Giáo án tổng hợp

Đăng ngày 12/26/2016 9:47:59 PM | Thể loại: Âm nhạc | Chia sẽ bởi: Hoàng Nguyễn Đức | Lần tải: 1 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

Giáo án âm nhac tiểu hoc - VNEN                                                    Tuần 2

TUẦN 2

Khối lớp 1

Tiết 2: Ôn Tập Bài Hát: Quê Hương Tươi Đẹp

 

I. Yêu cầu:

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

 - Biết hát và vỗ tay đệm theo bài hát, đệm theo tiết tấu bài hát.

 - Giáo dục cho các em hiểu rõ hơn về truyền thống dân tộc ta.

II. Chuẩn bị của giáo viên:

 - Đàn, máy nghe và băng nhạc.

 - Nhạc cụ gõ ( Song loan, thanh phách)

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

 1. Ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn

 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát

 3. Bài mới:   

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

                Hoạt động 1 : Ôn bài hát quê hương tươi đẹp.

- Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp.

- Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu, đó là dân ca của dân tộc nào?

 

- GV đệm đàn cho HS luyện thanh

              La  la  la  la la          la  la   la   la  la

 

- Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức:

+ Bắt giọng cho HS hát

+ Đệm đàn và bắt nhịp cho HS.

+ Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách

- Hướng dẫn HS đứng hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng ( tiếng quê bước sang trái nhún chụm hai chân, tiếng bao bước sang phải) theo nhịp 2

- Mời HS lên biễu diễn trước lớp.

 

 

- Nhận xét:

                Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca.

- GV hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca

- Hướng dẫn HS hát và vỗ tay theo tiết tấu

 

 

 

 

- Nhận xét ( có thể mời HS nhận xét trước khi GV nhận xét)

 

 

                Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò

-GV đệm đàn cùng hát lại với HS đã học. ( hoặc mở băng mẫu để HS hát và vận động theo nhạc)

- Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cốgắng hơn.

- Dặn HS về ôn lại bài hát Quê hương tươi đẹp, tập võ tay đúng phách và đúng tiết tấu lời ca.

 

 

- Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát.

- Trả lời:

+ Tên bài hát: Quê hương tươi đẹp

+ Dân ca của dân tộc Nùng

- Luyện thanh

 

 

 

- Hát theo hướng dẫn của GV

+ Hát không có nhạc.

+ Hát theo nhạc đệm

+ Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách.

- Hát kết hợp với vận động phụ họa theo hướng dẫn.

 

 

 

 

 

 

-           HS biễu diễn trước lớp:

+ Từng nhóm

+ Cá nhân

- HS lắng nghe

 

 

- Chú ý nghe và xem GV làm mẫu

-HS thực hiện  gõ đệm theo tiết tấu.

+ Cả lớp.

+ Từng dãy, nhóm

+ Cá nhân

- Nhận xét các bạn hát và vỗ tay theo tiết tấu  lời ca ( xem bạn nào, nhóm nào thực hiện đúng, hay nhất, nhóm nào chưa đều)

 

- HS thực hiện đúng hướng dẫn.

 

 

- HS lắng nghe

 

 

Ghi nhớ

 

 

Khối lớp 2

Tiết 2: Học Hát Bài: Thật Là Hay

 

I/  MỤC TIÊU:

 

 

 

 

 

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

GV chuẩn bị:

 - Nhạc cụ đệm hát quen dùng Phách, song loan, ...

 - Tranh minh họa cho bài hát “Thật la hay

 - Chép lời ca vào bảng phụ.

 - Đệm đàn, hát chuẩn bài hát (GV chuyên nhạc)

HS chuẩn bị:

- Sách bài hát lớp 2.

 - Nhạc cụ gõ:  Phách, song loan, ...

 

III. TIẾN TRÌNH:

 


 

 

1./ Khởi động:

Cho ban văn nghệ điều khiển lớp  sinh hoạt đầu giờ (hát hoặc chơi trò chơi).

2./ Học hát bài “Thật là hay”:

 - Giới thiệu bài hát, tác giả.

 

 

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát.

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát ghép đoạn và cả bài vài lần cho thuộc lời bài hát.

 

 

 

 

3./ Luyện tập bài hát kết hợp gõ đệm:

- Các nhóm luyện tập hát thuộc lời bài hát “Thật là hay” và kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát theo hình tiết tấu sau:

- Giáo viên đến từng nhóm giúp đỡ.

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.

 


 

4./ Biểu diễn bài hát “Thật là hay” trước lớp:

- Cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp bài hát “Thật là hay” vừa học.

- Cho các nhóm nhận xét nhau về hát và vận động phụ họa theo nhạc hay vỗ tay theo nhip.

- GV nhận xét từng nhóm và nhận xét chung.

 

 

- Cho cá nhân hát tốt lên hát trước lớp.

 

192

Sau tiết này, GV đánh giá nhận xét sự tiến bộ của HS

 

 

- GV khen ngợi những  cá nhân và nhóm học hát tốt.

 

 

 

- Em hãy hát bài hát cho mọi người trong gia đình nghe.

- Tích cực tham gia hát cùng các  bạn trong lớp

 

*******

 

Khối lớp 3

Tiết 2: Học Hát Bài: Quốc Ca Việt Nam (lời2)

I/  MỤC TIÊU:

 

 

 

 

 

 

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

GV chuẩn bị:

 - Nhạc cụ đệm hát quen dùng Phách, song loan, ...

 - Tranh minh họa cho bài hát “Reo vang bình minh”

 - Chép lời ca vào bảng phụ.

 - Đệm đàn, hát chuẩn bài hát (GV chuyên nhạc)

HS chuẩn bị:

- Sách bài hát lớp 3.

 - Nhạc cụ gõ:  Phách, song loan, ...

 

III. TIẾN TRÌNH:

 


 

 

1./ Khởi động:

Cho ban văn nghệ điều khiển lớp  sinh hoạt đầu giờ (hát hoặc chơi trò chơi).

2./ Học hát lời 2 bài hát Quốc ca Việt Nam:

- Giới thiệu lại bài hát, tác giả.

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát ghép đoạn và cả bài vài lần cho thuộc lời bài hát.

 

 

 

 

3./ Luyện tập bài hát kết hợp gõ đệm:

- Các nhóm luyện tập hát thuộc lời 2 bài hát Quốc ca Việt Nam và kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát theo hình tiết tấu sau:

- Giáo viên đến từng nhóm giúp đỡ.

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.

 


 

4./ Biểu diễn lời 2 bài hát Quốc ca trước lớp:

- Cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp lời 2 bài hát Quóc ca vừa học và biểu diễn cả bài.

- Cho các nhóm nhận xét nhau về hát và tư thết đứng hát.

- GV nhận xét từng nhóm và nhận xét chung.

 

 

- Cho cá nhân hát tốt lên hát trước lớp.

 

192

Sau tiết này, GV đánh giá nhận xét sự tiến bộ của HS

 

 

- GV khen ngợi những  cá nhân và nhóm học hát tốt.

 

 

- Em hãy hát bài hát cho mọi người trong gia đình nghe.

- Tích cực tham gia hát cùng các  bạn trong lớp chào cờ đầu tuần hoặc trong các buổi lễ.

 

*******

 

Khối lớp 4

Tiết 2:  Học Hát Bài: Em Yêu Hoà Bình

 

I/  MỤC TIÊU:

 

 

 

 

 

 

 

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

GV chuẩn bị:

 - Nhạc cụ đệm hát quen dùng Phách, song loan, ...

 - Tranh minh họa cho bài hát “Em yêu hòa bình

 - Chép lời ca vào bảng phụ.

 - Đệm đàn, hát chuẩn bài hát (GV chuyên nhạc)

HS chuẩn bị:

- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4

 - Nhạc cụ gõ:  Phách, song loan, ...

 

III. TIẾN TRÌNH:

 


 

 

1./ Khởi động:

Cho ban văn nghệ điều khiển lớp  sinh hoạt đầu giờ (hát hoặc chơi trò chơi).

2./ Học hát lời bài hát “Em yêu hòa bình”:

- Giới thiệu bài hát, tác giả.

 

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát ghép đoạn và cả bài vài lần cho thuộc lời bài hát.

 

 

 

 

3./ Luyện tập bài hát kết hợp gõ đệm:

- Các nhóm luyện tập hát thuộc bài hát “Em yêu hòa bình” và kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát theo hình tiết tấu sau:

- Giáo viên đến từng nhóm giúp đỡ.

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.

 


 

4./ Biểu diễn bài hát “Em yêu hòa bình” trước lớp:

- Cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp bài hát “Em yêu hòa bình” vừa học.

- Cho các nhóm nhận xét nhau về hát và vận động phụ họa theo nhac hoặc vỗ tay theo phách, nhip.

- GV nhận xét từng nhóm và nhận xét chung.

 

 

- Cho cá nhân hát tốt lên hát trước lớp.

 

192

Sau tiết này, GV đánh giá nhận xét sự tiến bộ của HS

 

 

- GV khen ngợi những  cá nhân và nhóm học hát tốt.

 

 

 

- Em hãy hát bài hát cho mọi người trong gia đình nghe.

- Em hãy tập thêm động tác vận động phụ họa cho bài hát cùng người thân trong gia đình.

- Tích cực tham gia hát cùng các  bạn trong lớp khi khởi động mỗi tiết học và tham gia hát ở cộng đồng.

 

*******

 

Khối lớp 5

Tiết 2: Học Hát Bài: Reo Vang Bình Minh

 

I/  MỤC TIÊU:

 

 

 

 

 

 

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

GV chuẩn bị:

 - Nhạc cụ đệm hát quen dùng Phách, song loan, ...

 - Tranh minh họa cho bài hát “Reo vang bình minh

 - Chép lời ca vào bảng phụ.

 - Đệm đàn, hát chuẩn bài hát (GV chuyên nhạc)

HS chuẩn bị:

- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 5

 - Nhạc cụ gõ:  Phách, song loan, ...

 

III. TIẾN TRÌNH:

 


 

 

1./ Khởi động:

Cho ban văn nghệ điều khiển lớp  sinh hoạt đầu giờ (hát hoặc chơi trò chơi).

2./ Học hát lời bài hát “Em yêu hòa bình”:

- Giới thiệu bài hát, tác giả.

LuuHuuPhuoc

 

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát ghép đoạn và cả bài vài lần cho thuộc lời bài hát.

 

 

 

 

3./ Luyện tập bài hát kết hợp gõ đệm:

- Các nhóm luyện tập hát thuộc bài hát “Em yêu hòa bình” và kết hợp gõ đệm theo phách của bài hát theo hình tiết tấu sau:

- Giáo viên đến từng nhóm giúp đỡ.

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.

 


 

4./ Biểu diễn bài hát “Reo vang bình minh trước lớp:

- Cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp bài hát “Reo vang bình minh” vừa học.

- Cho các nhóm nhận xét nhau về hát và vận động phụ họa theo nhac hoặc vỗ tay theo phách, nhip.

- GV nhận xét từng nhóm và nhận xét chung.

 

 

- Cho cá nhân hát tốt lên hát trước lớp.

 

192

Sau tiết này, GV đánh giá nhận xét sự tiến bộ của HS

 

 

- GV khen ngợi những  cá nhân và nhóm học hát tốt.

 

 

 

- Em hãy hát bài hát cho mọi người trong gia đình nghe.

- Em hãy tập thêm động tác vận động phụ họa cho bài hát cùng người thân trong gia đình.

- Tích cực tham gia hát cùng các  bạn trong lớp khi khởi động mỗi tiết học và tham gia hát ở cộng đồng.

 

*******

 

DUYỆT TỔ CHUYÊN MÔN                            DUYỆT BGH

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc