Giáo án tổng hợp

Đăng ngày 12/26/2016 9:47:59 PM | Thể loại: Âm nhạc | Chia sẽ bởi: Hoàng Nguyễn Đức | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

Giáo án âm nhac tiểu hoc - VNEN                                                    Tuần 2

TUẦN 2

Khối lớp 1

Tiết 2: Ôn Tập Bài Hát: Quê Hương Tươi Đẹp

 

I. Yêu cầu:

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

 - Biết hát và vỗ tay đệm theo bài hát, đệm theo tiết tấu bài hát.

 - Giáo dục cho các em hiểu rõ hơn về truyền thống dân tộc ta.

II. Chuẩn bị của giáo viên:

 - Đàn, máy nghe và băng nhạc.

 - Nhạc cụ gõ ( Song loan, thanh phách)

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn

 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát

 3. Bài mới:   

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

                Hoạt động 1 : Ôn bài hát quê hương tươi đẹp.

- Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp.

- Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, đó là dân ca của dân tộc nào?

 

- GV đệm đàn cho HS luyện thanh

              La  la  la  la la          la  la   la   la  la

 

- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức:

+ Bắt giọng cho HS hát

+ Đệm đàn và bắt nhịp cho HS.

+ Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách

- Hướng dẫn HS đứng hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng ( tiếng quê bước sang trái nhún chụm hai chân, tiếng bao bước sang phải) theo nhịp 2

- Mời HS lên biễu diễn trước lớp.

 

 

- Nhận xét:

                Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca.

- GV hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca

- Hướng dẫn HS hát và vỗ tay theo tiết tấu

 

 

 

 

- Nhận xét ( có thể mời HS nhận xét trước khi GV nhận xét)

 

 

                Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò

-GV đệm đàn cùng hát lại với HS đã học. ( hoặc mở băng mẫu để HS hát và vận động theo nhạc)

- Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cốgắng hơn.

- Dặn HS về ôn lại bài hát Quê hương tươi đẹp, tập võ tay đúng phách và đúng tiết tấu lời ca.

 

 

- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát.

- Trả lời:

+ Tên bài hát: Quê hương tươi đẹp

+ Dân ca của dân tộc Nùng

- Luyện thanh

 

 

 

- Hát theo hướng dẫn của GV

+ Hát không có nhạc.

+ Hát theo nhạc đệm

+ Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách.

- Hát kết hợp với vận động phụ họa theo hướng dẫn.

 

 

 

 

 

 

-           HS biễu diễn trước lớp:

+ Từng nhóm

+ Cá nhân

- HS lắng nghe

 

 

- Chú ý nghe và xem GV làm mẫu

-HS thực hiện  gõ đệm theo tiết tấu.

+ Cả lớp.

+ Từng dãy, nhóm

+ Cá nhân

- Nhận xét các bạn hát và vỗ tay theo tiết tấu  lời ca ( xem bạn nào, nhóm nào thực hiện đúng, hay nhất, nhóm nào chưa đều)

 

- HS thực hiện đúng hướng dẫn.

 

 

- HS lắng nghe

 

 

Ghi nhớ

 

 

Khối lớp 2

Tiết 2: Học Hát Bài: Thật Là Hay

 

I/  MỤC TIÊU:

 

 

 

 

 

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

GV chuẩn bị:

 - Nhạc cụ đệm hát quen dùng Phách, song loan, ...

 - Tranh minh họa cho bài hát “Thật la hay

 - Chép lời ca vào bảng phụ.

 - Đệm đàn, hát chuẩn bài hát (GV chuyên nhạc)

HS chuẩn bị:

- Sách bài hát lớp 2.

 - Nhạc cụ gõ:  Phách, song loan, ...

 

III. TIẾN TRÌNH:

 


 

 

1./ Khởi động:

Cho ban văn nghệ điều khiển lớp  sinh hoạt đầu giờ (hát hoặc chơi trò chơi).

2./ Học hát bài “Thật là hay”:

 - Giới thiệu bài hát, tác giả.

 

 

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát.

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát ghép đoạn và cả bài vài lần cho thuộc lời bài hát.

 

 

 

 

3./ Luyện tập bài hát kết hợp gõ đệm:

- Các nhóm luyện tập hát thuộc lời bài hát “Thật là hay” và kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát theo hình tiết tấu sau:

- Giáo viên đến từng nhóm giúp đỡ.

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.

 


 

4./ Biểu diễn bài hát “Thật là hay” trước lớp:

- Cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp bài hát “Thật là hay” vừa học.

- Cho các nhóm nhận xét nhau về hát và vận động phụ họa theo nhạc hay vỗ tay theo nhip.

- GV nhận xét từng nhóm và nhận xét chung.

 

 

- Cho cá nhân hát tốt lên hát trước lớp.

 

192

Sau tiết này, GV đánh giá nhận xét sự tiến bộ của HS

 

 

- GV khen ngợi những  cá nhân và nhóm học hát tốt.

 

 

 

- Em hãy hát bài hát cho mọi người trong gia đình nghe.

- Tích cực tham gia hát cùng các  bạn trong lớp

 

*******

 

Khối lớp 3

Tiết 2: Học Hát Bài: Quốc Ca Việt Nam (lời2)

I/  MỤC TIÊU:

 

 

 

 

 

 

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

GV chuẩn bị:

 - Nhạc cụ đệm hát quen dùng Phách, song loan, ...

 - Tranh minh họa cho bài hát “Reo vang bình minh”

 - Chép lời ca vào bảng phụ.

 - Đệm đàn, hát chuẩn bài hát (GV chuyên nhạc)

HS chuẩn bị:

- Sách bài hát lớp 3.

 - Nhạc cụ gõ:  Phách, song loan, ...

 

III. TIẾN TRÌNH:

 


 

 

1./ Khởi động:

Cho ban văn nghệ điều khiển lớp  sinh hoạt đầu giờ (hát hoặc chơi trò chơi).

2./ Học hát lời 2 bài hát Quốc ca Việt Nam:

- Giới thiệu lại bài hát, tác giả.

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát ghép đoạn và cả bài vài lần cho thuộc lời bài hát.

 

 

 

 

3./ Luyện tập bài hát kết hợp gõ đệm:

- Các nhóm luyện tập hát thuộc lời 2 bài hát Quốc ca Việt Nam và kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát theo hình tiết tấu sau:

- Giáo viên đến từng nhóm giúp đỡ.

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.

 


 

4./ Biểu diễn lời 2 bài hát Quốc ca trước lớp:

- Cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp lời 2 bài hát Quóc ca vừa học và biểu diễn cả bài.

- Cho các nhóm nhận xét nhau về hát và tư thết đứng hát.

- GV nhận xét từng nhóm và nhận xét chung.

 

 

- Cho cá nhân hát tốt lên hát trước lớp.

 

192

Sau tiết này, GV đánh giá nhận xét sự tiến bộ của HS

 

 

- GV khen ngợi những  cá nhân và nhóm học hát tốt.

 

 

- Em hãy hát bài hát cho mọi người trong gia đình nghe.

- Tích cực tham gia hát cùng các  bạn trong lớp chào cờ đầu tuần hoặc trong các buổi lễ.

 

*******

 

Khối lớp 4

Tiết 2:  Học Hát Bài: Em Yêu Hoà Bình

 

I/  MỤC TIÊU:

 

 

 

 

 

 

 

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

GV chuẩn bị:

 - Nhạc cụ đệm hát quen dùng Phách, song loan, ...

 - Tranh minh họa cho bài hát “Em yêu hòa bình

 - Chép lời ca vào bảng phụ.

 - Đệm đàn, hát chuẩn bài hát (GV chuyên nhạc)

HS chuẩn bị:

- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4

 - Nhạc cụ gõ:  Phách, song loan, ...

 

III. TIẾN TRÌNH:

 


 

 

1./ Khởi động:

Cho ban văn nghệ điều khiển lớp  sinh hoạt đầu giờ (hát hoặc chơi trò chơi).

2./ Học hát lời bài hát “Em yêu hòa bình”:

- Giới thiệu bài hát, tác giả.

 

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát ghép đoạn và cả bài vài lần cho thuộc lời bài hát.

 

 

 

 

3./ Luyện tập bài hát kết hợp gõ đệm:

- Các nhóm luyện tập hát thuộc bài hát “Em yêu hòa bình” và kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát theo hình tiết tấu sau:

- Giáo viên đến từng nhóm giúp đỡ.

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.

 


 

4./ Biểu diễn bài hát “Em yêu hòa bình” trước lớp:

- Cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp bài hát “Em yêu hòa bình” vừa học.

- Cho các nhóm nhận xét nhau về hát và vận động phụ họa theo nhac hoặc vỗ tay theo phách, nhip.

- GV nhận xét từng nhóm và nhận xét chung.

 

 

- Cho cá nhân hát tốt lên hát trước lớp.

 

192

Sau tiết này, GV đánh giá nhận xét sự tiến bộ của HS

 

 

- GV khen ngợi những  cá nhân và nhóm học hát tốt.

 

 

 

- Em hãy hát bài hát cho mọi người trong gia đình nghe.

- Em hãy tập thêm động tác vận động phụ họa cho bài hát cùng người thân trong gia đình.

- Tích cực tham gia hát cùng các  bạn trong lớp khi khởi động mỗi tiết học và tham gia hát ở cộng đồng.

 

*******

 

Khối lớp 5

Tiết 2: Học Hát Bài: Reo Vang Bình Minh

 

I/  MỤC TIÊU:

 

 

 

 

 

 

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

GV chuẩn bị:

 - Nhạc cụ đệm hát quen dùng Phách, song loan, ...

 - Tranh minh họa cho bài hát “Reo vang bình minh

 - Chép lời ca vào bảng phụ.

 - Đệm đàn, hát chuẩn bài hát (GV chuyên nhạc)

HS chuẩn bị:

- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 5

 - Nhạc cụ gõ:  Phách, song loan, ...

 

III. TIẾN TRÌNH:

 


 

 

1./ Khởi động:

Cho ban văn nghệ điều khiển lớp  sinh hoạt đầu giờ (hát hoặc chơi trò chơi).

2./ Học hát lời bài hát “Em yêu hòa bình”:

- Giới thiệu bài hát, tác giả.

LuuHuuPhuoc

 

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát ghép đoạn và cả bài vài lần cho thuộc lời bài hát.

 

 

 

 

3./ Luyện tập bài hát kết hợp gõ đệm:

- Các nhóm luyện tập hát thuộc bài hát “Em yêu hòa bình” và kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát theo hình tiết tấu sau:

- Giáo viên đến từng nhóm giúp đỡ.

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.

 


 

4./ Biểu diễn bài hát “Reo vang bình minh trước lớp:

- Cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp bài hát “Reo vang bình minh” vừa học.

- Cho các nhóm nhận xét nhau về hát và vận động phụ họa theo nhac hoặc vỗ tay theo phách, nhip.

- GV nhận xét từng nhóm và nhận xét chung.

 

 

- Cho cá nhân hát tốt lên hát trước lớp.

 

192

Sau tiết này, GV đánh giá nhận xét sự tiến bộ của HS

 

 

- GV khen ngợi những  cá nhân và nhóm học hát tốt.

 

 

 

- Em hãy hát bài hát cho mọi người trong gia đình nghe.

- Em hãy tập thêm động tác vận động phụ họa cho bài hát cùng người thân trong gia đình.

- Tích cực tham gia hát cùng các  bạn trong lớp khi khởi động mỗi tiết học và tham gia hát ở cộng đồng.

 

*******

 

DUYỆT TỔ CHUYÊN MÔN                            DUYỆT BGH

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giáo án tổng hợp, Âm nhạc. . nslide giới thiệu tới các bạn tài liệu Giáo án tổng hợp .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Giáo án tổng hợp thuộc thể loại Âm nhạc được chia sẽ bởi user Hoàng Nguyễn Đức tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Âm nhạc , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Tiểu Học Lớp 5 Âm nhạc 5 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo https://nslide.com/giao-an/giao-an-tong-hop.84qq0q.html