BT3).

II. Đồ dùng dạy học

- Thăm ghi tên các bài tập đọc (từ tuần 19 đến tuần 26)

- Bài tập 3 viết bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1) Giới thiệu bài:  5’

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

2) Các hoạt động:  28’

* Hoạt động 1: Ôn  luyện tập đọc và học thuộc lòng.

- Gọi từng học sinh lên bảng bốc thăm, đọc bài tập đọc HTL

+ Nêu từng câu hỏi ứng với nội dung đoạn, bài HS vừa đọc.

- GV theo dõi HS đọc, nhận xét.

Bài 2:

- Trò chơi mở rộng vốn từ về bốn mùa.

- GV phân chia nhóm và phát phiếu học tập.

* Nhóm 1: Mùa xuân có những loại hoa quả nào ? Thời tiết như thế nào ?

 

 

* Nhóm 2: Mùa hạ có những loại hoa quả nào? Thời tiết như thế nào ?

 

 

* Nhóm 3: Mùa thu có những loại hoa quả nào? Thời tiết như thế nào ?

 

 

- Hợp tác cùng GV.

 

- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.

 

 

 

- Lần lựơt từng HS lên bốc thăm  về chỗ chuẩn bị  2 phút.

- HS đọc bài, trả lời câu hỏi.

 

 

- HS  thảo luận nhóm cử thư ký ghi vào phiếu học tập.

 

- Mùa xuân  có hoa mai, đào, hoa thược dược. Quả có mận,  quýt, xoài, vải, bưởi, dưa hấu…Thời tiết ấm áp có mưa phùn.

- Mùa hạ có hoa phượng, hoa bằng  lăng, hoa loa kèn… Quả có nhãn, vải, xoài, chôm chôm…Thời tiết oi nồng, nóng bức có mưa to.

- Mùa thu có loài hoa cúc. Quả có bưởi, hồng, cam, na...Thời tiết mát mẻ nắng nhẹ màu vàng.

1

 


Gíao án lớp 2 năm 2016 - 2017                        Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

* Nhóm 4: Mùa đông có những loại hoa quả nào ? Thời tiết như thế nào ?

 

- Nhận xét.

 

Bài 3:

- Ngắt đoạn trích thành 5 câu và chép vào vở. Nhớ viết hoa chữ đầu câu.

- HS  lên bảng làm bài, lớp làm vào vở

 

 

 

- GV nhận xét  .

+ Khi đọc gặp dấu chấm chúng ta phải làm gì ?

3. Củng cố - dặn dò:  2’

- Về nhà học bài, làm bài tập ở vở bài tập.

- Nhận xét tiết học.

- Mùa đông có hoa mận có quả sấu, lê. Thời tiết lạnh giá, có gió mùa đông bắc.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá, bổ sung.

- HS  đọc yêu cầu.

 

- 1 HS lên bảng làm cả lớp làm vào vở bài tập.  

+ Trời đã vào thu. Những đám mây bớt đổi màu. Trời bớt nặng. Gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng. Trời xanh và cao dần lên. 

 

- 2 HS  trả lời câu hỏi.

 

- Lắng nghe và thực hiện.

 

 

TIẾT 4:   ĐẠO ĐỨC:    TCT 27:

                 LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC (Tiết 2)

I. Mục tiêu:

- Biết được cách giao tiếp đơn giản khi đến nhà người khác.

- Biết cư xử phù hợp khi đến nhà bạn bè, người quen.

- HS biết được ý nghĩa của việc cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.

* KNS: KN Giao tiếp;  Thể hiện sự tự tin; tư duy, đánh giá.

- Giáo dục HS có  thái độ đồng tình với những người biết lịch sự khi đến nhà người khác.

II. Đồ dùng dạy học

- C¸c t×nh huèng.

- PhiÕu th¶o luËn nhãm.    

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Bài cũ: 5’

- Đến nhà người khác phải cư xử như thế nào?

- Trò chơi Đ, S (BT 2/ 39).

- GV nhận xét.

2. Bài mới: 28

a)  Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:        HD tìm hiểu thế nào là lịch sự khi đến chơi nhà người khác?

- Chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu thảo luận tìm các việc nên làm và không nên làm khi đến chơi nhà người khác.

 

- HS trả lời.

 

 

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

 

 

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

 

 

 

 

- Chia nhóm, phân công nhóm trưởng, thư kí, và tiến hành thảo luận theo yêu cầu.

1

 


Gíao án lớp 2 năm 2016 - 2017                        Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Liên hệ thực tế.

 

* Hoạt động 2:          Xử lí tình huống.

- Phát phiếu học tập và yêu cầu HS làm bài trong phiếu.

- Yêu cầu HS đọc bài làm của mình.

 

- Đưa ra kết luận về bài làm của HS và đáp án đúng của phiếu.

* GDKNS: Khi đến nhà người khác, em cần làm gì?

3. Củng cố - dặn dò:

- Gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ.

- Nhận xét tiết học.

- Một nhóm trình bày, các nhóm khác theo dõi để nhận xét và bổ sung nếu thấy nhóm bạn còn thiếu.

Ví dụ:

- Các việc nên làm:

+ Gõ cửa hoặc bấm chuông trước khi vào nhà.

+ Lễ phép chào hỏi mọi người trong nhà.

+ Nói năng, nhẹ nhàng, rõ ràng.

+ Xin phép chủ nhà trước khi muốn sử dụng hoặc xem đồ dùng trong nhà.

- Các việc không nên làm:

+ Đập cửa ầm ĩ.

+ Không chào hỏi mọi người trong nhà.

+ Chạy lung tung trong nhà.

+ Nói cười ầm ĩ.

+ Tự ý sử dụng đồ dùng trong nhà.

- Lắng nghe, điều chỉnh hành vi và thái độ

 

- Nhận phiếu và làm bài cá nhân.

 

- Một vài HS đọc bài làm, cả lớp theo dõi và nhận xét.

- Theo dõi sửa chữa nếu bài mình sai.

 

 

 

 

- 1 HS đọc.

 

 

 

Thứ ba ngày 14 tháng 3 năm 2017

TIẾT 1:        THỂ DỤC:     Giáo viên bộ môn dạy.

 

 

 

TIẾT 2:    TOÁN:   TCT 92: SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

I. Mục tiêu:

- Biết được số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.

- Biết được số nào nhân với 0 cũng bằng 0

- Biết số 0 chia cho số nào khác không cũng bằng  0.

- Biết không có phép chia cho 0

- Baøi taäp caàn laøm: 1,2,3

II. Đồ dùng dạy học

- Boä thöïc haønh Toaùn. Baûng phuï.

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Bài cũ:  5’

 

1

 


Gíao án lớp 2 năm 2016 - 2017                        Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện:

- Nhận xét.

2. Bài mới: 28’

a) Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:    Giới thiệu phép nhân có thừa số 0.

- Viết phép nhân: 0 x 2 = ?      ; 0 x 3 = ?

- Yêu cầu HS viết phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau.

 

 

Nhận xét gì về các phép tính trên ?

* Giới thiệu phép chia có số bị chia là 0.

- Viết phép chia: 0: 2 = ?      0 : 5 = ?  …

- Yêu cầu HS nêu lại kết quả.

Nhận xét gì về các phép tính trên ?

* Lưu ý: Không có phép chia cho 0.

* Hoạt động 2:          HD làm bài tập.

Bài 1:

- Yêu cầu HS tính nhẩm.

 

 

Bài 2:

- Cho HS tính trên bảng con, bảng lớp.

- Cho 2 HS làm trên bảng nhóm.

 

Bài 3: - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Cho HS tính trên bảng con, bảng lớp.

 

Bài 4:       KK hs làm bài.

- HDHS nhẩm.

- Tuyên dương

3. Củng cố - dặn dò:  2’

- Học bài, làm bài ở nhà. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.

- 2 HS lên bảng làm bài.

 

 

- Cùng GV nhận xét, bổ sung.

 

 

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

 

 

 

 

Vậy:

Ta có:

Vậy: 

Ta có:

- Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.

- HS đọc lại.

- Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0.

- HS nhắc lại.

 

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Nhẩm.

- Nêu kết quả nối tiếp.

- Đọc lại bài tập hoàn chỉnh.

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Thực hiện bảng con, bảng lớp.

- 2 HS làm bảng phụ.

- Lớp làm vào vở.

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Tính từ trái sang phải.

- Thực hiện qua 2 bước.

- 2 HS làm ở bảng, lớp làm vào vở.

 

 

 

 

TIẾT 3:   KỂ CHUYỆN:    TCT 27:

                           ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 5)

I. Mục tiêu:

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 ( phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng /phút); hiểu nội dung của đoạn, bài ( trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

- Biết đặt và trả lời câu hỏi với  như thế nào.

1

 


Gíao án lớp 2 năm 2016 - 2017                        Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

II. Đồ dùng dạy học

- Phiếu ghi sẵn tên các bài HTL từ tuần 19 đến tuần 26.

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Giới thiệu bài:  2’

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

2) Các hoạt động:  32’

* Hoạt động 1:- Ôn  luyện tập đọc và HTL

- Gọi từng học sinh lên bảng bốc thăm, đọc bài tập đọc HTL

+ Nêu từng câu hỏi ứng với nội dung đoạn, bài HS vừa đọc.

- GV theo dõi HS đọc, nhận xét .

* Hoạt động 2:    Ôn luyện cách đọc và trả lời câu hỏi: Như thế nào?

Bài tập 2:

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

 

+ Câu hỏi “ Như thế nào ? ” dùng để hỏi về nội dung gì ?

+ Mùa hè hai bên bờ sông hoa phượng nở như thế nào?

+ Vậy bộ phận nào trả lời câu hỏi “Như thế nào?

- Gọi HS lên bảng làm cả lớp làm vào vở.

Bài tập 3:

- Bài tập yêu cầu điều gì ?

 

+ Bộ phận nào trong câu được in đậm phần a?

 

+ Phải đặt câu hỏi cho bộ phận này như thế nào ?

- Yêu cầu HS lên thực hành trước lớp.

 

- GV nhận xét  .

3. Củng cố - dặn dò:  1’

+ Câu hỏi “Như thế nào ?” dùng để hỏi về nội dung gì?

- Nhận xét tiết học.

 

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

 

 

 

- HS lần lượt lên bốc thăm và về chỗ chuẩn bị.

- HS đọc  bài và trả lời câu hỏi.

 

 

 

 

- HS theo dõi và nhận xét.

-  Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: “ như thế nào” ?

- Dùng để hỏi về đặc điểm.

 

- Mùa hè hoa phượng nở đỏ rực hai bên bờ sông.

- Đỏ rực.

 

- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào  vở.

 

- Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.

- Chim đậu trắng xóa trên những cành cây.

a. Chim đậu như thế nào trên cành cây?

- 2, 3 cặp thực hành, lớp theo dõi, nhận xét.

b. Bông cúc sung sướng như thế nào?

- Dùng để hỏi đặc điểm.

 

 

 

 

TIẾT 4CHÍNH TẢTCT 53:

                  ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 3)

I. Mục tiêu:

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 ( phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng /phút); hiểu nội dung của đoạn, bài ( trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

1

 


Gíao án lớp 2 năm 2016 - 2017                        Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

- Biết cách đặt và trả lời câu hỏi với ở đâu ? (bài tập 2, bài tập 3); biết đáp lời xin lỗi trong tình huống giao tiếp cụ thể (1 trong 3 tình huống ở bài tập 4).

II. Đồ dùng dạy học

- GV: Phieáu ghi saün teân caùc baøi taäp ñoïc töø tuaàn 19 ñeán 26.

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Bài cũ:  5’

+ Một năm có mấy mùa? Nêu rõ từng mùa.

+ Thời tiết của mỗi mùa như thế nào ?

- GV nhận xét.

2. Bài mới: 28’

a) Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

b) Các hoạt động:

*Hoạt động 1:  Ôn  luyện tập đọc và học TL

- Gọi từng học sinh lên bảng bốc thăm, đọc bài tập

+ Nêu từng câu hỏi ứng với nội dung đoạn, bài HS vừa đọc.

- GV theo dõi HS đọc, nhận xét.

* Hoạt động 2:       HD làm bài tập.

Bài 2:

- Bài tập yêu cầu chúng ta điều gì ?

 

+ Câu hỏi “Ở đâu?” dùng để hỏi về nội dung gì?

- Yêu cầu HS đọc câu văn ở phần a.

+ Hoa phượng nở đỏ rực ở đâu ?

 

+ Bộ phận nào trong câu trả lời cho câu hỏi ở đâu ?

- Tương tự trên yêu cầu HS  làm phần b.

 Bài 3:

- Bài tập yêu cầu làm gì ?

a. Hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông.

+ Bộ phận nào trong câu trên được in đậm ?

+ Vậy ta phải đặt câu hỏi cho bộ phận này như thế nào ?

b. Trong vườn trăm hoa khoe sắc thắm.

Bài 4:- Nói lời đáp của em:

- Cho HS đóng vai các tính huống.

a. Khi bạn xin lỗi vì bạn đã làm bẩn quần áo em.

 

 

 

b. Khi chị xin lỗi em vì trách mắng nhầm em.

 

- 2 HS  trả lời.

 

- Lắng nghe, điều chỉnh.

 

 

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

 

 

 

- HS lần lượt lên bốc thăm và về chỗ chuẩn bị.

- HS đọc  bài và trả lời câu hỏi.

 

 

 

 

- Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: “Ở đâu ?”

- Câu hỏi “Ở đâu ?” dùng để hỏi về địa điểm (nơi chốn ).

 

a. Hai bên bờ sông hoa phượng vĩ nở đỏ rực.

- Hai bên bờ sông.

 

- Trên những cành cây.

- HS  đọc yêu cầu bài tập.

- Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm.

 

- Hai bên bờ sông.

- Hoa phượng vĩ nở đỏ rực ở đâu?

 

- Ở đâu trăm hoa khoe sắc ?

- HS đóng vai.

VD: Xin lỗi bạn nhé ! Mình trót làm bẩn quần áo của bạn.

HS2: Thôi không sao mình sẽ giặt ngay./ Lần sau bạn đừng có chạy qua vũng nước khi có người đi bên cạnh nhé.

b. Thôi, cũng không sao chị ạ./ Bây giờ chị hiểu em là được.

1

 


Gíao án lớp 2 năm 2016 - 2017                        Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

c. Khi bác hàng xóm xin lỗi vì trách mắng lầm em.

3. Củng cố - dặn dò:  2’

- Về nhà học bài cũ, làm bài tập ở vở bài tập và chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.  

c. Dạ, không sao đâu bác ạ./Dạ, không có gì.

 

 

- Lắng nghe, về nhà thực hiện.

 

 

Thứ tư ngày 15 tháng 3 năm 2017

TIẾT 1:     TOÁN:     TCT 133:      LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Lập được bảng nhân 1, bảng chia 1.

- Biết thực hiện phép tính có số 1, số 0.

- Bài tập cần làm: Bài 1, 2.

II. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Bài cũ:  5’

- 2 HS lên bảng, lớp làm bảng con. Tính:

2 : 2 x 0 =                          0 : 3 x 3 = 

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

b) Các hoạt động:

* Hoạt động 1:       HDHS làm bài tập.

 Bài 1:

- Bài tập yêu cầu làm gì ?

- Yêu cầu HS tự tính nhẩm, sau đọc nối tiếp nhau từng phép tính của bài.

- Gọi HS đọc bảng nhân 1 và bảng chia 1.

Bài 2: - Tính nhẩm.

+ Một số cộng với 0 cho kết quả như thế nào?

+ Một số nhân với 0 cho kết quả như thế nào?

+ Phép chia có số bị chia là 0 thì kết quả như thế nào?

Bài 3: Bài tập yêu cầu làm gì ?

- Tổ chức cho HS  thi nối nhanh phép tính với kết quả.

- 2 đội, mỗi đội 3 HS.

- GV nhận xét tuyên dương.

 

 

 

 

 

. Củng cố - dặn dò:2’

 

- 2 HS lên bảng, cả lớp bảng con. 

2 : 2 x 0 =1 x 0       0 : 3 x 3 = 0 x 5

              = 0               =  0

 

 

 

 

 

 

- Lập bảng nhân 1, bảng chia 1.

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.       

 

- Lớp học thuộc bảng nhân và chia 1.

 

- Lớp làm bài vào vở

0  + 3 = 3     5  + 1 = 6       4 : 1 = 4

3  + 0 = 3      1 + 5 = 6       0 : 2 = 0

0 x 3 = 0       1 x 5 = 5    0 : 1 = 0

3 x 0 = 0    5 x 1 = 5    1 : 1 = 1

 

- Tìm kết quả nào là 0 kết quả nào là 1.

- Chia 2 nhóm.

 

 

 

                                

                                 

 

 

 

1

 


Gíao án lớp 2 năm 2016 - 2017                        Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

- Gọi HS lên đọc thuộc lòng bảng nhân và chia 1.

- Nhận xét tiết học.   

- 3 -4 HS  đọc bảng nhân và bảng chia 1.

 

 

 

 

TIẾT 2:    TẬP ĐỌC:   TCT 81:

                       ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 4)

I. Mục tiêu:

- Đọc rõ ràng, rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ ràng tốc độ khoảng 45 tiếng /phút); hiểu nội dung của đoạn, bài (trả lời được câu hỏi về nội dung đoạn đọc).

- Nắm được một số từ ngữ về chim chóc (bài tập 2); viết một đoạn văn ngắn về một loài chim hoặc gia cầm (bài tập 3).

II. Đồ dùng dạy học

- Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26.

- Bảng để HS điền từ trong trò chơi.

III. Các hoạt động dạy - học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1/ Giới thiệu bài:  1’

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

2) Các hoạt động:  32’

* Hoạt động 1: Ôn  luyện tập đọc và HTL

- Gọi từng học sinh lên bảng bốc thăm, đọc bài tập đọc HTL

+ Nêu từng câu hỏi ứng với nội dung đoạn, bài HS vừa đọc.

- GV theo dõi HS đọc, nhận xét.

* Hoạt động 2:      Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 2:

- Trò chơi mở rộng vốn từ về chim chóc.

- GV phân chia nhóm và phát phiếu học tập.

- Nhóm 1: Con gì biết bơi, lên bờ đi lạch bà lạch bạch ?

- Nhóm 2: Mỏ con vẹt màu gì?

- Nhóm 3: Con chim chích giúp gì cho nhà nông ?

- Gọi đại diện các nhóm báo cáo.

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm làm đúng.

Bài 3:

- Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 3-4 câu) về một loài chim hoặc gia cầm mà em biết.

 

 

 

- Yêu cầu lớp làm vào vở.

 

 

- GV nhận xét  .

 

Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

 

 

 

- Lần lựơt từng HS lên bốc thăm về chuẩn bị  2 phút.

- HS đọc bài rồi TLCH theo yêu cầu.

- HS  nhận xét, bổ sung.

 

 

 

- HS  thảo luận nhóm cử thư ký ghi vào phiếu học tập.

- Con vịt.

 

- Màu đỏ.

- Bắt sâu.

 

- Các nhóm lần lượt lên báo cáo.

- Cùng GV nhận xét, bình chọn.

 

- Nhà em nuôi rất nhiều gà, nhưng em thích nhất là con gà trống. Con gà màu vàng, đuôi dài, cái mào đổ rực. Sáng sáng nó thức dậy sớm báo cho mọi  người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy.

- 2-5 HS đọc bài làm của mình..

- HS lắng nghe nhận xét bài viết của bạn.

1

 


Gíao án lớp 2 năm 2016 - 2017                        Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

3. Củng cố - dặn:  2’

- GV hệ thống lại nội dung chính bài học.

- Cần tập nói về một con vật mà em yêu thích.

- Nhận xét đánh giá tiết học.

 

- HS lắng nghe.

- Lắng nghe về nhà thực hiện.

 

 

 

TIẾT 3:       MĨ THUẬT:  Giáo viên bộ môn dạy.

 

 

TIẾT 4:   TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:      TIẾT 27

LOÀI VẬT SỐNG Ở ĐÂU?

I. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết.

  1. Kiến thức : Loài vật có thể sống được ở khắp nơi.

   2. Kĩ năng : Hình thành cho HS kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả.

   3. Thái độ  : Thích sưu tầm con vật. Qua bài giáo dục học sinh viết bảo vệ chăm sóc các loài vật nuôi quý hiếm( hoạt động 2)

II. Chuẩn bị

- GV : Bảng phụ

- HS : sưu tầm 1 số tranh ảnh con vật

III. Các hoạt động dạy học :

A. Khởi động : Trò chơi : Truyền hoa

- GV gọi HS 1 số HS có bông hoa lên TL 1 số CH trong bài: “ Một số loài cây sống dưới nước”

+ Kể tên 1 số cây sống dưới nước và ích lợi của chúng.

+ Trong những loại cây sống dưới nước bạn vừa kể th́ cây nào sống trôi nổi trên mặt nước, cây nào có rễ cắm xuống bùn, đáy ao, hồ.

- Nhận xét tuyên dương những HS TL đúng.

B. Bài mới:

*Giới thiệu bài:

1. Hoạt động 1: Tìm hiểu nơi sống của loài vật

Mục tiêu : Loài vật có thể sống được ở khắp nơi. Thích sưu tầm con vật. Hình thành cho HS kĩ năng quan sát, nhận xét, mô tả

Cách tiến hành :

+ Bước 1 : GV nêu tình huống có vấn đề

- Cả lớp quan sát hình các con vật trong sách giáo khoa. GV hỏi : Theo em, loài vật thường sống ở đâu ?

+ Bước 2 : HS dự đoán kết quả ( cá nhân – nhóm)

  HS ghi nhanh các dự đoán của cá nhân vào vở ghi chép (1’)

  (trên mặt đất, trên bầu trời, dưới biển, dưới suối, trên cây, trong rừng……)

  Nhóm trưởng điều hành nhóm tổng hợp lại ý kiến của nhóm (2’)

  Đại diện các nhóm trình bày. GV ghi nhanh ý kiến của các nhóm

  (trên mặt đất, trên bầu trời, dưới biển, dưới suối, trên cây, trong rừng……)

-         Em làm thế nào để biết những nơi mà loài vật có thể sống ?

   (HS đề xuất các hình thức như tìm hiểu tên Internet, xem tivi, trên sách, báo)

+ Bước 3 : Tiến hành quan sát.

- Các nhóm tiến hành quan sát và ghi lại kết quả (3’)

- Đại diện nhóm trình bày kết quả.

+ Bước 4 : So sánh kết quả với dự đoán ban đầu

-         GV + HS so sánh kết quả với dự đoán ban đầu.

-         GV hướng dẫn HS chia nơi sống của loài vật thành 2 nhóm

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Giáo án tổng hợp lớp 2 tuần 27 đến 30
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN