Giáo án tổng hợp giáo án Mỹ thuật 8

  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
be5r0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2/24/2017 11:13:23 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
1
Lần tải
6

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Ngày soạn :25/8/2015
Tiết 1. Vẽ trang trí
Trang trí quạt giấy
I .Mục tiêu bài học.
- Qua bài học, HS hiểu ý nghĩa, tác dụng của quạt giấy và các hình thức trang trí quạt giấy.
- HS biết cách trang trí phù hợp với hình dáng của mỗi loại quạt.
- HS trang trí được quạt giấy bằng các hoạ tiết đã học và vẽ màu tự do.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng dạy - học.
+ Giáo viên:
Chuẩn bị một số quạt giấy có hình dáng và kiểu dáng trang trí khác nhau.
Gợi ý các bước tiến hành trang trí quạt (trên giấy Croki, hoặc trực tiếp trên bảng).
+ Học sinh:
Sưu tầm quạt giấy có kiểu dáng trang trí đẹp mắt để tham khảo.
Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập trong đó có compa.
2. Phương pháp dạy học:
Nêu vấn đề , thảo luận, vấn đáp, thực hành.
Tiến trình dạy học
ổn định tổ chức .
Kiểm tra bài cũ .
Kiểm tra đồ dùng, dụng cụ học tập của học sinh đồng thời nhắc nhở những học sinh chưa chuẩn bị chu đáo đồ dùng, sách vở.
3. Bài mới.
a.Hoạt động 1
GV giới thiệu một số quạt giấy đã sưu tầm được cho HS quan sát và nêu vấn đề
Hãy cho biết công dụng của quạt giấy?
- Hãy cho biết về hình dáng của quạt giấy có dạng hình cơ bản nào?
- Các quạt giấy trên đây khác nhau ở điểm nào?
- Quạt giấy có cấu tạo chung như thế nào ?
+ Chính sự đa dạng về kích thước, màu sắc, và hoạ tiết đã tạo nên vẻ đẹp mềm mại, nữ tính , điệu đà cho những chiếc quạt giấy.
- Em có nhận xét gì về màu sắc trong trang trí quạt giấy ?
- (GV có thể sơ qua về cách làm quạt trong dân gian: )
- Tuy nhiên trong khi vẽ chúng ta cũng sẽ thực hiện việc tạo khung nhưng sẽ là vẽ hình ảnh lên mặt giấy và chọn màu
. Hoạt động 2
Bước 1: Tạo dáng
Muốn trang trí được quạt giấy trước hết phải thực hiện bước tạo dáng cho quạt .
- Vẽ 2 nửa đường tròn đồng tâmcó kích thước và bán kính khác nhau.
- GV vẽ mẫu trên bảng .
- Chia các nan quạt theo ý muốn (chú ý phần tay cầm)
Bước 2: trang trí .
+ Tìm bố cục theo các thể thức trang trí đã học : Đối xứng , nhắc lại , xen kẽ , hình mảng không đều, tt diềm ...
+ Tìm hoạ tiết trang trí : Dựa vào mẫu hoạ tiết là hoa lá, con vật , phong cảnh tuỳ theo ý thích và hình thức sử dụng (nếu là để biểu diễn nt thì hình tt thường ấn tượng ở hoạ tiết và màu sắc...)
+ Tìm màu phù hợp với nền giấy . Nếu nền màu nhạt thì màu của hoạ tiết sẽ đậm hoặc ngược lại nhằm tôn thêm vẻ đẹp cho hình ảnh tt
c. Hoạt động 3.
GV nêu y/ c bài tập : Hãy tạo dáng và tt một quạt giấy theo ý muốn của em ngay tại lớp.
- GV gợi ý cho HS hoàn thành bài ngay trên lớp.
4. Củng cố .
GV nhận xét một số bài hoàn thành có sự sáng tạo của h/s trong lớp treo lên bảng và cùng h/s khác nhận xét .
Nhận xét về bố cục, về hoạ tiết trang trí
màu sắc .
+ GV có thể đánh giá bài làm của hs, xếp loại , động viên các hs khác cùng phấn đấu.
5. Hướng dẫn về nhà
- Hoàn thành bài nếu trên lớp chưa vẽ xong , có thể vẽ , tt quạt khác ở nhà theo ý muốn.
- Đọc và chuẩn bị cho bài học sau.
 Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.
- Dùng để quạt mát .
- Dùng trong biểu diễn nghệ thuật.
- Trang trí ứng dụng ( Treo tường , tủ...)
- có dạng hình tam giác hoặc hình bán nguyệt.
- chúng khác nhau ở hình trang trí và màu sắc
- Có dạng hình bán nguyệt, được tạo bởi khung nan tre , giấy bồi 2 mặt, hình ảnh trang trí đa dạng.
- Màu được sử dụng theo sắc độ tươi sáng của hoạ tiết nếu nền giấy sáng hoặc là gam trầm, ấm , nóng, lạnh tuỳ thuộc vào nền giấy và hình thức sử dụng.
Hướng dẫn HS tạo dáng và trang trí quạt giấy.
Hướng dẫn HS thực hành.
- HS thực hành làm bài theo sự hướng dẫn của GV và theo ý thích của bản thân.


Tiết 2

 


 

Ngy son :25/8/2015

Tiết 1.                                              V trang tr

Trang tr qut giấy

I .Mc tiêu bi hc.

- Qua bi hc, HS hiểu ngha, tc dng ca qut giấy v cc hnh thức trang tr qut giấy.

- HS biết cch trang tr ph hợp với hnh dng ca mỗi loi qut.

- HS trang tr được qut giấy bằng cc ho tiết đã hc v v mu tự do.

II. Chuẩn b.

1. Đồ dng dy - hc.

+ Gio viên:

-         Chuẩn b một số qut giấy c hnh dng v kiểu dng trang tr khc nhau.

-         Gợi cc bước tiến hnh trang tr qut (trên giấy Croki, hoặc trực tiếp trên bng).

+ Hc sinh:

-         Sưu tầm qut giấy c kiểu dng trang tr đẹp mắt để tham kho.

-         Chuẩn b đầy đủ dng c hc tập trong đó c compa.

2. Phương php dy hc:

-         Nêu vấn đề , tho luận, vấn đáp, thực hnh.

 1. Tiến trnh dy hc
  1. ổn định tổ chức .     
  2. Kiểm tra bi c .

-         Kiểm tra đồ dng, dng c hc tập ca hc sinh đồng thời nhắc nhở những hc sinh chưa chuẩn b chu đáo đồ dng, sch vở.

3. Bi mới.

a.Hot động 1

GV giới thiệu một số qut giấy đã sưu tầm được cho HS quan st v nêu vấn đề

Hy cho biết công dng ca qut giấy?

- Hy cho biết về hnh dng ca qut giấy c dng hnh cơ bn no?

- Cc qut giấy trên đây khc nhau ở điểm no?

- Qut giấy c cấu to chung như thế no ?

+ Chnh sự đa dng về kch thước, mu sắc, v ho tiết đã to nên v đẹp mềm mi, nữ tnh , điệu đà cho những chiếc qut giấy.

- Em c nhận xt g về mu sắc trong trang tr qut giấy ?

- (GV c thể sơ qua về cch lm qut trong dân gian: )

- Tuy nhiên trong khi v chng ta c

           Hướng dẫn HS quan st, nhận xt.

 

 

 

           - Dng để qut mt .

- Dng trong biểu diễn nghệ thuật.

- Trang tr ứng dng ( Treo tường , t...)

- c dng hnh tam gic hoặc hnh bn nguyệt.

 

 

- chng khc nhau ở hnh trang tr v mu sắc

- C dng hnh bn nguyệt, được to bởi khung nan tre , giấy bồi 2 mặt, hnh nh trang tr đa dng.

 

 

- Mu được sử dng theo sắc độ

1

 


 

ng s thực hiện việc to khung nhưng s l v hnh nh lên mặt giấy v chn mu

b. Hot động 2

Bước 1: To dng

Muốn trang tr được qut giấy trước hết phi thực hiện bước to dng cho qut .

- V 2 nửa đường trn đồng tâmc kch thước v bn knh khc nhau.

- GV v mẫu trên bng .

- Chia cc nan qut theo muốn (ch phần tay cầm)

Bước 2: trang tr .

+ Tm bố cc theo cc thể thức trang tr đã hc : Đối xứng , nhắc li , xen k , hnh mng không đều, tt diềm ...

+ Tm ho tiết trang tr : Dựa vo mẫu ho tiết l hoa l, con vật , phong cnh tu theo thch v hnh thức sử dng (nếu l để biểu diễn nt th hnh tt thường ấn tượng ở ho tiết v mu sắc...)

+ Tm mu ph hợp với nền giấy . Nếu nền mu nht th mu ca ho tiết s đậm hoặc ngược li nhằm tôn thêm v đẹp cho hnh nh tt

c. Hot động 3.

GV nêu y/ c bi tập : Hy to dng v tt một qut giấy theo muốn ca em ngay ti lớp.

- GV gợi cho HS hon thnh bi ngay trên lớp.

4. Cng cố .

GV nhận xt một số bi hon thnh c          sự sng to ca h/s trong lớp treo lên bng v cng h/s khc nhận xt .

Nhận xt về bố cc, về hoạ tiết trang trí

mu sắc .

+ GV c thể đánh gi bi lm ca hs, xếp loi , động viên cc hs khc cng phấn đấu.

5. Hướng dẫn về nh

- Hon thnh bi nếu trên lớp chưa v xong , c thể v , tt qut khc ở nh theo muốn.

- Đọc v chuẩn b cho bi hc sau.

tươi sng ca ho tiết nếu nền giấy sng hoặc l gam trầm, ấm , nng, lnh tu thuộc vo nền giấy v hnh thức sử dng.

 

 

 

 

Hướng dẫn HS to dng v trang tr qut giấy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hướng dẫn HS thực hnh.

- HS thực hnh lm bi theo sự hướng dẫn ca GV v theo thch ca bn thân.

 

1

 


 

Tiết 2

Soạn ngày: 07/9/2015

TTMT

Sơ lược về mĩ thuật thời Lê

( Từ đầu TKXV- đầu TKXVIII)

 1. Mục tiêu bài học:

-         HS hiểu khái quát về mĩ thuật thời Lê- thời kì hưng thịnh của mĩ thuật Việt Nam.

-         HS biết yêu quý giá trị nghệ thuật dân tộcvà có ý thức bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá của quê hương đất nước.

 1. Chuẩn bị :

1: Tài liệu tham khảo và ĐDDH.

-         Phương pháp giảng dạy MT( Giáo trình  GV THCS-CĐSP)

-         Lược sử MT & MT học( Chương mĩ thuật thời Lê sơ).

-         Tranh ảnh về chùa Bút Tháp, tháp chuông chùa Keo, Chùa Thiên Mụ, tháp Phổ Minh, tượng Phật Bà Quan Âm....

2: Học sinh:

Sưu tầm các bài viết , tranh ảnh liên quan  tới bài học.

Đọc và tìm hiểu các câu hỏi trong bài.

3: Phương pháp dạy học:

-         Phương pháp thuyết trình , vấn đáp , trực quan , làm việc theo nhóm.

 1. Tiến trình dạy học.
  1. Ôn định tổ chức

              Kiểm tra bài cũ

? Để trang trí được một quạt giấy phải qua những bước nào ?

-         GV nhận xét và chấm bài về nhà của một số học sinh.

3. Bài mới .

GV mở bài : MT thời Lê là sự nối tiếp của MT thời Trần kể từ khi Lê Lợi đánh thắng quân Minh lập nên triều đại nhà Lê. Bài học hôm nay sẽ tìm hiểu về sự phát triển tiếp nối của MTVN giai đoạn triều Lê.

 1. hoạt động 1
 2. GV cho học sinh nghiên cứu sgk.

? thời kì này XH thời Lê có đặc điểm gì?

- Lê Lợi lên ngôi xây dựng nhà nước TW tập quyền với nhiều chính sách tiến bộ, văn hoá.

- Có ảnh hưởng nền tư tưởng nho giáo và vh Trung Hoa.

- Là vương triều tồn tại lâu dài trong sự thái bình song cuối triều không tránh khỏi  sự phân tranh quyền lực giữa các thế lực pk, cuộc phân tranh Trịnh - Nguyễn đã nổ ra trong lịch sử.

 1. hoạt động 2.

1.Tìm hiểu vài nét về bối cảnh XH thời Lê

-         Đọc sgk

 

-trải qua 10 năm k/c chống quân Minh thắng lợi, giai đoạn đầu nhà Lê xây dựng nhà nước phong kiến TW tập quyền hoàn thiện nhiều chính sách kinh tế quân sự, chính trị , ngoại giao , văn hoá tích cực, tiến bộ , tạo nên XH thái bình thịnh trị.

-có ảnh hưởng nhiều tư tưởng Nho giáo và VH Trung Hoa.

-Là vương triều tồn tại lâu dài trong lịch sử Việt Nam, cuối triều Lê có sự phân tranh quyền lực giữa các thế lực pk: Trịnh- Nguyễn . Nhiều cuộc chiến tranh đã diễn ra sau đó.

1

 


 

- Cần khẳng định rằng : MT thời Lê vừa kế thừa tinh hoa của MT thời Lý, Trần , vừa giàu tính dân gian.

-         Vậy MT thời Lê đã phát triển như thế nào?

+ Nghệ thuật Kiến trúc.

? Hãy tìm những nét tiêu biểu của kiến trúc cung đình thời Lê thông qua những hình ảnh về một số ct kiến trúc thời Lê (sgk)?

-         Kiến trúc thời Lê có nhiều công trình đẹp và quy mô to lớn gồm 2 loại :

+ Kiến trúc cung đình.

+ Kiến trúc tôn giáo.

 

-Kiến trúc cung đình gần như giữ nguyên lối kiền trúc thời Lý Trần .

 

-Kiến trúc tôn giáo chia làm hai thời kỳ :

 

+TKđầu :đề cao nho giáo  và văn hoá Trung Hoa .

 

+Sau nội chiến giữa nhà Lê và nhà Mạc ,nhàLê cho khôi phục lại chùa ,đền ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Nghệ thuật điêu khắc -trang trí -gốm ;

?Thông qua các hình ảnh trong sgk ta nhận thấy các tácphẩm điêu khắc ,chạm khắc trang trí thường gắn với loại hình nghệ thuật nào ?

?Bằng những chất liệu gì ?

?Những tác phẩm điêu khằc trang trí còn lại là những hình ảnh gì?và nói nên điều gì?

 

2.HD học sinh tìm hiểu vài nét về MT thời Lê:

 

 

 

 

 

+Kiến trúc cung đình:

-Kinh thành Thăng Long giữ nguyên lối sắp xếp như thời Lý, Trần song có cho xây dựng thêm nhiều điện , đình to lớn : Điện Kính Thiên, Vạn Thọ, đình Quảng Văn...

 

--Cho xd cung điện Lam Kinh ( Thanh Hoá- quê hương của các vua Lê, coi như một kinh đô thứ 2 của đất nước rất to lớn.)

 

+ Kiến trúc tôn giáo

thời kỳ đầu đề cao nho giáo nên có nhiều miếu thờ :Khổng Tử ,xd nhiều trường dạy nho học (như Quốc Tử Giám hoặc nhà Thái học ).

-Triều đình cho tu sửa nhiều chùa cũ và xây dựng nhiều đền , miếu thờ cúng những người có công với dân ,với nước .

-Sau nội chiến giữa nhà Lê và nhà Mạc nhà Lê đã cho tu sửa lại hoặc xây mới nhiều ngôi chùa :như chùa Keo (Thái Bình ) chùa BútTháp ở Bắc Ninh

-Ngoài ra ,nhà Lê còn cho xây dựng các chùaChúcThánh,KimSơn(HộiAn QuảngNam,năm1697);chùaTừĐàm    (Huế,năm 1683)...

 

 

-Nghệ thuật kiến trúc .

-Đá và gỗ .

+Các pho tượng đá tạc người ,ngựa ,hổ ,voi ở khu lăng miếu Lam Kinh .

+Tượng rồng ở thành bậc điện Kính Thiên và điện Lam Kinh .

1

 


 

- Hình ảnh tt là những con vật như ngựa , hổ , voi, Rồng...

-Tượng người bằng gỗ, đá đạt tới sự sáng tạo cao.

 

- Các hình ảnh tt cho thấy sự sáng tạo độc đáo của các nghệ nhân đồng thời  mang nét văn hoá riêng của dân tộc Việt.

+ NT Gốm:

 

 

? Qua những hình ảnh minh hoạ hãy cho biết NT Gốm thời kì này ntn?

 

 

Tượng phật bằng gỗ;phật bà nghìn mắt ,nghìn tay,cảnh sinh hoạt trong nhân dân...

      trình độ điêu khắc đạt tới sự sáng tạo cao, tinh xảo , biểu hiện sự mạnh mẽ táo bạo của các nghệ nhân dân gian.

-NT diễn tả hóm hỉnh, ý nhị về nội dung.

 

-Chế tạo được nhiều loại gốm  men quý như men ngọc, gốm hoa nâu , hoa lam phủ men trắng, men xanh

 

- NTTT là những h/ả quen thuộc trong đời sống    gốm thời Lê còn có chất dân gian hơn chất cung đình bên cạnh sự chau chuốt còn có sự khoẻ khoắn của tạo dáng, bố cục, hình thể cân đối .

 

 

 

4. Củng cố (4')

? Em có nhận xét gì về NTKT thời Lê?

? qua hình ảnh con rồng thời Lê và con rồng thời Lý , Trần đã được học ở lớp 6,7 hãy nhận xét sự khác nhau.

? NT Gốm thời kì này mang nét độc đáo gì ?

-         GV nhận xét câu trả lời của học sinh và kết luận các ý . Biểu dương tinh thần học tập của các em .

5. Hướng dẫn về nhà.

-         Học và trả lời câu hỏi trong sgk.

-         Sưu tầm tài liệu , các hình ảnh có liên quan tới bài học.

-         Chuẩn bị cho bài 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

Tiết 3

Ngày soạn : 14/9/2015

Thường thức mĩ thuật

Một số công trình tiêu biểu của  mĩ thuật thời Lê

 

 1. Mục tiêu bài học
  1. Học sinh hiểu thêm về một số công trình mĩ thuật thời Lê.
  2. Biết yêu quý và bảo vệ những giá trị nghệ thuật dân tộc.
 2. Chuẩn bị:

1.Tài liệu tham khảo :

 1. Phương pháp giảng dạy MT
 2. Lược sử mĩ thuật và mĩ thuật học - chương mĩ thuật thời Lê
 3. Một số hình ảnh về chùa Keo, tượng phật Bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay.

 

2. đồ dùng dạy học.

 1. Sưu tầm những hình ảnh có liên quan tới bài học.
 2. HS sưu tâm tranh ảnh, những bài viết có liên quan tới bài.

 

3. Phương pháp dạy học

- Quan sát, nhận xét, vấn đáp , thuyết trình.

 1. Tiến trình dạy học
  1. ổn định tổ chức
  2. Kiểm tra bài cũ

- Nhận xét, đánh giá một số bài vẽ về chậu cảnh của hs làm ở nhà.

 1. Bài mới

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

a. Hoạt động 1.Hướng dẫn hs tìm hiểu một số công trình kiến trúc tiêu biểu  thời Lê.

? Em hãy nêu một vài nét về nt kiến trúc thời lê đã học ở bài 2

 

 

 

 

 

 

+ Tìm hiểu một vài nét về Chùa Keo.

- GV yêu cầu hs quan sát hình chụp chùa Keo, để hs thấy được chùa Keo là một điển hình của nghệ thuật kiến trúc phật giáo ở Việt Nam .

1.Tìm hiểu một số công trình kiến trúc tiêu biểu thời Lê

 

 

- Kế thừa nối tiếp nghệ thuật kiến trúc thời Lý, Trần, có sửa và xây dựng mới nhiều công trình tiêu biểu : Điện Lam Kinh , điện Kính Thiên, Vạn thọ, Trường Xuân, Chùa Keo, Thiên Mụ, Văn Miếu được mở rộng

- Chùa Keo (Thần Quang Tự) hiện ở xã Duy Nhất - Vũ Thư- Thái Bình, là ngôi chùa gắn với tên tuổi các nhà sư: Dương không lộ, Từ đạo Hạnh, thời Lý)

- Chùa được xây dựng từ thời nhà Lý(1061).

- Đuợc nhiều lần trùng tu vào các năm 1630,1689,1707,1957.

- Chùa có S: 5800m2 với 21 công trình  gồm 154 gian, hiện còn 17 công trình với 128 gian

1

 


 

? Em có biết chùa Keo ở đâu ko? Em  biết gì về ngôi chùa này?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Về nghệ thuật kiến trúc của gác chuông có đặc điểm gì nổi bật?

 

 

 

 

 

b. Hoạt động 2. Huớng dẫn hs tìm hiểu tác phẩm điêu khắc tượng phật bà nghìn mắt nghìn tay

- ở hoạt động này gv cho hs thảo luận nội dung theo gợi ý sau:

? Em biết gì về tượng phật bà quan âm nghìn mắt nghìn tay?

? Hãy phân tích vẻ đẹp của pho tượng

 

c. Hoạt động 3: Tìm hiểu hình tượng Rồng trên bia đá.

- Đọc và tìm hiểu so sánh hình ảnh rồng thời Lê, với rồng thời Lí, Trần?

- gác  chuông chùa Keo 4 tầng cao 12m , 3 tầng mái trên theo lối chồng diêm, dưới tầng mái có 84 của dàn = 3 tầng, 28 cụm lớn = những dàn cánh tay đỡ mái , các tâng mái uốn cong thanh thoát, vừa đẹp và trang nghiêm.

2. Tìm hiểu tác phẩm điêu khắc tượng phật bà nghìn mắt nghìn tay

- Vẻ đẹp của pho tượng chính là sự tạo ra những hình phức tạp với nhiều đầu nhiều tay mà vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, cân đối thuận mắt.

- mang tính tượng trưng cao, lồng ghép nhiều chi tiết mà vẫn mạch lạc về bố cục, hài hoà trong diễn tả hình dáng, đường nét

- Có sự thống nhất trọn vẹn ( phần người , toà sen, bục bệ) tránh được sự đơn điệu, lặng lẽ của pho tượng.

3.Tìm hiểu hình tượng Rồng trên bia đá

- Rồng thời Lê có bố cục chặc chẽ , có sự linh hoạt về đường nét

- Cuối thời Lê hình rồng chàu mặt trời là loại bố cục hoàn toàn mới trong trang trí bia đá cổ ở Việt Nam.

- có nét gần với hình rồng thời Lê

 

 1. Củng cố

- ? Theo em nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc ở thời Lê có đặc điểm gì ?

- Rồng thời Lê có đặc điểm gì?

- GV nhận  xét và bổ sung để củng cố kiến thức :

+ Kiến trúc : Với những công trình có qui mô bề thế , đẹp , chứng tỏ bàn tay và óc sáng tạo của các nghệ nhân thời Lê.

 

 

 

1

 


 

Tiết 5

Ngy son: 21/9/2015

V tnh vật:

L v qu( Tiết 1- V hnh)

I. Mc tiêu bi hc

- HS hiểu được cch by mẫu như thế no l hợp l

- Biết cch v v v được hnh gần giống mẫu

- Hiểu được v đẹp ca tranh tnh vật qua cch bố cc bi v

II. Chuẩn b

1. Đồ dng dy hc

+ GV: Chuẩn b mẫu v

- Một số tranh tnh vật ca ho s, bi v ca hc sinh cc năm trước

- Hnh gợi cch v

+ HS: chuẩn b đầy đủ dng c hc tập.

2. Phương php dy hc

- Phương php trực quan, vấn đáp, thực hnh nhm.

III. Tiến trnh dy hc

1. Ôn định tổ chức

2. Kiểm tra bi c

- Nhận xt đánh gi , xếp loi một số bi v trnh by khẩu hiệu ca hc sinh tiết trước

- Kiểm tra dng c hc tập.

3. Bi mới

Hot động ca thầy

Hot động ca tr

a. Hot động 1: Hướng dẫn hs quan st,nhận xt

-GV giới thiệu mẫu v theo yêu cầu ca bi: Mẫu v gồm c một số l bằng snh, sứ v một số qu c hnh dng v mu sắc khc nhau

? Hy nhận xt về hnh dng ca l , ca qu

? Nhận xt v tr ca mẫu ?

? T lệ ca l so với qu

? Độ đậm nht giữa chng với nhau?

b. Hot động 2: Hướng dẫn cch v

- Giống như cc bi v theo mẫu ở cc tiết trước thao tc cc bước ở bi ny không c thay đổi trừ t lệ hnh

+ Bước 1: V phc khung hnh chung, khung hnh riêng từng vật mẫu.

- Ước lượng t lệ khung hnh cân đối vừa phi so với trang giấy.

+ Bước 2: Ước lượng t lệ v v phc hnh vo những khung hnh riêng đã v.

- Riêng với l cần phc đường trc, chia c

 1. Quan st nhận xt

 

- HS quan st v nhận xt.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cch v

+ Bước 1: Ước lượng t lệ để phc khung hnh chung v kh/h riêng từng vật mẫu ở v tr mỗi người.

 

 

 

 

+ Bước 2: Ước lượng t lệ v v phc hnh vo khung hnh đã v

 

1

 


 

c phần cổ , vai, thân , đáy..

- Qu : Tm trc v nt chnh ca qu

+ Bước 3: Quan st chi tiết mẫu để phc cc nt chi tiết giống mẫu, điều chnh t lệ bộ phận

- Hs c thể tự xê dch khong cch , v tr vật mẫu sao cho bố cc bi đẹp hơn m vẫn giữ được đặc điểm ca mẫu.

 

c. Hot động 3: Hướng dẫn hs thực hnh

- Quan st mẫu v v phc hnh vo giấy/ vở v

- Phc hnh v gợi đậm nht , sng tôí trên vật mẫu để tiết sau v đậm nht bằng mu.

 

 

 

 

 

 

 

+ Bước 3: Quan st chi tiết vật mẫu phc cc nt chi tiết cho giống mẫu

 

 

3: Thực hnh

- Quan st mẫu v v hnh vo giấy/ vở bi tập bằng ch

- Cố gắng v phc hnh v gợi nh sng , chia cc độ đậm nht trên hnh v.

 

4. Cng cố

- Đánh gi kết qu hc tập ca hs

- GV yêu cầu hs tự nhận xt bi ca bn, ca mnh về t lệ khung hnh , t lệ vật mẫu, bố cc bi v , hnh v, nt v...

 

5. Hướng dẫn về nh

- Không v tiếp mẫu nếu ở nh không c mẫu

- Giờ sau  tiếp tc v theo mẫu , chuẩn b mu để v mu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

Tiết 6

Ngy son: 28/9/2015

V tnh vật:

L v qu( Tiết 2- V mu)

I. Mc tiêu bi hc

- Biết cch v v v được mu gần giống mẫu

- Hiểu được v đẹp ca tranh tnh vật mu qua bi v mu

II. Chuẩn b

1. Đồ dng dy hc

+ GV: Chuẩn b mẫu v như tiết 7

- Một số tranh tnh vật mu ca ho s, bi v ca hc sinh cc năm trước

- Hnh gợi cch v

+ HS: chuẩn b đầy đủ dng c hc tập.

2. Phương php dy hc

- Phương php trực quan, vấn đáp, thực hnh nhm.

III. Tiến trnh dy hc

1. Ôn định tổ chức

 

2. Kiểm tra bi c

- Kiểm tra dng c hc tập.

- Kiểm tra bi v tiết 7

3. Bi mới

Hot động ca thầy

Hot động ca tr

a. Hot động 1: Hướng dẫn hs quan st,nhận xt

-GV giới thiệu một số bi v tnh vật mu ca ho s , hc sinh v về tnh vật để to hứng th cho hs

? Hy nhận xt về mu sắc ca l , ca qu

? Nhận xt nh sng chiếu lên vật  mẫu ?

? Mẫu được đặt trên nền vi , em c nhận xt g về không gian trong bi v bng đổ xuống nền?

? Độ đậm nht giữa chng với nhau?

b. Hot động 2: Hướng dẫn cch v

- Giống như cc bi v theo mẫu ở cc tiết trước thao tc cc bước ở bi ny không c thay đổi trừ t lệ hnh

+ Bước 1: V phc nt bằng mu nht

 1. nhn mẫu v phc cc mng mu theo hnh dng ca l, qu

- nhận ra mu sắc qua li nh hưởng giữa cc mẫu với nhau

- + Bước 2: Quan st mẫu để thấy

 1. Quan st nhận xt

 

- HS quan st v nhận xt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cch v

+ Bước 1:  V phc cc mng đậm nht bằng mu nht.

- quan st    tm ra sự nh hưởng qua li giữa mu  ca cc vật mẫu.

 

 

 

 

 

+ Bước 2: Quan st mẫu để v đậm nh

1

 


 

được mu ca vật mẫu, điều chnh mu sao cho c đậm, nht, luôn lưu tới mu sắc nh hưởng qua li với nhau

 

+ Bước 3: Quan st mu nền trên mẫu v  v mu nền điều chnh mu trong bi v ca mnh cho ph hợp

 

 

c. Hot động 3: Hướng dẫn hs thực hnh

- Quan st mẫu v v phc mu vo giấy/ vở v

Phc hnh v v đậm nht , sng tôí trên vật mẫu bằng mu

t bằng mu

 

 

 

+ Bước 3:  V mu nền v bng đổ

 

 

 

 

3: Thực hnh

- Quan st mẫu v v mu vo  hnh đã v. Cố gắng quan st mẫu thật k v nh sng để v cho tốt

 

4. Cng cố

- Đánh gi kết qu hc tập ca hs

- GV yêu cầu hs tự nhận xt bi ca bn, ca mnh về t lệ khung hnh , t lệ vật mẫu, bố cc bi v , hnh v, nt v.v mu..

 

5. Hướng dẫn về nh

- Chuẩn b cho bi sau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an-tong-hop.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)