Giáo án tổng hợp

Đăng ngày 12/26/2016 7:18:57 AM | Thể loại: Sinh học 7 | Chia sẽ bởi: Tô Lương Văn | Lần tải: 4 | Lần xem: 21 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

Tuần 7, Tiết 13, GIUN ĐŨA
Lớp dạy

Ngày soạn
Ngày dạy
Tiến độ thực hiện
Lý do




Nhanh
Đúng
Chậm


7A
26/9
1/10

x



7B
26/9
1/10

x










A. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức - Học sinh nắm được đặc điểm cơ bản về cấu tạo di chuyển và dinh dưỡng, sinh sản của giun đũa thích nghi với đời sống kí sinh.
- HS nắm được những tác hại của giun đũa và cách phòng tránh.
2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
- Kĩ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ - Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV & HS.
GV: - Chuẩn bị tranh , HS: Ôn bài cũ và đọc bài mới.
C. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
? Nêu đặc điểm chung của ngành Giun dẹp? Tại sao lấy đặc điểm dẹp, đặt tên cho ngành?
Đáp án: *Đặc điểm chung: + Cơ thể dẹp có đối xứng 2 bên. + Ruột phân nhánh, chưa có hậu môn. + Phân biệt đầu ,đuôi, lưng, bụng.
* Vì cơ thể dẹp
3. Bài mới VB: Như SGK ? Giun đũa thường sống ở đâu?
Hoạt động 1: Cấu tạo, dinh dưỡng, di chuyển của giun đũa
Mục tiêu: Nêu được đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng và di chuyển của giun đũa.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung

GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK, quan sát hình 13.1; 13.2 trang 47, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:
?Trình bày cấu tạo của giun đũa?
+ Hình dạng
+ Cấu tạo: - Lớp vỏ cuticun
- Thành cơ thể
- Khoang cơ thể.
? Giun cái dài và mập hơn giun đực có ý nghĩa sinh học gì?( Giun cái dài, to đẻ nhiều trứng.)
? Nếu giun đũa thiếu vỏ cuticun thì chúng sẽ như thế nào? (Vỏ có tác dụng chống tác động của dịch tiêu hoá.)
? Ruột thẳng ở giun đũa liên quan gì tới tốc độ tiêu hoá? khác với giun dẹp đặc điểm nào? Tại sao? (Tốc độ tiêu hoá nhanh, xuất hiện hậu môn.)
? Giun đũa di chuyển bằng cách nào? Nhờ đặc điểm nào mà giun đũa chui vào ống mật ? hậu quả gây ra như thế nào đối với con người? ( Dịch chuyển rất ít, chui rúc.)
- GV nên giảng giả về tốc độ tiêu hoá nhanh do thức ăn chủ yếu là chất dinh dưỡng và thức ăn đi một chiều.
Câu hỏi (*) nhờ đặc điểm cấu tạo của cơ thể là đầu thuôn nhọn, cơ dọc phát triển ( chui rúc.
- GV yêu cầu HS rút ra kết luận về cấu tạo, dinh dưỡng và di chuyển của giun đũa.
I. Cấu tạo, dinh dưỡng, di chuyển của giun đũa

Kết luận
1. Cấu tạo
+ Hình trụ dài 25 cm.
+ Thành cơ thể: biểu bì cơ dọc phát triển.
+ Chưa có khoang cơ thể chính thức.
+ Ống tiêu hoá thẳng: có lỗ hậu môn.
+ Tuyến sinh dục dài cuộn khúc.
+ Lớp cuticun có tác dụng làm căng cơ thể, tránh dịch tiêu hoá.
2. Di chuyển:
+ Hạn chế.
+ Cơ thể cong duỗi giúp giun chui rúc.
3.Dinh dưỡng: Hút chất dinh dưỡng nhanh và nhiều, thức ăn đi theo 1 chiều, từ miệng đến hậu môn.

Hoạt động 2: Sinh sản của giun đũa
Mục tiêu: HS nắm được vòng đời của giun đũa và biện pháp phòng tránh.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung

- Yêu cầu HS đọc mục I trong SGK trang 48 và trả lời câu hỏi:
? Nêu cấu tạo cơ quan sinh dục ở giun đũa?
- Yêu cầu HS đọc SGK, quan sát hình 13.3 và 13.4, trả lời câu hỏi:
? Trình bày vòng đời của giun đũa bằng sơ đồ?
Đại diện nhóm lên bảng viết sơ đồ vòng đời
+ Rửa tay trước khi ăn và không ăn rau sống vì có liên quan gì đến bệnh giun đũa?
? Tại sao y học khuyên mỗi người nên tẩy giun từ 1-2 lần trong một năm?
- GV lưu ý: trứng và ấu trùng giun đũa phát triển ở ngoài môi trường nên:
+ Dễ lây nhiễm
+ Dễ tiêu diệt
- GV nêu một số tác hại: gây tắc ruột, tắc ống